fredag, mars 24, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 25


"Min elskede tar til orde og sier til meg: stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut! For se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt seg høre i vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme og vintreets blomster dufter. Stå opp, og kom, min kjæreste! Du min fagre, så kom da!" (Høy 2,10-13)

Jeg tror jeg aldri noensinne har sett så fram til våren som i år. Etter å ha vært 'stengt inne' i månedsvis uten å ha hatt mulighet til å komme meg ut med rullestol eller rullator, skal det så godt å få komme seg ut. 

"Min elskede!" "Du min vakre!" "Min kjæreste" Slik omtaler Brudgommen sin utvalgte, sin Brud. Hvilke ømme kjærlighetserklæringer! Slik ser Han deg. 

"Alt har sin tid", leser vi i Forkynneren. På samme måte som det finnes ulike årstider i den fysiske verden, som her i Norden med sine fire: vår, sommer, høst og vinter, som hver av dem har sin egen, distinkte betydning, finnes det også åndelige årstider. Nå er vinteren over og våren er her. Om vinteren skjer det tilsynelatende ingen ting. Det er en tid for hvile, men se på trærne! De er uten blader, men inne i trestammen finnes det sevje, og når solen begynner å varme, skyter det knopper, og det kommer blader og blomster! Som jeg har skrevet før: Gud gjør mer bak ryggen vår, enn foran øynene våre. Det skjer noe i det stille,  selv når vi er uvirksomme. Herren gjør sitt verk i oss og rundt oss! Når vinteren er over, når de isnende vinterstormene roer seg og kulda forsvinner, for sol og vårlige vinder blåser Den Hellige Ånd på oss og fra det som tilsynelatende var dødt, springer det liv.

"Blomstene kommer til syne på marken..." I Matteus 6 leser vi at blomster er et tegn på Guds omsorg: "Og hvorfoe er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke! Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle der - dere lite troende?" (Matt 6, 28-31) Vintreet blomstrer rett før vindruene høstes inn. Blomstene er profetiske tegn på en kommende høst. 

"Sangens tid er inne..." Vår og sommer er tid for fest og feiring og ekspansjon: "Rop med fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte! Bryt ut i fryderop og juble, du som ikke var i barnsnød! For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som er mann, sier Herren. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre, og din ætt skal ta hedningefolk til eie og bygge opp igjen ødelagte byer." (Jes 54,1-3) Dette er tiden for sangen og dansen. Bruden klarer ikke å holde seg tilbake når Brudgommen synger sine kjærlighetssanger over henne.

"Fikentreets frukter tar til å rødme..." Fikentreet er et profetisk tegn gjennom hele Bibelen: "Lær en lignelse av fikentreet: Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren." (Matt 24,32-33) Fikener vokser til og med vinterstid. Selve frukten på treet er et bilde på hva som er blitt modnet og testet gjennom vintersesongen av livet ditt.

"...vintrærnes blomster dufter." Det som har skjedd i det skjulte under vinteren slår nå ut i full blomst.

dette er en sesong i våre liv hvor Brudgommen ber oss og kaller på oss: "Stå opp, min kjæreste, du min vakre og kom ut!" (Høy 2,10 b)

fortsettes 

torsdag, mars 23, 2023

Hva er det med Greta Thunberg som får fram det verste i middelaldrende menn?

Hva er det med Greta Thunberg (bildet) som får fram det verste hos middeldrene og gamle menn - og noen kvinner, og etterlater de mest nedrige, sjofle og nedlatende kommentarene på nettet? Som en som kommenterte i kommentarfeltet på Facebook til sjefredaktøren i Dagen i dag, og omtalte Thunberg som "asberger jentungen". Er det noe galt i å ha Asberger, og være 20 år?

Dagen måtte forøvrig stenge kommentarfeltet sitt etter at avisen la ut nyheten om at Greta Thunberg blir æresdoktor i teologi ved et finsk universitet, med følgende begrunnelse: "På grunn av ufin språkbruk og personangrep velger vi å stenge dette kommentarfeltet."

Klarer vi ikke å oppføre oss? Må alt ut av møkka vi har bak skjortekragen? Er det ikke flott at unge mennesker engasjerer seg? Hvilket forbilde etterlater disse sinte mennene - og kvinnene - seg overfor sine barn eller barnebarn? Generasjonen som kommer etter dem.

Enig eller ikke, la osss heie på den neste generasjonen, fremsnakke de unge, og legge bånd på oss. Det er trist, veldig trist, å se kristne legge igjen lattersmilys på nyheten om at Thunberg blir æresdoktor for sitt klima- og miljøengasjement. Ville dere ha lagt ut lattersmileys om det var datteren deres eller barnebarnet som var så engasjert i noen de tror på?

Billedtekst:. Greta Thunberg. Foto: Wikipedia

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 24


"Hør, der er min elskede! Se, der kommer han springende over fjellene, hoppende over haugene. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg.  Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret." (Høy 2,8-9)

'Hør!' 'Se!' Dette er ord som har med åpenbaring å gjøre. Oppmerksomme bibellesere støter stadig på disse to betydningsfulle ordene: "Se, der Guds Lam!" (Joh 1,29 og v.36) Eller: "Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!" (Matt 25,6) Eller disse ordene om det å høre: "Den som har øre, han høre hva Ånden sie til menighetene." (Åp 2,7) Her dreier det seg ikke om vårt naturlige syn eller hørsel, men om å være åndelig seende og åndeligg hørende. Med andre ord: Åndens åpenbaring. 

"Hør!", sier Bruden og fordi hun hører ser hun! Og hva ser hun? Sin elskede! For de som flokket seg rundt Johannes ved døperstedet i Jordan-elven, var det få som 'SÅ' Ham - Guds Lam. Døperen Johannes 'så', fordi det var blitt ham åpenbart av Den Hellige Ånd. Bruden 'ser' Ham som sin elskede. Bruden både ser og hører Brudgommen. Hun gjenkjenner Hans stemme: "Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følgeer ham, fordi de kjenner hans røst." (Joh 10,3b-4)

Og hun ser Ham som Seierherren, den Uovervinnelige! Han springer over fjellene! Han kommer hoppende over haugene! Ingenting, absolutt ingenting kan holde Ham borte fra Henne! Han skynder seg for å komme Bruden til unnsettning. Og Han lengter slik etter sin Brud at Han løper henne i møte. Han er for Henne som en gaselle, som en ung hjort. Så bedårende, så hurtig.

Det er mens Bruden hviler at hun hører Hans stemme! Hinden beskrives som 'morgenrøden' (Salme 22,1) I morgengryet er den oppe: "Mett oss med din miskunn når morgenen kommer, så vil vi jubble og være glade alle våre dager." (Salme 90,14)

Bruden nærmer seg sjelen utenfra. Han kommer springende til henne, for å fange hennes oppmerksomhet innenfra. Hun ser Ham som en gaselle, rask i bevegelsene, og at Han nå er stående - og i bevegelse, ikke lenger sittende ved festbordet. Alt har sine faser, sine sesonger, i forholdet mellom Brud og Brudgom. Vi går fra sittende til stående, til å være oppreist med Kristus.

"Se," sier Bruden, "der står han bak vår vegg." Men noen slik 'vegg'' finnes ikke lenger mellom Brud og Brudgom i Den nye pakt. På korset brøt Kristus ned hvert gjerde, hver skillemur, hvert gitter i stykker: ">F<or han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skap  de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og ved sitt legeme forlike dem begge med Gud  ved korset, for der drepte han fiendskapet...." (Ef 2,14-16)

fortsettes

onsdag, mars 22, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 23


"Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene (bildet) eller ved hinden på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil." (Høy 2,7)

Ekte kjærlighet kan ikke tvinges frem, heller ikke en 'sann tro til det evige liv.' Begge deler springer ut fra hjertet. Alle former for tvang er den kristne tro fremmed. Tvang er vold mot kjærligheten og troen. 

Bruden opplever nå en fase av hvile og ro. Hun har vært i Kongens innerste kamre, og hun har opplevd vinhuset. Nå sover hun. Vi må ikke underkjenne hvilen i vår vandring med Kongen. Menneskets første dag, var ikke arbeidsdagen, men hviledagen! "Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem... Og det ble aften og det ble morgen, den sjette dagen... Og Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Og Gud velsignet den sjuende dagen og helligt den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det han hadde skapt og ville gjøre" (1.Mos 1,27 og v.31b og 2,2-3)

Eller som det står og lese i 2.Mos 31,17 i 2011-oversettelsen: "For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men på den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut."

Når Gud kan hvile og puste rolig ut, hvorfor kan ikke vi det? 

Bruden trnger også å komme inn i hvilen, fra den hektiske aktiviteten. Vi er kalt inn i og lever i ulike sesonger med Herren. For Bruden er det nå en tid for hvile, men snart går hun inn i en annen sesong. Nå er det en tid  for intimitet. Alt har sin tid. La oss leve i den tid eller den sesong Herren har kalt oss inn i, og ikke la oss vekkes av andre ting, når tiden ikke er inne for det. Av og til og ganske ofte er det visdom i å være stille og forholde seg i ro.

Det hebraiske ordet for 'gaselle' er 'shabot' og kan oversettes: 'hærskarer' eller 'armeer'. Dette er det ordet som brukes om Herrens hærskarer. Herren har en arme av gaseller, ikke bare er de vakre av utseende, de er ogsså ømhjertede! De som hører Herren til og som har oppsøkt Kongens innerste kamre, er preget av ømhet, fordi de har møtt Ømheten.

fortsettes

tirsdag, mars 21, 2023

Gjenerobre Guds hellighet


På denne dagen for 40 år siden aksepterte Kansas City Fellowship Bob Jones som en profetisk stemme. Her er et besøk som Bob hadde flere år senere (tror jeg) som jeg ønsket å dele og som jeg har gjengitt i boken min kalt "The Life and Legacy of Pat Bickle, and a history of the Kansas City Prophets" som du kan finne på Amazon.

Rundt denne tiden (slutten av 80-tallet?) i forbindelse med en guddommelig besøkelsestid, tok Herren Bob Jones i et syn opp til den andre himmelen, og Herren viste Bob Satans troférom. Dette rommet var fylt med tingene som menneskeheten hadde mistet til fienden. Bob så et vakkert banner som ble rullet opp.

Den Hellige Ånd sa: "Ta den" fienden har hatt det i 1800 år, og Bob grep det og hørte Satan si: "Stopp den mannen, ellers vil krigen begynne igjen!"

Og Bob begynte å løpe mot døren og i synet faller han ut av døren og ned i møtesalen til KCF og lander rett foran podiet. Bob reiser seg og foldet ut banneret. Den var lilla med fem gule striper som løp gjennom den, og den hadde et skriftsted på seg, fra 3. Mosebok 19:2, "...Du skal være hellig for jeg, Herren din Gud, er hellig."

-Av Daniel Falls/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 22


"Styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler! For jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg." (Høy 2,5-6) 

Det er så mye lengsel i disse ordene. Bruden søker Brudgommen med stor iver. Hun er så opprømt, som om hun har feber. Hun lengter seg syk etter Ham. Bruden har sett HAM - Kongen i all sin skjønnhet.  Hans kjærlighet til Bruden er intens, så overveldende, så øm og inderlig, så brennende og sterk som intet menneskes kjærlighet. Han holder henne i sine hender og Han favner henne! Han kan helt og holdent legge beslag på henne og alt hva hun er og har.

Epler symboliserer Guds løfter. Jesu ord er søte som druer og forfriskende som epler! "Som epler av gull i skåler av sølv er ord talt i rette tid." (Ord 25,11)

Guds høyre hånd handler om Guds manifesterte nærvær, Hans makt og velde, Hans åpenbarte gjerninger som kan sees og føles. Med sin mektige og sterke høyre hånd favner Han oss og holder oss oppe. Guds høyre håbd omtales ofte i Skriften som Hans "rettferds høyre hånd". Som for eksempel i Jes 41,10: "Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke ebgstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd." I Joh 10,28-29 taler Jesus om 'dobbeltforsikringen' Hans barn har: "Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av hans hånd."

Guds venstre hånd er et bilde på Guds usynlig aktivitet og arbeid, som opprettholder oss og bevarer oss. Hans venstre hånd er bortenfor synsfeltet vårt. Min erfaring etter å ha levd med Herren i 51 år er at Gud gjør mer bak ryggen vår enn foran øynene våre.

fortsettes

mandag, mars 20, 2023

Profetisk syn: Løven av Juda svinger sverdet over Iran


Den arabisk-istraelske bønnekvinnen Rania Sayegh skriver 31.januar i år: "Under vårt tirsdags ungdomsmøte viste Herren meg Irans eldre flagg, som har en løve med sverd, slik det er malt i veggmaleriet i Nasaret. Jeg så løven bli levende, og plutselig ble han en stor løve, og scenen endret seg til der han sto over Irans land med et sverd i hånden. Han var løven av Judas stamme. Han begynte å slippe sitt skremmende og mektige domsbrøl, og jeg så ham svinge sverdet sitt over Iran. Jeg så ham rive det tykke svarte dekket som er over Iran, og deretter erklære fra Skrifen: 

"Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjellet gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin - med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som dekker alle hedningefolkene. Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. sitt  folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. På den tiden skal de si: Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse." (Jes 25,6-9)

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 21

"Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet." (Høy 2,4)

Brudgommen fører sin Brud inn i festsalen, hvor bryllupsfesten venter! "Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord." (Åp 19,9) Det er som om jeg ser henne, den vakre og strålende bruden, sittende i den svale skyggen fra epletreet, og så kommer Brudgommen og griper hennes hånd og fører henne til festsalen. Idet vi fryder oss i Hans nærvær inviterer Han oss inn i sitt hjerte: "Deretter sa Herren: Se, her tett ved meg er et sted, still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi..." (2.Mos 33,21-22)

I kapittel en ber Bruden om å bli ført inn i Kongens kamre, nå eskorteres hun inn til festsalen hvor bryllupsfeiringen tar til! "

Det hebraiske ordet for 'festsal' er 'vinhuset'. Dette er et rom som er fylt til randen av fryd og glede, og her vaier bannere med påskriften  'kjærlighet'! Epletreets frukt er omgjort til vin. Vinhuset er stedet hvor Den Hellige Ånd "svever over vannene" (1..Mos 1,2) og vi drikker djupt av Ånden. 

Når Kongen griper Brudens hånd og fører sin Brud inn i sine innerste kamre, så har det med åpenbaring å gjøre. Når Kongen fører henne inn i vinhuset, i festssalen, har det med glede å gjøre. Hør, når David deler sin erfaring av å ha vært i dette vinhuset: "Fylde av glede er det for ditt åsyn, livssalighet ved din høyre hånd i evighet." (Salme 16,11)

Mens kongens innerste kamre, bruderommet, er et sted for hvile, er festsalen eller vinhuset, et sted for glede, fryd og salighet. Dette hører nemlig synonymt med Den Hellige Ånd: "I samme stund frydet han sseg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg." (Luk 10,21)

fortsettes

søndag, mars 19, 2023

Grusomt


Lørdag eller tidlig i dag kom krigsforbrytertiltalte Vladimir Putin på overraskende besøk til den krigsherjede byen Mariupol. En konsekvens av Putins 'spesialoperasjoner' i Ukraina er følgende: Minst 25.000 mennesker ble drept i kampene om Mariupol, og mellom 5.000 til 7.000 av dem døde i ruinene av hus som ble bombet. FN anslår at så mye som 90 prosent av boligbyggene i byen ble ødelagt eller skadd. 

Fredag utstedte Den internasjonale straffedomstolen en arrestordr på Russlands president, og mandag legger en FN-kommisjon frem en rapport som avdekker krigsforbrytelser i Ukraina. Rapporten legges fram for FNs Menneskerettighetsråd i Genev, og avdekker blant annet drap, tortur og frihetsberøvelse av sivile.  FN kommisjonen har avdekket omfattende og systematisk tortur, voldtekter av ukrainske kvinner som var i forvaring eller i forbindelse med husundersøkelser. Sist, men ikke minst, avdekker rapporten at det er funnet bevis for at mange ukrainske barn som var i institusjon eller som er blitt skilt fra sine foreldre, er blitt overført til Russland og git bort til fosterfamilier der eller plassert på institusjon.

Billedtekst: Bildet er hentet fra en vidoeo og skal vise Putins besøk i Mariupol.

Den store familiebønneboka er her


Her er gaveboken til alle norske kristne familier som vil ha hjelp til å be sammen! Sammen med min gode venn Erling Thu har jeg vært med på å utgi 'Den store familiebønneboka' på Ventura forlag. Boken har fått undertittelen: 'Bønner fra vugge til grav'. Det er Erling som har gjort den formidable jobben med å samle bønner fra Bibelen og fra kirkens liv. Jeg har bidratt med bønner jeg har skrevet.

Fra forlagets presentasjon heter det: "En ressurs for familier og alle som ønsker å komme djupere inn i bønnens verden. Bønn fyller hjemmet med fred og trygg ro. Selv det fattigste hjem føles som en lun borg når familien ber, for da bor kjærligheten og ømheten der, sammen med lengselen etter å lære Gud enda bedre å kjenne. Boken inneholder en rik bønnearv fra blant annet Bibelen og kirkens historie. Noen av bønnene er på bokmål, andre på nynorsk."

Boken får du kjøpt i din lokale bokhandel, hos kristne bokhandlere eller direkte fra forlaget: www.venturaforlag.no

Boken koster kr.299.- og er innbundet.

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos høysang, del 20


"Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge menn. Å sitte i hans skygge er min lyst, hans frukt er søt for min gane." (Høy 2,3)

Brudgommen er et hvilested, et skyggested når dagen er som hetest, og frukten av Hans liv er som et forfriskende eple. Det er Brudens erfaring i livet med Ham: "La meg bo i ditt telt i all evighet, la meg finne ly i dine vingers skjul. Sela." (Salme 61,5) Personlig er jeg blitt så glad i Bibelselskapets oversettelse av Salme 91,1: "Den som sitter i skjul hos Den Høyeste og finner nattely i skyggen av Den Veldige, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til."

"Som et epletre blant skogens trær..." Det er som om Salomo som skriver disse ordene er overrasket. Epletrær er vanligvis å finne i en hage, ikke voksende som ville trær i en skog. En ting har jeg lært etter mang års vandring med Herren: Den som har med Gud å gjøre må være forberedt på det uventede! Med Gud handler det ofte om et 'plutselig', et 'nu'.                                                                          

"... slik er min elskede blant de unge menn." Brudgommen skiller seg ut! Det er ikke skogens trær som fanger Brudenss oppmerksomhet, det er epletreet.

Jesus er vårt Livets tre. Han tilfredsstiller. Han kan ikke sammenlignes med andre. 'Epletre' kan også oversettes med et slags 'sitrontre', hvis blader er eviggrønne.

"Å sitte i hans skygge er min lyst..." 'Lyst'  kan også oversettes 'henrykt', Men også 'bortrykket'. Bruden sitter i Herrens skygge, og derfor var hun henrykt. Det vil si at hun innfor Herrens ansikt føles som om hun var allerede var bortrykket. 

Å være under treets skygge står i motsetning til å være brent av solen, som omtalt i vers 6. Under treets skygge er lyset ikke så skarpt, og der finnes den etterlengtede hvilen for en sliten pilegrim.

fortsettes

lørdag, mars 18, 2023

Takk, inderlig takk


I dag vil jeg gjerne få takke dere som trykker 'liker' eller legger igjen kommentarer til min artikkelserie om Salomos høysang. Det betyr mye. Den er skrevet med store kroppslige smerter på grunn av Parkinson. Da betyr en tilbakemelding så mye. Flere spør om den kommer som bok, og om Herren gir meg styrke og kraft til det, så håper jeg at et forlag er interessert. I morgen publiserer jeg del 20. Det kommer flere. Meningen er å gjennomgå hele Høysangen som en meditativ tekst.

Nå ser jeg fram til våren. Det er mange måneder siden jeg har vært ute, med unntak av de møtene jeg har talt, eller de besøkene jeg har gjort til lege og sykehus. Det er umulig å komme ut med rullator eller rullestol, og da blir man sittende inne. Takket være zoom har jeg talt og undervist i flere sammenhenger, blant annet på Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud og på en medarbeidersamling for Åpne Dører. Men jeg har også talt på flere gudstjenester ved fysisk oppmøte. Flere prekenoppdrag gjenstår denne våren. Jeg er glad at noen våger å invitere en Parkinsonpasient med rullestol som prekestol. Det er jeg veldig takknemlig for.

Stor takk til alle dere som ber for May Sissel og meg.

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang del 19


"Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene." (Høy 2,1-2)

Bibelforskerne er uenige om hvem det er som snakker her. Jeg tror det er Bruden. Det er hun som er Sarons blomst eller Sarons rose og liljen i dalen. Den vakreste av dem alle. Men hun har sin skjønnhet fra lidelsesfellesskapet med Ham. Liljer symboliserer renhet: "For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo forlovet dere med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus." (2..Kor 11,2)

Sarons rose er Brudgommens arv! Hun som bringer velduft, nytelse og skjønnhet til Kongen. Dette er arven, belønningen, Faderen vil gi til Sønnen. Det er Faderen som kultiverer og tar vare på planten, rosen. Denne rosen og liljen representerer fylden av alt hva Jesus ønsker seg og lengter etter. 

Jeg tenker på ordene fra profeten Jesaja mens jeg skriver dette: "Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje. Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet,  vår Guds prakt." (Jes 35,1-2) Vi finner et tilsvarende vers hos profeten Hosea: "Jeg vil være som dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje, og han skal slå røtter som skogen på Libanon." (Hos 14,6) 

Jeg merker meg at liljene finnes blant torner. I 1.Mos 3,18 leser vi om jorden: "Torner og tistler skal den bære for deg..."Tornene er ikke plantet, den vokser selv fram fra jorden. Tornebusken, vi leser om i 2.Mos 3, ble ved å brenne, men brant ikke opp. Ilden og lyset utgikk ikke fra selve tornebusken, men fra Gud. Gud gjorde bruk av tornebusken, men lot ikke tornebusken lide noe tap av den grunn. På samme måte var det, at Gud brukte Moses overfor Israel og hedningene.Det var noe av Gud selv som ble brukt. Det var helt igjennom Guds egen kapital som ble øst av.

fortsettes

Billedtekst: Sarons rose.