onsdag, mars 27, 2019

En utøst salve

Observante blogglesere vil ha merket seg at Salomos Høysang hører med til min personlige bibellesning i 2019. Det betyr ikke at jeg ikke leser i andre bibelbøker og skrifter, men det betyr at jeg gjør djupdykk i Høysangen og kommer til å bruke et helt år på det. Nå og da vil jeg dele med bloggens lesere hva jeg finner, og Herren åpenbarer, men for det meste er dette for meg personlig.

I dag vil jeg dele med dere noen få tanker rundt vers 3 i det første kapitlet:

'Ved den herlige duften av dine gode salver er ditt navn en utøst salve. Derfor elsker jomfruene deg.'

Det hebraiske ordet som er oversatt med 'jomfruer' her kan oversettes med  'dine skjulte' eller 'de du har gjemt unna.'

Herrens NAVN er en utøst salve.                                                                                                 

'Navnet representrerer Herrens person, som alltid tiltrekkes av sjelen - for våre hjerter tiltrekkes av Personen,' skriver Jessie Penn-Lewis i sin bok: 'The Hidden Ones', utgitt i 1966, og som handler om nettopp Salomos Høysang.

Og det er dette de 'Herren har gjemt unna' opplever.

'Det er bare Bruden som kan si til Frelseren: ... ditt navn er en utøst salve.' (Richard Wurmbrand: The Sweetest song', side 32.

Hvilken enorm verdi har ikke navnet JESUS.

Frelseren: 'Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham Navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder.' (Matt 1,21)

Immanuel - Gud med oss.

Hans navn er legedom. Som en sårsalve. Som øyensalve.

Jeg gleder meg og fryder meg over navnet Jesus:

'Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, o deres som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.' (Fil 2,9-11)

Jesus, Jesus, Jesus, det er noe ved det navn.
Mester, Frelser, Jesus,
som en duft etter sommerregn...

Ingen kommentarer: