lørdag, mai 31, 2008

Utfordrende livsvalg i en utfordrende livssituasjonDe siste tre-fire ukene har vært ganske utfordrende for vår lille familie. I 20 år har vi bodd på et sted med fantastisk utsikt over Gjøvik, og med det flotte vannspeilet fra Mjøsa på den ene siden av huset og med en liten skog på baksiden. Bygging av garasjer og rehabilitering i borettslaget, for det er i et borettslag vi bor, vil nå føre til nye låneopptak. Når borettslaget ble bygget kunne de ikke bli enige om løsning for garasjene, slik at hvert tun har sitt eget opplegg. Garasjene bygget for vårt tun står for fall, fordi de ble bygget på billigst mulig måte, og har råteskader. Nye garasjer vil muligens komme på over en million kroner, og på grunn av rehabiliteringen av hele borettslaget, vil også den generelle husleien stige. Vår økonomiske situasjon, som har sin bakgrunn i min sykdom, gjør det umulig for oss å ta opp nye lån. Midt oppe i disse for oss nedslående nyheter, fikk vi vite at et familiemedlem skulle selge huset sitt og ut fra de beregninger vi gjorde så det ut for oss til å kunne bli en god løsning. Et møte med banken gjorde at vi måtte kullkaste de planene, og nå er dette huset også solgt.

Først av alt kjenner vi på en dyp takknemlighet for at vi har et hus å bo i. Det er ingen selvfølge. Vi ser hva som skjer med våre venner i USA som må gå fra sine hus, på grunn av den ytterst vanskelige situasjon som de er kommet opp i. Og i Burma og Kina har folk ikke bare mistet sine hjem, men også nære familiemedlemmer. Så vi er heldige. Vi skal alltids klare oss uten garasje, og Herren vet hva vi trenger for å betale våre månedlige boutgifter, som beløper seg til over 13.000 kroner. I tillegg kommer husholdningsutgiftene. Men ordene fra 1.Sam 7,12 er sanne: "Til denne tid har Herren hjulpet oss." På forunderlig vis har Herren hjulpet oss til å dekke alle våre utgifter.

Det er et ord fra Salme 50,10 som har kommet for meg de siste dagene: "For alle skogens dyr er Mine, og dyrene på de tusen høyder." Gud har sine ressurser, og sine veier så det skal bli spennende å følge ham på troens vei videre!

Samtidig har helsesituasjonen min forverret seg, særlig anginaen. Varmen som hjalp meg tidligere, ser ikke ut til å gjøre det igjen. Nå er det vondt å gå turer, og jeg som er så veldig glad i det! Førstkommende mandag skal jeg inn på sykehuset igjen, blant annet for en ny belastningsekg og senere skal de hjelpe meg med å starte opp med insulinpumpe. Jeg sliter med kraftige følinger, og må av og til ha hjelp fra utenforstående. Dagene er utfordrende, men jeg finner hjelp gjennom to ting: For en tid tilbake sendte en kvinne fra sørlandet, som leser denne bloggen meg en diktsamling, hun har skrevet selv. De diktene betyr mye for meg i denne fasen av mitt liv. Jeg vil gjerne rette en inderlig takk for denne og for oppmuntringskort fra henne og hennes ektefelle. Det andre er at jeg har noe nytt å lære ved å følge ordene fra Ef 5,20: ".. og alltid takker Gud vår Far for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.." Jeg har et stykke vei å gå før jeg er der at dette fungerer helt og fullt i mitt liv. Hører gjerne fra andre som har kommet lengre på dette området. Er takknemlig for forbønn.

Akkurat nå fryder jeg meg over å bo her hvor vi bor. Det kjennes trygt. Det er kort vei til sykehuset, om det skulle tilstøte meg noe. Utsikten er fenomenal, jeg elsker skogen som gir meg skygge, vi har gode naboer og bor i et veldig stille strøk og det er kort vei til bønnekoia. Der oppholder jeg meg så mye jeg kan. Det er mulig takket være vår Wheaton Terrier, Poirot og en god venn som jeg ber sammen med.

Bildet er tatt en vinterdag fra huset vårt, og viser noe av utsikten der hvor vi bor.

Hvordan unngå å bli forført, del 2


Derek Prince, her sammen med sin kone Ruth, forteller at han i 1994 for første gang kom i direkte kontakt med en av disse gruppene, hvor disse merkelige manifestasjonene skjedde. Han skriver: "En gruppe ledere dro til disse møtene og kom alle begeistret tilbake. De kunne fortelle at de hadde vært med på noe vidunderlig og at vi alle trengte å oppleve dette. De sa: 'Dette trenger vi ikke å prøve. Vi trenger ikke å undersøke dette nærmere.Vi trenger å være åpne og mottagelige for det.' Når jeg hørte dette begynte jeg virkelig å bli mistenkelig ovefor dette som skjedde, fordi en slik uttalelse står i direkte motsetning til hva Bibelen sier. I 1.Tess 5,21 skriver Paulus: "Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt." Så hvis vi ikke prøver alle ting, så er vi ulydige mot Skriften, og alle som sier til oss at vi ikke skal prøve alle ting, han er selv ikke i harmoni med Skriften . Vi kan nemlig ikke stole på vårt hjerte når det gjelder hva som er sant. Ord 28,26 sier: "Den som stoler på sitt eget hjerte, er en dåre." Så vær ikke en dåre, stol ikke på ditt eget hjerte. Stol ikke på det hjertet ditt sier, fordi det er ikke pålitelig," skriver Prince og siterer Jer 17,9: "Hjertet er svikefullt, mer enn noe annet; det kan ikke leges. Hvem kjenner det?"

Dette er et ganske annerledes råd enn det vi vanligvis får. I dag sier man gjerne: Hva sier hjertet ditt? Gjør hva hjertet ditt sier du skal gjøre. Men dette er ikke et bibelsk råd! Den eneste pålitelige kilden er Bibelen – Guds ord.

La meg dele et par egne opplevelser med bloggens lesere. For en del år siden, det var vel helt i begynnelsen på den såkalte Torontovekkelsen. I en menighet i Oslo, jeg sier ikke hvilken, var det en stor konferanse. I forbindelse med kveldsmøtet en av dagene begynte vi å se noen av de manifestasjonene vi hadde hørt om fra Toronto. Hundebjeffing, mennesker som kaklet som haner, voldsom ubehersket latter, og mennesker som ristet og skaket. Vi var en del ledere til stede, og vi gikk rundt i salen og så på dette som skjedde. Da spurte jeg dem: Er dette fra Gud? De fleste av dem nikket bekreftende ja. Så sa jeg: Hvis vi forflytter oss tilbake i tiden, la oss si fem år. Om dere så det samme da, hvordan ville dere bedømme det samme? Flere av dem sa: Da ville vi sagt det var demonisk. Så sa jeg: Hvorfor sier dere ikke det samme nå? Denne gangen fikk jeg ikke noe svar.


Ved en senere anledning fikk vi besøk i den lokale predikantforeningen jeg da var medlem av. Vedkommende ble visstnok sterkt brukt av Gud, og det skjedde masse tegn og under. Jeg opplevde mannen som svært spesiell, og han hadde en svært nedlatende holdning til oss lokale pastorer. Han var den store Guds mannen! Etter at han hadde delt sine opplevelser med oss, som var sterkt fokusert på ham selv, så sa han: Nå skal jeg be for dere! Jeg husker jeg reiste meg spontant og sa høyt: Du skal ikke be for meg!


Vel, reaksjonen uteble ikke! Etter å ha forklart de tilstedeværende hvorfor jeg ikke ønsket å få del i hva denne mannen hadde, fulgte flere av pastorene meg og takket nei til forbønn.


Nå synes jeg det er flott at mennesker ber for meg, og ønsker å be for meg, for jeg vet at jeg trenger det! Men jeg vil ikke få del i hva som helst. Og denne mannen representerte noe som jeg absolutt ikke ville skulle ha innflytelse i mitt eget liv.

Hvordan unngå å bli forført, del 1I en serie artikler har jeg satt søkelyset på deler av den globale villfarelsen som vi opplever i dag. Jeg skriver bevisst "deler", for dessverre er det mer! Jeg vil derfor komme tilbake til dette. Men like viktig som å sette søkelyset på villfarelsene, er å se nærmere på hvordan man kan bli bevart fra dem. Noen av de som har bidratt til å belyse dette er den nå avdøde bibellæreren Derek Prince, samt de anerkjente pastorene David Wilkerson, Chuck Smith og Jack Hayford. I denne, og muligens noen artikkeler til, vil vi se nærmere på den rettledningen Derek Prince gir.

Derek Prince slår fast det jeg allerede har vært inne på i artikkelserien: Tegn og under er intet bevis på at noe er sant. Jeg ser at Todd Bentley bruker helbredelsene og de øvrige tegn på det som skjer i Lakeland som et bevis for at det som skjer har med Gud å gjøre. Men i seg selv er ikke tegn og under noe bevis på at Gud er til stede. Derek Prince sier det slik: "Hva som er sant er allerede bestemt og fastsatt, og det er Guds ord." I denne sammehengen henviser han til Jesu ord i Joh 17,17: "Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet." Og likedan i Salme 119,89: "Til evig tid, Herre, står Ditt ord fast i himmelen." Så sier Prince: "Ingenting av det som skjer på jorda kan noensinne forandre det minste lille tegn eller bokstav i Guds ord. Det er for evig fastsatt i himmelen," og han legger til:

"Bibelen taler om tegn og under. Den sier at noe ved dem er godt, og noen av dem er skremmende. Se bare hva 2.Tess 2,9-12 har å si om dette: "Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i urettferdigheten, skal bli dømt."

Legg nøye merke til disse ordene av apostelen Paulus. Han skriver at finnes tegn og under som er bygget på løgn. Det er sanne tegn, men det er også falske tegn. Sanne tegn attesterer sannheten, falske tegn attesterer løgnen. Satan er fullt ut kapabel til å gjøre tegn og under. Et eksempel på dette er spåmennene i Egypt som gjør de samme tegn som Moses og Aron. Les 2.Mos 7,8flg."

Beklagelig vis er det slik blant enkelte innen den pinsekarismatiske sammenhengen at skjer det noe overnaturlig, må det være Gud. Men det finnes intet skriftmessig belegg i Bibelen for å si noe slikt. Enkelte har ikke kjærlighet til sannheten, og blir dermed forført. Tegn og under er altså ingen garanti for at vi har med sannheten å gjøre. Det finnes bare en sikker vei å kjenne sannheten på. Det er Guds ord. Jesus sa:

"Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri." (Joh 8,32)

Derek Prince sier: "Det finnes ingen annen vei til å bli sikker på at man kan unnslippe forførelsen i disse siste dager, og det er at vi kjenner og kan anvende sannhetens ord, som er Bibelen."

fredag, mai 30, 2008

420.000 nordmenn drept i mors liv siden 1978420.000 mennesker er fratatt retten til livet i Norge siden 30.mai 1978. Det er idag nøyaktig 30 år siden vi fikk fosterdrapsloven. Det er den skremmende virkeligheten. Til sammenligning bor det ca 560.000 mennesker i Oslo. I Norgesglasset idag, et radioprogram på NRK1, ble en av forkjemperne for fosterdrapet, den tidligere Dagbladet journalisten Sissel Bennecke Oswold intervjuet, og hun kommenterte kampen for retten til å frata mennesker livet, som "artig". Slik kan også abort-tragedien beskrives. Det sier ikke så rent lite om det menneskesynet dette representerer. Det bibelske perspektivet er at menneskelivet begynner ved unnfangelsen. "Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for Deg, da jeg ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Som foster så Dine øyne meg. Og i Din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastsatt for meg, før en eneste en av dem var kommet." (Salme 139,14-16)

Dagsavisen omtaler abortjubileet i dag, men nevner ikke med et eneste ord de mange senvirkningene som et abortinngrep har, heller ikke det problematiske med å ta liv. For denne avisen er det nærmest noe seierrikt at det har vært utført 420.000 abortinngrep de siste 30 årene.

I dag bøyer vi vårt hode, bekjenner vår nasjons skam og skjensel og synd, samtidig som vi ber for alle som er blitt berørt av abortenes konsekvenser, vi ber for alle alenemødre og alenefedre og deres livskår og vi ber om at liv må spares i mors liv i år og årene som kommer. La oss også be om at flere kristne kjenner sitt ansvar for å be for barna i mors liv, og våger å tale om hva Bibelen sier.

Globale forførelser i endetiden, del 4


Jeg tror at en av forklaringene på hvorfor det er så liten vilje til å bedømme det som skjer i Lakeland, og den mer eller mindre ukritiske holdningen til det som skjer i flere av disse såkalte "utgydelser av Ånden" er den desperasjonen mange kristenledere kjenner for at det må skje noe som kan stadfeste og bekrefte evangelieforkynnelsen. Det er ingen tvil om at det er geniun lengsel etter Guds nærvær, mange har gått lei av alle teoriene som presenteres og lengter etter ekte vare. Det ser ut som om dette går i bølger. Nå er det Lakeland som er det store, før var det Toronto, og i mellomtiden Brownsville. Og nordmenn reiser for å ta med seg hjem en "overføring av salvelsen" i form av risting, skjelving, latter, skriking, gullstøv, gullplomber, eller i form av liggeunderlag og spesiallagede puter til å ligge på gulvet med. For ikke lenge siden var en god venn av meg vitne til at en vel voksen mann stupte kråke rundt hele kirkesalen i forbindelse med et bønnemøte! I en annen sammenheng måtte jeg, sammen med noen andre ledere, gripe inn for å roe ned noen personer som skrek så mye at de forstyrret resten av de som var kommet sammen for å be.


Jeg kjenner at jeg kvier meg for å skrive om dette, for jeg vet at dette berører mange mennesker, og mange av dem er mine venner eller bekjente. Men det kreves av oss at vi er våkne for at vi kan bli forført, og at vi må bedømme det som skjer med Guds ord som vår autoritet. Ting som det ikke finnes belegg for i Skriften må vi avvise. Der finnes den endelige åpenbaringen, som det verken skal legges noe til eller trekkes noe fra. Betyr det at ikke mennesker kan bli berørt når de møter Gud? Jo, det kan de bli. Bibelen gir eksempler på mennesker som opplevde Guds nærvær som fryktinngytende. Når Johannes møter Den oppstandne på Patmos, leser vi: "Da jeg så Ham, falt jeg ned som død ved føttene Hans." (Åp 1,17) Legg merke til hvordan Johannes opplevde dette møtet, og legg merke til at han falt ned ved Jesu føtter. Han falt ikke bakover. Som jeg har skrevet flere ganger nå, det finnes intet eksempel fra Bibelen på at noen falt bakover. Det finnes heller ikke noe eksempel på gullstøv eller gulltenner, eller krigstunger for den saks skyld. Alt dette er noe utenombibelsk. Heller ikke finnes det noe eksempel på at vi skal kommandere våre engler til å arbeide for oss, eller tjene oss, slik som Jesse Duplantis hevder i en bok som er oversatt til norsk. Det er Gud som befaler over englene, ikke menneskene! Vedkommende har også skrevet en bok om himmelen hvor han påstår at det finnes lagre med kroppsdeler, og at dette lageret brukes når Gud helbreder syke! Samme mann gjengav i sitt fargerike magasin, hvor det er bilder av Jesse og hans kone nesten på hver eneste side, en "profeti" av Kenneth Copeland hvor det sto at Gud skulle gi Duplantis et eget jetfly. Dette var formulert slik at det var Den Hellige Ånd som talte. Hvis hans partnere gav penger til dette flyet, kom de til å bli rikt velsignet. Jeg vet hva jeg snakker om, jeg har hatt abonnement på dette magasinet i mange år, fordi jeg som pastor ønsker å følge med på det som skjer. Det mener jeg kreves av oss som står ansvarlige for de mennesker Gud har gitt oss å tjene.


Om vi ikke leser om noe av dette i Bibelen leser vi om mennesker som kommer i syndenød, om omvendelser og gråt. Og vi leser om demonisk aktivitet som gir seg utslag i mange ting.


Todd Bentley (bildet) påstår han har vært i den tredje himmel, og skal visstnok også ha steget opp på en stige som var satt opp fra den tredje himmel og inn i den fjerde, hvor han taler direkte med Gud! Han snakker jevnlig med en engel ved navn Emma, som visstnok skal stå bak profetbevegelsen i Kansas og har også hatt noe å gjøre med den ikke ukjente helbredelsesevangelisten William Branham. Tatoveringene, piercingene og kroppsringene mannen bærer, skal visstnok ikke skrive seg fra hans kriminelle fortid, men fra senere år.


Det er på tide å besinne seg! Det er på tide å sette seg ned med Bibelen sin og granske det som skjer i lys av den. Og det er på tide at pastorer og ledere nå våger å stå frem med en klar rettledning til det folket de er satt til å tjene.

Internasjonal baptistmenighet på Bibelens grunn i SandvikaI Sandvika utenfor Oslo finnes Den internasjonale Baptistkirken, hvor Robert Burns er pastor. Familien Burns, som foruten Robert består av MaryScott, Matthew og Margaret har vært våre gode venner i flere år nå. Robert tok over som pastor etter Jack Slough som for tiden befinner seg i USA. Familien Burns har et hjerte for å nå ut med evangeliet i Norge, og har vært til stor hjelp for oss i en viktig fase av vårt liv og tjeneste. Menigheten de betjener har jeg hatt gleden av å besøke flere ganger, og jeg har også hatt gleden av å tale der ved ulike anledninger. Den Internasjonale Baptistkirken er en fri og uavhengig menighet. Den er ikke tilsluttet noe kirkesamfunn. Den er international i den forstand at troende av alle folkeslag oppmuntres og inviteres til å finne sin plass. Ikke minst mange amerikanere som arbeider i Norge har funnet sin plass her. Dette er en baptistmenighet i den forstand at menigheten slutter seg til det læreinnhold tradisjonell baptisme representerer, og ikke minst er den en menighet som ønsker å være tydelig med hensyn til å anerkjenne Bibelen som Guds ord.

Om Bibelen heter det menighetens trosbekjennelse: "Vi tror Bibelens 66 bøker, som utgjør det gamle og nye testamente slik de opprinnelig ble nedtegnet, helt og holdent var inspirert av Gud. Vi tror på absolutt verbalinspirasjon, det vil si at Gud ledet selv valg av ord i Bibelen. Vi tror at Gud, som er Sannhet, talte gjennom mennesker kontrollert av Den Hellige Ånd slik at Bibelen er uten feil, sammenblanding av Guddommelig og menneskelig inspirasjon og utelatelser. Bibelen er derfor autorativ i alt den lærer og i alle anliggende den berører. Vi tror at Bibelen er den høyeste åpenbaring av Guds vilje for mennesket og at den utgjør den eneste ufeilbarlige rettesnor for tro og liv."

Jeg gleder meg veldig over at det finnes slike bibeltro forsamlinger i vårt land.

Er du i Oslo-området en søndag vil jeg anbefale at du tar en tur innom denne menigheten. Du finner deres web side her, hvor det også finnes en kartskisse som viser hvor de har sitt menighetslokale: http://www.ibch.no/

torsdag, mai 29, 2008

Stanley Frodshams profeti om de siste tiders villfarelseTakket være Morten Tobiassen har vi nå fått en norsk oversettelse av Stanley Frodsham (bildet) profeti om villfarelsen i den siste tid. Frodsham, som var en av pinsebevegelsens mest profilerte skikkelser, var i 30 år redaktør for Pentecostal Evangel, og skrev selv 15 bøker, blant annet en biografi om Smith Wigglesworth.

Her følger profetien:


Varsel om dom
Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet (USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer.
Min vrede skal manifistere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du (USA) har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer. Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på.

Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig
Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende deg til meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen taes bort søker dere den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran. Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom. Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og tror at dere klarer dere selv.

Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv.

Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten (tegn og under), men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de bli overlistet av forførende ånder og lede mange til frafall.

Forførende ånder
Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt.

Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk. Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.
Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham. Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg.

Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt.
Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet. La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen , da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg
Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”.

Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære. Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk.

Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet. Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi i Skriften. ”

Bli ikke forført
Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer
Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem.

Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg.
Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker. Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager.

Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme.

Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet
Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av hjertet? Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem.

Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et liv som gjenspeiler Min sannhet. Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og etter å ha gjort alt Jeg befaler deg , bli stående.

Frykt ikke for dagene som ligger foran, men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg. I disse dager renser jeg Min kirke. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem som vokter Min hjord.

Stanley Frodsham (1882-1969)

NB! Om du ønsker å kopiere denne profetien, husk at det er Morten Tobiassen som har copyright på oversettelsen. Jeg ber deg derfor om å kontakte oss, så skal jeg formidle kontakten videre til Morten. Du kan skrive til oss på: trooglivsmestring@yahoo.no

Globale forførelser i endetiden, del 3


Jesus advarer oss mot at djevelen bruker tegn og under i sin tjeneste: "For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd." (Matt 24,24-25)


Nå er det nok slik at det er tegnene og undrene som gjør at de falske kristuser og de falske profeter får slik makt over mennesker. Ettersom vi også lever i en kraft-fokusert generasjon av karismatiske kristne, vil mange bli bedratt og ført vill av denne bølgen av førførelse som den onde sender.


I alt for mange tid har såkalte pinsekarismatiske menigheter fokusert på troens ytre manifestasjoner, mens de har hatt og enkelte har fremdeles et alt for overfladisk kjennskap til Guds ord. Jeg legger merke til at noe av kritikken som rettes mot det som skjer i Lakeland for tiden, er en manglende forkynnelse av nettopp Guds ord.
Flere av disse er ikke en gang klar over, at også satan, på samme måte som Gud, kan utføre tegn og under. Derfor betrakter de nesten enhver overnaturlig manifestasjon som noe, som kommer fra Gud, og de avviser å bedømme det. Jeg har møtt flere som påstår at så lenge mennesker blir helbredet, må vi bare være glad til, for helbredelse kommer uansett fra Gud. Gjør den virkelig det? Kan ikke også den onde helbrede? På filmen om Mariaåpenbaringene, som jeg har lagt ut en link til annet sted på denne bloggen, vitner en mann som har vært uhelbredelig kreftsyk i siste stadium at jomfru Maria har helbredet ham!


Vi må ikke glemme hva Jesus selv sier i Matt 7,22-23:


"Mange skal si til Meg på den dag: 'Herre, Herre, har vi ikke profetert Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? Men da skal Jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet."


Hva er årsaken til at Herren avviser dem, enda de har gjort tegn og under i Herrens navn? Svaret får vi i de foregående versene: "Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene."


Med andre ord: De levde ikke i overensstemmelse med Guds vilje.


Når vi som Guds folk aksepterer tegn og under uten å stille spørsmål med hensyn til den personlige karakter hos dem som utfører dem, står vi i fare for å bli bedratt.


Til forsamlingen i Tessaloniki skriver apostelen Paulus:


"Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at all de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt." (2.Tess 2,9-12)


Løgn må bety, at de ikke er ekte, som utgir det for å være mirakler, men det er forfalskninger. Jeg tviler ikke på at det skjer noe, men sannheten er at det som skjer er en bløff.


Dessverre er mange kristne svært naive. Når det kommer en forkynner og det skjer mye rundt denne, i sær helbredelser, så er det som om vi mister dømmekraften fullstendig. Da kan vedkommende si mye underlig, men vi er villig til å kjøpe det eller overse det, fordi vi er så desperat etter at noe skal skje. På denne måten kan de falske vitnene drive på, Guds folk stiller ikke spørsmål likevel, derfor blir de ikke avslørt og folk får ikke vite hvem de virkelig er.Denne form for villfarelse berører mange troende, ganske enkelt fordi de ikke elsker og ikke interesserer seg for sannheten.


Positivitet kan være farlig. Nettopp fordi vi skal være så positive og ikke beskyldes for å ha en kritisk ånd, stilles det ikke spørsmål, og åndene prøves ikke på Guds ord.

Bildet er brukt i illustrasjonsøyemed.

Dåp i Durres Albania - et lys i mørketDet er ikke så lenge siden Albania ble karakterisert som "Europas første ateistiske stat", eller "Sosialismens fyrtårn" i Europa, og norske venstreradikale bar svære plakater av partiformann Enver Hoxha.

22.mai i år ble fem mennesker døpt på deres bekjennelse av tro på Jesus, i havet ved Durres. Det tar en drøy times bilkjøring for menigheten "Drita e Botes" (Verdens lys) å komme til stedet hvor dåpen ble forrettet. Menigheten Verdens Lys er en liten baptistmenighet, som ligger i Shkoze området utenfor Albanias hovedstad Tirana. At menigheten har valgt dette navnet er jo herlig all den stund Albania ble sett på som sosialismens fyrtårn. Nå finnes det et annet lys som skinner, og som representerer det lys hele Europa så desperat trenger! Dåpen ble forrettet utendørs og var et sterkt vitnesbyrd for de frammøtte.

På bildet ser vi Lindita og hennes 13 år gamle datter Eni som blir døpt. De to har kommet til menigheten de siste tre årene. Sammen med Erisela, Kamela og Jona - tre tenåringsjenter, har de siste 18 månedene gått et disippeltreningskurs, som er blitt ledet av Lejda, menighetens medarbeider. Dåpen ble forrettet av menighetens pastor, Graham McBain som var over seg av begeistring for å se fem mennesker komme til tro og bli en del av det lille menighetsfellesskapet.

- For dem alle har ikke dette å bli døpt vært noen enkel sak. De har måttet utstå forutinntatte meninger fra familiemedlemmer, og enkelte av dem er til og med blitt nektet å gå til dåpsundervisningen, forteller pastor McBain.

Før dåpshandlingen avla de fem sine vitnesbyrd, og sang lovsanger. Og mens dåpen pågikk gikk mange som var på tur forbi dåpsstedet, og var kanskje vitne til dåp for første gang i sitt liv. Lyset skinner i dagens Albania, og trenger vekk det kompakte mørket som ateistene har etterlatt seg. La oss be for den lille menigheten i Shkoze.

onsdag, mai 28, 2008

Globale forførelser i endetiden, del 2

Mer enn noensinne trenger vi å gjøre som vår jødiske venn på dagens bloggbilde: granske Guds ord! For det er ingen som helst tvil om at vi lever i en tid med masse forførelse og villfarelse. Apostelen Peter skriver om dette: "Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter på deres vier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke." (2.Peter 2,1-3. Bibelen Guds ord 07, 2.utg)

Derfor må vi være på vakt, og vi må la Guds ord være vår autoritet: "Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter, da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er gitt til egen fortolkning. For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd." (2.Pet 1,19-21)

Når Jesus skal advare oss mot forførelsene og villfarelsen i tiden før sin gjenkomst sier Han:

"For mange skal komme i Mitt navn og si: 'Jeg er Kristus.' Og de skal forføre mange." (Matt 24,5)

Dette er i grunnen et litt underlig ord. Selv om det er de som påstår at de er Messias, så kan ikke dette ordet bare peke mot slike forførere. For så lett er det ikke å lure de kristne! Vi må forstå at ordet Kristus som er et gresk ord, og Messias som er hebraisk, betyr på begge språk "den salvede".

Vi finner ikke mange som vil påstå at de er Messias eller Kristus, for hvis de gjorde så, ville de bli avslørt av de kristne øyeblikkelig. Men hvis noen kommer til Guds folk og sier, at de har en spesiell salvelse, så vil mange troende være parate til å følge dem. Hvor ofte ser vi ikke det i vår tid! Det er nemlig ikke så rent få som beveger seg rundt i ulike menigheter og sammenhenger, og påstår at de har en spesiell salvelse. Det er selvsagt de som har en ekte salvelse, men de forteller ikke om det! Derfor bør vi være oppmerksomme på de som "reklamerer" for sin egen tjeneste og påstår at de er noe spesielt. De påberoper seg Herrens navn, og påstår, at de taler på Guds vegne. Dette er selvforherligende mennesker, falske medarbeidere, som arbeider i Jesu navn. og villeder mange troende. Oppmerksomheten rettes mot dem, ikke Jesus.

La oss legge oss ordene fra Jer 14,14 på sinne:

"Herren sa til meg: Profetene profeterer løgn i Mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, ikke befalt dem og ikke talt til dem. Et falsk syn, en spådom, tom tale og svik fra sitt eget hjerte er det de profeterer for dere."

Når en person har behov for å fortelle andre at han er en profet, er det mest sannsynlig at vi ikke har med en profet å gjøre. En sann profet har intet behov for å markedsføre seg selv. Han anerkjennes av andre, og i særdeleshet av en lokal menighet som kjenner ham.

Hos profeten Jeremia leser vi også dette:

"Den profeten som profeterer fred - og profetens ord går i oppfyllelse - den profeten skal bli kjent som en Herren i sannhet har sendt." (Jer 28,9)

Til forsamlingen i Korint skriver apostelen Paulus:

"To eller tre profeter kan tale, og de andre må bedømme det." (1.kor 14,29)

En menighet jeg kjenner godt fikk et profetisk budskap for noen uker siden av en gjestetaler. Vedkommende skrev ned profetien, og tok kontakt med menighetens pastor. Vedkommende fikk del i profetien, og ba om å få legge den frem for menighetens eldste. Etter at de hadde sett nærmere på innholdet, bestemte de seg for å legge den frem på menighetens medlemsmøte, slik at alle kunne få del i innholdet og alle kunne i fred og ro prøve innholdet på Guds ord. Dette synes jeg er eksemplarisk og burde være norm for alle menigheter som mottar profetiske ord. Det kunne hindre mye rart!

Et fyrverkeri av en bok om Guds annerledesrike

I forbindelse med Osloturen i går, var jeg så heldig å få skaffet meg Shane Claiborne's nyeste bok: "Jesus for president". Shane er grunnleggeren av "The simple way", som han selv kaller en "troskommunitet", hvis misjon er beskrevet slik: "Å elske Gud og mennesker, og følge Jesus." Shane Claiborne er en av de unge, radikale Jesusdisiplene, med en lidenskap for Guds rike, Jesu menighet, rettferd for de fattige, ikkevold og fred. Hans nyeste bok er noe av det mest fantastiske jeg har sett av moderne layout. Jeg har vel aldri noensinne sett en bok som denne. Den ligner mest på en god nettside, full av bilder, illustrasjoner, tegninger. Den er et oppkomme av god villskap, kreativitet samtidig som den inneholder et meget radikalt budskap om etterfølgelse av Jesus. Boken, som er skrevet i et samarbeide med teologen Chis Haw, er et kraftig oppgjør med de som blander sammen stat og kristen tro, og som glorifiserer USAs krigføring og som"kristeliggjør" den. Claiborne ligner ikke så rent lite på noen av de gammeltestamentlige profetene som snakket om rettferd for de fattige, for enker og farløse og som refset et samfunn som glemte dem. Men først og fremst er dette en bok om Guds rike, om Jesu saligprisninger, om konger og riker og presidenter, og om Jesus. Det er tydelig at Claiborne har hentet mye inspirasjon fra anabaptistiske kilder, og den nye monastiske bevegelsen. Jeg håper boken får mange lesere i Norge. At den blir oversatt er kanskje å håpe for mye, for dette er en meget påkostet bok hva layouten angår. Men for deg som leser engelsk, er det bare en ting å si: Løp og kjøp. Boken er utgitt av Zondervan, og har ISBN nr 978-0-310-27842-9. Den koster USD 16.99

tirsdag, mai 27, 2008

Globale forførelser i endetiden, del 1


Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men Jesus begynner sin eskatologiske tale med å advare sine etterfølgere med disse ordene: "Se til at ingen forfører dere." (Matt 24,4) Så viktig anser Han dette, at det er det første Han nevner når disiplene spør Ham om hva som skal kjennetegne Hans gjenkomst. Vi finner den samme advarselen igjen i apostlenes undervisning. Til forsamlingen i Tessaloniki skriver apostelen Paulus om det store frafallet som skal skje før Jesus kommer igjen: "La ingen forføre dere på noen måte! For den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet..." (2.Tess 2,3a)


Om du leste gårsdagens bloggartikkel fikk du et lite innblikk i en av vår tids store forførelser, de såkalte Maria-åpenbaringene som skjer ulike steder i verden, og som tiltrekker seg store menneskemasser. Jomfru Maria fremstilles som en mellommann mellom Gud og mennesker, en stilling kun Jesus har. Hun fremstilles også som verdens dronning, og sågar som medforsoner, og flere av de som har disse åpenbaringene eller kommer til steder hvor disse åpenbaringene skjer, blir helbredet fra alvorlige sykdomstilstander. Dette gjengis av mennesker som har hørt henne tale, eller som har sett merkelige lysfenomener.


Hele fem ganger berører Jesus faren for å bli forført i sin eskatologiske tale. Vi forstår av dette at villfarelse og forførelse, vil bli et vesentlig problem som menigheten blir stilt overfor i tiden forut for Jesu gjenkomst. I lyset av denne kjensgjerning er det nesten ufattelig at en del kristne er lite opptatt av dette problem. Det er som om de tror at det å bli ført vill er helt fjernt, en usannsynlig mulighet. Muligens kan andre bli det, men ikke vi.
Den økende fare for å bli ført vill i den siste tid, henger sammen med den enkle kjensgjerning, at Satans bestrebelser vil nå et høydepunkt i tiden før Jesus kommer igjen. Vi leser dette i Åp 12,12:


"Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet han har en kort tid."


I det samme kapitel er satans beskrevet på følgende måte:


"Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham." (Åp 12,9)


Når djevelen virkelig mobiliserer sine forførende ånder mot menigheten, er det utrolig å høre kristne ledere påstå, at det ikke er noen grunn til å være urolig. Å si at det ikke er noen grunn til å frykte forførelse, er å si, at troende er totalt immune overfor åndelig villfarelse. En slik påstand står i rake motsetning til Jesu egen advarsel! Villfarelse, forførelse og frafall er ikke bare en mulighet, det vil komme og mennesker vil falle. Det er faktisk slik, at med mindre Gud setter en tidsgrense, står vi i fare for at vi alle blir forført. Dette er hva Jesus selv sier:
"Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noen mennesker bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Hvis da noen sier til dere: Se, her er Kristus! eller Der! så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd." (Matt 24,22-25)


Dette er en klar og tydelig formaning om ikke å at lett på det eller tro at vi er utenfor fare. En annen tvilsom teologisk oppfatning er at vi skal tro mer på Guds evne til å velsigne oss enn på Satans evne til å forføre oss. Av den grunn skulle vi altså ikke frykte for å bli ført vill, når vi går inn i den åndelige verden. Men villfarelse dreier seg ikke om hva Gud eller djevelen kan. Det ligger et annet sted: Det falne menneskets natur. Husk på Peter. Han er et eksempel på dette. Han var sikker på at han ikke kom til å forråde Jesus, men selvsikkerheten ble hans bane. I oss alle ligger muligheten til å synde og bli bedratt, og selv om vi er i stand til å stole på Gud og ikke stole på djevelen, vet vi, at vi under ingen omstendighet kan stole på vårt eget hjerte. Derfor må vi konstant være på vakt for å opprettholde en sunn respekt for denne verdens bedrager.


Hos profeten Jeremia leser vi:
"Hjertet er svikefullt, mer enn noe annet..." (Jer 17,9)


(fortsettes)

mandag, mai 26, 2008

Maria-åpenbaringer - en av endetidens forførelserI dag tok jeg meg tid til å se en film som tar for seg de siste årenes Maria åpenbarelser ulike steder i verden. Lourdes i Frankrike, Fátima i Portugal, Loreto i Italia, Czestochowa i Polen, Guadalupe i Mexico og Medjugorje i Hercegovina, er steder hvor tusenvis påstår at de har sett jomfru Maria, eller himmeldronningen som hun i disse sammenhengene også kalles. Når jeg skriver at jeg tok meg tid til dette, har det sammenheng med at filmen varer over en time. Men det er den verd. For det som dokumenteres er intet mindre enn skremmende. I motsetning til en del filmer som presenteres, blant annet på YouTube, som er rene antikatolske propagandafilmer er dette en dokumentar hvor begge sider får anledning til å komme med sine synspunkter. Det gis en solid bibelsk veiledning for å vise at disse Maria-åpenbaringene er en ren forførelse som Bibelen tydelig advarer mot. Dette er ikke Bibelens Maria, men ganske riktig: Himmeldronningen, som Bibelen avslører som en åndsmakt allerede i den gamle pakt.

"Du, du skal ikke gå i forbønn for dette folket, og du skal ikke bære fram bønnerop eller bønn for dem, og bønnfall Meg ikke. For Jeg vil ikke høre på deg. Ser du ikke hva de gjør i byene i Juda og på gatene i Jerusalem? Barna samler ved, fedrene tenner ilden, og kvinnene knar deig for å lage kaker til himmeldronningen. De utøser drikkoffer til andre guder, for å egge Meg til vrede." (Jer 7,16-18)

"Da svarte de Jeremia, alle de mennene som visste at deres hustruer hadde brent røkelse for andre guder, sammen med alle de kvinnene som sto der, en stor forsamling og hele folket som bodde i Patros. De sa: Når du har talt dette ordet til oss i Herrens navn, vil vi ikke høre på deg. Men vi vil sannelig gjøre alt det vi har lovt med vår munn. Vi vil brenne røkelse for himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne, slik vi også har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre ledere, i byene i Juda og på gatene i Jerusalem. For da hadde vi rikelig med brød, vi hadde det godt og det kom ingen ond ulykke over oss. Men siden vi sluttet å brenne røkelse for himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne, har vi manglet alt og forgår ved sverd og hungersnød. Da vi sluttet å brenne røkelse for himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne lagde vi da kaker for henne og lagde bilder av henne uten at våre ektemenn gikk med på det?

Da talte Jeremia til hele folket, mennene, kvinnene og hele folket som hadde gitt ham dette svaret, og sa: Den røkelsen som dere brente i byene i Juda og på gatene i Jerusalem, dere og deres fedre, deres konger og deres ledere og folket i landet, har ikke Herren husket på det? Sannelig, det har nådd Hans hjerte! Derfor kunne ikke Herren lenger bære dette, på grunn av deres onde gjerninger, og på grunn av alle de styggedommene har gjort. Derfor er deres land blitt en ødemark, et skremsel, en forbannelse ..." (Jer 44,15-22.a) Ta deg tid til å slå opp kapitel 44 hos Jeremia og les også fortsettelsen av dette kapitlet, så vil du se hvilken straff Herren gav Israels folk for deres avgudsdyrkelse.

Det er skremmende å se det omfanget disse Maria-åpenbaringene har. Hvor mange tusener av mennesker som blir forført til å tro at Maria er en mellommann mellom Gud og mennesker, at hun er alle nasjoners dronning. Noen av budskapene som kommer fra henne høres jo så riktige ut: At vi skal be mer og leve for Gud. Om jeg tror at folk virkelig ser denne Maria åpenbare seg? Ja, det tror jeg. Jeg tror de har opplevelser og erfaringer som er reelle og åndelige. Men vi må ikke glemme at satan omskaper seg til å bli en lysets engel, og at Bibelen snakker om forførende åndsmakter.

Jesu ord gjelder som aldri før: Se til at ingen forfører dere! Våk og be!

Filmen finnes her: http://video.google.com/videoplay?docid=-7840112693585782722

Filmen er på engelsk uten norsk tekst.

Hebron - rettmessig og evig jødisk


Ved siden av Jerusalem er det Hebron som i dag tiltrekker seg medias oppmerksomhet. Ikke minst i norske massemedier er det vanlig å fremstille jødene i Hebron som ekstremister som trakasserer palestina-araberne blant annet med å kaste søppel på gårdsplassen deres. Merkelig egentlig: I Hebron finnes det kun en jødisk minoritet, selv om dette området utvilsomt hører jødene til, og de opplever økende vold. Dette skjer samtidig som de kjemper mot israelsk byråkrati. Faktum er at jødene har kun adgang til tre prosent av Hebron. Araberne har adgang til 95-96 prosent av byens areal. Og de ønsker samtidig å fjerne alle jødene fra byen. Lyder begrepet "Juden rein" kjent? Det er ikke så lenge siden vi hørte det ordet brukt i forbindelse med Gush Katif. Og før det - vel, de fleste kjenner til hva begrepet "Jøde rent" førte til i kulturlandet Tyskland.


Det bor 90 jødiske familier med 350 barn i Hebron. I tillegg kommer 250 studenter ved Torah-akademiet. Tilsammen snakker vi om 800 jødiske sjeler. I den delen av byen hvor jødene er bosatt, bor det ca 5000 palestina-arabere. Tar vi med hele Hebron-området, og inkluderer bosetningen i Kiryat Arba, er tallene ca 8000 jøder og 166000 palestina-arabere.


Det bør være interessant å kjenne til den bibelske bakgrunnen for Hebron. I 1.Mos 23 finnes det et skriftlig skjøte på at Hebron tilhører jødene til evig tid.


La oss lese det slik det står i Guds ord:


"Sara levde i hundre og tjuesju år. Dette var Saras leveår. Så døde Sara i Kirjat-Arba, det er Hebron, i Kanaans land, og Abraham kom for å sørge over Sara og gråte over henne. Så sto Abraham opp og forlot sin døde, og han talte med Hets sønner og sa: Jeg er en fremmed og en innflytter i blant dere. Gi meg en eiendom jeg kan ha til mitt gravsted blant dere, så jeg kan begrave min døde et sted ute av syne. Hets sønner svarte Abraham og sa til ham: Hør på oss, min herre! Du er en Guds høvding blant oss. Du kan begrave din døde på det beste av gravstedene våre. Ingen av oss skal nekte deg gravstedet sitt; du skal få begrave din døde. Da sto Abraham opp og falt på kne for folket i landet, Hets søner. Han talte til dem og sa: Hvis det er deres ønske at jeg begraver min døde et sted ute av syne, så hør på meg! Legg inn et godt ord for meg hos Efron, Sohars sønn, så han kan gi meg Makpelahulen, som er hans, og som ligger ved enden av jordeiendommen hans. La ham selge den for full pris, som en eiendom jeg kan ha til gravsted blant dere. Efron bodde blant Hets sønner, og hetitten Efron svarte Abraham, så Hets sønner, alle som kom inn gjennom byporten, hørte det, og sa: Nei, min herre, hør på meg! Jeg gir deg jordstykket og hulen som er på det. Jeg gir det til deg i nærvær av mitt folks sønner. Jeg gir den til deg. Begrav din døde! Da falt Abraham på kne for folket i landet, og han talte til Efron så folket i landet hørte det, og sa: Hvis du vil gi meg den, så hør på meg! Jeg vil gi deg penger for jorden. Ta imot dem fra meg, så vil jeg begrave min døde der.


Efron svarte Abraham og sa til ham: Min herre, hør på meg! Landet er verd fire hundre sekel sølv. Hva er det mellom meg og deg? Begrav du din døde! Abraham hørte på Efron, og Abraham veide opp for Efron så mye sølv som han hadde nevnt mens Hets sønner hørte på, fire hundre sekel sølv, etter den pengeverdien handelsmennene bruker.


Slik ble det bekreftet i nærvær av Hets sønner, i nærvær av alle som gikk inn gjennom byporten, at Efons jord i Makpela, den som var rett overfor Mamre, jordstykket og hulen som var på det, og alle trærne som var innenfor grensene av jordstykket, ble overdratt til Abraham. Etter dette begravde Abraham sin hustru Sara i hulen på Makpelajordet ved Mamre, det er i Hebron, i Kanaans land. Jorden og hulen som er på den, ble overdratt til Abraham av Hets sønner, som en eiendom han skulle ha til gravsted." (Bibelen Guds Ord 05/07, 2.utg)


La du merke til at kjøpskontrakten i aller høyeste grad var offentlig. Her var det ingen som tilsnek seg et landområde, kontraktsummen ble avtalt offentlig og betalt offentlig. Og det ble heller ikke gitt noen prisreduksjon. Abraham betalte hva Efron forlangte.


Her i Makpelahulen (bildet) hviler levningene etter Sara, Abraham, Isak, Rebekka, Jakob og Lea. Det er ingen tvil om at dette stedet tilhører jødene. Det har bodd jøder i Hebron uavbrutt i ca 3800 år!

Forsamlingen i Bibelens lys, del 5


4. Forsamlingen er et bønnens hus for alle folkeslag. Når Jesus velter pengevekslernes bord og stolene til dem som solgte duer i Templet, siterer Han samtidig en profeti fra Det gamle testamente som viser oss hvilket kall Guds forsamling har. Det heter slik hos profeten Jesaja: ".. dem skal Jeg føre til Mitt hellige berg, og la dem glede seg i mitt bønnehus... For Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk." (Jes 56,7) I dag ser vi tydelig at Gud vekker sin forsamling over hele verden til å ta bønneansvar. Stadig flere involverer seg i konkrete bønneoppdrag, og det opprettes bønnevaker mange steder, og enkelte steder og bønn 24/7. Dette gleder jeg meg veldig over, og det er virkelig et takkeemne. Men slike bønneoppdrag er ikke bare forbeholdt de store forsamlingene. Guds hus, uansett antall medlemmer, er kalt til å være et bønnens hus, ikke bare for seg og sitt, men for alle folk.


5. Guds forsamling er Guds bolig
Det er veldig misvisende når vi kaller den bygningen vi samles for Guds hus. Jeg hører ofte møteledere si: "Velkommen til Guds hus i formiddag", men det finnes ikke noe belegg for å si noe slikt. Heller det motsatte! Med henvisning til kong Salomo sier menighetens første martyr, diakonen Stefanus, følgende: "Men Den Høyeste bor ikke i templer lagd med hender, slik profeten sier: Himmelen er Min trone, og jorden er Min fotskammel. Hva slags hus vil dere bygge for Meg? sier Herren, eller hvor er Mitt hvilested?" (Apgj 7,48-49)


Det er mennesker som utgjør Guds bolig. Til forsamlingen i Korint skriver apostelen Paulus: "Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg er dere lemmer på Hans kropp." (1.Kor 12,27)


I denne bygning utgjør Jesus Kristus selve grunnen. "For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus." (1.Kor 3,11) Men med denne grunnvollen forholder det seg slik at den er både èn og samtidig trefoldig:


1. Kristus er i sin person - Han er Gud og menneske - vårt nye livs grunnvoll. "Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet." (1.Joh 5,12)


2. Kristus er i sitt verk - død og oppstanden - vår tilstrekkelige rettferdighetsgrunn. ".. det gjelder også oss: Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde." (Rom 4,24 NTR 05)


3. Kristus er også gjennom sitt ord vår kunnskapsgrunn. "Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus er Hovedhjørnesteinen." (Ef 2,20)


Apostelen Paulus omtaler denne bygning som et hellig tempel i Ef 2,21: "I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren." Og i det enste verset omtaler han denne bygningen som "en bolig for Gud." Bare hør: "I Ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden." (Ef 2,22)
Apostelen Peter omtaler bygningen vi her snakker om slik: "... da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus ...." (1.Pet 2,5a)


(fortsettes)

søndag, mai 25, 2008

Maisnø - hvordan bli mer lik Jesus, del 2Her følger andre del av Emil Gustafsons artikkel "Maisnø" hentet fra hans Samlede verker:

2. Guds Sønn skal bli æret. Tiden er avgjørende. Livet analyseres, kristendommen stilles innfor Pontius Pilatus. Hvem vil dø for å bevise at Jesus er oppstandelsen og livet? Lasarus måtte dø. Her avsløres kristendommens innhold. Den som mener seg å flytte fjell, kan ikke løfte moldvarpens haug. Tiden er så alvorlig at enhver reduseres til sin virkelige verdi, og en blir det en er. Jesabels skremsler avslører Elias' svakhet, at han var et menneske av samme natur som vi. Men bli ikke fortvilet, du anfektede sjel, om havets bunn kommer for dagen, om kjære forhåpninger går i grus!

Når en går over en aker, som nettopp er tilsådd, finner en såkorn som ikke er blitt begravd i jorden, og de ser jo ut til å ha det bedre enn de som ligger gjemt i jorden og smuldrer hen. Men når de fullmodne aks vaier i vinden, setter vi større pris på et eneste hvetekorn, som har gått gjennom døden for å bære megen frukt, enn på ti tusen andre, som tørket i solskinnet eller ble spist opp av fuglene. 'Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn; men hvis det dør, bærer det megen frukt.' Sæden kan ikke for bestandig bevares i magasinene, den må fornyes gjennom døden. Og vi må alltid bære Jesu død med oss i vårt legeme, om Jesu liv skal bli åpenbart i vårt dødelige kjød. 'Således er da døden virksom i oss, men livet i dere.' Menighetens behov er å få hyrder som gir sitt liv for fårene.

Det finnes nok høyder som aldri skjules av skuer og dyp som aldri opprøres, men en hver som vil føde andre på ny, må dø. Et liv som skal nære andre, må males, likesom hvete som knuses mellom steinene. Det har falt i den elskedes lodd gjennom døden å ære Guds Sønn. 'Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds Sønn skal bli æret ved den.' Vi kan lett forstå og innse at fortidens hellige, som Abraham og Job med flere, har hatt den store og alvorlige oppgave å undersøke farvannet for kommende generasjoner. De måtte sette livet på spill og gå gjennom ild og vann for vår skyld, for at vi ved deres eksempel skulle ha en oppmuntring til å holde fast på det håp vi hadde. Abraham føres ved Abrahams prøvelser fram til Abrahams tro, for å være et forbilde for troens barn til alle tider, og virkningene av hans liv lever videre gjennom tildsaldrene. Josefs renhet har manet mangen ungdom til å slukke lidenskapenes brann og bevare sin uskyldighet, og hans prøvelser har rakt mangen sviktende, oppgitt sjel en brors hånd og ført stakkaren fra fengslet til den gylne trone.

(fortsettes)

Samstemmig bønn for Golan-høyden

Et av bønneemnene som det ble bedt over på bønnekonferansen for Israel og Norge lørdag, var at Israel må beholde Golanhøyden, som er et høydedrag som ligger der landene Jordan, Syria, Libanon og Israel møtes. I forbindelse med jødenes tilbakekomst til det land Gud har gitt dem, sies det i profeten Jeremia: "Jeg skal føre Israel tilbake til hans egen beitemark, han skal beite på Karmel og Basan. Hans sjel skal mettes på Efraimfjellet og i Gilead. I de dager og på den tiden, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning, men den skal ikke være mer, og etter Judas synder, men de skal ikke finnes mer. For den resten Jeg lar bli igjen, skal Jeg tilgi." (Jer 50,19-20)

Basan er det samme som Golan. Dette høydedraget er ikke så ubebodd som det i første omgang kan se ut som. 38.900 mennesker bodde her i 2005. Jeg kjenner ikke antallet i dag, men av disse nesten 39.000 menneskene utgjør 19.300 drusere, 16.500 jøder og 2.100 muslimer. Etter at staten Israel ble opprettet, ble Golanhøydene til stadighet benyttet av Syria til beskytning av sivile israelske mål. Israelske skolebarn i Nord-Israel måtte ofte overnatte i bunkerser for å unngå å bli mål for syrisk artilleri og snikskyttere. Etter at seksdagerskrigen mellom Israel og Egypt brøt ut i 1967, startet Syria et omfattende bombardement av byene i Nord-Israel fra Golanhøydene. Det endte med at Israel gikk til motangrep og tok kontrollen med Golanhøydene med store militære tap.Under Yom Kippur-krigen i 1973 fikk den syriske hæren igjen kontrollen over Golanhøyden, men Israel gjenerobret området like etterpå. Israelerne la området i 1981 under israelsk jurisdiksjon. I dag presser Syria for å få dette området i eie, og Ehud Olmert har ved ulike anledninger sagt at han vil gi det fra seg.

Det er ensbetydende med at israelerne på nytt vil bli beskutt. Vi ser hva som skjedde etter at Israel ble presset til å gi fra seg Gush Katif. Det gav islamister muligheten til å sende raketter mot sivilbefolkningen i Sderot, og nå israelske storbyer med sine dødelige våpen.

Derfor konsentrerte vi vår bønneaktivitet om Golan denne dagen. Bønnekonferansen avsluttes søndag. I 2002 var jeg selv til stede på Golan høyden sammen med en gruppe fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem blant annet for å be for Golan. Det var en sterk opplevelse, og vi kjente virkelig Herrens nærvær på en spesiell måte da vi ba strategisk og konkret for dette landområdet som uten tvil er en del av Israels land. Til høsten - dato er ikke fastsatt, men det blir etter Løvhyttefesten, kommer vi til å arrangere en ny ferie- og bønnereise til Israel. Da kommer vi forhåpentligvis til å besøke Golan igjen. Skulle du ønske å være med på denne reisen er det bare å ta kontakt med oss.

lørdag, mai 24, 2008

Samstemt bønn på bønnekonferansen for Norge/Israel


Fredag kveld talte jeg på åpningsmøtet til den andre nasjonale bønnekonferansen for Israel og Norge. Det var med nød og neppe jeg klarte det. Gårsdagen var jeg veldig plaget med angina, oppkast og uregelmessig hjerterytme. Jeg takker dere alle som har bedt, og som spesielt vil huske å gjøre det denne helgen. Jeg skal tale igjen på ettermiddagen i dag, lørdag. Satte stor pris på å treffe igjen min gode venn Chuck Cohen (bildet) fra Israel. Han er messiansk jøde, og en av de tre lederne for Intercessors of Israel. Jeg har lært å sette pris på Chuck av flere grunner. Det er åpenbart at han er en mann som vandrer med Herren, han utviser ydmykhet og lytter gjerne til oss norske brødre, og han har en autoritet gitt ham av Gud som gjør at han taler med myndighet. Etter min undervisning i går kveld, hvor jeg talte om Norges alvorlige åndelige situasjon, hvor jeg tror Kristi forsamling må forberede seg på forfølgelse og vanskelige tider ledet Chuck forbønnsstuden. Han delte forsamlingen inn i små grupper, og gav en praktisk undervisning om hvordan vi kan be samstemt. Mens vi ba sammen kom jeg til å tenke på de innledende ordene til Apostlenes gjerninger 2: "Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn...." Slik opplevde vi den første bønnesamlingen. Og det takker jeg Herren for. Blant bønneemnene i går kan jeg nevne at vi ba mye om at Norges kristne må få tilbake respekten for Guds ord, at vi må få en økt hunger etter å lese og studere Bibelen, og spesielt Det gamle testamente, det som var Jesu Bibel. Nå er klokken blitt snart 01.00, og jeg må krype til køys. Det blir derfor kun denne lille artikkelen nå. Kommer sterkere tilbake litt utpå dagen, når jeg er ferdig med undervisningen min på bønnekonferansen.

fredag, mai 23, 2008

Forsamlingen i Bibelens lys, del 4


Når man leser Apostlenes gjerninger og brevene i Det nye testamente blir man ganske raskt oppmerksom på at Kristi forsamling er ganske annerledes enn mye av det man ser eksempler på idag. Frem til 1500-tallet var en personlig eid Bibel en sjeldenhet. I Vest fikk de som gikk til den katolske messen høre Skriften opplest på et språk de ikke forstod, og kun utvalgte deler. Etter at trykkekunsten gjorde det mulig å trykke Bibler, og vanlige mennesker kunne lese den på sitt eget språk, var det flere som fikk samme erkjennelse. Ikke minst den gruppe mennesker som foraktelig skulle bli kalt gjendøpere eller anabaptister. Ved å studere Skriften kom de frem til at Kristi forsamling var en fri forsamling som besto av mennesker som var "kalt ut". De trodde ikke at forsamlingen eller menigheten skulle omfavne både syndere og frelste, slik Romerkirken eller protestantene mente. I stedet så de forsamlingen som de utvalgte som hadde gjort en pakt med Gud, den innsamlede rest av de trofaste, som var adskilt fra verden. Disse menneskene snakket ikke om en bekjennelseskirke som fantes i folkekirken, eller den sanne kirken som er usynlig til stede i det utvidede kirkebegrepet, men om en synlig menighet som besto av mennesker som bevisst hadde tatt imot Jesus som sin frelser, og som på bekjennelsen av sin tro lot seg døpe og dermed ble en del av menigheten. Siden den kristne tro for disse ble sett på som det samme som å bli en Jesu disippel eller etterfølger, og på menigheten som et fellesskap av søsken, ønsket de at deres forsamlinger skulle bli modellert etter urkirkens idealer. I motsetning til de andre reformatorene kunne de ikke være enig i at kirken kunne reformeres. Den måtte plantes på nytt. Som vi kan lese i Luk 5, "Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best.»


For anabaptistene, og for de første kristne, var det å bli en del av forsamlingen et brudd med alt hva det gamle livet innebar.


I den forrige artikkelen om forsamlingen i Bibelens lys så vi at Bibelen lærer at forsamlingen eller menigheten er: Guds eiendomsfolk og Kristi kropp. Vi skal i denne artikkelen se at:


3. Menigheten er Guds familie
I Den nye pakt er dette er noe aldeles nytt. Nå tales det om Gud som Far allerede i Det gamle testamente, men henvisningene til dette er ganske sjeldne. Og det snakkes alltid om Israel som en helhet som Guds barn, aldri om enkeltindivider. Et eksempel på dette er Jes 64,8: "Vend blikket hit, vi er jo alle ditt folk." I sin avskjedstale til hele Israels folk, sier Moses dette om Gud: "Er han ikke din far og skaper, han som skapte og utrustet deg." (5.Mos 32,6) Vi finner det samme også et annet sted hos profeten Jesaja: "Du er da likevel vår far! Abraham kjenner oss ikke, og Israel vet ikke om oss. Men du, Herre, er vår far, fra gammel tid er ditt navn vår forløser." (Jes 63,16)


Ingen enkelt person i Den gamle pakt våget å kalle Gud for sin Far. Med innledningsordene i Fadervår åpenbares en ny sannhet. Etter sin oppstandelse gjør også Jesus denne undervisningen enda tydeligere. "Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud." (Joh 20,17b)


I Den gamle pakt omfattet frelsen et adoptert barnekår. Men nå, i Den nye pakt er frelsen mye rikere. Forsamlingen er blitt til Guds familie ved at hvert enkelt individ blir født på ny av Gud.


"Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud." (Joh 1,12-13) Vi finner det samme i brevet apostelen Johannes skriver: "Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham." (1.Joh 3,1)


Nå er det ingen som bare kan slutte seg til denne forsamlingen. Dette er ikke en organisasjon som man melder seg inn i. Derfor blir det fullstendig galt når mennesker hevder at det er en menneskerett å være medlem av den kristne forsamlingen. Og at forsamlingen eller menigheten skal stå til tjeneste for mennesker som ønsker dåp, vigsel eller gravferd.


Det finnes bare en eneste måte å bli en del av Kristi forsamling. Ved fødsel! "Jesus svarte: Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike." (Joh 3,3)


Det er kun ved å omvende seg fra sin synd, ta imot Jesus som sin frelser, bekjenne Ham som sin Herre, og la seg døpe, at man blir en del av Kristi forsamling.

(fortsettes)

Nasjonal bønnekonferanse for Israel og NorgeI kveld starter den nasjonale bønnekonferansen for Israel og Norge, i Rotunden på Hedmarktoppen folkehøgskole. Den messianske jøden Chuck Cohen og jeg er konferansens talere. Cohen har vært en av pastorene for menigheten Kings of Kings i Jerusalem, og er en av lederne for Intercessors of Israel. Det er andre gangen denne konferansen arrangeres. Arrangør er Glåmdal Israelsforening sammen med Bønnetjenesten for Norge. Chuck Cohen og jeg var også talere på den første nasjonale bønnekonferansen for Israel og Norge, som ble holdt for to år siden. Da deltok også Elijahu Ben-Haim. Det er jo alltid aktuelt å be for Israel, men i år med 60 års jubileum og med trussler om utslettelse fra regimet i Iran, og med fiender på alle sider, er det mer aktuelt enn noensinne. I følge Salme 122,6 skal vi "be om fred for Jerusalem!" og bønneoppfordringen fra David som har skrevet denne salmen er: "Måtte de som elsker deg, leve trygt! Måtte fred få råde bak dine murer, trygghet i dine borger! For mine brødres og frenders skyld sier jeg: Fred over deg! Fordi Herren vår Gud har sitt hus i deg, ber jeg at det må gå deg vel." (v.6b-9) Konferansen er åpen for alle, og det er møter fredag, lørdag og søndag. Håper å se noen av bloggens lesere på denne konferansen!

Evig frelse - evig fortapelse


I går før jeg skulle roe meg før natten, tenkte jeg på noen ord fra Hebreerbrevet, som lyder slik: "Derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. For når det ordet som var talt gjennom engler, var gyldig, så hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større?" (Hebr 2,1-3a)


Vi blir aldri ferdige med å tenke på, eller tale om, Jesu soningsdød på korset. Vi begynner vårt kristne livs vandring der. Ved Kristi kors. Uavhengig om vi vokste opp i et kristent hjem eller ikke, og uavhengig av hvordan vi har levd vårt liv, om det har vært godt eller dårlig, så er vi uakseptable overfor Gud. Vi blir ikke akseptable for Ham inntil vi har satt vår lit til Kristi forløsningsverk. Når vi sier ja til Jesus, blir vi frelst av bare nåde, og samtidig kalles vi til å oppgi våre liv, og leve for Herren: "Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for
dem." (2.Kor 5,15)


Guds ord lærer oss at hvert eneste menneske er en synder av fødsel og av valg.


".. for alle har syndet og mangler Guds herlighet" (Rom 3,23) Med andre ord: ingen unntak. Alle har syndet. En evig tilværelse borte fra Gud venter dem som ikke har tatt imot den frelse Gud har tilveiebrakt gjennom Jesu død på korset. Bibelen sier det klart, så ingen skal misforstå: "Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud." (Rom 14,12)


Gud har tilveiebrakt en vei til frelse gjennom tro på Jesus Kristus.


Jesus døde på korset for meg. Han døde i mitt sted:


"Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil neppe noen gå i døden. Eller kanskje noen ville gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden! For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død." (Rom 5,6-10a)


Frelse kommer bare ved tro på Kristi fullbrakte verk på Golgata kors. Intet annet eller ingen annen frelser, kun Jesus.


"Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig, han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd, som han så rikelig har øst over oss ved Jesus Kristus, vår frelse, så vi ved hans nåde skulle stå rettferdige for Gud og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp." (Tit 3,4-7)

torsdag, mai 22, 2008

Nystartet anabaptistisk fellesskap i Sør-Moravia
Det er interessant å grave frem historiske røtter, og samtidig oppdage at røttene forsatt gir næring til nyplantinger! Det lille bildet viser sentrum av Hustopece (Auspitz) i det sørlige Moravia. Det var her at Jakob Hutter, Philip Plener og noen tusen kristne etablerte tre kommuniteter (Haushaben) på 1530 tallet. Mens Peter Hoover, nr to fra venstre, som leder en anabaptistiske kommunitet i Australia, vandret rundt i sentrumsgatene til Hustopece en dag i 2004, traff han på Karel Fridrich, mannen i blå dressjakke. Det skulle vise seg at de to var nesten like gamle, hadde like familieforhold, og likte stort sett de samme tingene. Og viktigst av alt: Begge følte seg dratt mot vitnesbyrdet til de første kristne og anabaptistene som en gang levde i denne byen. Karel er leder for en liten gruppe troende som møtes i Hustopece. Denne gruppen har kjøpt en liten leilighet, hvor de har et møterom, et kjøkken og en kjenner som brukes som utgangspunkt for deres virksomhet. Mange av de som er med her har en anabaptistisk bakgrunn. Lokalt er disse kjent som "Habani", og de bor i landsbyer som Neumühl, Pausram, Gross Seelowitz and Schäckwitz. I en av disse landsbyene hadde de en kvinnelig ordfører under kommunsttiden som het Hutter til etternavn. De to andre på bildet som jeg ikke har nevnt er ytterst til venstre: Henry Wurtz og ytterst til høyre: Clarence Wollman.

Lectio Divina - å lese med Gud
Som bloggens faste lesere vet holder jeg på med å skrive en serie artikler om de klassiske åndelige disipliner. Denne artikkelen om Lectio Divina hører med til denne serien, men jeg har valgt å legge den ut som en selvstendig artikkel slik at det skal bli lettere for de som søker på ordet "Lectio Divina" å finne den. Vi har allerede i en tidligere artikkel om de klassiske åndelige disiplinene eller øvelsene gitt en definisjon på hva Lectio Divina er:


Lectio Divina er den oppmerksomme og konsentrerte lesningen av Guds ord.


Dette er ikke noe nytt, det har heller ikke noe å gjøre med New Age eller buddhisme eller Østens religioner. Lectio Divina er så bibelsk som det kan bli! En god definisjon finnes også i Jos 1,8: "Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du lykkes på dine veier, og da skal du gå klokt fram."


Men det er Benedikt av Nursia, født i 480 og død i 543, som ansees å være det 'moderne' opphavet! Derfor snakker vi også om den benediktinske metoden, eller den benediktinske måten å lese Guds ord på. En stor del av Benedikts klosterregel handler om å avsette tid til den hellige lesningen.


Går vi dypere inn i hvordan Benedikt tenkte, så ser vi at Lectio Divina for Benedikt handler om å motta en åpenbaring av Guds kjærlighet. Og stedet - par excellence - er selvsagt Den Hellige Skrift, Bibelen. I Bibelen åpenbarer Gud seg på den næreste måte.


Åpningsordet i Benedikts regel er: lytt. Lytt, fortsetter han, oppmerksomt og med kjærlighet, med ditt 'hjertes øre' - dette vakre lille uttrykket som antyder at vi ikke bare skal lytte med hjerne og intellekt, men med hele oss selv, våre følelser og forestillingsevne.


"Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene." (Åp 1,7)


Esther De Waal, som har skrevet en bok om Benedikts regel, sier det slik:


"Å søke Gud betyr først av alt å la deg selv bli funnet av Ham. Han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han er Jesu Kristi Gud. Han er din Gud, ikke fordi Han er din, men fordi du er Hans. Å velge Gud, er å fatte at du er kjent og elsket på en måte som overgår alt du kan forestille deg, lenge før noen hadde tenkt på deg eller sagt ditt navn."


Lectio Divina er å oppleve det Åp 3,20 forteller om: "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg."


Skal vi oppleve dette må vi ta oss tid. Da må vi avsette tid daglig for å lese Guds ord, sakte og oppmerksomt, drøvtygge det. Det betyr at vi kanskje ikke leser så store stykker ad gangen, men leser det vi leser konsentrert og under bønn. Etter hvert blir Guds ord en del av oss, fordi ordet tar plass i vårt tankeliv. Apostelen Paulus oppfordrer oss til nettopp dette når han skriver: "La Kristi ord BO rikelig blant dere ...." (Kol 3,16) Ikke bare komme på besøk av og til, når vi ser oss i stand til å sette oss ned noen minutter, og kanskje mens vi er trett og uoppmerksomme, men BO hos oss. Vi må slå djupe røtter i ordets muld. Det er først når vi gjør det at vi blir "tre tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blader visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til." (Salme 1,3) De tidligste benediktinske munkene lærte seg store deler av Skriften utenat. Det er slett ingen dum ide!

Forsamlingen i Bibelens lys, del 3


Hva er Guds forsamling eller Guds menighet? Bibelen bruker ulike begreper for å beskrive ulike sider ved den. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på noen av disse beskrivelsene. Det kan hjelpe oss til bedre å forstå hva menigheten er, og hvorfor vi bør være med i en lokal menighet. Det finnes ikke et eneste eksempel i Det nye testamente på en kristen som sto utenfor et menighetsfellesskap, og var kristen på egenhånd.


1. Menigheten er Guds eiendomsfolk. Apostelen Peter skriver om dette: "Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys." (1.Pet 2,9)


2. Menigheten er Kristi kropp. Det finnes et organisk livsfellesskap mellom Kristus og Hans menighet. Kristus er hodet og vi er lemmene. I Ef 1,22-23 kan vi lese dette: "Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle." Denne sannheten kommer også tydelig frem i lignelsen om vintreet og grenene:


"Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre." (Joh 15,1-5)


Menigheten er altså en eneste stor enhet. Det nye testamente taler likevel om både menigheter og menighet. Det fantes f.eks flere menigheter i Galatia-området. Når apostelen Paulus skriver det som har fått navnet Galaterbrevet, ser vi dette klart: " ... til menighetene i Galatia" (Gal 1,2) Men selv om det finnes flere lokale menigheter, så erd et likevel bare èn menighet. Kristus har nemlig ikke flere kropper. Han har en kropp. I Ef 4,4 leser vi: "Det er ett legeme og èn Ånd."


Menigheten består av både jøder og hedninger, som er blitt ett nytt menneske:
"Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet." (Ef 2,11-16)


Her snakker apostelen om det som kalles den universelle menighet, den om omfatter alle som er blitt en del av Kristi kropp, uansett hvor de måtte befinne seg på vår vide jord, sammen med de som allerede er hjemme hos Gud. Når vi bekjenner vår tro gjennom ordene til den apostoliske trosbekjennelsen så heter det jo der: "en hellig, katolsk (alminnelig) kirke, de helliges samfunn ..."Katolsk i denne betydningen har intet å gjøre med Romerkirken. Ordet katolsk er avledet av den greske ordsammensetningen katha (i følge) + holos (hel). Begrepet kath-holon betegner da det som overensstemmer med helheten. Kravet til katolisitet skal uttrykke den kirkelige helhet som et ubrutt fellesskap i tid og rom. Det er dette som uttrykkes i begrepet katolsk: Katolsk er det som tros over alt, og er blitt trodd av alle til alle tider.


(fortsettes)

onsdag, mai 21, 2008

Fosterdrap anbefales av Verdens helseorganisasjon?Vurderer Verdens Helseorganisasjon å anbefale fosterdrap? Det er nettutgaven til Dagen/Magazinet som kommer med disse sjokkerende opplysningene i dag. Årsaken til dette er krav som kommer fra en pro-abort konferanse som ble holdt i London i fjor. Denne konferansen hadde i utgangspunktet ikke noen spesiell status, men abortmotstanderne i Catholic Family & Human Rights Institute frykter at WHOs generalforsamling vil gi London-konferansen status av et «offisielt møte på regjeringsnivå.

Konferansen "Kvinner leverer" ble arrangert av dem kjente pro-abort grupperinger, men sponset av Verdens helseorganisasjon, FNs barnefond og FNs befolkningsfond. I følge Dagen/Magazinet ble resultatet ble at 35 av de 98 konferanseseminarene fokuserte på abort, mens bare to seminarer dreide seg om spedbarnshelse – som skulle ha vært et hovedtema for konferansen. Og da en av organisatorene hadde innrømmet at arrangementet var for fri abort, konkluderte «Kvinner leverer» med at «tjenester for reproduktiv helse» er det viktigste for å få ned tallet på kvinner som dør under svangerskap og i barsel. «Reproduktive helsetjenester» er en oftebrukt betegnelse for blant annet abort."

Avgjørelsen faller på generalforsamlingen til Verdens helseorganisasjon (WHO) i Genève seinere denne måneden. Til dette møtet foreligger en WHO-opplisting av de tiltak som er iverksatt for å oppnå organisasjonens mål for reproduktiv helse – og på den listen står nettopp konferansen «Kvinner leverer».

Når London-konferansen fokuserte så sterkt på fri abort, er det å frykte at Verdens helseorganisasjon kan fatte beslutninger hvor fosterdrap vil anbefales. Vi oppfordrer bloggens lesere til å ta med dette i deres forbønner.