fredag, januar 14, 2022

SISTE: Gotland patruljeres av stridsvogner

Svenske medier - som Svenska Aftonbladet og Svenska Dagbladet - melder i dag at det svenske forsvaret patruljerer Visby havn på Gotland med et titalls stridsvogner. I tillegg til det synlige nærværet av soldater som er bevæpnet for skarpe oppdrag, er det også, i følge innsatssjefen, general Michael Claesson, en del forsvarsressurser som ikke synes tilstede på Gotland. Bakgrunnen for den økte beredsskapen på Gotland er at tre russiske landgangsfartøy gikk inn i Østersjøen tidligere denne uken. Gotland ligger strategisk i nærheten av den rusiske enklaven Kaliningrad. Det er fremdeles uklart hvor de tre russiske landgangsfartøyene er på vei.

Noen timer før jeg ble klar over at det svenske forsvaret settes i alarmberedskap, fikk jeg en melding fra noen gode venner fra Nederland: Wytze Valkema, som kunne fortelle at hans kone var i forbønn i går kveld, hvor Herren hadde bedt henne be spesielt for Gotland og Åland. Og da spesielt for det militære forsvaret av Gotland, som kalles Det gotlandske regimentet.

I en epost skriver Wytze Valkema, som er en del av Worship Company, kjent fra Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud: 

"Her er min tanke om alt dette: Det har gått 80 år i full sirkel siden 16. januar 1942 da massedeportasjoner av jøder fra Lodz ble sendt til Chelmo drapssenter i øst. Det var den 20. januar 1942 da Wannsee-konferansen startet nær Berlin for å behandle det såkalte 'jødespørsmålet'. Gud har IKKE glemt noen liten detalj av alt dette. For noen år siden var jeg i Polen, og jeg så i Ånden hvordan anklageren ville gå foran dommeren og anklage Polen for mangelen på omvendelse fra pogrommene og jødehat, og hvordan han KREV et nytt blodsutgytelse på østlig jord. Jeg husker jeg advarte lederne den gang. Det samme gjorde jeg i Riga og en av de baltiske statene Latvia. blodet ropte fortsatt fra jorden. 

Vi har hatt en 30 års periode hvor vi ble bedt om å be, vi går inn i en sesong hvor vi blir drevet til å be.

80 betyr bønn. Det står også for 'støv eller aske'. I Salme 80,18-19 heter det: "Hold din hånd over ham som er ved din høyre side, over mennesket som du selv har gitt styrke, så vil vi aldri trekke oss bort fra deg. Vekk oss til liv igjen, så vil vi påkalle ditt navn!"

Det går nå ut et kall til alle om å be for Gotland, Åland, Sverige og de øvrige nordiske landene. Norske medier er tause om denne saken.

Ingen kommentarer: