torsdag, januar 23, 2020

Husmenigheter forenes i bønn om gjennombrudd i Norden

Husmenigheter i Europa har blitt enige om å forenes i bønn og faste for et gjennombrudd for evangeliet i Norden og Baltikum. Initiativtager til dette er den svenske organisasjonen Katalysator, som arbeider med disippeltrening.

Det er Världen idag som skriver om dette.

"Vi vil se Guds rike bryte frem og at vi får se forsamlinger bli startet hvor det legges vekt på disippeltrening", sier Maria Cruz til avisen. Hun er med i ledergruppen til Katalysator, og hører til en liten husmenighet i Helsingborg.

Bønn- og fasteaksjonen startet i forrige uke i husmenigheter i blant annet Helsingborg, Halmstad, Göteborg og Stockholm. Også husmenigheter i Finland og Latvia er med.

Det er opp til den enkelte husmenigheten hvordan man organiserer forbønnen. Noen går bønneturer i nabolaget og ber for alle de som bor der.

onsdag, januar 22, 2020

42,2 millioner aborter i 2019

Iløpet av 2019 ble det utført 42,2 millioner aborter globalt. Det viser tall fra nettstedet Worldometers. Samtidig viser ny forskning at stadig flere kvinner enn før lider av dårlig psykisk helse etter abortinngrepet.

Dette nettstedet samler data og statistikk fra ulike kilder. I rapporten fra fjoråret konstaterer man at omtrent halvparten av graviditetene i USA ikke er planlagt, og at fire av ti av disse avbrytes med abort.

Det innebærer at det utføres 3000 aborter hver eneste dag i USA. I verden forøvrig utføres det omtrent 125.000 aborter hver eneste dag.

Fagtidsskriftet Medicina presenterer også den aller første langtidsstudien der også aborter etter uønsket graviditet finnes med som en egen kategori. Rapporten er laget av sosiologen Donald Sullins. Den slår fast at det å avslutte uønskede graviditeter innebærer en markant risiko for dårligere psykisk helse. Dette gjelder spesielt depresjon og selvmordstanker.

Vi er ikke alene

Jeg våkner med dette mektige bildet denne morgenen, og med denne hilsenen fra Guds ord:

"Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd." (Jes 41,10)

Da kan igrunnen dagen begynne! Med et slikt løfte er jeg trygg.

I den siste tiden har jeg tenkt en del på dette uttrykket: 'hærskarenes Herre' eller 'hærskarenes Gud'. Gud er en mektig stridsmann, sier Guds ord, og leder sine hærskarer av himmelske vesener: engler og englefyrster, serafer og kjeruber og himmelske vesener. Vi er ikke alene.

Mye kan stå oss imot, men Herren er på vår side, alle vi som bekjenner oss til Herren Jesus.

Jeg tror det er noen som trenger å se dette bildet i dag.

Hva vi har behov for å be om

"Det er ikke noe behov for å be lange bønner, men rekk ut dine hender og si: 'Herre, som du vil og som du ønsker, led meg.' Hvis en konflikt raser i deg, si: 'Herre, hjelp!'

Han vet hva som er best for oss, og han arbeider med nåde for oss."

- Hl.Makarios den store.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)               

tirsdag, januar 21, 2020

Du som ber for Norge - vær obs!

Det er ikke så veldig lenge siden Arbeiderpartiets nestor, Martin Kolberg, uttrykte forbauselse over at så få kristne stemmer AP. Kanskje ligger svaret i den aggressivitet Arbeiderpartiet viser overfor barnet i mors liv. For Fremskrittspartiet er så vidt ute av Regjeringen, før Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol (bildet) lover rask omkamp om såkalt 'selvbestemt fosterreduksjon', også kjent som tvillingabort.

Det er Vårt Lands nettutgave som melder dette.

De som ber for Norge bør merke seg at forslaget vil bli fremmet i Stortinget til uka.

Ingvild Kjerkol er helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet.

I følge Vårt Land vil ikke Fremskrittspartiets helsepolitiske talskvinne, Åshild Bruun Gundersen, stemme for Arbeiderpartiets syn.

Men det er ingen tvil om at det vil stå nok et slag i Stortinget om fosterets rett til å leve.

La oss stå sammen i bønn.

Foto: Wikipedia

La oss be for toppmøtet i Jerusalem

I anledning den nært forestående 75 års markeringen av frigjørelsen av Auschewitz, oppfordrer Forbedere for Israel, til å be spesielt om sikkerhet for Israels land og folk. Statsledere fra 50 land vil da sette hverandre stevne i Jerusalem, og det skal ikke mye fantasi for å forstå hvilken enorm sikkerhetsrisiko denne samlingen av verdens ledere utgjør.

Blant gjestene til statsmiddagen som Israels president Reuven Rivlin inviterer til i morgen, onsdag, finner vi USAs visepresident Mike Pence, Russlands president Vladimir Putin, den franske presidenten Emmanuel Macron, Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, Prins Charles fra Stnrbritannia og Tysklands president Frank-Walter Steinmeier og en rekke andre statsledere fra blant annet Romania, Italia, Østerrike, Hellas, Kypros, Albania, Kroatia, Georgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Ungarn, Finland, Bosnia, Island, Armenia, Canada, Danmark og Sverige med flere. Hvorvidt Norge er representert vet jeg ikke.

I et eksklusivt intervju med The Times of Israel advarer president Rivlin verdens ledere mot 'å rehabilitere antisemittismen' og sier at 'verden må garantere jødene at de kan leve frie jødiske liv. Vi vil ikke gå for noe mindre enn det.'

Antisemittismen oog voldshendelser mot jøder er økende verden over, og spesielt i Europa og USA.

I anledning denne samlingen i Jerusalem, la oss følge oppfordringen fra Salme 122,6-8 og be:

"Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i deg!"

Bland selv - eller troen på en hel Bibel

"Bland selv!", sto det på plakaten i butikken. Foran meg godteri i mengdevis i alle slags farger, former og størrelser. Skal jeg velge den, eller den eller gå for begge deler?

I dag forsøker enkelte å sette et skille mellom Jesus og Paulus, hvor de hevder at vi må holde oss til Jesus, fordi Paulus var et barn av sin tid og sin oppdragelse. Jeg skriver 'i dag', men debatten er ikke ny, den er like gammel som kirken og har dukket opp med jevne mellomrom. Som valgene vi står overfor i gotteributikken. Hva skal vi velge? Det vi liker? Det som passer oss? Og hvis andre velger noe annet enn oss? Hva er da sannhet? Skal vi likesågodt parkere alle brevene til Paulus i Det nye testamente? Hva med Peter eller Jakob, kutte dem ut eller velge ut det vi liker? Det som passer vår tid? Hva med de som kommer etter oss, skal de velge det de liker, som passer deres tid?

Hva slags Bibel får vi til slutt?

Jeg er overbevist om at både Det gamle- og Det nye testamente er Guds evige, uforanderlige ord, som er innåndet av Den Hellige Ånd, autoritativt, evig gyldig og eneste rettsnor for liv og lære. Så er det slik at det er mye jeg ikke forstår, men jeg bøyer meg for Skriftens autoritet, og med det erkjenner jeg at noe er større enn meg. Jeg er ikke min egen autoriet som kan plukke og velge det jeg liker eller ikke liker fra Den Hellige Skrift. Jeg anerkjenner helt og fullt den apostoliske undervisningen gitt oss i de skrifter som utgjør vårt Nytestamente. Det er ingen motsetning mellom Jesus og Paulus, eller noen av de andre apostlene.

"Sannheten er udødelig", sa Balthasar Hübmaier, mannen som hadde doktorgrad i teologi og som ble brent på bålet i 1528 som kjetter, fordi han trodde at Bibelen var Guds ord og gjeldende til alle tider. Og han er ikke alene om å ha lidd martyrdøden for sin tro og overbevisning.

Og så skulle vi svikte når det gjelder i vår egen tid?

Fordi vi ikke vil være upopulære?

Kall meg feig, men jeg våger ikke. Jeg skal en dag stå for Kristi domsstol og svare for mitt liv.

Gud, se i nåde til oss!

Den kristne sionismens røtter, del 7

Harcourt Samuel (1903-1993) er et viktig navn i den kristensionistiske bevegelsen. I flere tiår hadde han ansvar for Den hebraisk-kristne alliansen. Forretningmannen Samuel var også borgermester i Ramgate i Storbritannia (bildet) i tre perioder, og i 46 år pastor for flere kristne menigheter.

I 1925 holdt holdt den britisk hebraiske alliansen og dens avdeling i USA en internasjonal konferanse for hebraiske kristne i Storbritannia, og det ble starten på Den internasjonale hebraisk-kristne alliansen.

I stiftelsesdokumentet heter det, her i min oversettelse:

"Vi - hebraisk kristne fra ulike deler av verden, som står for den evangeliske tro, som nå møtt hverandre til en konferanse, stadfester på nytt vår levende tro på Jesus Kristus som vår Messias og på vår enhet i Ham; og erklærer herved at vi danner Den internasjonale hebraisk-kristne allianse."

Harcourt Samuel ble valgt til sekretær for den nye organisasjonen, og ga hele sin tid til dette arbeidet. I løpet av to år hadde nasjonale avdelinger i 12 land sluttet seg til den internasjonale alliansen. Harecourt Samuel tjente også som pastor for Ramgate Baptist Church og redaktør for et månedlig tidsskrift kalt: The Hebrew Christian.

I kraft av sin stilling som sekretær for den internasjonale alliansen reiste han ofte til Israel, og besøkte også en rekke andre land. Om sitt arbeid har han sagt, her i min oversettelse:

"Det har vært et stort privilegium å få arbeide i sentrum av alliansens arbeid gjennom slike historiske hendelser som nazistenes Holocaust og etableringen av staten Israel. I begge disse hendelser, har alliansen vært i stand til å hjelpe hebraiske kristne..."

fortsettes

Bønn

"Hvis du ønsker å finne ut hva du tror, finn ut hvordan du ber. Hvis bønnestedet ditt er adskilt fra arbeidsbordet ditt, har noe gått galt. Vi kan be om alt, selv hvor dumt det enn høres ut.

Bønn er en farlig aktivitet, for hvis du ber Kristi bønn, trår du utenfor deg selv og utenfor din egen vilje. Bønn er å gjøre vår avhengighet av Gud til en kjærlig avhengighet.

Gud ønsker at du skal eksistere med Ham, i den grad vi eksisterer i det hele tatt, er da vi er i Ham. Kristus har tatt på seg vårt bønneliv. Han er bønnen, ikke bare Den Ene det bes til."

- Roland Walls (bildet), 1918-2011. Grunnlegger av The Community of the Transfiguratin, i Roslin, Midlothian, Skottland. Norsk oversettelse; Bjørn Olav Hansen (c)

mandag, januar 20, 2020

Den kristne sionismens røtter, del 6

Som et ledd i serien om den kristne sionismens røtter, må vi nevne dispensasjonalismen. Dette er kun en kort introduksjon, men samtidig en viktig del av historuien og forståelsen av det bibelske synet som ligger bak.

Dispensjonalismen er det teologiske synet som går ut på at Gud opererer i forhold til ulike perioder i historien. Man kaller dette gjerne for tidshusholdninger. Guds hensikt eller om du vil intensjon og relasjon til mennesket blir så åpenbart i hver enkelt av disse tidshusholdningene. For dispensjonalistene er Guds åpenbaring progressiv. Det vil si at Hsan åpenbarer mer og mer av seg selv og sin evige hensikt gjennom disse ulike tidshusholdningene.

Nå er det ulike måter å dele inn disse tidshusholdninge på, men det klassiske tidshusholdningssynet, som deler historien inn i syv tidsperioder ser slik ut:

1. Tiden før syndefallet, gjerne kalt 'uskyldighetens tidhusholdning'. Denne perioden avsluttes når Adam og Eva drives ut av Edens hage.

2. Tiden før vannflommen. Dette er tiden fra fallet til syndfloden. Denne perioden kalles for 'samvittighetstidshusholdningen'.

3. Tiden etter vannflommen, hvor menneskets myndighet over jorden gjenopprettes. Denne perioden slutter med forvirringen som oppstår ved Babels tårn.

4. Løfets tidshusholdning, tiden fra Abraham til Moses. Avsluttes når israelittene nektes adgang til Kanaan.

5. Lovens tidshusholding, fra Moses til Kristi korsfestelse.

6. Nådens tidshusholning, fra korset til menighetens bortrykkelse.

7. Tusenårsriket, fra Kristi gjenkomst og opprettelsen av Riket med sentrum i Jerusalem.

John Nelson Darby (1800-1882) regnes av de fleste som grunnleggeren av denne teologiske retningen. Darby var sentral i Plymouthbevegelsen som oppsto i Storbritannia på 1820-tallet.

Dispensjonalistene skiller tydelig mellom Israel og menigheten. For dispensjonalistene er Israel en etnisk nasjon, bestående av hebreere (jøder), og som starter med Abraham og fortsetter like inn i vår egen tid. Menigheten består av hedninger som er kommet til en levende tro på Jesus, og som nå lever i nådens tidsalder, som er den kristne forsamlingens tidsalder. Når menigheten rykkes bort fra jorden, får Israel tilbake sin særstilling i Guds plan.

Det er tre syn på menighetens tidsalder blant dispensjonalistene.

1. Apg 2-synet. Dette ble forfektet av Darby og hans etterfølger, teologen C.I Scofield og bibellæreren og pastoren Harry A. Ironsde. De tar utgangspunkt i Apg 2 og mener at menighetens tidsalder starter med pinseunderet i Jerusalem.

2. Så er det de som mener at menighetens tidsalder starter med omvendelsen av Saulus i Apg 9.

3. Så har du de som mener at menighetens tidsalder starter i Apg 28, når apostelen Paulus siterer Jesaja 6,9-10.

fortsettes

Profetisk: Satt til side for en hensikt, del 2

Her følger andre del av det profetiske budskapet til Wendy Alec (bildet), her i min oversettelse:

Ja, det har vært stille ... så stille at det synes som at jeg har vært avvist og oppgitt. Men det er en løgn fra våre sjelers fiende. Det er ingen avviselse. Det har vært Faderens overveldende kjærlighet og ønske om å beskyye og gjemme oss fra dommen til de som opererer i en religiøs ånd. Din helbredelse er så viktig for Guds rike at Han har gjemt deg i kløften av Hans vinger. Det er din versjon av stallen. Og så skjult deg i ditt Egypt. Langt, langt unna fiendens plan om å utslette deg totalt for evig i din svakhet slik at du aldri vil reise deg igjen.

Men Faderen har et vitnebeskyttelsesprogram for deg inntil du er helbredet og sterk nok til å reise deg igjen med en ny iver og en ny kappe.

Og så har mange av oss følt det slik at vi har mistet vår identitet. Det var en del av vår helbredelsesprosess. Vi ble alene i stedet for å være et par. Vi mistet våre hjem, vår økonomiske trygghet, jobben vår, tjenesten.

Og så tok Gud selv seg av oss.
Som Han tok seg av sin egen Sønn.
Den unge Messias som skulle fødes i et kongelig palass. Med plysj rundt seg. Beskyttelse fra Secret Service. Og en nasjon som skulle komme med gaver for å tilbe Messias. Men Hans sjels fiende hadde inngitt Herodes om å drepe Ham.

Dermed satte Faderen i gang sitt vitnebeskyttelsesprogram.

fortsettes

Hans trofaste kjærlighet

En av de største og viktigste oppdagelsene jeg har gjort, etter at jeg ble en kristen i 1972, er at Gud elsker meg som jeg er, ikke som den jeg en dag forhåpentigvis skal bli.

Det er en ganske overveldende oppdagelse.

Denne oppdagelsen gir hvile.

Jeg kan ikke gjøre noe mer for å bli elsket av Gud, heller ikke noe mindre. Hans kjærlighet til meg - og deg - er konstant. Den er uforanderlig. Evig.

Dette endrer også meg som menneske.

søndag, januar 19, 2020

Takknemlig

Selv om 'heresy-hunters'-gruppen nå får vann på mølla, eller kanskje enda bedre, blod på tann, kjenner jeg disse dagene en så djup takknemlighet for to personer som har formet mitt trosliv og hjulpet meg til å finne et slitesterkt språk for vanskelige sykdomsdager. Jeg tenker på Jean Vanier og Henri Nouwen. Det kan ikke være slik at andre skal bestemme dine egne livsvalg for å unngå at de henger deg ut i sosiale medier eller i seminarer og møter, eller at man må stå inne for alt hva et menneske har sagt eller skrevet, selv om man har fått hjelp fra dem.

Jean Vanier og Henri Nouwen hjalp meg til å finne ømhetens Gud. Til å våge å se og snakke om min egen sårbarhet. Til å bli ærlig med eget levd liv. De hjalp meg til å finne styrke i svakheten og storheten i Gud. De hjalp meg til å bli mer raus, lyttende og undrende. Til å finne befrielsen i at man ikke trenger å mene noe om alt mulig, at vi alle ser stykkevis og delt.

Det er det viktigste som har hendt meg i denne andre halvdelen av livet. I den første halvdelen av livet var det at Jesus fant meg, at jeg ble gift og ble far.

Jeg har så mye å være takknemlig for, og disse to har bidratt til å gjøre livet mitt mer helt. Betyr det at jeg er enig i alt hva de sa og skrev? Det er et enkelt svar på det spørsmålet: Nei.

Profetisk: Satt til side for en hensikt, del 1

I går leste jeg et profetisk ord som berørte meg så sterkt, at jeg valgte å oversette det til norsk. På grunn av lengden foreligger det i flere deler. Det er båret frem av Wendy Alec:

Faderens vitnebeskyttelsesprogram - vi trer ut av 'når ikke noe stemmer'-sesongen - ditt Nasaret venter på deg!

Å, elskede! - Faderen har gitt den mest forunderlige åpenbaring... våre sjelers fiende har løyet for oss og kalt det at vi er blitt holdt tilbake og våre tap som om Faderen har overgitt oss ... men den tilsynelatende forkastelsen har i stedet vært Faderens overveldende beskyttelse av oss... Han sier det har vært Hans vitnebeskyttelsesprogram.

Faderen sier at på samme måte som Han beskyttet Jesus som et lite spedbarn fra fiendens nedslakting, gjør Han med oss. Ved å gjøre det motsatte av hva mange av oss forventer oss som er svake og sårbare etter skilsmisse eller forvirring. Faderen har mange gjemt unna i en stall, i slike ikke-attraktive steder. Noen av oss synes å være som nomader.

Skjult.

Tilsynelatende glemt og overgitt...

men faktisk BESKYTTET av Faderen... slik at vi i vår sårbare stilling ikke skal bli dømt eller misbrukt av Jesabels religiøse ånd. Mange av oss er blitt uvalgt til å få våre hjerter leget i en stall i stedet for et palass... Slik at vi kunne la tårene falle og helbrede våre sønderbrutte hjerter på et trygt sted der bare de som Faderen har utvalgt og gitt adgang til våre liv kan finne oss og være medvandrere til vår legedom.

fortsettes

lørdag, januar 18, 2020

Bonhoeffer-selskapet: Verden tåler ikke en ny presidentperiode med Donald Trump

Det internasjonale Bonhoeffer-selskapet, som består av teologer, forskere og lekfolk, og som har som oppgave å ivareta arven etter den lutherske teologen og motstandsmannen, Dietrich Bonhoeffer (bildet), har nå kommet med en oppsiktsvekkende uttalelse. Der heter det blant annet, her i min oversettelse:

"Som takknemlige mottagere, og nå forvaltere, av den teologiske, etiske og politiske arven etter den tyske pastoren og teologen og motstandsmannen mot nazi-regimet, Dietrich Bonhoeffer, er det vår overbevisning at mennesker av tro og samvttighet under bønn må vurdere om vårt demokrati kan tåle en ny presidentperiode med Donald Trump.

Vi er overbevist om at så ikke er tilfelle.

I 2017 kom vi med en uttalelse hvor vi ga uttrykk for vår sterke bekymring når det gjelder økt hatretorikk og vold, den økte og djupe splittelsen i landet vårt, og svekkelsen av en respektfull offentlig debatt, som en følge av at Donald Trump ble valgt.

Vi vil uttrykke behovet for at kristne engasjerer seg i ærlige og modige teologiske samtaler ansikt til ansikt mot den trussel hans lederskap utgjør. De siste årene har behovet for en slik sunn dømmekraft økt betraktelig."

Måtte ilden falle!

"Uten ild er alt vi har død religion og kristne klisjeer. Vår intense Gud ønsker en intens kjærlighetsaffære med oss.

Forsøk å forestill deg dette:

Det mest utrolige, spennnende, mystiske og fascinerende vesenet i universet ønsker at vi skal oppleve Ham og møte Ham i hellighetens ild! Dette er hva som menes med en altoppslukende brann.

Vi har prøvd intellekt, utdanning, indoktrinering, fagskoler, konferanser og konserter - nå, måtte ilden falle."

- Brian Simmons.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

"Så viste det seg delte tunger, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd." (Apg 2,3-4)

fredag, januar 17, 2020

Sammen med bønnefolket i Trondheim

Det ble en flott kveld sammen med bønnefolket i Trondheim i går kveld. Misjonskirken var nesten fullsatt. Jeg talte i to omganger, først om å ha en rette blikkretningen i en tid som vår hvor alt synes å bli mørkere, men for Guds folk er det en lys fremtid. Etter en pause talte jeg om 'de helliges bønner', de bønnene som fremdeles lever for Guds ansikt, selv etter at vi er død. Om foredres og besteforeldres bønner, som en dag blir besvart. Ungdom fra Normisjon sto for nydelig lovsang.
Etter siste undervisningsdel brukte jeg en time på å be for og velsigne de mange som kom frem.
I formiddag skal May Sissel og jeg delta på en bønnesamling, før vi setter kursen hjemover. Takk til alle dere som har bedt for oss. Be gjerne for hjemreisen.
En stor takk til arrangementskomiteen bak Bønneuka for Trondheim, og dens leder Tarjei Cyvin for at vi fikk være med på dette og se det Gud gjør i denne byen. Vi kommer gjerne igjen. Gud har lagt Trondhjem på våre hjerter. Her reiser Gud opp et nasjonalt bønnealter. Vi har bare sett begynnelsen! Dette bønnealteret vil påvirke hele nasjonen.