mandag, mars 25, 2019

Lønnkammerets hemmeligheter, del 1

I en serie med artikler vil jeg dele noen av de ting Herren deler med meg når jeg tilbringer tid i stillhet og bønn i mitt lønnkammer. Dette utgjør deler av min bønneundervisning. Artiklene vil komme med ujevne mellomrom, og ha varierende lengde. Håper noen kan få hjelp ved å lese dem:

Det er i vår intime omgang med Gud i lønnkammeret, at vi får del i Guds hjerte.

Hvilken ære det er å være i stand til å tre frem for Herren i bønn og bli i stand til å se med Åndens øyne hva Gud gjør, i det Han åpenbarer for oss hvordan vi skal be.

Tid tilbrakt alene med Kristus, dag etter dag, natt etter natt, vil forandre våre liv. 

Når du våkner opp om morgenen og står ansikt til ansikt med den nye dagens bekymringer, så er det noe i deg som fryder seg - du og Kristus har del i en hemmelighet.

Billedtekst. Fra en munkecelle på Athos.

Ingen kommentarer: