søndag, mars 31, 2019

Til dere som ber for oss

Vi kunne ikke klart oss uten dere! Det er dere som holder denne tjenesten oppe. Så tusen takk!
Først litt om kommende møter, hvor jeg taler, og som jeg er takknemlig om dere ber for:
Søndag 31 mars: Toten frikirke kl.11.00
Kl.19.00: Oslo Misjonskirke: Tema; Bønn for syke
Torsdag 4.april: Menighetskveld i Brumunddal baptistkirke kl.19.00 sammen med Den norske kirke. Tema: Bønn med hvilepuls
Søndag 7 april:Brumunddal baptistmenighet kl.11.00
18.-21. april: Bergen baptistmenighet. Møter skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag.
Mandag 1. april begynner jeg med nye Parkinsons-medisiner. Kan ikke si annet enn at jeg gruer meg veldig. De forrige jeg gikk på ble jeg så dårlig av. Men nå er skjelvingen så markant og smertene så store, at jeg må prøve. Be om at jeg slipper å være svimmel.
Foto: Sannhetens Ord Bibelsenter

Historien om to engler

Paul Keith Davis, en anerkjent profetisk røst, forteller om hvordan han ble utsendt til tjeneste første gang. Det skjedde når 'en dyrebar farget kvinne la sine hender på meg,' for å bruke hans egne ord.

Den kvinnen var Mrs Alene Davis. De er ikke i slekt, selv om de har samme etternavn.

Når Paul Keith Davis møtte Mrs Alene Davis var hun 95 år gammel. Da hadde hun tjent Herren i 81 år. De to hold nær kontakt med hverandre frem til Mrs Alene Davis døde 106 år gammel i 2002.

'Hun var en av de mest kraftfulle menneskene jeg noensinne har møtt,' forteller Paul Keith Davis og legger til: 'Jeg kom til å elske henne så høyt.'

Og så beskriver Paul Keith Davis noe fra sin dagbok, som jeg her har oversatt:

'Mens jeg sto ute i Dødehavet og holdt armene rundt Mrs. Alene Davis fortalte hun meg om et syn. I synet så hun Jesus i skyene en ettermiddag hun var 14 år gammel. Hun var ute på markene og gråt fordi hun ikke hadde noen familie. Herren ba henne gå og sette seg under et stort tre. Regnet øste ned men under treet var det helt tørt.

Herren ba henne å se mot øst. Der så hun en engel komme til henne med en salmebok. Herren ba henne så se mot vest og da så hun en annen engel komme mot henne med en åpen Bibel. De stoppet og stilte seg på hver side av henne. De hadde to store vinger som de fløy med og to som dekket deres ben. En av englene leste det fjortende kapitlet i Johannes evangeliet og den andre sang en salme for henne.'

Når jeg leser dette tenker jeg på ordene fra Salme 91: "For Han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier." (Salme 91,11)

lørdag, mars 30, 2019

To fastebønner


  1. "Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Frelser! Gi meg, Din tjener, anger og opplys mitt hjerte, slik at jeg med et opplyst hjerte, og sødmens tårer kan be rene bønner. Måtte det ikke ta mange tårer før Du kan utslette opptegnelsen av mine synder. og la det ikke ta så mange klagesanger før Du slukker ilden i jeg meg. For Du tillater at jeg gråter her, slik at Du kan fri meg fra den uutslukkelige ild."
- Efraim Syreren (306-373). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

EFRAIM SYRERENS FASTEBØNN

Leses på hverdager i fastetiden:

Herre og Hersker over mitt liv! Gi meg ikke likegyldighetens, mismodets, maktlystens eller skravlingens ånd.

+
Bøyning til marken

Men vi meg, Din tjener, kyskhetens, ydmykhetens, tålmodighetens og kjærlighetens ånd.

+
Bøyning til marken

Herre og Konge! La meg se mine egne synder og ikke dømme min bror, for Du er velsignet i all evighet, Amen!

+
Bøyning til marken.

+ betyr at vi tegner oss med korsets tegn.

- Fra Ortodoks bønnebok. Solum forlag 2002, side 109

Ånden øses ut - tenk å få leve nå

Se på dette bildet! Det er et profetisk bilde, og jeg har tenkt på det i hele dag etter at en venn av meg på Facebook la det ut. Den Hellige Ånd som øses ut. Den treenige Gud sparer ikke på noe. Så langt jeg kan se er dette menighetens aller største behov. Vi er så flinke til alt og det er ikke det kurset vi ikke kan gå på - men hva er vi vel uten Den Hellige Ånd? Hva er vi uten det levende vannet?

Jo mer jeg har tenkt på det profetiske bildet så har jeg tenkt på et vers i Peters pinsepreken:

"...og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg." (Apg.2,38b-39)

Peter siterer profeten Joel om Åndsutøselsen i endens tid. Det er noe håpefullt over den og vi har ikke sett slutten enda! Hør bare:

"Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. og over Mine slaver og over Mine slavekvinner vil Jeg utøse Min Ånd i de dager. Og de skal profetere. Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe og tegn på jorden der nede. Blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herren dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." (Apg.2,17-21)

Jeg takker Gud for at jeg lever nå og får oppleve dette! Tenk alle er med, alle generasjoner. Som 'gammel' får jeg drømme Åndens drømmer!

fredag, mars 29, 2019

Hans Nielsen Hauge og 'Gudsvennene'

I dag er det på dagen 195 år siden Hans Nielsen Hauge døde. Han satte djupe spor etter seg - spor som er sporbare den dag i dag. Hans historie tør være så godt kjent at jeg ikke skal repetere den. Bare gi uttrykk for djup takknemlighet overfor Gud for at Han reiste opp et slikt apostolisk- og profetisk vitne i vår nasjon som Hauge. Noe lignende som har vi ikke sett, verken før eller etter. Men Gud kan reise opp en ny Hauge, om Han synes vi fortjener det.

Men det er en ting jeg vil nevne: Hauges forhold til Kristusmystikken. Lik Martin Luther hadde Hans Nielsen Hauge en stor kjærlighet til middelaldermystikeren Johannes Tauler, og arbeidet for å få utgitt to bøker av ham. Den ene var 'Mesterboken', som sjømannsprest Hans Jacob Frøen sørget for å få utgitt på nytt i 1978. Hauge fikk utgitt denne boken i 1798 og boken kom i hele fem opplag. Taulers førsteutgave var fra 1498.

Den ble til under en vekkelse på 1300-tallet. En bevegelse som gikk under navnet 'Gudsvennene'.  Disse 'Gudsvennene' betonte evangeliet sterkt og nødvendigheten av et åndsfylt liv.

Da Martin Luther fikk lese 'Gudsvennenes' bøker, virket det rent befriende på ham og hjalp med å finne klarhet i sitt Gudsforhold. Ved flere anledninger ga han begeistrede anbefalinger av Taulers skrifter.

Hauge kom over skriftene til Johannes Tauler i en dansk oversettelse av Mesterboken.

'Denne boken lærte meg å føle dybden av den brønn som man kan drikke det åndelige vann av, og gjennom det renses i sitt eget hjerte,' skrev han.

Hauge kom over boken det året han ble kalt ut i tjeneste.

Martin Luther var ikke mindre begeistret. Han skrev:

'Jeg ber deg ennå en gang, og du bør følge mitt råd: Kjøp deg Tauler-boken som nå er kommet. For det er en bok hvor du vil finne en slik kraft av den rene saliggjørende lærdom. Alt annet blir jordisk og kjødelig sammenlignet med dette, selv om det er på gresk, latin eller hebraisk.'

Det som er sikkert er at Johannes Tauler lodder djupt i etterfølgelsens radikalitet.

torsdag, mars 28, 2019

Lønnkammerets hemmeligheter, del 3

Jeg går i korsets skole, og erkjennner at jeg aldri vil uteksamineres. Det er stadig noe nytt å lære. Jeg er stadig oppe i prøver som handler om dette faget, som beskrives slik:

'Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever,  men Kristus lever i meg.' (Gal 2,20)

 Læreren min sa her om dagen:

'Du står ikke ved en korsvei. Du står ved korset. Har du blitt forrådt? Da er du nær ved ditt korset. Har du blitt avvist? Da er du kommet enda nærmere.

Ikke stikk av nå. Hvis du går glipp av din korsfestelse, går du glipp av din oppstandelse! Strekk ut dine hender fra side til side, som et kors, og la selvlivet ditt dø.'

Opprop: - Be for Storbritannia

Clifford Hill og Issachar Ministries oppfordrer oss til å be for Storbritannia fredag 28.mars i forbindelse med Brexit.

'Dette er en veldig viktig og travel dag for vårt land,' sier Katie Lee i Issachar Ministries og fortsetter:

'Denne fredagen har vi mobilisert 800 bibeltroende kristne for å be for Jesu Kristi kirke og for deres land i en for oss svært betydningfull tid'.

Hun oppfordrer alle de som vil stå sammen med disse 800 forbederne om å 'be slik Ånden leder'.

'Vi tror på viktigheten av bønn og spesielt i denne tiden av historien og håper at du enten alene eller sammen med andre ber for menighetene, for vårt vitnesbyrd og for vår nasjon,' avslutter Katie Lee.

I det disse linjene skrives, onsdag kveld, kommer nyheten om at statsminister Theresa May tilbyr deg å gå av. Dette kan, ifølge Storbritannia-ekspert og førstelektor Øyvind Bratberg bety at dette styrker May's brexitforslag.

'Jeg vet at det er et ønske om en ny tilnærming - og et nytt lederskap - i den andre fasen av Brexit-forhandlingene - og jeg skal ikke stå i veien for det', skal statsminister May ha sagt i følge The Guardian.

onsdag, mars 27, 2019

Lønnkammerets hemmeligheter, del 2

Når vi trer inn i Guds nærvær, så vil vi ganske snart finne ut at veien inn dit, ikke er en travel veltrådt vei, men en sti, ikke så mange har gått.

Jesus sier: 'Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen og det er man.' (ge som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.' (Matt 7,13-14)

Jeg tror at dette ikke bare gjelder spørsmålet om fortapelse og evig liv, men dette gjelder på mange andre områder også, særlig når det gjelder å leve med og i Guds hellige nærvær.

Det er ikke mye trafikk på den veien som fører til Kristus.

Etter å ha bestemt meg for å følge Kristus i 1972 har jeg funnet at fristelsen er stor når det gjelder veivalget. Skal jeg gå den veien andre går? En vei som fører til anerkjennelse av mengden? Eller skal jeg følge den minst opptråkkete stien? Den veien fører ofte til hoderistende bebreidelser fra andre.

Etter alle disse årene forstår jeg mer og mer betydningen av å be:

'Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.' (Matt 6,13)

Nei, jeg er slett ikke utlært og jeg må stadig ledes inn igjen på den smale stien. Det er altfor lett å velge den veien som er mest trafikkert.

Men jeg forsøker å lytte til lyden av skjør stillhet, som sier:

'Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: Dette er veien, gå på den! hvver gang du vender deg til høyre eller venstre side.' (Jes 30,21)

fortsettes

Når bønnemøter misbrukes

Bønnemøter kan - og bør være - noe av det fineste vi kan være med på. Men slike samlinger kan også misbrukes og bønnen kan bli manipulerende. Det siste har jeg berørt i en tidligere artikkel her på bloggen.

Denne gangen vil jeg si noe om hvordan et bønnemøte kan misbrukes:

Det er når det blir et forum for baksnakkelse, og når vi blir for utleverende i våre bønner. Man trenger ikke fortelle alle detaljer, når man skal dele et bønneemne. Gud kjenner detaljene. Jeg har hørt mennesker fortelle detaljert om menneskers privatliv både før man begynte å be og skulle dele bønnemnet, og når man ba.  Jeg tror ikke vedkommende som delte disse høyst private tingene, ville ha satt pris på om noen hadde gjort det samme med henne. Ved ett visste vi noe om denne personen ingen av oss visste noe om, og som vi heller ikke trengte å vite.

En annen ting:

Vi trenger ikke bruke navn på den vi ber for.

Om vi gjør det, tenk over hva du sier også når du ber.

La ikke bønnemøte bli et sladre- og baktalelsesmøte.

En utøst salve

Observante blogglesere vil ha merket seg at Salomos Høysang hører med til min personlige bibellesning i 2019. Det betyr ikke at jeg ikke leser i andre bibelbøker og skrifter, men det betyr at jeg gjør djupdykk i Høysangen og kommer til å bruke et helt år på det. Nå og da vil jeg dele med bloggens lesere hva jeg finner, og Herren åpenbarer, men for det meste er dette for meg personlig.

I dag vil jeg dele med dere noen få tanker rundt vers 3 i det første kapitlet:

'Ved den herlige duften av dine gode salver er ditt navn en utøst salve. Derfor elsker jomfruene deg.'

Det hebraiske ordet som er oversatt med 'jomfruer' her kan oversettes med  'dine skjulte' eller 'de du har gjemt unna.'

Herrens NAVN er en utøst salve.                                                                                                 

'Navnet representrerer Herrens person, som alltid tiltrekkes av sjelen - for våre hjerter tiltrekkes av Personen,' skriver Jessie Penn-Lewis i sin bok: 'The Hidden Ones', utgitt i 1966, og som handler om nettopp Salomos Høysang.

Og det er dette de 'Herren har gjemt unna' opplever.

'Det er bare Bruden som kan si til Frelseren: ... ditt navn er en utøst salve.' (Richard Wurmbrand: The Sweetest song', side 32.

Hvilken enorm verdi har ikke navnet JESUS.

Frelseren: 'Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham Navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder.' (Matt 1,21)

Immanuel - Gud med oss.

Hans navn er legedom. Som en sårsalve. Som øyensalve.

Jeg gleder meg og fryder meg over navnet Jesus:

'Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, o deres som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.' (Fil 2,9-11)

Jesus, Jesus, Jesus, det er noe ved det navn.
Mester, Frelser, Jesus,
som en duft etter sommerregn...

tirsdag, mars 26, 2019

Å kjenne Kristus

"Verden tørster etter å se en levende tro på personen Jesus Kristus; ikke bare høre om den, men å leve den. Så mange bøker forteller om Kristus; så mange mennesker preker om Kristus; men så få lever og snakker med Kristus.

Kirken kan ikke leve av at troens prinsipper studeres. Troen på Kristus er ingen teori. Det er en kraft som forvandler liv. Alle som er i Kristus skulle ha den kraften...

Men vår tro på Kristus vil for all tid forbli kraftløs inntil vi møter Ham ansikt til ansikt."

- Matta al-Miskin eller Matteus den fattige (bildet), 1919-2006. Koptisk munk, og kjent som en av de største fornyerne av det monastiske livet i Egypt. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

mandag, mars 25, 2019

Bønn for syke

Jeg sitter inne på denne strålende marsdagen.  Solstrålene som skinnner inn i stua varmer. Jeg arbeider med to prekener jeg skal holde førstkommende søndag, men det er intet offer. Guds nærvær er her i stua vår. Kroppen er ikke  god i dag, men Gud er god. Kroppen skjelver, den er urolig, men Gud er fred.

Søndag kveld skal jeg tale i Oslo Misjonskirke Betlehem om hvordan vi ber for syke. Noen synes kanskje det er nokså selvmotsigende: Her sitter en mann med Parkinsons, diabetes, angina, lavt stoffskifte og en lungesykdom, og forbereder seg på å tale om bønn for syke! En skjelvende mann, som må ha hjelp av rullestol og hjemmesykepleie!

Men jeg har aldri sett så mange berørt av Gud, og så mange alvorlig syke helbredet, i vår tjeneste som nå.

I dag kjenner jeg på djup takknemlighhet for to ting: Først til pastor Erik Andreassen og Oslo Misjonskirke Betlehem, som våger å invitere en mann med Parkinsons til å tale - og tale over et slikt emne. Med det sender menigheten ut et kraftig signal om at alle er inkludert i den menigheten, også de kronisk syke. Det er ingen selvfølgelighet i en tid som vår, heller ikke i en kristen sammenheng.

Det andre jeg kjenner djup takknemlighet for er den nå 94 årige Francis McNutt (bildet). Det er først og fremst han jeg har å takke for at jeg fremdeles har frimodighet til å be for syke.

Hans bok: Healing, utkom tidlig på 1980-tallet, og Misjonsforbundets forlag, Ansgar, sørget for å få den oversatt med tittelen: Helbredelse av hele mennesket. Den er blitt en klassiker.

Denne boken, og ikke minst oppfølgeren, som på svensk fikk den megetsigende tittelen: 'Helandets mysterium', har hjulpet meg, ikke bare til frimodig å be for syke, men til også å få mot til å leve med alvorlig sykdom og til å takle mine egne hverdager.

Noen vil sikkert få fyr på kjetterbålet, når jeg nevner Francis McNutt. Han var jo en katolsk prest i starten av sin helbredelsestjeneste. Mer skal jo ikke til for en liten gruppe mennesker som stadig er ute etter å ta meg. Som katolsk prest, han var dominikaner, fikk Francis McNutt stå i en sterk helbredelsestjeneste hvor tusenvis av mennesker ble berørt av Guds kraft, og mange ble helbredet. Så hører det med til historien at Francis McNutt senere ble prest i Den episkopale kirken, ble gift og fikk barn.

Francis McNutt ble aldri noen brautende og skrikende helbredelsesevangelist som maser om penger, og tjener penger, på syke menneskers bekostning. Stillferdig har han bedt for syke, betjent dem med Jesu medynk og sett Gud helbrede mange - til Jesu navns ære.

Be for meg at jeg må få styrke, visdom og Åndens salvelse på søndag.

Lønnkammerets hemmeligheter, del 1

I en serie med artikler vil jeg dele noen av de ting Herren deler med meg når jeg tilbringer tid i stillhet og bønn i mitt lønnkammer. Dette utgjør deler av min bønneundervisning. Artiklene vil komme med ujevne mellomrom, og ha varierende lengde. Håper noen kan få hjelp ved å lese dem:

Det er i vår intime omgang med Gud i lønnkammeret, at vi får del i Guds hjerte.

Hvilken ære det er å være i stand til å tre frem for Herren i bønn og bli i stand til å se med Åndens øyne hva Gud gjør, i det Han åpenbarer for oss hvordan vi skal be.

Tid tilbrakt alene med Kristus, dag etter dag, natt etter natt, vil forandre våre liv. 

Når du våkner opp om morgenen og står ansikt til ansikt med den nye dagens bekymringer, så er det noe i deg som fryder seg - du og Kristus har del i en hemmelighet.

Billedtekst. Fra en munkecelle på Athos.

søndag, mars 24, 2019

Hjemme hos Herren

Grethe Livbjerg (bildet), har gått hjem til Gud.  Med hennes bortgang har hele den nordiske retreatbevegelsen mistet en åndelig mor. Jeg var så heldig å få møte henne noen ganger, både i Norge og på Bjärka Säby.

Grethe Livbjerg skrev boken om Teresa av Avila, 'Venskabets mystiker', men den benevnelsen kunne man bruke om henne selv. Hun var en Kristus-mystiker selv. Mange er de som har fått åndelig hjelp av noe av det hun skrev, eller i samtaler med henne. Stillferdig pekte hun på Kristus. Hun var en venn, en medvandrer i ordets rette betydning.

Helt fra den spede begynnelsen i den nordiske retreatbevegelens historie har Grethe Livbjerg vært med. I Danmark var hun en av pionerene. Hun skrev mye, og mye av det finnes på nettsiden til danske 'Levende vand', og i tidsskriftet Pilgrim, hvor hun var en av de faste bidragsyterne. Der kan nye generasjoner finne levende vann for livsmestring og finne god åndelig hjelp. Der, og i hennes bøker, blant annet i boken om Johannes av Korset.

Grethe Livbjerg ble hentet hjem til Gud samme helg som kirken feirer Maria budskapsdag. Det er noe symboltungt over det. Grethes liv var nært knyttet til Jesu mor.

Grethe Livbjerg, som var født i Vamdrup, var bosatt i København. Hun tilhørte Den katolske kirke, men var i sitt hjerte en sann økumen.

Noe av det siste hun skrev på sin Facebook-side var dette:

"Skrev i 2010: Wilfrid Stinissen, som var en måned ældre end mig, skrev: "Vi närmer os målet. Det gäller att använda den lilla återståande tiden väl".Ja den tanke kan godt stresse! Men det gælder nu´et. At gøre hvad jeg skal NU. Det næste nu bliver måske evigheden, men det ændrer ikke på, at jeg skal have vaskemaskinen i gang."

Jeg vil leve med et slikt perspektiv på livet.

Jeg lyser Guds fred over Grethe Livbjergs gode og vakre minne.

Fryden i Den Hellige Ånd

To kvinner berørt av Den Hellige Ånd, som fryder seg i Gud i pur glede og som ikke klarer å legge bånd på seg, men roper høyt. Glede og Den Hellige Ånd er uløselig knyttet sammen.

Det er den ytre rammen rundt Maria budskapsdag, som vi feirer i dag. Et møte med Den Hellige Ånd skjer ikke ubemerket! Lukas forteller oss at Elisabet ble 'fylt av Den Hellige Ånd', og barnet hun bærer sparket i magen hennes, når hun får se hun som skulle bære Gud under kjolelivet. Hva annet kunne skje enn det! Gleden over å se Maria var så stor!

Omtrent midt i fastetiden feires Maria budskapsdag. På den måten endres fastens tematikk, om så er for bare en dag. Fra bots- og kamppreget, til festen og lovsangen! Vi trenger det.

Maria budskapsdag og julen hører jo sammen. Den er den første fornemmelsen av inkarnasjonens store mysterium: at Gud ble menneske.

Tenk så stort det er at Gud velger ut en jødisk tenåringsmor til å bære og føde Guds Sønn. For Sønnen ble ikke skapt, men født. Maria er både 'Gudbærerske' og 'Gudføderske'. Noe annet enn Guds mor kan hun nemlig ikke bli. For Han som dag skal fødes er jo både sann Gud og sant menneske. Fornekter vi at at Maria er Guds mor, fornekter vi jo at Jesus er Gud kommet i kjød.

Men det er ikke Maria - eller Elisabet  - som er sentrum for denne bebudelsesfesten!

Det ligger jo i ordet: en fest som bærer bud om noe: Jesu fødsel.

Ordene fra apostelen Paulus:

'Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet,'  blir første gang oppfylt i Maria den dagen hun mottar budskapet fra engelen.

I dag kan vi med rette synge gledessanger og lovsanger!

Profetisk kunst - 2

Her er et godt eksempel på hvordan profetiske ord kommer til uttrykk som kunst. Maleriet, som er seks fot stort, ble til under ONE/UN Gathering samlingen i Montreal i Canada i 2017 og uttrykker hvordan Gud gjør noe nytt i Canada.

"Vannene og skogene representerer det canadiske landskapet, som landet er kjent for. Ørnen symboliserer Herren og Hans profetiske folk.

I det nye Han nå gjør, omfavner vi Den Hellige Ånd, og feirer, med en ny sang, en ny dans! Folket representerer den nye bevegelsen til Gud,  de som hopper uti Hans gledes-elv og den godhet som nå flyter inn i Canada, og fra henne inn i resten av verden."

Oversatt fra Facebook-siden til Watchmen for the Nations, som har base i Canada, og som ledes av David Damian fra Egypt. David deltok på Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud tidligere i år.

9.mars skrev jeg en artikkel om profetisk kunst på bloggen min. Om du ikke har lest den kan du lese den her:

http://bjornolav.blogspot.com/2019/03/profetisk-kunst.html

lørdag, mars 23, 2019

Hvorfor det er viktig å be for Golanhøyden

I går kunne jeg fortelle mine lesere at USA nå anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøyden. Hvorfor er dette så viktig?

Golan er av sikkhetsmessig stor betydning for Israel. Israelsk etterretning hevder at terrorgruppen Hizbollh har etablert seg på syrisk side av Golanhøyden og skal ha rekruttert hundrevis til å angripe israelske bosetninger i nærheten. Lokalbefolkningen brukes av Hizbollah som informanter. Rekruttene til Hizbollah er så bllitt utrustet med eksplosiver, maskinpistoler og panserraketter som kan brukes mot israelske stridsvogner.

Israels tidligere sikkerhetsrådgiver, Chuck Freilich, nå professor ved universitetet i Tel Aviv, og forfatter av boken: 'Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change', sier til den israelske avisen Ha'aretz, at Hizbollah skal ha skaffet seg i alt 130.000 raketter av ulike typer.

"Syria kan ikke få lov til å bli et nytt Libanon og dermed en utvidelse av fronten," sier Freilich.

Sjiamilitsen Hizbollah fikk innpass av Assad-regimet til Golanhøyden i mai 2013. Hensikten var å utføre mindre angrep mot Israel. I desember 2015 vendte de tilbake til Golan i skjul og har vært der siden, som en stor sikkhetsrisiko for den israelske sivilbefolkningen.

I går ble det også kjent at Syria, Russland og Iran fordømmer USAs anerkjennelse av Israels suverentet over Golan, og EU sier på sin side at de ikke vil følge president Donald Trump, som altså anerkjenner Israels rett til å forsvare sine innbyggere mot terror.

Mange israelere ser på USAs anerkjennelse av Israels suverenitet over Golan som et 'Purim-mirakel'.

Så til alle de som ber for Israel: Det er strategisk å be om beskyttelse for Israels grenser, og Golan er kanskje et av de mest strategiske stedene å be for. Jeg har selv stått der oppe på Golanhøyden og bedt for dette området.

Billedtekst: En etterlatt landsby oppe på Golanhøyden

Det nye livet

"Når Jesus proklamerte Guds rike på jorden, var det ikke for at folk skulle være komfortable med å synde. Han kalte dem til et nytt liv i Ånden og til borgerskap i hans elskede fellesskap, som alene er i stand til å skape fred."

- Clarence Jordan (bildet), 1912-1969, baptistpastor, professor i nytestamentlig gresk og grunnlegger av Koinonia, en gård hvor hvite og fargede bodde og arbeidet sammen i raseskilletidens USA.

fredag, mars 22, 2019

USA anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøyden

USA's president Donald Trump tvitret torsdag kveld for å fortelle at det nå er tid for USA til å anerkjenne Israels suverenitet over Golanhøyden (bildet), et svært strategisk landområde som Israel okkuperte i forbindelse med Seksdagers-krigen i 1967. Golanhøyden er særdeles viktig for Israels sikkerhet.

Trump sier det slik i sin tweeter-melding:

"Etter 52 år er det tid for USA til fullt ut å anerkjenne Israel's suverenitet over Golanhøyden, som er kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktig for staten Israel og den regionale stabiliteten."

Fox News rapporterte også i går at dette vil bli offisiell amerikansk politikk fra neste uke.

USA skal heller ikke lenger bruke ordet 'okkupert' om den såkalte Vestbredden, det som egentlig er det jødiske kjerneområdet Judea og Samaria.

Iran krenker kvinners rettigheter - belønnes av FN

Nei, dette er ingen aprilsnarr. I skrivende stund er det ti dager igjen. Men det er lov å le, selv om det jeg skriver om her er djupt tragisk. Hør nå:

Iran fikk nylig en plass i FN organet 'UN Women' som arbeider for kvinners rettigheter!

Dette meddeles rett etter at Iran har dømt en kvinnelig menneskerettighetsadvokat til 38 års fengsel og 148 piskeslag. Piskeslagene kan i verste fall føre til død.

Det sier vel i grunnen ikke så rent lite om FN.

Men Iran er ikke alene om å bli medlem av dette FN-organet. Nigeria er også blitt medlem!

Tilbake til Iran. Menneskerettighetsadvokaten det er snakk om er Nasrin Sotudeh. Hun er 56 år gammel, og har kjempet for kvinners rettigheter i en årrekke i et land som systematisk og på det aller groveste måte krenker elementære menneskerettigheter. Dette landet skal altså være medlem av et FN-organ som skal kjempe for kvinners rettigheter.

Nei, det er ingen aprilsnarr.

Når fienden bekjempes med såpe og bønn

Generalsekretæren i Stefanusalliansen, Ed Brown, forteller en forunderlig historie fra Egypt i siste nummer av magasinet Stefanus som jeg fikk i posten i går. En dag får Norgesvennen, biskop Thomas beskjed om at en stor mobb er på vei mot retreatstedet Anafora, som biskop Thomas leder og som ligger midtveis mellom Kairo og Alexandria. Det er ledere for lokale moskeer som varsler sine kristne brødre om det som er i ferd med å skje. Gode råd er dyre, hva skal de gjøre? 

Å tilkalle politiet var nyttesløst, for det hadde de dårlig erfaring med. Å bevæpne seg var uaktuelt. Biskop Thomas vil møte hat og vold med kjærlighet.

Da er det at biskop Thomas får en ide:

Han ber alle, både muslimer og kristne om å dra hjem, for å hente all den såpa og oppvaskmiddel de kunne få tak på og så heller de ut alt over innfartsveien til landsbyen. Deretter går de til kirken for å be.

Det ble ikke noe angrep på Anafora denne dagen. Når mobben kom begynte de å skli og falle på den våte asfalten og klarte ikke å holde seg på bena. Og dermed forlot de landsbyen.

Et godt eksempel på at kjærlighet gjør oppfinnsom og på hvordan vold kan bekjempes med ikke-vold. Jeg ser Guds humor i det hele.

torsdag, mars 21, 2019

Sognepresten og den gammeldagse forkynnelsen

Legg til bildetekst
Min gode venn Alv Johan Magnus, som jeg har stått skulder ved skulder med, gjennom mange år, ikke minst i forbindelse med de nasjonale bønnekonferansene på Grimerud, får kritikk fra en sogneprest i Den norske kirke fordi han fra talerstolen i Tomb kirke tydelig og klart har forkynt Guds ord om livets to utganger. Det var Alv Johan Magnus og jeg som i sin tid tok initiativet til Nasjonalt bønneråd.

Det var i forbindelse med en felleskristen gudstjeneste i Tomb kirke i Østfold nylig, at Alv Magnus talte over dagens tekst fra Matt 13, 24-30, om ugresset og hveten. Magnus var klar og tydelig i sin tale, og holdt seg til teksten og forkynte hva Guds ord sier om både himmelen og den evige fortapelsen, om synd og omvendelse og at den som lever i synd ikke kan regne med å komme til himmelen. Magnus snakker også sant om den famøse abortuttalelsen til biskopene i Den norske kirke.

Dette syntes sognepresten i Råde, Arne-Leon Risholm, lite om.  Ifølge NRK kaller han forkynnelsen til Magnus 'gammeldags' og reagerte så kraftig at han måtte ta avstand fra forkynnelsen i menighetsbladet. Her skriver han blant annet: "Sognepresten vil beklage mye av det som ble sagt i denne prekenen, og stiller seg ikke bak deler av innholdet. Denne prekenen var ikke representativ for Den norske kirke i Råde."

Så vet vi det! Klar forkynnelse om synd og nåde og omvendelse er altså en gammeldags forkynnelse som ikke er representativ for Den norske kirke! Det Alv Magnus forkynte har vært og er representativt ikke minst for bedehusfolket som deltok på gudstjenesten i Tomb kirke, og sikkert også for pinsevennene og frikirkefolket som deltok. Men slik er altså utviklingen blitt at man ikke lenger tåler det som har vært evangelisk forkynnelse til alle tider.

Alv Johan Magnus er en av Norges fremste eksperter på Hans Nielsen Hauge. Som kjent møtte Hauge stor motstand fra presteskapet i Den norske kirke. Det er derfor interessant at Hauge-eksperten Alv Johan Magnus får kritikk av en prest i Den norske kirke for den samme forkynnelse som Hauge ville hatt.

For noen uker siden fikk jeg en gedigen gave av en god venn av vår familie. En norsk Bibel fra 1876 trykket i Christiania av Grøndal & Søn, et boktrykkeri stiftet av Hauge-vennene. Bibelen ligger nå synlig i vårt eget hjem som en sterk påminnelse om Guds Ords autoritet for liv og lære. I de siste ukene har jeg fått flere sterke påminnelser fra Den Hellige Ånd om å stå opp for Guds Ord i en utydelig tid som vår. Det er lett å kompromisse for dette koster og vil koste enda mer i tiden framover. På en profetisk og forbilledlig måte løfter Alv Magnus Guds Ord og holder det frem krystallklart som det er, gyldig for alle tider. Som forkynnere har vi et spesielt ansvar som vi ikke må svikte, for da svikter vi når det virkelig gjelder. En stor takk til Alv Johan Magnus som tar belastningen, også belastningen i å bli hengt ut i norske medier som svovelpredikant. Men det er verdt det. Sannheten seirer til slutt.

Bønn gjør oss klar over Guds nærvær

Min djupeste lengsel for tiden er å leve i og erfare Guds nærvær. Jeg har lært dette i det siste: Bønn skaper ikke hans nærvær, men bønnen gjør oss klar over nærværet. Han er alltid nærværende. Det er snakk om et levende nærvær. Fra hans nærvær mottar vi alt, og når vi forstår det kan vi ikke leve det foruten. Bønn handler derfor om at vi lever vårt liv i fellesskap med Herren.

Bønn er altså slutten på isolasjon. Bønnen er å leve vårt daglige liv sammen med Noen.

onsdag, mars 20, 2019

Profetisk tredagers faste for Israel

Den såkalte 'Ester-fasten' er kanskje viktigere og mer profetisk enn vi tror. Det skyldes flere faktorer, blant annet det kommende valget i Israel og den amerikanske fredsplanen for Midt-Østen. Dette er absolutt en tid for å faste og be.

Den jødiske høytiden 'Purim'' som feires hvert år den 14'de i den hebraiske måneden Adar, faller i år på 20. mars om kvelden og fortsetter den 21.mars (den 22 i Jerusalem). 'Purim' er til minne om hvordan jødene ble reddet fra antisemitten Haman og hans forsøk på å utrydde Guds utvalgte folk, som da befant seg i fangenskap i Persia. Ester bok som handler om dette, er skremmende aktuell også i vår tid, hvor Israel trues med utryddelse fra mange kanter.

La oss se nærmere på den dagsaktulle situasjonen:

Det Hvite Hus og Trumps fredsplan for Midt-Østen vekker uro blant mange forbedere. Den ventes å være klar ganske snart. Den er allerede blitt kalt 'århundrets overenskomst' og fra ulike hold ryktes det om at den kommer til å bli presentert etter det israelske parlamentsvalget 9.april.

Det er lenge blitt spekulert i at Trump's fredsplan vil inneholde en tostatsløsning. Det betyr at Israels land deles. Et land gitt av Gud til det jødiske folk. Det er dette Herren advarer mot, slik det gjengis  hos profeten Joel:

"For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da skal Jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned i Josjafats dal. Der skal Jeg holde dom over dem for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de DELTE OPP Mitt land." (Joel 3,6-7)

Det er derfor viktig at de som tror på Guds løfter til Israels land og folk er VÅKNE OG BER disse dagene. Det står et åndelig slag nå. Et avgjørende slag for Israel, men også for nasjonene. De kommer til å holdes ansvarlige om Israels land deles.

Slik dronning Ester lyste ut en hellig faste når jødene ble truet med utryddelse, slik lyses det ut til faste i morgen, 21. mars 2019, som varer i tre dager.

Hvem blir med? Under de tre dagene - hvor vi konsentrerer oss om å be for og velsigne Israel, gjør vi det mens vi leser Esters bok. Boken har 10 kapitler, så det blir drøyt tre kapitler hver dag. Det er overkommelig for de fleste av oss. La oss lese den bedende!

Gud tilgir deg

'I morges mediterte jeg over Guds iver etter å tilgi meg, slik det står i disse ordene: "Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss." (Sal.103,12) Midt i alle forstyrrelsene ble jeg rørt av Guds lengsel etter å tilgi meg igjen og igjen. Hvis jeg kommer til Gud med et angrende hjerte når jeg har syndet, er Gud alltid der for å omfavne meg og gi meg en ny start. "Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn."

Det er vanskelig for meg å tilgi noen som har såret meg dypt, spesielt når det skjer mer enn en gang. Jeg begynner å tvile på oppriktigheten til den som ber om tilgivelse for andre, tredje eller fjerde gang. Men Gud holder ikke tellingen. Gud venter bare på at vi skal komme tilbake til ham. Han er ikke bitter eller hevngjerrig. Gud vil bare ha oss trygt hjem. Herrens miskunn er fra evighet til evighet."

- Henri Nouwen: Du er elsket, Luther Forlag 2019, side 90.

tirsdag, mars 19, 2019

Dette er hva Jesus vil si deg!

Hva lærer vi den neste generasjonen? Hva lærer vi våre barn og barnebarn?

Broder Yun eller 'Den himmelske mannen', som han kalles talte på et møte nylig hvor 11 år gamle Sarah (ikke hennes virkelige navn) var tilstede. Når hun kom hjem spurte hun om å få låne sin fars telefon. Han hadde tatt bilder fra møtene. Hun ville skrive ned noe broder Yun hadde sagt. Her er det hun skrev:


Med kinesiske bokstaver, så på engelsk, og her på norsk:

"FRYKT IKKE. JESUS ELSKER DEG."

Det ville elleveåringen huske. La oss ta med oss den hilsenen fra Jesus i dag.

Foto: Back to Jerusalem.

De rene av hjertet skal se Gud

"Ørkenen er et bilde på den store fasten i kirkeåret," skriver Peter Halldorf og legger tiL "Førti dager til å tømme seg for alt det som splitter. Et renselsesbad for sansene. En lettelse for tunge og buk. Til den Andre avtegner seg, avklaret, for et fast blikk.

'Men er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst', sier Jesus. Og Mester Echart skriver: 'Det øye jeg ser Gud med, er det øyet som Gud ser meg med.'

Alt handler om å se, med et klaret indre blikk. 'Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud', fortsetter Jesus.

Som ingen annen religion gir kristendommen ordet til blikket."

- Peter Halldorf: Hellige røtter. Luther forlag 2002, side 30

mandag, mars 18, 2019

Lykkelig uvitende

Facebook forteller meg at dette bildet er tatt for syv år siden, en vakker vårdag på stabburstrappa ved Kristi himmelfartskapellet. Jeg er på tur med May Sissel og jeg er lykkelig uvitende om at Parkinsons syv år senere skulle begrense og til og med sette en stopper for mange av turene våre i skog og mark og på fjellet.

Jeg er glad for at jeg ikke visste noe om dette for syv år siden, og jeg er glad for at jeg ikke vet noe om det som skjer syv år frem i tid. I august har jeg vært sammen med denne vakre og flotte damen i 41 år.

Det har vært vidunderlige år. Spennende år. Utfordrende år. I forrige uke kom en ny nedtur. Jeg klarte ikke å kneppe igjen skjorta mi. Måtte ha hjelp av hjemmesykepleier. I dag måtte May Sissel hjelpe meg. Tidlig om morgenen er fingrene for stive. Jeg blir frustrert og lei meg.

Nyt dagene, venner! Nyt turene. Ta ingen ting for gitt. Ikke kona di heller! Bruk tid sammen. Livet er kort. Ta vare på vennskap.

En strofe fra en salme av Lina Sandell er med meg disse dagene:

"Alt jo hvilar i min Faders hender...."

Omstendighetene og Guds kall

I snødrevet i går kom jeg til å tenke på en mann som var ute i all slags vær, som sauegjeter. Jeg tenker på Patrick av Irland, som ble født ca. år 385 og døde i år 461. Han er uløselig knyttet til Irlands historie og den keltiske spiritualiteten. Siden han døde 17 mars, ble dette hans minnedag.

!5 år gammel ble Patrick kidnappet utenfor foreldrenes villa i Britannia og bortført som slave til Irland. Det romerske imperiet knaket i sammenføyningene. Som slave ble han tvunget til å gjete sauer i regn og snø, storm og kulde. Men ulykken skulle bli selve vendepunktet i hans liv. I skogene i den nordvestlige delen av landet skulle han finne Gud igjen. Tiden som sauegjeter skulle bli bønnens og fastens skole. Dette var en viktig forberedelsestid for det kall Gud senere skulle gi ham som hele Irlands åndelige gjeter og sjelesørger.

Gud bruker omstendighetene i våre liv, det som kan synes ubetydelig i våre øyne til å forme og danne oss til den oppgave han vil betro oss. Det er lett å glemme dette fordi mange er svært utålmodige etter å komme ut i tjeneste. Men hvor mange profeter og hellige Guds menn og kvinner er ikke blitt fostret i ørkenen, skogene og ødemarkene! Slik også med Patrick av Irland.

Rikmannssønnen fra Britannia gikk ødemarkens skole - hvor fagene heter bønn og stillhet - for å bli forberedt til et profetisk oppdrag som skulle forandre Irlands historie, og i over 1000 år spre skinnet fra dette landet over hele Europa.

søndag, mars 17, 2019

Det var verdt det!

Da er May Sissel og jeg hjemme igjen etter en svært strabasiøs reise til Kolbotn. I tett snødrev, djup snø, glatte veier dro vi innover i dag tidlig, og det var ikke så mye bedre på vei hjemover. Slitsomt var det, men mest for May Sissel, som kjørte. Nå venter en god kopp Yorkshire-tea. Takk til Herren som passet på oss.

Men det var verdt det - absolutt! Tenk å få lytte til Elisabeth Widmer igjen med eget lovsangsteam. Så harmonisk, så vakkert. Tenk å få se igjen alle vennene! Noen av dem er blitt skrøpeligere, på grunn av sykdom og alder. Men så levende de er. Jeg blir så berørt og grepet når noen forteller at de ber for May Sissel og meg hver dag. Tenk så verdifullt. Det er det som holder vår tjeneste igang og holder meg oppe. Så glad for å få holde disse hellige i mine hender og se inn i deres vakre øyne. Så takknemlig for dette.

Hva jeg talte om? Guds kjærlighetskyss.

Og før gudstjenesten begynte sang de burstadssangen til May Sissel! Så koselig det var. Gleder oss til en eventull neste gang.

- Alt liv er verdig liv

Forfatteren Edvard Hoem ble intervjuet på Dagsrevyen lørdag i anledning hans 70 års dag. Jeg ble så grepet av noe han sa da han fortalte om barnebarnet sitt, Leonard, på 10 år som har Downs syndrom:

'Alt liv er et verdig liv, dersom de som står rundt husker på akkurat det. Leonards glede er like mye verdt som min glede. Leonards prestasjoner er like mye verdt som mine. Han har tilført denne familien mye mer samhold og fellesskap enn det vi hadde før. Det er hans bidrag. Vi innser at vi ikke er noe mer enn han og vi fryder oss stort når vi greier å få han til å fungere sammen med oss. Det er jo kunsten uansett å leve med mennesker og Leonard er en viktig læremester når det gjelder å takle forskjellige situasjoner.'

Billedtekst: Edvard Hoem. Foto: Wikipedia/Jarvin - Jarle Vines

lørdag, mars 16, 2019

Myndighetene i Lugansk truer baptistmenigheter - oppfordring til forbønn

Fra våre baptistvenner i Ukraina har vi fått en sterk anmodning om forbønnsstøtte:

Pastorer tilhørende den ukrainske baptistunionen har nylig mottatt trusler fra myndighetene i Lugansk-regionen. Truslene går ut på at de menighetene de er pastorer for ikke lenger får feire gudstjenester. Om de fortsetter vil deres menighetslokaler bli raidet av de paramilitære styrkene, og menighetens medlemmer bøtelagt.

Fristen til å adlyde orderen er satt til søndag 17.mars.

Vi oppfordres til å be om mot, styrke og ikke minst beskyttelse.

En uvanlig velsignelse

Når Brennan Manning (bildet) skulle vigsles til prest fikk han med seg denne velsignelsen. Her i min oversettelse:

"Må alle dine forventninger frustreres. Må alle dine planer forpurres. Må alle dine begjær visne til ingenting - slik at du erfarer kraftløsheten og fattigdommen til et barn og kan synge og danse i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds kjærlighet."

Elsk dypt

'Ikke nøl med å elske, og elske høyt. Du er kanskje redd for smerten inderlig kjærlighet kan skape. Når de du elsker avviser deg, forlater deg eller dør, blir hjertet ditt knust. Men det må ikke hindre deg i å elske. Smerten som kommer fra inderlig kjærlighet gjør kjærligheten din enda mer fruktbar. Det er som en plog som pløyer opp jorden for å la såkornet slå rot og vokse og bli en sterk plante. Hver gang du opplever avvisningens, fraværets eller dødens smerte, står du overfor et valg. Du kan bli bitter og bestemme deg for at du ikke vil elske igjen, eller du kan stå oppreist i smerten og la jorden du står på bli mer næringsrik og bedre i stand til å gi nye frø liv.'

Henri Nouwen: Du er elsket. Luther Forlag 2019, side 44.

fredag, mars 15, 2019

La oss be for New Zealand

I dag våkner vi til de forferdelige nyhetene fra New Zealand. I skrivende stund er minst 40 mennesker drept, etter et høyreekstremistisk angrep rettet mot to mosker i Christchurch. Våre tanker og våre forbønner går i dag til alle berørte  parter av denne feige handlingen.

Tenk at dette kunne skje i en by som har et slikt navn! Men det er grusomt og forferdelig uansett hvor det skjer. Jeg er skremt av hatretorikkken mot muslimer også her hjemme. En person jeg kjenner til her i Norge sprer daglig hat mot muslimer. Alt galt som skjer skyldes dem. Vedkommende kaller seg kristen. Høyreekstremismen er på fremmarsj.

La oss i dag be for de som er skadet, for familier som har mistet sine kjære, for myndighetene og for hele New Zealand. Dyrebare mennesker er drept, mennesker Jesus elsker.

La oss minne hverandre om ordene til broder Andreas som sier at Islam står for: I sincerely love all muslims.

Som kristen tar jeg skarp avstand fra all hatreorikk, den høyreekstremme ideologien og all fremmedfrykt og rasisme.

En drøm

I dag tenker jeg bare høyt med dere mine lesere, men la meg først dele noen ord av Jean Vanier, som jeg nettopp har oversatt:

"Vi vet ikke hva vi skal gjøre med vår egen svakhet uten å skjule den eller late som den ikke eksisterer. Så hvordan kan vi helt og fullt ønske velkommen andres svakhet hvis vi ikke har ønsket velkommen vår egens?"

Jeg drømmer om et fellesskap, en kommunitet, i mitt eget nærmiljø, i min egen by, hvor det er plass for alle mennesker, mennesker med sår og skrøpeligheter, som våger å leve uten masker og overåndelighet, som er underveis, som vil leve med tidebønnes gode rytme og samles i et måltidsfellesskap, og som feirer Herrens måltid.

En raus, livsbejaende kommunitet med Herren Jesus i sentrum, Hans kors og seierrike oppstandelse.

Foreløpig er det en drøm, men det er lov å drømme. Men jeg ber om at det er mer enn en drøm. Jeg har drømt denne drømmen lenge.

I mellomtiden lever jeg med min egen hverdagslige rytme, med bønn, tidebønn, lesning av Bibelen som følger kirkeåret, det hellige året.

Billedtekst: Rommet til bror Roger, grunnleggeren av Taize kommuniteten i Frankrike.

torsdag, mars 14, 2019

Symeon den nye teologen og åndelige foreldre

I går feiret vi minnet om Symeon den nye teologen (949-1022) i forbindelse med gudstjenesten vår i Kristi himmelfartskapellet. Siden har jeg tenkt mye på noe som fortelles om Symeon, som jeg har vært opptatt av lenge: åndelige foreldre.

Det har seg slik at når Symeon, som var født i provinsen Galatia i Lilleasia, var tenåring bar på en djup indre lengsel. 12 år gammel sendte foreldrene hans ham til Konstantinopel for å studere. Men han hadde store problemer med å konsentrere seg om studiene sine og forsøkte å finne en åndelig veileder.

Etter noen år dukket en annen Symeon opp, Symeon studitten. Han var en eldre munk, men ikke presteviet. Denne Symeon skulle bli en god veileder i bønnens verden, og sørget også for at den unge Symeon fikk god åndelig litteratur å lese.

Du som vi trenger slike mennesker!

Vi tror vi klarer oss uten, men vi gjør ikke det. Vi trenger den åndelige veiledningen fra modne kristne. Mennesker som har gått veien foran oss, og gjort seg dyrkjøpte erfaringer med Gud.

Det er interessant å merke seg at Symeon mot slutten av sitt liv trekker seg tilbake fra sitt liv som prior i et kloster han har bygget opp, Hl.Mamas, for å be. Kanskje det skyldes den bønneveiledningen han hadde fått av den gamle munken?

Hellige Mamas klosteret, som lå utenfor Konstantinopel, var et kloster hvor forfallet, dekandensen, var svært stor. Hit kom Symeon og tilbrakte et kvart århundre av sitt liv. Iløpet av disse årene ble Hl.Mamas forvandlet til et mønsterkloster. Nye munker strømmet til fra alle kanter for å få åndelig veiledning av Symeon. Slik ble også Symeon en åndelig far.

Det som begynte med den gamle munken, ble ført videre av Symeon. Slik det skjer med disipler. Har du en åndelig far eller mor?

Betydningen av å leve et kontemplativt liv, del 2

Bare fem dager ettter vår reise til Baghdad ble Leah og jeg arrestert av irakisk politi og vi fikk mindre enn 24 timer på oss til å forlate Irak. Neste morgen, før vi la ut på den farefulle reisen tvers gjennom ørkenen, ledet Jim fredsteamet i en andaktsstund.

Han delte med oss hvordan hans venn Thomas Merton, hadde lært ham å be, og oppmuntret til å forlate hele hans selv til det ukjente og stole på at Gud ville fange ham opp.

En slik bønn er en disiplin. Men vi kan ikke praktisere den alene.

Fordi 'Tom, som Jim kalte ham, nå var medlem av det evige fellesskapet av hellige, kunne han be for oss. På reisen vår gjennom ørkenen, forsikret Jim oss at Tom ville be.

Idet vi gjorde oss klar til å reise spurte jeg Jim om han ville være min Thomas Merton - om han kunne lære meg å be slik Tom hadde lært ham. Jim ble stille.

'Vel, la oss se. Hvis du spurte meg, kunne jeg spørre Tom, som så kunne spørre Gud... Ja, jeg tror det kunne fungere'.

Med de ordene, hadde jeg skaffet meg både en åndelig veileder og et nytt perspektiv på hva det betyr å ha en relasjon med Jesus og hans kropp, kirken.

(Sitert fra antologien School(s) for Conversion: 12 Marks of a New Monasticism. Edited by The Rutba House. Cascade books 2005, side 162-164)

Billedtekst: Baptistpastoren Jonathan Wilson-Hartgrove, som er en av grunnleggerne av den nymonastiske bevegelsen.

onsdag, mars 13, 2019

Sterke reaksjoner på Torbern Søndergaards demonutdrivelser på barn

Dansk frikirke.net, som er et forum for de fleste danske frikirker, inkludert både lutheranere, pinsevenner og baptister, reagerer med forferdelse på dansk TV 2's avsløringer rundt  Torben Søndergaard og hans organisasjon, The Last Reformation.

I tre TV programmer har dansk TV-2 dokumentert det som skjer i blant annet Torben Søndergaards virksomhet. Det er blant annet snakk om demonutdrivelser på barn. Medlemmer av 'The Last reformation' har også oppsøkt syke og svake pasienter på Aalborg Universitetssykehus. Nå har Peter Rasmussen, som stiftet 'The Last Reformation', sammen med Sødergaard, i følge dansk TV 2 fått nok, og trekker seg ut av den omstridte organisasjonen.

I TV dokumentaren forsøker Torben Sønstergaard å drive demoner ut av en ung autistisk jente,

Etter ar dokumentar-programmene nå er sendt, flytter Sønstergaard virksomheten sin fra Thyland i Danmark til USA.

Billedtekst: Torben Søndergaard. Foto: YouTube

Betydningen av å leve et kontemplativt liv, del 1

Historien du er i ferd med å lese og som jeg har oversatt til norsk, har grepet meg så sterkt. Derfor vil jeg så gjerne dele den med flere. Den er skrevet av Jonathan Wilson-Hartgrove (bildet), en amerikansk baptistpastor, som er en av grunnleggerne av den nymonastiske bevegelsen:

"For ordens skyld: jeg er ikke noe godt eksempel på hva det vil si å være kontemplativ. Hvis jeg på noen som helst måte skulle være kvalifisert til å skrive om det kontemplative livet i den nymonastiske bevegelsen, så skyldes det mitt vennskap med Jim Douglas, et vennskap som begynte i Iraks vestlige ørken. Min kone Leah og jeg, sammen med Jim og andre innen organisasjonen 'Christian peacemakers', kjørte østover fra Jordan gjennom en forferdelig sandstorm i retning Baghdad. Operasjon Iraqi Freedom hadde pågått i syv dager allerede. Byen var under beleiring. Målet vårt var å slå oss sammen med 'Iraq Peace Team', en gruppe på omlag 35 menn og kvinner som hadde valgt å forbli i Baghdad mens bombene falt, i det vi ba om fred, og sto sammen med dem som ikke kunne forlate sine hjem. Å stå sammen med dem var mitt forsøk på 'å gjøre noe' når protestene i USA synes nyttesløse.

De eneste bilene vi passerte på veien inn mot Baghdad var forkullede vrakrester med bakdørene åpne, som om passasjerene hadde gjort et siste forsøk på å komme seg ut før rakettene rammet dem. Bilvrakene var allerede i ferd med å bli dekket av sand. Et sted langs veien, sto en bil og fremdeles brant. Sjåføren vår saknet farten for så å kjøre gjennom den svarte røyken. Jeg så meg engstelig omkring, redd for å møte det som ville møte oss når vi kom gjennom på den andre siden.

Plutselig sto tre menn der, midt i veibanen, med  våpnene liggende på bakken og med armene i været. Deres ansikter var vendt oppover mot en fjellside. Opp mot høydedraget så vi amerikanske soldater som sto utenfor sine Humvees med M-16, et amerikansk automatvåpen, som peket i vår retning. En av soldatene ba sjåføren vår om å stanse bilen vår. Det gjorde han.

I det jeg så oppover fjellsiden så oppover høydedraget tellet jeg mennene med sine våpen og militærkjøretøyer. Leah stirret også. Hun så maskingeværstillingene. Ingen av oss kunne gjøre noe som helst. Våre liv lå i hendene på nervøse nittenåringer. Leah og jeg sto der som om vi var frosset til bakken. For meg, var det som om alt stanset opp der og da. Der i ørkenen måtte jeg stå ansikt til ansikt med realitetene: i vår kamp mot krig og urett er det tider da det ikke er noe å gjøre.

Ved siden av meg var Jim Douglas.

Jeg så ikke på ham før etter at de amerikanske soldatene hadde fått med seg at de irakiske fangene løp for å hoppe inn i bilen vår, og vinket oss raskt avgårde. Jim skrev i notatboken sin, idet han tålmodig skrev ned det som hadde funnet sted. Minuttter før dette inntraff hadde Leah spurt Jim om han trodde vi var tryggere på grunn av sandstormen. Om den ville gjøre oss mindre synlige?

'Hvis de vil finne oss, finner de oss,' hadde Jim svart.

Han hadde merket seg bekymringen som sto skrevet i ansiktet til Leah. Jim smilte og sa:

'Men Gud vil ta vare på oss'.

Og det hadde Han gjort. Og Jim, så langt jeg kunne se, var han urokkelig.

Hva er det med enkelte mennesker som forteller deg at Gud er der bare du ser på dem? Jeg er ikke sikker. Forleden dag fortalte jeg en eldre herremann som tilhører hjemmemenigheten min om sin avdøde far, som jeg aldri har møtt. 'Hvis det noensinne har vært en helgen her på jorda, så var det han,' sa han. Det er hva jeg føler når jeg tenker på Jim, selv om jeg aldri ville ha kalt han en helgen. Å møte Jim har akkurat det øyeblikket da jeg nådde slutten på min aktivisme og fikk åpnet øynene for betydningen av å leve et kontemplativt liv.

fortsettes

Mine synder og Herrens nåde

'Mine synder er som en vegg mellom meg og Din godhet. Riv den ned slik at jeg kan nærme meg Din kjærlige vennlighet; øs ut Din kjærlighet over meg og ta meg opp til Dine høyder.'

- Hl.Efraim av Syria

Vekkelse på Guds måte

'Vekkelse er ikke noe mindre enn Gud som åpenbarer seg midt iblant sitt folk. Når Gud viser seg for sitt folk vil de erfare hellighet i deres hjerter, lidenskapelig kjærlighet i deres ånd, og en åndelig ild i deres bein som langt overstiger enhver tidligere erfaring de har kjent.

Dette er det aller største behovet kirken har i dag!

Millioner av individer og titusenvis av menigheter trenger å søke Guds ansikt som deres hovedbeskjeftigelse og være vedholdende i deres kjærlighetsrelasjon inntil Gud lar rettferdighet regne over oss.'

- Richard Owen Roberts (bildet), president for International Awakening Ministries. Han er 88 år gammel, og en tidligere medarbeider av Billy Graham. Han har samlet 9000 bøker om vekkelseshistorie, som er en del av Graham Center Library. Forfatter og forkynner. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

tirsdag, mars 12, 2019

Når man mistenkeliggjøres for å be Guds ord

Reinert Vigdal fortsetter nettsjikanen av meg. Her er siste utspillet:

'Ja der er grusomt. Bjørn Olav Hansen er av disse forkjemperne for tidebønner.'

Ja, det grusomme er at jeg ber Salmenes bok! Som våre jødiske trossøsken har gjort siden fangenskapet i Babylon, som Jesus gjorde og apostlene. Så har kirken fortsatt å be disse bønnene. Til og med enkelte av anabaptistene gjorde det.

Hvorfor denne trangen etter å henge ut andre og mistenkeliggjøre dem?  Reinert Vigdal er ikke alene om dette. Det finnes flere, særlig innen pinsekarismatikken. Jeg stiller ikke spørsmålstegn ved hvordan andre mennesker ber. Det er en privatsak.

Det eneste jeg gjør er å be Guds ord. Morgen, ved middagstid og ved kveld. Jeg minnes en tid da mange kristne ba og proklamerte Guds ord. Men ber man tidebønner mistenkeliggjøres man. Som om dette var katolsk. Det er det ikke. Det er en bibelsk bønnepraksis.

Fredsskapere

I en periode nå så har ordene fra Jesus i Matteus 10 talt til meg. Jeg klarer ikke å gi slipp på dem:

'Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere skal dra videre. Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred. Og er huset det verdig, skal freden komme over det, men dersom huset ikke er det verdig, skal freden vende tilbake til dere.' (v.11-13)

Guds rike, som vi representerer og er kalt til å forkynne, er fredens rike. I Rom 14,17: 'For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd,'

'Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn,' sier Jesus i en av saligprisningene.

Så fred er altså et kjennetegn på den som er et Guds barn.

Er man et Guds barn medvirker man derfor ikke i konflikter. Man skaper dem heller ikke. Da skaper man heller fred. Legger ned sine egne ambisjoner. Binder mennesker sammen. Medvirker til forsoning. Bringer lys der det er mørke.

En kristen bærer fred med seg - sier Jesus. Fordi 'Han er vår fred', jfr Ef 2,14.

Jo mer vi er sammen med Ham som er vår fred, preges vi av fred.

mandag, mars 11, 2019

Tilgi meg!

Ved fastetidens begynnelse finnes det en god tradisjon om å be hverandre om tilgivelse, og tilsi hverandre syndernes forlatelse.

Derfor ber jeg alle jeg kjenner og alle jeg har møtt om tilgivelse: de jeg har såret med mine ord og mine handliner og mine forsømmelser. Alle jeg har krenket med ord og oppførsel.

Tilgi meg!

"Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet." Jak 5,16

Mikael Hallenius og åndelige foreldre

Mikael Hallenius er et nytt bekjentskap for meg. 48 åringen, som opprinnelig kommer fra Columbia og som ble adoptert i Sverige, er i dag pastor, menighetsplanter og lærer i kirke- og misjonsstudier ved Örebro teologiske høgskole. Han var en av hovedtalerne på Pastor- og lederdagene til Det Norske Baptistsamfunn i forrige uke, og det var her jeg fikk anledning til å lytte til ham og snakke med ham. Det var en ubetinget glede.

Jeg ble så grepet av hans undervisning om 'åndelige foreldre', et tema jeg selv har vært opptatt av lenge og som jeg selvu har talt om i ulike sammhenger. Jeg anser nemlig temaet som, ikke bare interessant, men særdeles viktig. Jeg skal forklare hvorfor, men først dette:

Mikael Hallenius innledet sitt seminar med å fortelle om Hans Johansson (1950-2008). Hans skulle nemlig bli en far for Mikael Hallenius. Det ble spesielt for meg. Jeg har tidligere fortalt mine blogg-lesere om hvordan jeg traff Hans Johansson på Bjärka Säby, og om hvordan dette møtet skulle få en helt avgjørende betydning for meg i en utfordrende og viktig fase av mitt liv. Hans Johansson så meg. Da mener jeg: virkelig så meg. Hans enorme tilstedeværelse, hans evne til å lytte og hans åndelige råd hjalp meg virkelig.

Å få møte en av Hans sine åndelige sønner var derfor en stor og svært gledelig overraskelse.

Mikael Hallenius var en så ekte, ærlig og ydmyk forkynner som jeg setter pris på. En mann med en ømhet og et stort hjerte som vitner om sant levd liv. Dette var ikke en forkynner som presenterte en teori, men noe han selv levde.

Vår tid trenger desperat åndelige foreldre. Både åndelige fedre og mødre.

Vi kurses jo i alt i dag, men det åndelige livet skal vi klare å leve på egenhånd. Tror vi. Men det går s mye lettere om vi har en medvandrer, en moden kristen som har gjort seg erfaringer med livet - og  med Gud. Dyrkjøpte erfaringer.

Når jeg har fått lest 'Spår av den osynlige', skal jeg komme tilbake til den. Nå ville jeg bare introdusere deg for Mikael Hallenius. Han er defintivt en mann jeg kommer til å lytte til fremover.


søndag, mars 10, 2019

Gode dager i Drammen


Da er pastor- og lederdagene for Det Norske Baptistsamfunn i Drammen over for denne gang. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for å få være med på dette. Det er dager hvor man kan få senke skuldrene, dele gleder og sorger, få del i livsnær forkynnelse. Denne konferansen synes jeg ble veldig spesiell. Så mye ærlighetsteologi som ble servert, både fra de inviterte talerne, men også fra kjære pastorkollegaer. Menn og kvinner som våget å snakke sant om livet. Det gir godt håp for et nytt arbeidsår frem til neste konferanse.

Selv hadde jeg privilegiet med å et seminar om hverdagslige bønnerytmer, om Jesu eget bønneliv, tidebønnene. Seminaret var godt besøkt, og med gode tilbakemeldinger.

I år var det også mange som ønsket forbønn, og sjelesorgsamtaler. Faktisk langt flere enn i fjor. Jeg er så glad for å ha med meg May Sissel, slik at vi står sammen i denne tjenesten med å betjene mennesker som ønsker det.

Jeg kjenner også på djup takknemlighet overfor ledelsen i Det norske baptistsamfunn som velger å bruke en medarbeider som meg som har Parkinsons og er mer eller mindre rullestolavhengig. Det er ingen selvfølge lenger. Det finnes sammenhenger som ikke ønsker det. Det har jeg fått merke. Men det at Det Norske Baptistsamfunn fremdeles har bruk for en som har Parkinsons, med de begrensninger denne sykdommen har, sender et kraftig signal om at alvorlig sykdom ikke nødvendigvis betyr at man må slutte eller dra inn årene, men fortsatt kan tjene i Guds rike med de kreftene man har. Det er jeg så glad for.

 Og jeg er så glad for å stå i en sammenheng med så flotte kollegaer som i  Det Norske Baptistsamfunn. Så mye vennlighet, ømhet, rotekte tro, ærlighet, raushet!

Billedtekst: Thea Christin fra Ungkloster og den iranske pastoren Sharam fra Emmanuel Church i Porsgrunn, som også er en del av lederskapet i Porsgrunn baptistkirke. Sharam var så hjelpsom. Han hjalp meg ofte med rullestolen.


Augustine Ekiti fra Gardermoen kristne fellesskap.


Dan Tore Stensland, May Sissels søskenbarn og Jon Vestøl.


God samtale rundt bordet med Trond Hjort, Fredrik Krunenes (lederen for Ungkloster) og Jon Vestøl.