onsdag, juli 10, 2024

Erfaring i stedet for teori


 "Uten meg kan dere intet gjøre," sier Jesus (Joh 15,5). Dette må bety at han lover oss at vi alltid og overalt kan finne ham. I Den Hellige Ånd er Jesus alltid midt iblant oss. Gjennom Ånden bor Jesus i oss, gjennom Ånden er han vårt liv.

Takket være Ånden trenger du ikke lete etter Jesus utenfor deg selv, han er i ditt aller innerste. Åndens spesielle oppgave er å lede oss til dypet. I oss åpner han uante dyp der vi kan møte Gud. 

Hvis Faderen er høyden i treenigheten og Sønnen er bredden, så er Den Hellige Ånd dybden. I treenigheten har hver og en av de guddommelige personene sin egen oppgave. Faderen legger planene, Sønnen utfører dem, og ved Den Hellige Ånd blir Sønnens verk en eksistensiell virkelighet i menneskenes liv. Faderen har satt sammen oppskriften, Sønnen har laget medisinen og Ånden bruker den på oss. 

Alt det Jesus har gjort, ville stoppe utenfor oss hvis ikke Den Hellige Ånd førte det inn i oss. Uten Ånden ville vi ikke ha noen nytte av Faderens og Sønnens strev, det ville forbli en teori. Men Den Hellige Ånd gjør det til en erfaring i stedet.

Ånden bor i ditt hjerte, og gjennom sakramentene er du merket med hans segl. Men Ånden er en venn av stillhet og taushet. Når du i bønnen lytter til hans ordløse sukk inne i deg (Rom 8,26), gir du ham mulighet til å føre deg stadig dypere inn i Gud.

- Wilfrid Stinissen: I Guds tid, Verbum 1994, side 224

Ingen kommentarer: