lørdag, januar 15, 2022

Om å finne veien hjem


I det meste av livet mitt har jeg kjempet for å finne Gud, å kjenne Gud, å elske Gud. Jeg har prøvd hardt å følge retningslinjene for det åndelige liv – be alltid, arbeid for andre, lese Skriften – og unngå de mange fristelsene. Jeg har mislyktes mange ganger, men alltid prøvd igjen, selv når jeg var nær fortvilelse.

Nå lurer jeg på om jeg i tilstrekkelig grad har innsett at i hele denne tiden har Gud prøvd å finne meg, kjenne meg og elske meg. Spørsmålet er ikke "Hvordan skal jeg finne Gud?" men "Hvordan skal jeg la meg bli funnet av ham?" Spørsmålet er ikke "Hvordan skal jeg kjenne Gud?" men "Hvordan skal jeg la meg bli kjent av Gud?" Og til slutt, spørsmålet er ikke "Hvordan skal jeg elske Gud?" men "Hvordan skal jeg la meg bli elsket av Gud?" Gud ser i det fjerne etter meg, prøver å finne meg og lengter etter å bringe meg hjem.

- Henri Nouwen/Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: