lørdag, januar 01, 2022

Tiden og Den klare morgenstjernen


Da har vi opplevd det første morgengryet i det nye året. Hvilken nåde det er! I mange år nå har et ord fra Salme 31 vært min følgesvenn og stadig tilbakevendende bønn, gjerne flere ganger om dagen: 

"I dine hender overgir jeg min ånd." (v.6)

Observante lesere vil huske at Jesus ba de ordene når Han hang på korset. Men Salme 31 inneholder et annet vers, som i grunn er en følge av innholdet i vers seks,  nemlig vers 16: "... mine tider er i din hånd." Det gir en stor trygghet innfor 365 nye dager vi ikke kjenner. Jeg er ikke et offer for tilfeldighetenes ubarmhjertige spill: jeg er i Guds hender og den tid jeg har er i Guds hånd. Sagt med Paulus: om jeg skal leve eller dø hører jeg Herren til. Det er kjernen i en kristens overgivelse. 

Dette ordet fra Salme 31,16 tar jeg med meg inn i det nye året. 

Mer enn noe annet venter jeg på Han som kaller seg selv for "Davids rotskudd og ætt, DEN KLARE MORGENSTJERNE." (Åp 22,16)

Apostelen Peter skriver om Jesus som den klare morgentjernen i forbindelse med det profetiske ord: "Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og MORGENTJERNEN GÅR OPP I DERES HJERTER." (2.Pet 1,19)

La oss merke oss disse ordene av Peter! Det er ingen tvil om at verden er blitt mørk, og det er, for å sitere Jesaja, "stort mørke over folkene", men det er noe som lyser i mørket og det er det profetiske ordet vi finner i Bibelen. Vi har dette profetiske ordet som vi forholder oss til "inntil dagen lyser fram". Hvilken dag er det? Dagen da Jesus kommer igjen og setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem, Da går Morgenstjernen opp i våre hjerter! 

Derfor ser vi mot øst, for det er på østhimmelen en stjerne lyser klar og sterk om morgenen, den som kalles Morgenstjernen. Det er planeten Venus, som i Bibelen er et bilde på Kristus,

Det er Ham vi nå venter på. Og midt i mørket lyser den klare Morgenstjernen og bærer bud om Ham som skal komme igjen! Morgenstjernen bærer bud om demringen av en ny dag! Kristi gjenkomst!

Derfor er min bønn for 2022: "Kom, Herre Jesus, kom!"

Ingen kommentarer: