tirsdag, mars 12, 2019

Når man mistenkeliggjøres for å be Guds ord

Reinert Vigdal fortsetter nettsjikanen av meg. Her er siste utspillet:

'Ja der er grusomt. Bjørn Olav Hansen er av disse forkjemperne for tidebønner.'

Ja, det grusomme er at jeg ber Salmenes bok! Som våre jødiske trossøsken har gjort siden fangenskapet i Babylon, som Jesus gjorde og apostlene. Så har kirken fortsatt å be disse bønnene. Til og med enkelte av anabaptistene gjorde det.

Hvorfor denne trangen etter å henge ut andre og mistenkeliggjøre dem?  Reinert Vigdal er ikke alene om dette. Det finnes flere, særlig innen pinsekarismatikken. Jeg stiller ikke spørsmålstegn ved hvordan andre mennesker ber. Det er en privatsak.

Det eneste jeg gjør er å be Guds ord. Morgen, ved middagstid og ved kveld. Jeg minnes en tid da mange kristne ba og proklamerte Guds ord. Men ber man tidebønner mistenkeliggjøres man. Som om dette var katolsk. Det er det ikke. Det er en bibelsk bønnepraksis.

Ingen kommentarer: