lørdag, mars 09, 2019

Profetisk kunst

Gud er skaperen. Derfor har Han også lagt ned i menneskene skapende evner, på så mange ulike måter. Jeg tenker på hvor mye billedkunsten har velsignet meg. Både de som har naturlige talenter, og de som Gud har velsignet med en profetisk gave til å male og tegne.

Vi ser dette flere steder i Bibelen, både i forbindelse med etableringen av telthelligdommen og byggingen av Tempelet i Jerusalem. Gud påla både Moses og Salomo til å velge ut håndverkere og kunstnere som ikke bare hadde naturlige talenter, men som også hadde Guds Ånd. Noen ganger fikk de instruksjoner om hvordan ting som skulle brukes av prestene eller i telthelligdommen og tempelet, andre ganger måtte de ved Guds Ånd skape og forme det skulle brukes eller forskjønne disse stedene. Gud ville gjennom disse Herrens tjenere fremstille noe vakkert.

Vi ser et eksempel på dette i 2.Mos.31,1-6: 'Herren sa til Moses: Jeg har valgt ut Besalel, sønn av Uri, sønn av Hur, fra Judas stamme. Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap og dyktighet i alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid. Til medhjelper har han gitt ham Oholiab, sønn av Ahisamak, fra Dans stamme. Jeg har gitt visdom i hjertet til alle som har forstand, så de kan lage alt det jeg har pålagt deg....'

Jeg merker meg at Besalel var 'FYLT MED GUDS ÅND'. Det er ingen tvil om at Den Hellige Ånd gav ham visdom og innsikt. Skulle det være annerledes i dag? Herren taler jo gjennom profeten Joel at Gud i endens tid skal ØSE sin Ånd over alt kjød. Det snakkes om syner og drømmer.

Jeg gledet meg over at vi til den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud i år hadde med oss slike åndsfylte kunstnere som talte med penselen. Ikke minst ble jeg grepet av et maleri om en svær bølge av Guds herlighet som skyller inn over oss, om hjertehagen vår og vakre malerier som på en sterk måte viser Jesu lidelse på korset.

Jeg takker Gud for disse åndfylte kunstnerne som viser oss sider av Guds kjærlighet, Guds herlighet, Jesu lidelse og Jesu seierrike oppstandelse. Det er mange måter å be på - å male kan være en av dem. 'Alt hører dere til,' skriver apostelen Paulus.

Også billedkunsten.

Billedtekst: Et eksempel på profetisk kunst. Kristi brud og Løven av Juda

Ingen kommentarer: