tirsdag, mars 14, 2017

Bønn om vekkelse

Guds Ånd, kom! Å, kom, vi ber!
Jordens natt er mørk  - og mange har forvillet seg. Kjærlighetens ild for sjeler brenner med lav flamme - Å, send din ild og gjør din menighet brennende.

Guds Ånd, kom! Å, kom, vi ber! Vi trenger en mektig pinse! Mektige Ånd, kom! - overbevis om synd. Avslør vantroen som arbeider innenfra.

Guds Ånd, kom! Å, kom vi ber! Ilden må falle, det finnes intet annet alternativ. Vekk opp både menighet og hjem. Det er din ild vi trenger, brennende Ånd, kom!                                                                                                                                 

Guds Ånd, kom! Å, kom vi ber! Lys opp mørket med din skinnende stråleglans. Brenn opp verdsligheten, synden, urenheten. Og vend menneskets hjerte mot Kristus og korset.

Guds Ånd, kom! Å, kom vi ber! Forny ditt verk, Å, Herre, ikke drøy! Forny kjærligheten til sjelene, behovet for å vekkes opp, og sett din menighet i brann med hellig glød.

Guds Ånd, kom! Å, kom vi ber! Forny og fordjup bønnens liv dag for dag. Du gir gjensvar på troens utholdende begjær: Lær oss å be til vi svaret ser.

Ukjent forfatter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: