mandag, januar 31, 2022

Snart må vi virkelig be om vårt daglige brød!


Bjørn Eidem fra Institutt for rural- og regionalforskning skriver en svært interessant artikkel i Klassekampen i dag (31.januar 2022), hvor han stiller spørsmålet: trenger vi kornlagring? Han innleder artikkelen med å henvise til Solbergregjeringen som "holdt fast på at en beredsskapslagring av korn ikke er nødvendig - det koster mer enn nytteeffekten". Resonnementet bak en slik argumentasjon, skriver Eidem "er at Norge har penger nok til å kjøpe det kornet som trengs, også i en krisesituasjonen der kornprisen mangedobler seg."

Nå har kornprisene økt kraftig. Russland, som er verdens største eksportør av hvete, har økt eksportrestriksjonene i form av avgifter og kvoter. På den andre siden har vi den svært spente situasjonenen mellom Russland og en annen stor kornprodusent som Europa er helt avhengig av, Ukraina. Hvordan vil eventulle sanksjoner mot Russland fra USA og EU slå ut når det gjelder eksport av korn fra Russland, og hva vil en eventuell krig mellom Russland og Ukraina bety for eksporten av korn til sulne europeere bety?  Uten å trekke inn disse momentene, som er mine spørsmål og problemstillinger, skriver Eidem i sin artikkel: "Vi har et godt stykke igjen til en fullskala global matvarekrise som fra 2008 til 2013, da en rekke eksportørland innførte eksportforbud eller restriksjoner. Men hvis prisene i verdens råvaremarkeder fortsetter å øke, kan vi komme dit ganske raskt."

Bjørn Eidem reiser også et svært viktig og helt berettiget etisk spørsmål ved den norske holdningen om å kjøpe seg ut av en kommende krise ved ikke å ha egne kornlagre: hva med land som ikke har råd til det? Og skal vi ta fra de fattige og gi til de rike? Eidem skriver: "Det er opplagt et etisk dilemma å ha som strategi å la krisa komme, for så å løse egne problemer ved å forsterke krisa, by opp prisen ytterligere og kjøpe maten 'ut av munnen på fattige folk'."

Bjørn Eidem påpeker også noe annet viktig i sin kommentar. Han skriver: "Forståelsen av mer generell geopolitisk dynamikk og makt knyttet til mat mangler i den norske debatten."  

Eidem påpeker også noe som vi vet fra historien: "Når brødprisene stiger, blir det politisk uro."

Dette er en varslet storm. Denne dagen velsigner vi alle bønder som skaffer oss vårt daglige brød. Det er mer og mer meningsfullt å be, som Herren selv lærte oss: "Gi oss i dag vårt daglige brød." Det er slett ingen selvfølge.

Jesus - Du uendelighetens hav! 

Jesus, Du uendelighetens hav! Havet som blåner så djupt mot skumringstimen. Havet som svøpes i skinnende hvitt under midagssolens glød. Havet som fjernt i horisonten smelter sammen med himmelen. Så langt mitt øye rekker, følger jeg Deg, Herre, inntil din skikkelse forsvinner inn i Din Fars herlighet.

- Lev Gilett, ortodoks prest og munk (1883-1980). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

søndag, januar 30, 2022

Gjør mitt hjerte brennende!


 "Gjør mitt hjerte brennende

av din kjærlighets ild,

slik at alt det rommer

som er deg imot

forsvinner som aske

i blåsende vind."

- Birgitta av Vadstena (ca 1303-1373). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Viktige bønneemner for de som ber klokken 12.00 hver dag


Konflikten mellom Ukraina, Russland, NATO og USA behøver ikke å ende med en katastrofal krig. Vi kan be! Og mange ber. Det er ulike bønneinitiativer som pågår, verden over, og mange ber daglig i sine lønnkamre. det initiativet jeg har tatt, om å avsette tid kl.12.00 hver dag for å be for den spente sikkerhetssituasjonen i Europa, er bare ett slikt tiltak. 

Men slike nasjonale over regionale kriser viser hvor sårbare vi er og hvor stort behov det er for at forbedere står sammen over landegrensene. Mer enn noensinne før er det at forbedere finner hverandre på tvers av kirkesamfunnene og de nasjonale grensene! Er det noen som kan føre mennesker sammen, bryte hatets bånd, rive ned den sterkes tankebygninger og leve ut fredens evangelium i forsoning og tilgivelse, så må det være bønnens folk! Bønn forener.

Derfor trenger russiske og ukrainske forbedere å stå sammen! For å be om fred, få åpenbaring om den ondes listige planer for å stjele, myrde og ødelegge, og sammen bryte den ondes innflytelse i det synlige. De må utkjempe kampen i den usynlige verden! Det er der  den virkelige kampen står.          

Kan du være med å be om at vi må se en slik enhet mellom forbederne i Ukraina?

Kan du også være med å be om enhet mellom forbederne i Hvite-Russland, Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Moldova som grenser til Ukraina? At det ikke må være rivaliseringer, uforsonlighet, stolthet mellom dem, men sønderknuselsens ånd.

La oss be om en større enhet mellom forbedere fra Norden og Baltikum for å sammen be for våre respektive land. Det finnes et pågående samarbeide mellom de nordiske nasjonenes forbedere, som under pandemien har kommet sammen over zoom for å be. Dette samarbeidet må fortsette! Det er et behov for å be for våre nasjoner som alri før. 

Den sårbare Gud ser den enkeltes lidelse


5.søndag i åpenbaringstiden/Prekentekst: Joh 5,1-15

Den observante leseren av evangeliene vil kanskje ha merket seg en liten, men ikke ubetydelig dettalj under lesningen. Det er interessant hvordan slike 'ordløse mellomrom' i kronologien kan tale til oss på sin egen stillferdige måte. Jeg tenker på dette: Første gang Jesus drar opp til Jerusalem sammen med disiplene sine, er det for å besøke Tempelet, sin Fars hus. Johannes 5, som dagens prekentekst er hentet fra, er andre gangen. Da besøker han et sted hvor fortvilte mennesker som kjemper med sykdom møttes. Betesda-dammen ved Saueporten i Jerusalem.  Det taler sterkt til meg. 

Igjen merker jeg meg at Jesus ser den ene i mengden! Johannes forteller oss at det var "en mengde syke" som lå der. Hvilken fortvilelse og avmakt som skjuler seg i disse ordene: "Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde." (v.3-4) 

Midt i denne folkemengeden er det at Jesus oppdager ham, mannen som har vært syk i hele 38 år. Jeg merker meg ordene fra vers 6: "Jesus så ham..." Det sier alt!

Hva var dette for et sted? 

Utgravninger i Jerusalem har avdekket Betesda-dammen med de store bassengene. Dette var ikke et sted som ble holdt i hevd av jødene i Jerusalem, men et det vi ville kalle et sted for nyreligiøse strømninger, et sted hvor man tilba avguder. Et hedensk sted med helsebringende kilder. Jesus oppsøker i første omgang maktsentra og læresteder, men han går til et sted hvor de marginaliserte i samfunnet, de fattige og elendige og foraktede befant seg. Her, på dette stedet, lå de syke, de som levde nedverdigende liv. De folk flwat unngikk å være sammen med. Deres sår verket og luktet. De var ikke noe vakkert og tiltrekkende med dem. Tenk så mye fortvilelse og avmakt samlet på et sted!

Jeg tenker tilbake på reiser i Russland år tilbake hvor vi møtte noen som de som befant seg i Betesda. Funksjonshemmede barn som var etterlatt av sine foreldre. Fordi de var uønsket, eller mor og far ikke hadde ressurser til å ta seg av dem. Jeg tenker på de psykisk syke som var plassert i fengsler. Jeg har møtt noen av dem også.

Men for Jesus er alle mennesker unike og de er elsket og sett av Ham. Midt i denne folkemengden så Jesus denne mannen, som hadde vært syk i 38 år. 38 lange år med smerter, savn, sårhet over at livet ble så annerledes enn det han drømte om, - 38 år med fortvilelse og avmakt og redsel. 

Det ser ikke ut til at han har noen venner, ingen familie som kan hjelpe ham ut i dammen, når en engel innimellom rørte opp i vannet, og folk ble helbredet. Det ser heller ikke ut til at denne mannen venter noe av Jesus heller. Han deler bare sin fortvilelse med Jesus: "Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg." (v.7)

Det er til denne lamme mannen Jesus stiller spørsmålet: "Vil du bli frisk?" (v.6)

Det er tydelig at Jesus kjente til denne mannen. Visste hvem han var, for Johannes skriver: "Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge." (v.6) Dette var nok en mann hvis skjebne var kjent i Jerusalem. Så møter han Jesus! Spøtsmålet han får er ikke bereidende. Det er lett for enkelte å tro det. De vil si: 'Ta deg sammen! Se å kom deg ut av elendigheten!' 

Nei, det er en invitasjon. 

Helbredelsen av den lamme mannen ved Betesda-dammen forteller oss at det ikke finnes noen formel, et system, eller en rett bekjennelse for å motta et helbredelsesunder, slik enkelte vil ha det til. Den lamme mannen blir helbredet spontant på Jesu ord.

Jesus blir så berørt av mannens fortvilte tilstand, at Han sier: "Stå opp, ta båren din og gå." (v.8)

Den lamme mannen blir frisk som en ren barmhjertighetshandling.

Helbredelsen skjer momentant: "Straks," skriver Johannes, "ble mannen frisk." 

Denne fortellingen fra det femte kapitlet i Evangeliet etter Johannes viser hvordan Jesus kommer til oss og møter den enkelte av oss. Han berører våre blokkeringer og vår fortvilelse. Vi er lammet av våre egne behov og vår egen svakhet. Han sier til hver enkelt av oss: Vil du bli helbredet?

Fortellingen om den lamme mannen korresponderer godt med de ordene apostelen Paulus skriver til de kristne fellesskapene han hadde grunnlagt i storbyen Korint. Der bekrefter han at Gud har valgt det som ingenting er, de skrøpelige. det som i verdens øyne blir betraktet som dårer. Hvorfor? For å gjøre det store, de store, de som tror de er noe i seg selv, til skamme. Dette er stikk i strid med vår tids måte å tenke på, som fremhever det store, de vakre, det vellykkede, de mektige. 

I Marias lovsang heter det: "... han spredte dem som har hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg."

Vår kultur favoriserer de flinke, de sterke, de produktive og de vakre. Gud har valgt ut de som ingenting er.

Inkarnasjonen - dette vakre ordet som kirken har gitt oss - dette at Gud ble menneske, viser til fulle en Gud som er sårbar. Han lar seg føde som et lite barn.så overgitt og fullstendig avhengig av mennesker. Og  Gud blir senere hengt opp på et kors. fullstendig prisgitt mennesker. 

Dette visrr oss Jesu vei. 

Den sårbare Gud. Den Gud som bærer sår. Selv etter oppstandelsen bærer Jesus sårmerkene etter naglene i bein og armer og etter spydet i Hans side. Dette er blitt så stort for meg. 

Dette formet Jesu syn på lidelsen, på menneskets fornedrelse, avmakt, angst, litenhet, avhengighet av andres hjelp. Som denne lamme mannen var det. Han lå på en båre. Avhengig av at noen bar ham. I sin avmakt dro den lamme mannen kroppen sin med seg ned til dammen. Men han var ikke rask nok, han kom seg ikke uti før noen andre hadde gjort det! Så fortvilet. Men Jesus så Ham, som Han så den krumbøyde kvinnen!

Å bli sett av Jesus betyr den store forskjellen. Jesus gir verdighet til de syke, de som lider, de marginaliserte. Han fratar aldri mennesket dets verdighet. Han snakker ikke nedsettende om noen. Han er ikke redd for sitt gode navn og rykte der Han befinner seg blant fysisk og psykisk syke ved Betesda-dammen. Han bryr seg ikke om lukten av stinkende og verkende sår.  Han er kommet for å berge, forbinde, lege. Den gangen - som nå.

Gud viser sin kjærlighet i sårbarhet. I svakhet. Tror du meg ikke? Det står slik i 1.Kor 1,25: "For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er er sterkere enn menneskene."

Guds dårskap - hva er det? Korset! Gud som frivillig lar seg korsfeste. Nagler som slås gjennom hans føtter og armer. Som ikke kan bevege seg. Sårbar.

Guds svakhet - smak på ordet. Er det en ny tanke for deg? Vi er jo vant til å tenke på Guds makt og allmakt, men Guds svakhet? Den viser seg i Sønnens fullstendige overgivelse til Faderen. Den viser seg i korsets dårskap. Guds svakhet er Hans største styrke. Med den overvant Han døden og djevelen. Derfor må vi aldri forakte svakheten.

lørdag, januar 29, 2022

Ordkrigen


Nylig ble jeg gitt en sterk drøm der jeg ble gitt undervisning i Guds visdoms-veier i den hensikt at vi skulle be og for å advare oss på forhånd, slik at vi ikke blir fanget av fiendens planer. Apostelen Paulus sa at vi ikke skal være uvitende om djevelens planer.

I drømmen min fylt med mørke skyer og skiftende bølgende atmosfærer hørte jeg Den Hellige Ånds gjennomtrengende stemme si: «Vær forsiktig i de kommende månedene. Det er en ordkrig som føres!»

Jeg våknet opp av dette møtet, vel vitende om at dette var et personlig ord for mitt eget liv og at jeg skulle sette en «vakt over min egen tale». Likevel visste jeg også at dette ordet hadde konsekvenser for Kristi kropp, og også at denne kampen ville bli utkjempet på en nasjonal og internasjonal scene. Vi har gått inn i «A War of Words»

Efeserne 4,30 sier:. "Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag." Konteksten til dette verset handler om vår tale. I vers 29 heter det: "La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på."

Hver dag er hver og en av oss engasjert i en kamp med ord, ordene i munnen vår. Det er kraften til liv og død i talen vår. Valget er vårt å ta!

La oss velge livet og overgi vår tunge til Herren!

La oss ikke bukke under for mørkets makt, men la oss innrette oss etter Guds rike og hans veier.

Djevelen er som en brølende løve som søker noen som han kan sluke (se 1. Peter 5:8). Men det trenger ikke å være deg, og du trenger ikke være djevelens neste måltid.

La oss heller stå opp og ikke gjengjelde fornærmelse for fornærmelse, men så vennlighet i stedet (se Romerne 12:21). Tross alt er Guds veier høyere (se Jesaja 55:8-9) enn våre. Og vi er kalt til å leve og handle i et høyere rike – i Rikets dimensjon – der Bergprekenen teller og hvor hver godhetshandling og hvert mildthetsord vender vreden bort.

Husk Jes 54,17 som sier: "Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren." 

La oss kjempe ordkrigen fullstendig underkastet Den Hellige Ånd i kjærlighet, visdom og Åndens frukt, og taler liv hvor enn vi går.

- James W.Goll/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

fredag, januar 28, 2022

Vi møtes kl 12.00 hver dag i bønn - sett alarmen på telefonen!


50 peroner har respondert så langt på oppfordringen min til å be for den spente sikkerhetssituasjonen i Europa med å stå sammen om å be hver dag klokken 12.00. 112 har trykket 'liker' på Facebook innlegget med samme tekst som her på bloggen. Det er en 'ringe begynnelse' som ikke skal foraktes. Vi har så vidt begynt, og vi er ikke alene! Vi står sammen med bedere i Norden, i Baltikum, i Ukraina og Russland. Over alt i disse landene er det menn og kvinner og barn som bøyer sine knær eller folder hender i inderlig bønn til Gud, om vekkelse og om fred.

Flere ganger og på ulike måter talte Gud disse ordene til meg i 2021: "VÅK OG BE!" Med trykk på begge deler. Disse to ordene er ikke blitt mindre aktuelle. Det er en svært urolig tid vi er inne i med store rystelser. Ordene fra Hebreerbrevet går bokstavelig talt i oppfyllelse:. "Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve. Men nå har han lovet: Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det enda en gang. Dette viser at det som kan rokkes fordi det det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud. For vår Gud er en fortærende ild." (Hebr 12,26-29)

Når det gjelder den svært spente situasjonen mellom Russland og Ukraina har det skjedd positive ting den siste tiden: I et intervju med BBC denne uken sier lederen for det ukrainske sikkerhetsrådet, Oleksij Danilov, at de russiske troppenes bevegelser verken representerer noe nytt eller er så truende som vestlige politikere har gjort det til. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij uttalte lignende ting i forrige uke. Han mener trusselen er på samme nivå som den har vært siden konflikten brøt ut i 2014. Heller ikke Ukrainas forsvarsminister har noen tro på at Russland vil invadere Ukraina ppå kort sikt.

Onsdag denne uken møttes også representanter for myndighetene i Ukraina og Russland til samtaler i Paris. De varte i åtte timer. Analyttikere omtaler dette som et viktig steg på veien mot en løsning på konflikten øst i landet. Nye samtaler mellom de to partene vil finne sted i Berlin om to uker. 

Møtet kom i stand ved hjelp av Tyskland og Frankrike. To de europeiske stormaktene har verken villet sende våpen til Ukraina, eller fulgt USA og Storbritannias evakuering av ambassadepersonell. Denne fredagen skal Frankrikes president Emmanuel Macron samtale med sin russiske kollega, Vladimir Putin. 

Så la oss fortsette å be for fred, forsoning og vekkelse og beskyttelse av landegrenser. For Norges del ber vi spesielt for grensene våre mot Russland, men vi ber også for Sverige, ikke minst Gotland, Danmark, de baltiske nasjonene Estland, Latvia, Litauen - og for Russland og Ukraina. 

Vi møtes klokken 12.00 hver dag i bønn. Sett alarmen på telefonen!

Når profetiene oppfylles foran våre øyne - det unike med Israel, del 8


Før vi ser nærmere på de bibelske profetiene om Israels nasjonale gjenreisning, gjergir jeg et svært interessant intervju Torbjørn Greipsland i Kristelig pressekontor hadde med Aida Seehuus Flaaten, datter til den markante pinsevennen, Rein Seehuus i 2009. Intervjuet er særdeles interessant fordi det viser hvordan Gud brukte Seehuus i en profetisk tjeneste i forbindelse med Israels gjenfødelse som egen nasjon i 1948:


Den norske pressemannen og forstanderen Rein Seehuus drog til New York i 1947 for å tale Israels sak blant delegatene i FN. Han gjorde det fordi han var sikker på det var Gud som ville det.

Tekst: Torbjørn Greipsland - Foto: KPK-Profetrøsten

Det var på et pinsemøte i Lillehammer i 1947 at Seehuus hørte et profetisk budskap. Det var en nyfrelst mann ved navn Åge Samuelsen, senere kjent landet over, som fikk budskapet i tunger. Rein Seehuus tolket det. Innholdet gikk ut på at en skulle dra til FN for å tale Israels sak.
Etter at Seehuus hadde tolket budskapet, følte han Gud sa til ham: - Dette budskapet er til deg!
Rein Seehuus, som fra han var ung hadde vært sterkt opptatt av profetiene i Bibelen, reiste.
Flyene var ikke så sikre den gang som nå, så før han drog, sa han dette: - Faller flyet ned, er jeg en falsk profet! Flyet falt ikke ned. Seehuus ble værende i New York i to år. Som redaktør for sitt blad "Profetrøsten" fikk han pressekort og adgang til FN-bygningen, og oppholdt seg der blant delegatene så mye som mulig. FN- administrasjonen hjalp ham også med å skaffe seg en leilighet.

Det er hans datter Aida Seehuus Flaaten som kommer med disse opplysningene. Hun har den siste tiden sett gjennom notater som faren skrev. Rein Seehuus visste hva hans oppdrag var, og la fram for delegatene Bibelens profetier om at jødene skulle komme tilbake til deres hjemland.
- En gang fikk han til og med tale fra talerstolen uten at jeg er helt sikker på hva slags møte det var. Etterpå takket en kinesisk diplomat ham dypt for det meget gode innlegget, forteller Aida Seehuus Flaaten.

Samtalte med Trygve Lie
Seehuus snakket med flere av de ledende statsmenn, og selvsagt også generalsekretær Trygve Lie. Lie skal ha sagt at det var først etter at han og delegasjonen hadde snakket med Seehuus, at de bestemte seg for å stemme for at jødene skulle få et nasjonalhjem i sitt gamle hjemland.
For sin innsats for jødenes sak, fikk Seehuus et godt forhold til blant andre diplomaten Abba Eban, senere utenriksminister i Israel. Seehuus oppholdt seg i New York både i 1948 og i 1949. For en ny avgjørelse skulle tas, nemlig om Israel skulle bli opptatt som medlem i FN etter at staten var proklamert 14. mai 1948.

Predikanter lo

- En gang kom to norske predikanter på besøk til FN-bygningen. Seehuus fikk i oppdrag å vise dem rundt. Da de stod ved flaggstengene, slo Seehuus armene rundt flaggstang nr 59, den mellom det irakske og det libanesiske flagget. Den stod tom.


- Her skal det israelske flagget komme til å henge, sa Seehuus. Men de to bare lo av ham. Men han fikk rett.

I 1949 ble Israel opptatt som medlem i FN. På et hotell arrangerte israelerne stor fest, strengt bevoktet. Blant de som var der, var norske Rein Seehuus. Flere jøder utrykte sin glede over at FN hadde vært jordmor for den nye staten Israel.


- Min far opplevde Guds kall til å stå opp for Israel. Jeg har den tro at hele landet vårt har et kall til å stå opp for Israel, sier Aida Seehuus Flaaten.

Begivenhetsrike dager for Israel
I en hilsen til Den amerikanske Zionistorganisasjons årsmøte i Pittsburgh erklærte USAs president Truman at ett av de stolteste øyeblikk i hans liv var kl 6.12 om ettermiddagen den 14. mai 1948 da han avga erklæringen om at USA hadde anerkjent Israel.


Det skriver redaktør Rein Seehuus i bladet han utgav, Profetrøsten, like etter.
Seehuus forteller også at han den 9. mai 1949 deltok i De forente nasjoners spesielle Palestina-komité. Israels spesielle representant i FN - major Abba Eban var innbudt til å besvare forskjellige spørsmål. Han holdt en tale på to og en halv time. Han sa blant annet : " Israels profeter har talt til vårt folk og sagt at dagen skal komme når en nasjon ikke lenger skal løfte sverd i mot en annen nasjon, og når man ikke mer skal lære å føre krig." Han tilkjennega at Israel tror på oppfyllelsen av Bibelens profetier, og at Israel vil leve i fred med alle folk like fra sine naboland til jordens ender.

Seehuus forteller videre at da Kinas representant dr. Tsiang talte midt inne i sirkelen av det runde bord - hvor hans delegasjon med flere var plassert - sa han blant annet : " Kina vil stemme for Israels opptagelse i FN. Som Israels ærverdige representant har sagt, opplever vi endog oppfyllelsen av visse profetier som Israels profeter gav i eldgamle dager - og jeg synes dette er en verdig oppgave for De Forente Nasjoner ." Da møtet var hevet fikk Seehuus snakke med Kinas representant og Abba Eban, og han la ut skriftene for dem. Da de skiltes, sa Eban: "Du vet vi har profetene og vi er et profetisk folk!”

Ønsker staten Israel velkommen
Videre forteller Seehuus at den 9. mai 1949, ett bibelsk profetår etter Israels selvstendighetserklæring midtnatt til 15. mai 1948, fikk de oppleve ettermiddagsmøtet i FNs spesielle Palestina-komité. Norges egen ambassadør Arne Sunde var første taler. Han redegjorde klart og tydelig i saken - og talte med stor myndighet både ved sin visdom og som medlem i sikkerhetsrådet. Ambassadør Sunde med hele den norske delegasjoner har en høy prestisje i FN. Han sa blant annet: "Min regjering ønsket opprettelsen av staten Israel velkommen. Regjeringen har også gitt Israel "de facto" anerkjennelse og er også "prinsipielt" stemt for Israels opptagelse i FN."
Jordmor for Israel


Samme kveld var det et stort møte i Waldorf Astoria Hotell i New York. "I dag er det fred i Palestina.", sa generalsekretær Trygve Lie og uttrykte håp om at landet ville få adgang til De forente nasjoner . Som Ralph Bunche sa i går: - De Forente Nasjoner er den nye nasjons jordmor, og jeg har aldri hørt om en jordmor som har lagt barnet etter seg på dørterskelen. Videre skriver Seehuus at den 4. mai ble Israels frihetsdag feiret over hele New York City.


- Kl. 4 i går trengte jeg meg gjennom et folkehav på 150 000 i Madison Square Park. Takket være mitt FN- pressekort slapp jeg gjennom alle sperringer og havnet ansikt til ansikt med Israels høye representanter og brennende talere.


- Israel har gjenreist Israel nasjonalt, og Israel forsvarte Israel. Ved Guds hjelp skal vi fortsette vårt eget nasjonale liv i vårt profetiske håp om at dagen skal komme når freden skal råde mellom nasjoner, sa Israels president Weizmann, som sammen med sin frue og sønn Benjamin ble hilst med endeløse ovasjoner idet titusenvis av David-bannere og amerikanske flagg ble svunget over folkehavet. Hatikva - Israels nasjonalsang "Håpet " - runget som mange vannes lyd. Solen strålte over de tettfylte gatene mellom skyskraperne.

Bildet viser Rein Seehuus (til høyre) sammen med Abba Eban. (Foto: Profetrøsten/KPK)

torsdag, januar 27, 2022

Shoah - ødeleggelsens dag


 "Ødeleggelsens dag" - Yom HaShoah - er det hebraiske ordet som er gitt Holocaust. Det er ganske så beskrivende på den karastrofen som rammet seks millioner jøder og deres etterlatte. Av de ni millioner jøder som var bosatt i Europa, ble omtrent en tredjedel drept på bestialsk vis. Deriblant over en million barn. Et ondskapens nettverk bestående av over 40.000 fasiliteter i Tyskland og i tyskokkuperte territorier ble brukt for å konsenrere, fange og drepe jøder, ene og alene fordi de var nettopp det, jøder.

Den jødiske profeten Sefanja satte ord på denne delen av den jødiske historien slik: 

"En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dager med skyer og skodde." (Sef 1,15)

Den lille og eneste jødiske staten som reiste seg i askregnet av Holocaust er i dag er truet med tilintetgjørelse, fra Iran og av islamistiske terrorgrupper. Det er økende antisemittisme og antisionisme fra både høyre- og venstreside i land etter land, og antivaksinemotstandere har på en skammelig måte satt likhetstegn mellom den behandlingen jødene ble utsatt for i mellomkrigstidens og nazitidens Tyskland med de selv påstår at de opplever. Dermed løper de antisemittenes og antisionistenes ærende. 

På Holocaust dagen i dag er det mange grunner for å sørge over tapene av millioner av menneskers liv, og stadig kjempe for at de aldri blir glemt.

Dette er ikke slutten - det er en bevegelse


På slutten av 2013 skjønte jeg at jeg avsluttet en 13 år lang åndelig reise. Det startet under en bønn og endte med et flagg. Et gammelt og glemt flagg; glemt av alle, ser det ut til, bortsett fra Gud. Han hadde tydeligvis holdt dette banneret skjult i et par århundrer, mens han ventet på historiens gang til han var klar til å gjeninnføre det.

Dette flagget henger nå i tusenvis av hjem, bønnerom, helligdommer, offentlige bygninger og til og med bedrifter. En kirke i Indiana laget sin egen versjon - 15 'x 30' - så laget en til meg også! En annen menighet pyntet juletreet i foajeen sin med dusinvis av små flagg. Tusenvis av mennesker har små gjemt i Bibelen, festet til oppslagstavler eller påfallende stående på skrivebordet. Andre viser dem som jakkeslagsnåler, bærer dem utsmykket på skjorter, viser dem frem på støtfangerklistremerker, og minst én person har flagget tatovert på armen! Guvernører viser flagget, det samme gjør dommere og medlemmer av kongressen, og en ble oppdaget i U.S.A. Capitol. En annen ble nylig fløyet over Capitol of Arkansas. Her om dagen ble jeg overrasket over å se en strømme bak en 18-hjuling; det har gått viralt!

Flagget er assosiert med Amerikas grunnleggelse, for å være sikker. Det ser ut til at Gud ikke har til hensikt at det skal brukes av Amerika alene. På denne bokens omslag kan den sees flydd over Himalaya - det høyeste punktet på planeten - hvor det er hevet høyt over dusinvis av buddhistiske bønneflagg. Den har fløyet over slettene i Nineve (stedet for den første regionforvandlende vekkelsen) Nord- og Sørpolen, i Sør-Afrika, Panama, og mer nylig i Kambodsja hvor den ble brukt i bønner mot menneskehandel. Hvem vet hvor det dukker opp neste gang?! Denne internasjonale bruken virker spesielt passende, gitt USAs gudgitte skjebne om å være et åndelig lys for nasjonene.

Tidligere betydde flagg mer enn de gjør i vår tid. Symbolikken deres ble forstått, fra fargen til designet, noe som gjorde det mulig for et flagg å fortelle en historie eller gi et sterkt utsagn. Mange flagg er hellige - folk sverger troskap til dem og dør for å beskytte deres ære. Bannere, som de også kalles, er  ofte ment for å lage erklæringer. Et tidlig amerikansk flagg fra kolonitiden hadde et bilde av en opprullet slange med den tilhørende setningen "Don't Tread On Me." Det var en advarsel til Storbritannia: «Vær forsiktig; tråkk på oss, og vi slår!»

Denne reisen min involverer et annet flagg i USAs fortid, et som er spesielt relevant for vår gudgitte hensikt og skjebne. Moderne progressive, historiske revisjonister, liberale politikere og humanistiske professorer håner forestillingen om at Amerika ble opprettet av Gud for en guddommelig hensikt. De håner også påstanden om at våre grunnleggere trodde på og hedret dette guddommelige-menneskelige partnerskapet. Imidlertid var Yahweh, Bibelens Gud, virkelig involvert i Amerikas grunnleggelse, og Han gjorde det for sine hensikter.

Da general George Washington bestilte Appeal to Heaven-flagget til å vaie over marineskipene våre i den revolusjonære krigen, visste han lite at 240 år senere ville Gud bestemme at det skulle fly igjen. Denne gangen ville den imidlertid ikke fly over en ny nasjon som ble født, men over den mektigste nasjonen i verden som ble gjenfødt. Denne gjenfødelsen er ikke bokstavelig, selvfølgelig, men er en åndelig og moralsk fornyelse som vil gjenopplive USAs gudgitte kall, hensikt og storhet.

Det må faktisk erkjennes at USAs befolkning nå er fylt med stor apati overfor sin historie. Det er også sant at vi er så uvitende om idealene som formet vår identitet som nasjon at vi har mistet våre nasjonale fortøyninger. Guds hensikt er at historie skal være mer enn informasjon; fortiden kan være et viktig anker. Uten denne stabiliserende kraften er imidlertid Amerika nå på drift i et hav av sekulær erfaringsmessigisme, blåst rundt av vandringene til våre egne fantasier og deliriet de skaper. Sannelig, USAs uavhengighet fra Gud har gjort oss åndelig og moralsk bankerott. Hun opplever en kontinuerlig drift fra storhet til middelmådighet og blir dessverre stadig mer irrelevant rundt om i verden.

Med en så alvorlig diagnose, hvorfor er jeg ikke uten håp? I dagene da flagget ble til, hadde de amerikanske kolonistene ingen sjanse til å vinne en krig med verdens største imperium, Storbritannia. Likevel, da de dårlig forberedte og dårlig utstyrte revolusjonære dukket opp for å få hjelp til Giveren av umistelige rettigheter, snudde strømmen. Da de ble enige om å komme under Guds styre og ære Hans veier, gjorde han som «regjerer i menneskers anliggender», som Ben Franklin uttalte på konstitusjonskonvensjonen, nettopp det. Franklin bekreftet Herrens styrende inngripen og sa også: "Alle vi som var engasjert i kampen må ha observert hyppige tilfeller av et overordnet forsyn i vår favør."  Selv noen av våre grunnleggere som ikke var sterke kristne, som Franklin, anerkjente de Guds forsynsmessige hånd i vår seier.

Det samme "tilsynsforsynet" er tilgjengelig i dag. Til tross for våre mange feil, har Guds hånd vært, og forblir, over Amerika; dette er jeg sikker på. Fra det første mennesket, Adam, til apostelen Paulus, har historien vist at Gud bruker ufullkomne mennesker. Det samme gjelder absolutt nasjoner. Selv om Amerika er arret og mangelfull, har vi fortsatt en guddommelig hensikt. Vær trygg, Den Allmektige som tildelte det formålet til Amerika, vet hvordan han skal gjenreise det.

Når du leser dette, er min bønn at du vil bli vekket til håp. Håp er for hjertet det frø er for jorden. Uten håp er livet sterilt, ufruktbart - drømmer blir ikke unnfanget og destinasjoner blir ikke nådd. Håpet er startstreken, utskytningsrampen; det er såbedet som troen springer opp fra, og en skapende kraft som får sjelen til å drømme. Uten tvil er gjenoppkomsten av dette flagget ment av Gud for å vekke håp.

La det sies om vår generasjon at når en nasjon vaklet på kanten av ødeleggelse, etter å ha mistet den eldgamle sannhetens vei, svarte vi på det guddommelige kallet til krig for å gjenopprette den. La det sies om oss, som det var om våre forfedre, at i møte med overveldende odds tok vi standpunkt i den himmelske rettssalen, og appellerte til hele jordens dommer for hans frelsende nåde, barmhjertighet og opprettholdende kraft.

Bli med i bevegelsen - appell til himmelen!

- Dutch Sheets/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Billedtekst: Dutch Sheets med bønneflagget.

Herren har en kappe for deg!


På samme måte som da Elia ga sin kappe til Elisa, har Gud kapper (kall, salvelser) for sitt folk. Vi kan strekke oss ut og fange kappen Far har forberedt for oss.

Noen ganger er det en kappe som en annen har båret før oss, helt til den kjære sjelens jordiske pilegrimsreise tok slutt. Din kan være en kappe som aldri har blitt båret av andre. Det er klokt å søke Herren for å kjenne din hensikt med å være på jorden. Kanskje du allerede vet.

Du vil være komfortabel i den kappen Far har laget for deg. Det vil passe deg. Velsignelser til dere når dere bærer kappene deres, kjære hjerter.

- Cynthia Hightower 2022/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

onsdag, januar 26, 2022

Huset hvor kjærligheten bor


«Ikke vær redd, vær ikke redd», er stemmen vi trenger mest å høre. Denne stemmen ble hørt av Sakarja da Gabriel, Herrens engel, viste seg for ham i templet og fortalte ham at hans kone, Elisabet, skulle føde en sønn; denne stemmen ble hørt av Maria da den samme engelen gikk inn i huset hennes i Nasaret og kunngjorde at hun ville bli gravid, føde et barn og gi ham navnet Jesus; denne stemmen ble også hørt av kvinnene som kom til graven og så at steinen var rullet bort. "Ikke vær redd, ikke vær redd, ikke vær redd."                                                                                                                                                

Stemmen som uttaler disse ordene, høres gjennom historien ut som stemmen til Guds sendebud, enten de er engler eller helgener. Det er stemmen som kunngjør en helt ny måte å være på, et vesen i kjærlighetens hus, Herrens hus. . . . Kjærlighetens hus er ikke bare et sted i etterlivet, et sted i himmelen bortenfor denne verden. Jesus tilbyr oss dette huset midt i vår engstelige verden.

- Henri Nouwen/Nnorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag, januar 25, 2022

Siste: Stort forbønnnsbehov: 75.000 jøder skal evakueres i stor luftbro mellom Ukraina og Israel


Fra internasjonale forbedere jeg har jevnlig kontakt med har jeg fått opplysninger om at israelske myndigheter planlegger å evakuere hele 75.000 jøder fra den østlige delen av Ukraina i en form for luftbro mellom de to landene. Dette for å kunne redde ut så mange jøder som overhode mulig før en eventuell krig mellom Russland og Ukraina. Planleggingen pågår for fullt. 

I kveld fikk jeg bekreftet disse opplysningene gjennom diretøren til den norske avdelingen av Internaasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Dag Øyvind Juliussen.

Denne aksjonen trenger mye bønnestøtte, så jeg vil gjerne oppmuntre norske forbedere om å be om at dette lykkes! La oss dekke planleggingen, og flyvningene i bønn og be for logistikkutfordringene i Israel. Det er ikke bare bare å ta imot 75.000 nye landsmenn, men er det noen som klarer dette så er det Israel.

Billedtekst: Ukrainske jøder på vei til Israel. Foto: IKAJ.

La oss be for Norge - og Russland og Ukraina klokken 12.00 hver dag!


Den finske forbederen Päivi Heikkilä, kjent i Norge blant annet for boken: 'Herren vil gi deg byen' (Prokla Media 2015), har tatt initiativet til å utfordre til bønn for Finland og den svært spente situasjonen mellom Russland og Ukraina hver dag kl,12.00. 

Jeg vil gjerne følge opp dette bønneinitiativet og vil oppmuntre norske kristne til å avsette tid til bønn hver dag kl.12.00 for Norge og for Russland og Ukraina. Det som kan skje mellom Russland og Ukraina kan påvirke hele Europa. Bønn for dette spesielle bønneemnet kan gjøres hver for seg, eller man kan kalle sammen til en bønnelunsj enten fysisk eller via telefon eller zoom - alt etter hva som passer den enkelte. 

Vi ber også for Finland, Sverige og Danmark og de baltiske nasjonene: Estland, Latvia og Litauen.

Gi gjerne tilbakemelding om du vil stå med slik at vi kan få en oversikt over mange som følger dette bønneinitiativet. Den som ikke kan be klokken 12 hver dag, kan ta en annen bønnevakt et annet tidspunkt på døgnet.

Behovet for støttehjul


Jeg lurer på om du lærte å sykle med stabilisatorer? Det er en veldig trygg måte å utvikle balanse på, slik at du til slutt kan sykle uten dem. Store havgående rutebåter har også stabilisatorer av en annen type, men like viktig i grov sjø for å holde skipet (ofte et cruiseskip) stødig og stabilt.

Stabilitet er viktig i tider med endring og overganger. Når alt rundt oss er i endring, og ingenting er kjent, hvordan opprettholder vi likevekten? Vel, Gud er stødig som en stein, og han forandrer seg ikke. Hans kjærlighet og hans trofasthet er våre konstante følgesvenner, og som 2 hjul på en sykkel, kan holde oss stødige når vi føler oss litt vaklende.

Når vi tenker på hans kjærlighet, husker vi at han er klar over oss og bryr seg om oss under de skiftende årstidene i livet. Hans planer er alltid til vårt beste, for å gi oss et håp og en fremtid, og han vil ikke la noe komme til oss som vil skade oss. I likhet med disiplene på det urolige havet i Galilea kan vi ønske Jesus velkommen inn i vårt livs båt og la ham roe stormene.

Da kan vi minnes hans trofasthet. Når vi gjenkaller vår egen historie med Gud, vil vi ha vært gjennom mange tøffe tider før, og likevel brakte Gud oss trygt gjennom da, så han vil gjøre det nå. På den tiden er omveltningen veldig reell, og følelsene våre kan være opp og ned, men å vite at Gud er en trofast Gud som aldri vil forlate oss eller forlate oss er som å ha et anker for sjelen vår.

Husker du ordene i denne gamle salmen?

«Når du blir kastet over livets bølger, når du er motløs, og tenker at alt er tapt, Tell dine mange velsignelser navn dem én etter én, og det vil overraske deg hva Herren har gjort.”

Det er fortsatt et nyttig råd for Gud vil helt sikkert gi oss tegn på hans nærvær og kjærlighet selv på de mest stormfulle dager.

- Tony Horsfall/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

mandag, januar 24, 2022

Livet ditt er ledet av Gud


Å vandre i Herrens nærhet betyr å gå videre i livet på en slik måte at alle våre ønsker, tanker og handlinger hele tiden ledes av ham. Når vi vandrer i Herrens nærhet, minner alt vi ser, hører, berører eller smaker oss om ham. Det er dette som menes med et liv i bønn.  Det er ikke et liv der vi ber mange bønner, men et liv der ingenting, absolutt ingenting, blir gjort, sagt eller forstått uavhengig av ham som er opphavet og formålet med vår eksistens. Dette er sterkt uttrykt av de russisk-ortodokse staretsen Theophan eneboeren fra det nittende århundre:

I enhver plikt må det legges et gudfryktig hjerte, et hjerte som stadig er gjennomsyret av tanken om Gud; og dette vil være døren gjennom hvilken sjelen vil gå inn i aktivt liv. . . . Essensen er å bli etablert i minnet om Gud, og å vandre i hans nærhet.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

søndag, januar 23, 2022

En vanskelig tekst i Det nye testamente om et helbredelsesunder


4.søndag i åpenbaringstiden/Prekentekst: Luk 13,10-17

Når jeg leste gjennom dagens prekentekst bestemte jeg meg for å ikke kommentere den! Fortellingen om kvinnen med den krumbøyde ryggen som ble helbredet synes jeg er en av de vanskeligste tekstene i Det nye testamente, som handler om sykdom og helbredelse. Lukas skriver om en 'sykdomsånd', og for en som er kronisk syk med Parkinsons, og har store utfordringer med hjertet og andre sykdommer, er dette ikke så lett å forholde seg til. Ikke når man i sårbare situasjoner har møtt de som med skråsikkeerhet vet hvorfor jeg er syk. At det skyldes skjulte synder, manglende tro, frykt og feil bekjennelse. Tekster som dagens prekentekst kan dermed bli en ekstra belastning. Så da er det lettere å hoppe over teksten, la den ligge, og heller skrive om noe annet. Så får jeg heller glede meg over de som var samlet i synagogen denne dagen, og som ble vitne til helbredelsen "over alt det underfulle han gjorde". (Luk 13,17). En kan alltids glede seg med de glade!

Men. Så begynte teksten å arbeide med meg!

Det første jeg merker meg er at det er en lege som skriver. Legen Lukas. Han har selvsagt rede på sykdommer! Derfor begynte jeg å sjekke nærmere hvilke uttrykk denne legen bruker for å beskrive sykdomstilstanden til denne kvinnen som i hele 18 år hadde båret sin lidelse. Det er ingen tvil om at det har vært smertefullt ikke å få rette ut ryggen. Dette vet jeg av egen erfaring. Parkinson fører til at man blir stiv i muskler, får liten bevegelighet og lever med smerter mesteparten av tiden. Dessuten begynner jeg å kjenne stivheten ete seg inn i nakken, og hadde det ikke vært for en kjempegod fysioterapeut hadde jeg ikke stått på beina i dag. 

Lukas bruker to greske ord for å beskrive denne sykdomstilstanden. Det første er ordet "pnevma astheneias", som kan oversettes til norsk med "vanmaktsånd" eller "sykdomsånd". De andre ordene Lukas bruker er: "synkyptousa kai mee dynamenee anakypsai" hvormed han beskriver selve tilstanden: "krumbøyd og kunne ikke rette seg opp".

Det første uttryykket kan tyde på at det her er snakk om en demonbesettelse, og dette skriftstedet ercav flere 'helbredelsespredikanter' brukt som bevis for at det er en sammenheng mellom onde ånder og sykdom. Men den observante leser vi legge merke til at Jesus ikke behandlet kvinnen som besatt av onde ånder, men som syk! Dette ser vi klart i vers 12: "Kvinne, du er løst fra sykdommen din." 

Senere taler Jesus om at denne kvinnen på denne måten: "en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år." Jesus ser altså på sykdommen som noe ondt, noe som plager menneskene. Parkinsons er ikke noe godt eller en velsignelse. Det er noe ondt, noe som binder et menneske. Binder i den forstand at denne sykdommen gjør deg begrenset, forårsaker smerter, engstelse, er belastende på familie og fremtidsutsiktene er alt annet enn lyse. Men det er ingen demonbesettelse. 

Hvilken glede må det ha vært når denne kvinnen ble løst fra sin plage som hun hadde hatt 'i hele atten år.' Jeg merker meg Jesu sterke empati når Han bruker ordene: "i hele ..." Hva var det hun led av? Bekhterev? Parkinson? Vi vet ikke.

Lukas, som er vår første kirkehistoriker, er nøye med detaljene! Jeg merker meg at han skriver: "Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg..." (v,12)

Vi befinner oss i en synagoge. Menn og kvinner sitter hver for seg. Jesus ber denne kvinnen over til der hvor Han sitter sammen med mennene! Det er radikalt! Dermed gir Han kvinnen verdighet - og noe mer! Hun er sett av Gud! Jesus så henne! En Abrahams datter! I henes situasjon. Det er like fantastisk som selve helbredelsen! Finnes det noe større enn å være sett av og bekeftet av Jesus. Han gir verdighet til mennesker som sliter med kronisk sykdom, som denne kvinnen. Med å kalle henne til seg selv gjør Han mer for denne kvinnen, enn å løse henne fra hennes sykdom.

Helbredelsen skaper reaksjoner. Den finner sted i en synagoge, på en sabbat. Synagogeforstanderen var en regelrytter, et pettimeter. Han er opptatt av at Loven oppfylles bokstavelig til punkt og prikke. Jesus var opptatt av menneskets ve og vel. 

lørdag, januar 22, 2022

Når profetiene oppfylles foran våre øyne - det unike med Israel, del 7

Del 6 av denne artikkelserien ble publisert 1.desember 2021:

Det samme profetiske ord som varsler Israels adspredelse til nasjonene, forsikrer også om at jødene som folk skal bli bevart gjennom alle disse trengslene. 

Aldri skal jødene opphøre som et folk for Herrens ansikt. Herren selv sier det slik det er gjengitt hos Profeten Jeremia: "For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har spredt deg iblant. Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte. Men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være." (Jer 30,11)

Vi finner det samme hos profeten Esekiel: 

"Så sier Herren Gud: Selv om jeg driver dem langt bort blant hedningefolkene, og selv om jeg spredte dem blant landene, var det bare en kort tid jeg var en helligdom for dem i de landene de kom til." (Esek 11,16)

Herren Gud vil ikke bare våke over Israels nasjonale eksistens, men Han vil selv være deres helligdom, i den tid Tempelet ligger i ruiner. Profeten Sakarja er ikke mindre tydelig: "Jeg sprer dem blant folkene, men i landene langt borte skal de huske på meg. De skal leve sammen med sine barn, og de skal vende tilbake." (Sak 10,9) 

Hva har holdt jødefolket sammen i deres landflyktighet? Først og fremst overholdelsen av sabbaten. Selv under de forferdelige forholdene i nazistiske konsentrasjonsleirene, forsøkte jøder å helligholde den syvende dagen: "Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud." (2.Mos 20,8-10/2011-oversettelsen). Så sabbatsfeiringen er limet som holdt jødene samlet som folk, og skilte dem ut blanr folkeslagene, i deres landflyktighet.

Israelsfolket har en helt spesiell rolle blant nasjonene: "For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde ved den ed han hadde sverget deres fedre..." (5.Mos 7,6-8a)

Når jødefolket en dag har vendt tilbake til sitt lovede land - og det skjedde i 1948 - venter vi på en tid da alle hedningefolkene skal søke opp til Sion. Her er en av Bibelens profetier som ennå venter på sin oppfyllelse: 

"Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolkene skal strømme til det. Mange folkeslaag skal gå av sted å si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære om sine veier, og vandre på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem." (Jes 2,2-3)

fortsettes

fredag, januar 21, 2022

Antisemittisk bunnivå


Den som trodde det absolutte bunnivået er nådd, må tro om igjen! Det er mulig å falle djupere. En tid nå har jeg lagt merke til at norske - og utenlandske - vaksinemotstandere har tatt i bruk det merket nazistene brukte for å stigmatisere hvem som var jøder, i deres motstand mot vaksiner og koronatittak! Som om det er mulig å sammenligne den forfølgelse, trakassering, sjikane, vold og drap jødene ble utsatt for i mellomkrigstiden og under 2.verdenskrig med tiltakene som settes inn mot spredningen av koronaviruset.

Dette er ikke bare svært historieløst, men sjokkerende og antisemittisk!

Ekstra ille er det når erklærte Israelsvenner, som samtidig er vaksinemotstandere, sprer dette merket i sosiale medier og påstår ar de utsettes for det samme som jødene ble.'

Skammelig er det! 

Drømmen om retreaten i et russisk-ortodoks kloster


I natt drømte meg om at jeg befant meg i et russisk-ortodoks kloster. Noen timer etter at jeg våknet er det som om jeg ennå rent kroppsli kjenner på den stillferdige, men likevel så intense bønneatmosfæren. Som om alt er mettet av bønnen og Gudsnærværet. 

I drømmen var jeg på en form for kombinert leir og retreat, eller skal jeg heller bruke ordet 'arbeidsfellesskap'. La meg forklare: Da jeg våknet (i drømmen) -  jeg sov i klosteret - gikk jeg fra rom til rom, og over alt var det mennesker som ba. Alene eller i grupper. I andre rom var det små grupper av deltagere på retreaten som øvde på korsang. Inne i kirkerommet var det mennesker som hadde søkt stillheten. Der la jeg merke til at mange av deltagerne hadde hengt av seg sine små, personlige kors. De hadde hengt dem på et stort kors inne i kirken, eller lagt dem på bord rundt omkring. Det var som om hvert kors ble badet i den stadige pågående bønnens atmosfære. Når den deltageren som eide korset kom inn i kirken, gikk han bort og hengte det rundt nakken sin igjen. Så stilte han eller hun seg rundt det store korset, eller falt på kne eller la seg rett ut på gulvet. Alt var som badet i et forunderlig Gudsnærvær. 

De som deltok på denne retreaten var fra forskjellige sammenhenger. Deres kjennetegn var at de alle bar kors - som små korsbærere - og alle levde med i bønnen og lovsangen og var samlet rundt det store korset: Kristus. 

Lær å stole på Gud


De fleste av oss mistror Gud. De fleste av oss tenker på Gud som en fryktinngytende, straffende autoritet eller som et tomt, maktesløst ingenting. Jesu kjernebudskap var at Gud verken er en maktesløs svekling eller en mektig sjef, men en elsker, hvis eneste ønske er å gi oss det våre hjerter mest ønsker.

Å be er å lytte til kjærlighetens stemme. Det er det lydighet handler om. Ordet lydighet kommer fra det latinske ordet ob-audire, som betyr «å lytte med stor oppmerksomhet». Uten å lytte blir vi "døve" for kjærlighetens stemme. Det latinske ordet for døve er surdus. Å være helt døv er å være absurd, ja, absurd. Når vi ikke lenger ber, ikke lenger lytter til kjærlighetens stemme som taler til oss i øyeblikket, blir livene våre absurde liv der vi kastes frem og tilbake mellom fortid og fremtid.

Hvis vi bare kunne være, i noen få minutter hver dag, fullt ut der vi er, ville vi virkelig oppdaget at vi ikke er alene, og at Han som er med oss ​​bare ønsker én ting: å gi oss kjærlighet.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

torsdag, januar 20, 2022

2022: Ut av virvelvinden

Marc Dupont (bildet), som har bakgrunn fra Vineyard-bevegelsen, er en anerkjent profetisk røst, som har besøkt Norge en rekke ganger. Nylig publiserte han denne artikkelen, som jeg har oversatt til norsk. Jeg tror mange av mine lesere vil ha gleden av å lese disse tankene til Dupont om Jobs lidelser. Budskapet er svært tidsaktuelt:

Forståelig nok er Jobs bok vanligvis ikke nevnt som noens favorittbok i Bibelen. Mens det overordnede temaet for forløsning og forfremmelse etter tap og ødeleggelse er grundig bibelsk, ønsker vi vanligvis en mindre utfordrende vei for å få del i Guds velsignelser. Imidlertid tror jeg at viktige lærdommer fra Jobs bok er mer enn relevante for mange kristne ledere akkurat i dette øyeblikket av Kirkens historie! Jeg tror at de siste kapitlene av Job avslører noen viktige nøkler som er nødvendige for at vi skal få frem «skjønnhet fra aske» i denne årstiden.

Det er nok å si at de første 37 kapitlene av Job for det første omhandler Jobs betydelige tap, og for det andre det ikke så nyttige rådene fra hans tre venner. Jobs tap var ekstremt store. Hans sønner og døtre omkom alle, han utholdt store fysiske smerter, og han mistet all rikdommen. Og tilsynelatende kunne han ikke finne noen virkelig trøst fra sine gode venner. Kort sagt, Job befant seg brått i stor sorg, stor fysisk smerte, fattigdom og ensomhet.

Så i kapittel 38 leser vi disse viktige ordene ‘da svarte Herren Job fra virvelvinden’ (norsk oversettelse: 'stormen').  Hele bøker kunne (og kanskje burde) skrives om det bibelske mønsteret av at Gud møter oss og frigjør liv og klarhet i tider med ødeleggende vanskeligheter i stedet for tider med fred og styrke. Bibelens aller første bilde av Gud illustrerer nettopp dette poenget. Første Mosebok, kapittel én, forteller i de første par versene at mens det var kaos og forvirring over verden, svevde Guds Ånd over situasjonen. Og inn i det kaoset talte Gud orden, liv og fruktbarhet. På samme måte hørte Jesus Faderens røst i hans mest urovekkende utfordring. Johannes 12,27-28 lyder: ‘Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort!Da lød det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen."

Virvelvind er tider med forvirring. Det hebraiske ordet som brukes for virvelvind i Bibelen er 'sa'ar'. Det kan også oversettes som storm, orkan eller tornado. Orkaner er skremmende ting. Ting som vanligvis er sikre og solide, blir voldsomt og kaotisk beveget under en orkan. Og slik kan det virke når vi opplever omveltningen av normene i livene våre. Sunne og forventede mønstre i livene våre er plutselig fortrengt og etterlater oss med mange spørsmål angående vår fremtidige sikkerhet og velvære. Bare slik, ettervirkningene av Covid-19 har vært djupt utfordrende for mange i nesten to år nå. Ettersom mønstre og vaner har blitt kastet for vinden, har forventningene og visjonene til mange kristne ledere også gjort det. Personlig sett, etter nesten 40 år med å tjene rundt 140 dager per år for kirken for øvrig, har jeg opplevd de samme virvelvindene på flere fronter – spesielt med tanke på at rundt 70 % av min tjeneste har involvert internasjonale reiser!

Den store JEG ER kontra den store 'vi er ikke'!

Da Gud begynte å snakke til Job, ut av virvelvinden, irettesatte han i hovedsak Job. Job hadde falt i fellen av stolthet ved å tro at hans visdom tillot å finne feil hos Gud. Og slik kan det gå i våre egne liv. I det minste ubevisst har vi noen ganger en tendens til å tro at vår antatte modenhet og visdom gir oss rett til å tro at vi fullt ut kan forstå Gud og forstå hans veier og handlemåter med oss. I likhet med Job trenger vi ofte viktige virkelighetspåminnelser om at Gud er den store Jeg Er, og vi er de store 'vi er ikke! 

Da Gud begynte å tale til Job, ut av virvelvinden, irettesatte han i hovedsak Job. Job hadde falt i fellen av stolthet ved å tro at hans visdom tillot å finne feil hos Gud. Og slik kan det gå i våre egne liv. I det minste ubevisst har vi noen ganger en tendens til å tro at vår antatte modenhet og visdom gir oss rett til å tro at vi fullt ut kan forstå Gud og forstå hans veier og handlemåter med oss. I likhet med Job trenger vi ofte viktige virkelighetspåminnelser om at Gud er den store Jeg Er, og vi er de store 'vi er ikke!

Igjen, to kapitler senere, leser vi disse ordene ‘Da svarte Herren Job fra virvelvinden’. Så midt i dialogen mellom Gud og Job er virvelvinden av kaos og tap fortsatt utbredt. Det som imidlertid har endret seg, er Jobs hjerteinnstilling. Han har omvendt seg for sin stolthet overfor Gud. Han svarer til Gud, i vers 4 og 5 'Se, jeg er liten; hva skal jeg svare deg? Jeg legger hånden på munnen. Jeg har talt én gang, og jeg vil ikke svare; to ganger, men jeg vil ikke gå videre.»’ Job gjorde seg med vilje liten for Gud. Ydmykhet er en av de store nøklene i reisen fra sammenbrudd til gjennombrudd – å ydmyke oss selv for Gud, uansett hvor kloke og vellykkede vi tror vi har blitt. Både Jakob 4.6 og 1 Peter 5.5 forteller oss at Gud er mot de stolte, men gir nåde til de ydmyke.

 Kapittel 40 og 41 fortsetter med Guds skolegang til Job angående hvem som er Gud og hvem som ikke er det. Og så i kapittel 42 leser vi disse svært djupe ordene;

‘Da svarte Job Herren og sa: «Jeg vet at du kan gjøre alt, og at ingen av dine hensikter kan forpurres. ‘Hvem er dette som skjuler råd uten kunnskap?’ Derfor har jeg uttalt det jeg ikke forsto, ting for vidunderlige for meg, som jeg ikke visste. ‘Hør, og jeg vil tale; Jeg vil spørre deg, og du gjør det kjent for meg.’ Jeg hadde hørt om deg ved ørets hørsel, men nå ser mitt øye deg; derfor forakter jeg meg selv og angrer i støv og aske.»

For korthets skyld vil jeg bare peke på fire kritiske sannheter, som Job nå innser på et djupere plan. Når Gud tar oss gjennom en jobbtype prosess, er det han ønsker å åpenbare for oss vanligvis ikke noe nytt, men det er en mer djuptgående eller fyldigere forståelse. I denne forstand ønsker han å ta oss fra ‘herlighet til herlighet’ i kunnskapen om ham. Selv om disse fire nøklene til å vandre med Gud ikke er nye for de fleste, tror jeg at Gud ønsker å lede oss inn i en djupere erfaringskunnskap av dem.

1. Ingenting er umulig for Gud - ingen av hans hensikter kan hindres!

2. Guds veier og visdom krever at vi lever ved tro på ham, ikke etter vår begrensede forståelse og perspektiver på ham.

3. Vi må absolutt ta oss tid til å lytte til Gud og ikke bare gjøre våre forespørsler kjent for ham.

4. Gud ønsker at vi ikke bare hører om ham, men at vi ser på ham, så å si, på en veldig personlig måte.

Fordi disse fire aspektene ved å kjenne Gud er godt kjent for oss (i hvert fall teologisk), vil jeg ikke kommentere dem bortsett fra nummer fire. Apostelen Paulus ba en Hellig Ånd-inspirert bønn for menigheten i Efesos som gjenspeiler Guds hjerte at vi fokuserer vårt hjertes øyne på ham. Efeserne 1,16-20 forteller oss følgende: "Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde  og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen."

Alle detaljene i denne bønnen er avgjørende for kirken i dag hvis vi virkelig skal utvide Guds rike til kulturene rundt oss. Jeg ønsker å skille ut Paulus' nøkkel til velsignelsene i den bønnen - 'at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kenne. Må han gi dere lys tilhjertets øyne'.  Menigheten i Efesos var åpenbart sammensatt av tilhengere av Kristus-kristne, født på ny ved Guds Ånd. Så vi forstår at Paulus ikke ba om at de skulle motta Den Hellige Ånd, ettersom det allerede hadde skjedd i deres liv. Han ba om at en spesifikk profetisk type salvelse skulle komme over dem, som ville gi en større intimitet med Gud. Han ba om at «hjertenes øyne» skulle bli opplyst. Med dette kan vi anta at han kalte dem til å kjenne og oppleve det Job påsto å ha kommet inn i - 'Jeg har hørt om deg med mine ører, men nå ser mine øyne deg'.

Vi kan ikke fungere som kirkeledere bare ut fra det vi har blitt lært om Gud. Vi trenger nye innspill fra Den Hellige Ånd, og enda viktigere, en ny åpenbaring om underet over hvem Gud er! Ikke ny doktrine, åpenbart, men ferske strategier og retninger knyttet til Guds ledelse og hensikter i denne timen. Vi må bli som den gode skriftlærde som bringer frem ting både «nytt og gammelt»! Som Salomo så sterkt sa det – vi må ikke støtte oss til vår egen forståelse, men leve og lede ut fra et hjertekunnskap om Gud. Sier jeg at vi alle vil se på selve tronen og personen til Gud Faderen i dette riket? Ikke nødvendigvis. Jeg sier imidlertid at Job og apostelen Paulus utfordrer oss til erfaringsmessig å realisere ledelsen, makten og herligheten til Guds person i våre liv og tjenester. Som David sang ‘Søk Herren og hans styrke! søk hans nærvær hele tiden’!

Hvis vi skal se våre generasjoner bli berørt av evangeliet i større grad, må vi lære å skjelne forskjellen mellom våre gode ideer og Guds ideer! Og enda viktigere, det er viktig at vi ikke bare kjenner til Gud, men kjenner Ham! Som Jesus så dypt advarte oss, vil det være noen på dommens dag som vil hevde å ha vært hans tjener, men han vil si: ‘Jeg har aldri kjent deg’!

 Salige er fredsstifterne!

Den siste nøkkelen, som førte til gjennombrudd og forløsning i Jobs historie, finner du i vers 10 i Job 42. Den lyder: 'Og Herren gjenopprettet Jobs lykke da han hadde bedt for vennene sine.' plass i Guds rike for oss å henge på krenkelser, utilgivelse og bitre røtter av dom. Det var først etter at Job ba velsignelser over sine tre venner, som hadde fordømt ham, at Gud forløste sine forløsningsplaner for Job.

Jesus sa: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn». Hvis vi skal lede mennesker inn i freden og gjenopprettelsen av Guds kjærlighet, må vi gå foran med et godt eksempel. På samme måte som Jesus hang på korset, i absolutt smerte, og tilga dem som syndet mot ham, slik må våre hjerter være et sted hvor Guds fred og kjærlighet hersker. For Gud og mennesker må vi lære å våke over våre hjerter med all flid, da det er der Gud regjerer, taler og forløser sin forløsende og gjenopprettende visdom!

Virvelvinder av promotering!

Avslutningsvis, la meg si at mens en virvelvind er kaotisk og urovekkende, kan de også indikere at Gud bringer oss inn i gjennombrudd og fremmer en større fruktbarhet. Da Elisa så himmelens virvelvind som tok opp hans åndelige farsfigur, Elijah, skjedde to kraftige oppgraderinger. For det første oppgraderte Elia til himmelen, og for det andre gikk Elisja kraftfullt inn i hans tjeneste, kall og skjebne. Og forutsetningen for den forfremmelsen var at Elisja hadde «øyne å se». (2. Kongebok 2.10) Kan det være at Gud, i sin grenseløse barmhjertighet og visdom, muligens tillot de siste årenes virvelvind på grunn av sin store kjærlighet til oss? Kanskje trengte vi disse virvelvindene for å hjelpe oss å overskride fra gårsdagens gode til morgendagens store!

 "En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i hans tempel." Salme 27,4/Norsk Bibel

onsdag, januar 19, 2022

La Gud være herre i huset ditt


Det slår meg stadig mer hvor hardt presset folk er i dag. Det er som om de går rundt fra en nødsituasjon til en annen. Aldri ensom, aldri stille, aldri helt fri, men alltid opptatt med noe som bare ikke kan vente. Du får inntrykk av at vi, midt i denne hektiske stormen, mister kontakten med selve livet. Vi har opplevelsen av å være opptatt mens ingenting virkelig ser ut til å skje. Jo mer opphisset vi er, og jo mer komprimert livene våre blir, desto vanskeligere er det å holde et rom der Gud kan la noe virkelig nytt virkelig finne sted.

Hjertets disiplin hjelper oss til å slippe Gud inn i våre hjerter slik at Gud kan bli kjent for oss der, i de djupeste fordjupninger i vårt eget vesen.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag, januar 18, 2022

Politiet spurte Räsänen om hun ville frasi seg sin overbevisning

Helt nye opplysninger fra politiavhørene av den finske parlamentarikeren og tidligere innenriksministeren Päivi Räsänen (bildet), som er anklaget for hat mot en 'folkegruppe', viser til fulle hva bibeltroende konservative kristne har i vente i tiden som ligger foran oss. I følge journalist Stein Gudvangen fra Kristelig Pressekontor, som har skrevet om saken, skal Räsänen ha blitt spurt om hva hun mente om det apostelen Paulus skriver om homoseksuelle handlinger i Romerbrevet. Men det mest alvorlige som skjer under de i alt 13 timer lange avhørene, er når politiet spør om hun er villig til å frasi seg sine synspunkter og fjerne dem fra sosiale medier! 

Så mye betyr altså tros- og samvittighetsfriheten! Det tolerante sekulære samfunnet viser til fulle sin intoleranse,

Det er nettstedet 'Evangelical Focus' som viser en video hvor Räsänen blir intervjuet. Selv var jeg en av de aller første her i Norge som omtalte saken mot husmoren, legen og parlamentarikeren Päivi Räsänen. 

På politiets spørsmål svarte Räsänen:

"Jeg svarte at jeg vil holde fast ved det jeg tror på og at jeg vil snakke og skrive om disse tingene fordi det handler om min overbevisning, ikke bare om noen meninger jeg har."

Når jeg leser om Päivi Räsänen er det lett å tenke på Jesu ord i Bergprekenen: 

"Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere." (Mattt 5,10-12)

Uansett utfallet av rettssaken som starter mandag kan salige Päivi glede seg over at himmelriket er hennes, og at en stor belønning venter på henne i himmelen. Da kan man glede seg midt under trengslene. La oss fortsette å be for Räivi Räsänen. Neste gang kan det være vår tur til å stå til rette for vår tro på Bibelen.

Foto: Wikipedia. By Soppakanuuna - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41673761

Befriende ord fra erkebiskopen av Canterbury


 I dag har jeg brukt noe av dagen min til å lytte til en samtale mellom erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby (bildet) og professor David Frost, som samtalte om de velkente ordene fra Joh 14,1-6.  I løpet av samtalen sier erkebiskop Welby noe som ble så godt for meg:

"Jesus er på begge sider av døden!"

Det tar jeg til meg!

Salige er de som skaper fred i krigens redsler


Kanskje det er en ide om NATO's generalsekretær, og presidentene for Ukraina, Russland og USA hadde Sevastopolfortellingene til Leo Tolstoj som sengelektyre disse dagene? De tre Sevastopolfortellingene, utgitt på norsk i 1983, er Tolstojs ubarmhjertige avsløringer av krigens absurde virkelighet, like aktuell i dag som de var da de utkom. Leo Tolstoj var bare 26 år gammel da han ankom Sevastopol i november 1854 for å være med i den såkalte Krimkrigen. 

Til sin bror forteller han at han kom til Krim, dels fordi han "ville se denne krigen... men først og fremst var det patriotismen som drev" ham. Man kunne kanskje derfor vente seg at Sevastopolfortellingene først og fremst ville være beskrivelser av russisk heltemot og patriotisk fedrelandskjærlighet. Men slik er det ikke! Disse beskrivelsene er kanskje det første møtet med antivoldforkjemperen og pasifisten Leo Tolstoj.

Sevastopolfortellingene skilder krigens brutalitet og absurditet. De innholder noen av de vakreste og vareste naturskildringene i forfatterskapet til Tolstoj. De blir presentert mens kulene bokstavelig talt hviner rundt ørene våre. Vi kjenner kvalmen formelig vrenger seg i magen vår, når han skildrer de grufulle amputasjonene som er den brutale sannheten om krigens redsler og pine. Absurd blir det når Tolstoj samtidig som dette skjer skildrer noen virkelig spradebasser som vandrer på de brede gatene i Sevastopol og kikker på damene. Soldatene stuper for kulene mens fuglene kvitrer og solen går sin gang.

De høye herrer - og vi alle - kunne trenge å få del i Tolstojs brutale virkelighetsbeskrivelse - hvor vanvittig det er å sprenge mennesker i luften for å oppnå et blinkende kors på jakkeslaget. Hvor absurd er det ikke med et slikt kors! 

Vi skriver 2022. Det har gått en tid siden Tolstoj beskrev krigens redsler. Nå står Ukraina og Russland på randen av en brutal krig. Vi snakker om fremskrittets verden. Det er ikke mye fremskritt når man ikke kan snakke sammen.

La oss huske Jesu ord: "Salige er de som skaper fred. De skal kalles Guds barn." Ikke de som får korset som æresutmerkelse på jakkeslaget etter å ha drept sin bror!

mandag, januar 17, 2022

SISTE: De russiske landgangsfartøyene forlater Östersjöen


Svenska Aftonbladet melder nå i ettermiddag at de tre russiske landgangsfartøyene er nå i ferd med å forlate Östersjöen. De tre fartøyene skal i følge opplysninger Aftonbladet har fått være på vei i nordvestlig retning. Opplysningene kommer fra det svenske forsvarets innsatssjef  Michael Claesson. I går kom også opplysninger om at NATO har stasjonert et av sine skip i Östersjöen. Hvorvidt den svenske beredskapsstyrken vil bli værende på Gotland er det ikke fremkomment noen opplysninger om.

Jeg oppfordrer forsatt til forbønn for den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland.

Illustrasjonsfoto: Tornado i Ostersjöen. Foto: Pixabay.