onsdag, januar 12, 2022

Om å se alt i Kristi lys


Mer enn noe annet trenger vi i disse mørke og vanskelige tider å minne hverandre på at Kristus er verdens lys - 'Han og innen annen', for å sitere en kjent salme skrevet av Pratt Green i Paris i 1681 og oversatt av biskop Per Lønning. "Født i vårt mørke, født som en av våre. Når han er nær oss, er vår Far å finne. Ære være Gud."

"Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det," skriver apostelen Johannes i den blendende vakre prologen til sitt evangelium. 

Det sier jeg høyt til meg selv i disse dager, hvor spenningen mellom Ukraina og Russland er på bristepunktet og Omikron og Delta viruset griper om seg og skaper så mye angst, sykdom og død rundt seg. 

Jeg er på utkikk etter LYSET! 

Og jeg øver meg på å se tingene i Kristi lys.

Jeg forsøker å se hvert medmenneske i dette lyset. For jeg er sikker på at selv hos de menneskene som ikke kjenner Herren Jesus Kristus, gjenspeiles Skaperens bilde. Alle er uten unntak skapt i Guds bilde. Også de vi ikke liker.

La oss også se vår kristne bror og søster i Kristi lys. La oss se ham eller henne som bærere av Herren Jesus. De tilhører kanskje ikke samme del av kirketreet som deg, men er likevel din bror og søster i troen. Og Herren selv elsker dem like mye som Han elsker deg! La oss huske ordene til Johannes: "Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik sal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt." (1.Joh 3,18-19) Jeg er blitt utfordret av Peter Halldorf som snakker om 'å elske sin nestes kirke som sin egen'. 

La oss se på oss selv i Kristi lys. Dette nye året gir muligheter for nok en gang å ta del i Skriftemålet. Det er god sjelehygiene. Det å kunne legge av seg alt det som tynger, er en befrielse. Dette er bibelsk: "... så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn..." (Hebr 12,1) Nei, jeg snakker ikke om andres synder, men om mine. Hvorfor bære på børa, når Kristus har båret den for oss. 

Til slutt: La oss se hele livet, hele skapelsen, i Kristi lys. "For i ham er alt blitt skapt ... alt er skapt ved ham og til ham ... han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen." (Kol 1,16-17)

Ingen kommentarer: