onsdag, august 31, 2022

Kristen organisasjon hjelper ofre for prostitusjon i Hellas

Hellas, (MNN) - Rundt 800 bordeller opererer i hovedstaden Athen, Hellas. Prostitusjon er lovlig i byen, men bare en tredjedel av disse bordellene er lovlig registrert. Uregistrerte sexarbeidere står overfor mange ekstra farer, inkludert misbruk og sykdom.

Under COVID-19-pandemien ble ting vanskeligere for uregistrerte sexarbeidere i Athen. Kundegrunnlaget stupte. Og for å kvalifisere for statlig støtte, måtte arbeidere vise bevis på lovlig drift og skattebetalinger.

Det er derfor AMG International driver et trygt hus i Athen for å hjelpe kvinner med å forlate sexarbeidet. AMG står for 'Fremme evangeliets tjenester.' AMG er et evangelisk kristent misjonsselskap som tjener i over 30 land i verden, og har gitt håp gjennom Jesu Kristi gode nyheter siden 1942.

Brian Dennett nevner Community House Damaris (CHD). «En gresk misjonær ved navn Dina er en pastors kone som har vært knyttet til AMG i mange år. Hun startet dette barmhjertighetshuset som et svar på årene hun brukte på å besøke og vitne til bordeller i sentrum av Athen.»

CHD gir et trygt miljø og terapi for traumer. Kvinner får også jobbtrening slik at de kan forsørge seg selv. Siden safe house ble grunnlagt for 4 år siden, har det tjent 20 kvinner. Programmet er utviklet for å vare i 3 til 7 år. Dennett sier: "Det leder virkelig kvinner til å oppdage sin verdi og sin identitet i Kristus."

«Vi har nettopp hørt fra Dina. Hun fortalte om tre kvinner som nettopp hadde forpliktet seg til å forlate prostitusjonen fullstendig.»

Be om at AMG kan utvide denne tjenesten. Dennett sier: "Det er mange kvinner som venter på å komme inn i det. Vi vil gjerne være i stand til å tjene hver kvinne som ønsker å forlate dette forferdelige livet og få hjelp til å komme til Herren gjennom det.»

Oversatt fra Mission Network Nnews/Norsk  oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Biskop Varden gir åndelig veiledning om bønn og et kontemplativt liv

"-Er det en kontemplativ gjemt i oss alle?"

Det er biskop Erik Varden (48) som spør. Varden som er biskop i Trondheim katolske stift, utdyper spørsmålet sitt i et intervju med nettstedet Pilar Catholic, her i min oversettelse: 

-Og ikke nødvendigvis i det skjulte. Akkurat nå, i den kulturelle konteksten som er vår, er det mye som taler mot det kontemplative livet fordi vi er så  avhengige av forstyrrelser. Vi elsker å bli forstyrret. Og hvis vi ikke har blitt forstyrret de siste 20 sekundene, finner vi noe som forstyrrer oss. En del av sjelesmerten og frustrasjonen, og til og med aggresjonen, som den opplevelsen kan frigjøre hos mennesker, er en indikasjon på at vi fundamentalt sett er konstruert for en annen måte å samhandle med verden på."

Jeg fant svarene til biskop Varden så interessante at jeg har oversatt deler av intervjuet til norsk.

Luke Coppen, som intervjuer biskop Varden, skyter inn at Blaise Pascal sa at "alle menneskehetens problemer stammer fra menneskets manglende evne til å sitte stille i et rom alene."

Til dette svarer biskop Varden: "Det er slik visdom i det. Den samme innsikten finner du i den tidlige klostertradisjonen, ørkenfedrene. En abbed sa til disippelen sin: "Forbli tro mot cellen din, og cellen din vil lære deg alt."

Har kirken fortsatt behov for kontemplative?

Et presserende behov, fordi kirkens hjerte er et kontemplativt hjerte. Vi trenger den konstante refokuseringen av vårt syn, av vårt sinn, av vårt hjerte på Guds mysterium, i dets evighet og dets konstante nyhet. Det er avgjørende at det er mennesker som av yrke påtar seg den oppgaven på heltid på vegne av hele kirken. Men det unnskylder ikke resten av oss fra også å strebe etter en kontemplativ holdning, syn og praksis."

Biskop Varden har også mye interessant å si om bønnen. og det er interessant at han bruker et gripende eksempel fra den ortodokse biskopen Anthony Bloom, som jeg selv i flere år har brukt i det bønneseminaret jeg har reist rundt med i mange menigheter av ulike konfesjoner mange steder i Norge: 

"Noen ganger tenker jeg at vi overkompliserer bønn. Jeg er sikker på at du er kjent med skriftene til Anthony Bloom. Det er en fantastisk historie når han går til et eldrehjem og han møter denne gamle damen som er i en stor åndelig krise fordi hun sier at hun resiterer Jesus-bønnen dag og natt og likevel er hun i denne tilstanden av åndelig ørken.

Metropolit Anthony lytter til alt dette og sier: "Kan jeg gi deg et råd?" Og hun sier: "Selvfølgelig." Så sier han: «Jeg vil at du skal følge dette rådet.» Og hun sier: "Ja, selvfølgelig." Og han sier: «Fra nå av ber jeg deg om å bruke en halvtime om dagen på å ikke be noen bønner, men bare sitte i stolen din og strikke for Guds ansikt.»

Det revolusjonerte denne kvinnens åndelige liv totalt.

Noen ganger, hvis vi kunne lære å bare holde munn, og å åpne oss oppmerksomt, kan mye av det vi tenker på som vår store åndelige krise faktisk være løst.

Jeg er ganske overbevist om at mennesket av natur er en kontemplativ. Det gjenstår bare å oppdage det. Å leve kontemplativt er grunnleggende et spørsmål om å stå stille og ta hensyn og se."

Billedtekst: Biskop Erik Varden/Foto: Vatikanet

tirsdag, august 30, 2022

Ord og levd liv


Det ble med en tekopp. Men Isak og jeg drakk den langsomt i ren nytelse. Måtehold er en dyd for en munk. Isak fortsetter der han slapp i forrige samtale. Det er som om det ikke har vært noen pause. Isak ser på meg med sine brune vennlige øyne, og sier:

"Må du tjene mindre gjennom dine ord enn gjennom ditt liv. Og må du undervise mindre gjennom det du sier enn det du gjør."

Dette vinner gjenklang hos meg. Det er noe med alle disse ordene vi stør rundt oss med i vår tid, som skaper avstand. Alle disse prekener, all denne undervisningen. Alle ordene som står der alene, uten bakkekontakt, med liten relevans til egne levde liv. Ord som skaper fremmedgjøring. 

Så annerledes det er med ordene til Isak. De bærer bud om levd liv, de springer ut av livet, de er en frukt av levd liv. Hva er hemmeligheten? Tro om det ikke har sammenheng med stillheten som er åndepustet Isak lever i. Stillheten som former hans levde liv. Springer ikke ordene ut av stillheten? Slik det var i skapelsen?

"Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys." (1.Mos 1,2-3)

Guds Ånd ruget over kaos, og ut fra stillheten lyder Guds røst, og verden blir til.

Jeg ser bort på Isak, og sier: "Jeg tenker på noen ord fra Forkynneren. Kjenner du til disse, spør jeg: "Vær ikke for snar med din munn, og la ikke ditt hjerte forhaste seg med å bære fram et ord for Guds åsyn! For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få!" (For 5,1)

"Om jeg kjenner dem," sier Isak og smiler, og med ett forstår jeg at det var et dumt spørsmål å stille. Isak kjenner sin Bibel vel.

mandag, august 29, 2022

160 år jødisk gravlund i Jemen blir restaurert med hjelp fra utbryterregjeringen


En av de politiske fraksjonene som har kjempet om makten i Jemen har sluttet seg til et forsøk på å gjenopprette en 160 år gammel jødisk gravlund i den sørlige havnebyen Aden. 

En lokal journalist som dekker restaureringen bekreftet nyheten til den israelske Kan-kringkasteren i en rapport som ble sendt på søndag, melder The Times of Israel.

Til tross for en våpenhvile i landets pågående borgerkrig som ble oppnådd i april, ønsker Jemens sørlige overgangsråd (STC), ledet av partiets president, general Aidarus Qassem Abdulaziz al-Zoubaidi, uavhengighet for Sør-Jemen, som var dens egen stat fra 1967 til 1990. STC, som nå har kontroll over Aden, har blitt involvert i prosjektet etter at arbeidet med å renovere stedet først ble ledet av frivillige organisasjoner.

En jemenittisk tjenestemann sa til Kan at renoveringen er en "melding til alle innbyggere i Aden om at Aden er en fredens by og at vi ikke vil akseptere noen skade på noe hellig sted," melder The Times of Israel.

Det jemenittiske jødiske samfunnet ble estimert til over 50 000 i første halvdel av det 20. århundre, men flertallet av landets jødiske befolkning immigrerte til Israel etter 1948, og de som ble igjen ble utsatt for forfølgelse. I 2008 var noen hundre jøder igjen; tidligere i år rapporterte FN at etter «systematisk» forfølgelse var det bare syv igjen.

Selv om arbeidet på Aden kirkegård pågår, med betydelige deler av murene restaurert, er gravsteinene fortsatt i elendig forfatning.

Et oppmuntrende profetisk ord om et tidsskifte


Den siste måneden, og særlig de siste ukene, har jeg tenkt mye på engler. På stridende engler, mektige engler, som Herren sender ut på oppdrag fordi vi ber. Jeg er blitt mer og mer overbevist om at det foregår en stor åndelig kamp i den usynlige verden for tiden, og at ondskapens krefter støter sammen med Guds rike. Apostelen Paulus hadde rik innsikt i dette, og skriver om det i flere av sine brev. I brevet til den kristne forsamlingen i Kolossæ beskriver han blant annet: "troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter" (Kol 1,16), og til menigheten i Efesos undertreker han at vi ikke har en kamp mot mennesker, men  mot "makttene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Ef 6,12)

For meg er det blitt tydeligere og tydeligere at vi trenger større innsikt i hva dette dreier seg om. Jeg ble derfor kraftig oppmuntret av en samtale forbederen Dutch Sheets har hatt med sin bror Tim nylig. Og ikke minst overrasket over hvordan dette profetiske ordet samsvarer med det jeg selv har gått rundt å tenkt på. Så oppmuntret at jeg har valgt å oversette deler av det, Så får leserne mine tilgi at det blir litt langt denne gangen. Den som er sulten på åndelig åpenbaring og visdom og ikke på åndelig fastfood, leser det nok! 

Dutch skriver at hans bror Tim er en 'anerkjent leder her i Amerika og rundt om i verden. Gud taler til ham på mange måter - gjennom Ordet, drømmer og profetiske ord.' Her er hva Tim Sheets skriver: 

"Jeg hører noen ting i ånden som er veldig oppmuntrende for meg selv, og jeg håper for andre også. Det er så mye som skjer på nyhetene som fanger fokuset vårt og blir budskapet, og noen ganger må du restarte for deg selv.

Det jeg ser er en profetisk forståelse full av håp angående tiden akkurat nå, på grunn av den åndelige krigssesongen vi er inne i. Jeg har begynt å ane en veldig sterk bevegelse av Den Hellige Ånd som forbinder ting, til og med kobler sammen forskjellige profetiske ord. Det er tusenvis av profetiske ord som peker på dette akkurat nå. Jeg tror at synergien av disse ordene kommer til å forårsake en slags åndelig eksplosjon. Menigheten begynner å få et nytt tankesett. En stund var Ekklesia et konsept vi lærte bort. Jeg tror vi nå beveger oss inn i en faktisk funksjon av konseptene vi har forkynt. Når det skjer, vil vi se noe skje i åndeverdenen. Jeg vil dele et profetisk ord med deg som jeg tror skjer akkurat nå: 

Den Hellige Ånd sa nylig dette til meg: 'Nå begynner sammenslåingen av Kristi åndelige rike i jordriket med himmelriket i ånderiket, på måter og nivåer som ikke er sett før. Denne sammenslåingen vil fremskynde en ny pinseæra. Kraft og Rikets myndighet vil bli sett på jorden som aldri før.’

Vi har profetert dette i lang tid, og Den Hellige Ånd sier at disse to rikene nå smelter sammen.

Herlighet vil nå fylle forberedte territorier, regioner og nasjoner. Menigheten får grep på disse stedene med bølge etter bølge av Kongens manifeste tilstedeværelse som gyter plutselige mirakler.’ Dette er sesongen vi er inne i akkurat nå. ‘Rikets fiender vil bli desorienterte og vil bekjempe hverandre, noe som resulterer i friheter fastsatt av kong Jesus og hans Ekklesia. Den vil bli assistert av Mine englehærer, for Jeg vil helt sikkert frigjøre Mine mektige for å arbeide sammen med dere, Mine mektige engler beveger seg inn i jordriket.’

Noe skjer i åndeverdenen, og de mektige omtales som høytstående autoriteter (engler). Ja, helvete har fyrstedømmer og makter, men det har vi også (åndelig hjelp). Og våre er større, og våre er sterkere. Jeg har fundert på: «Hva er denne sammenslåingen nå av disse høytstående englene som samarbeider med Ekklesia i visse regioner og territorier?» Jeg tror det er her Guds herlighet kommer til å øke på en slik måte at den vil øke skape mirakler og gjennombrudd i hele regioner.

Jeg tror vi beveger oss nå - ikke år fra nå - inn i en sesong med plutselige - plutselige slag fra høytstående autoritetsengler under Den Hellige Ånds tilsyn som er drevet av dekretene til en fungerende Ekklesia. Ekklesia er så mektig når du forstår hva Kristus sa. I årevis forsto vi ikke - det var et rettferdig konsept vi lærte og lurte på når vi ville få det og ting ville begynne å skje. Men noe begynner å skje nå – den rest som er igjen tar dette opp og begynner å fungere som en faktisk fungerende Ekklesia.

Når dette skjer, kan forskjellige ting gjøres av Den Hellige Ånd. Han vil legge til engler, og vi forstår virkelig ikke hvor mektige de er. Men Han sier nå at Han kommer til å bringe disse englene inn i jordriket. Jeg forstår ikke alt dette, men jeg vet at Den Hellige Ånd har planer om at Hans Ekklesia skal vinne noen store seire. Vi kommer ikke til å tape. Han skal lede og veilede oss. Jeg tror noen få av disse englene er noen av de mektige vi ser i Bibelen - de døde ikke. Det er ingen englekirkegårder. Jeg tror at Ekklesiaene i forskjellige regioner har bygget altere i sine territorier, hvor Gud blir respektert og æret. Det er flere bønner og trosdekretene øker. Den Hellige Ånd sier at Han kommer til å legge til dette, og bringe mektige, høytstående autoritetsengler til å samarbeide og bistå i våre gjennombrudd i jordriket. Jeg føler at dette er for nå.

Dr. Hodges var hos oss for noen uker siden, og han forkynte et flott ord, som vanlig. Men jeg spurte ham om han ville be over oss. Han begynte å be et profetisk ord, og mens han gjorde det, følte jeg et skifte! La meg beskrive det slik:

Dutch, du og jeg er gamle nok til å vite hva et stokkskifte er. Du trykker på den clutchen når du skifter gir. Noen ganger hører vi tannhjul male før de glir inn på riktig plass. Jeg føler vi er på det punktet hvor vi sliper for å komme i gir. Mens Dr. Hodges ba, følte jeg at vi kom i gir. Jeg kjente at vi kvernet, og mens han ba, skled vi i gir.

Jeg føler at Ekklesia skifter til et annet gir. Sammen med det Den Hellige Ånd gjør, vil ting endre seg og profetisk forståelse vil finne sted. Den Hellige Ånd legger nå til engler som er veldig sterke og mektige. Jeg har sett dem og vil tale om dem snart, og snakket til og med om dette i gudstjeneste søndag. Men jeg er trygg og føler sterkt at noe har endret seg, og vi flytter inn i et annet gir.

Kongen sa at jeg skal bygge min kirke (Ekklesia). Han sa ikke at han bygde barnehagen sin. Tenk på hva han sa, og det er sterkt. Matteus 16:18-19 (The Passion Translation) sier:

«Jeg gir deg navnet Peter, en stein. Og denne klippen vil være grunnfjellet som jeg skal bygge min kirke på – min lovgivende forsamling, og dødens makt vil ikke kunne overmanne den! Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike for å forby på jorden det som er forbudt i himmelen, og for å frigi det som er forløst i himmelen på jorden.»

Helvetes porter vil ikke overmanne oss (kirken) eller holde ut mot oss. Kirken har forsøkt å holde ut mot helvete. Helvete kan ikke holde ut mot en ekte Ekklesia, og jeg tror at Ekklesia nå er sterk nok for det som venter. Nøkler til å åpne dører blir overlevert til oss; vi har ikke hatt disse nøklene før. Og jeg tror disse englene er en del av dette.»

Dutch Sheets responderer:

"Tim, mens du snakket, husket jeg en gudstjeneste for 15 eller så år siden da jeg bokstavelig talt hørte det du nettopp beskrev, en malende lyd. Det hørtes akkurat ut som gir som ennå ikke var synkronisert og prøvde å skifte på plass. Jeg spurte Gud hva jeg hørte, og han sa til meg: «Tidene prøver å koble seg sammen.» Jeg visste at det ikke var mystisk – vi går fra årstid til årstid – men han ga meg en manifestasjon, noe jeg kunne høre i ånden. Ved å høre girene, viste han meg at han prøvde å flytte oss inn i neste sesong, men kirken var ikke helt klar. Men nå skal jeg hjelpe til med å presse det utstyret på plass; det kommer til å skje.

Jeg hørte Herren også si: 'Du må hjelpe folk å forstå hvordan de skal skifte gir MED MEG, og ikke kjempe mot skiftet.' Jeg tror vi er inne i et utrolig skifte akkurat nå, og går inn i neste fase. Jeg tror det er noen ting Gud kommer til å rydde opp i og forme angående planene hans for resten av dette året. Neste år vil en utrolig overgang inn i neste fase finne sted. Men det begynner faktisk nå. Det skjer ikke over natten - det begynner å skje, og vi, som Ekklesia, hjelper til nå.

Dette ordet resonerer virkelig med meg, Tim og jeg tror det er riktig. For disse stedene hvor Ekklesia er forberedt, er Gud i ferd med å bringe frem noen plutselige. Hvorfor ber du ikke inn i dette nå."

søndag, august 28, 2022

Nederlandsk by ga nytt navn på park den hadde oppkalt etter ordfører som forrådte jøder til nazister


 AMSTERDAM (JTA) — En nederlandsk kommune har gitt nytt navn til en park som var oppkalt etter en ordfører som hjalp nazistene med å jakte på byens jøder.

Hogeveen kommune, en by på rundt 55 000 rundt 80 mil nordøst for den nederlandske hovedstaden Amsterdam, ble i forrige måned omdøpt til ordfører Tjalma Park, ifølge en rapport torsdag på nyhetssiden Jonet.nl. Det nye navnet er Kommuneparken.

I 2020 oppdaget en lokalhistoriker at Jetze Tjalma, som hadde vært ordfører i Hoogeveen i 30 år frem til 1958, var den første borgermesteren i det nazi-okkuperte Nederland som overleverte en liste over lokale jøder etter at den tyske hæren invaderte i 1940.

Det var rundt 250 navn på listen. I 1951 hadde Hogeveen bare 27 jøder, ifølge det jødiske historiske museet i Amsterdam.

Tjalma delte listen frivillig, ifølge Brand van Rijn, en lokalpolitiker hvis parti, SGP, startet forskningen på Tjalmas krigsrekord. SGP hadde i årevis drevet lobbyvirksomhet for en mer kritisk tilnærming til arven etter Tjalma, som mange har ansett som en modellordfører, ifølge kringkasteren RTV. Parken ble oppkalt etter Tjalma kort tid etter hans død i 1985.

Flere år etter andre verdenskrig overtok byen under Tjalma en del av den lokale jødiske kirkegården og asfalterte en vei på den. Den delen av kirkegården ble returnert til jødiske hender i 2019.

Det Amsterdam-baserte instituttet for studier av krig, holocaust og folkemord bekreftet tidligere i år forskningen gjort i Hogeveen av lokalhistorikeren Albert Metselaar, og fikk kommunen til å endre parkens navn 26. juli, rapporterte Jonet.

Billedtekst: Utsikt over Kommuneparken, tidligere kalt OrdførerTjalma Park, i Hogeveen, Nederland.

- Cnaan Liphshiz/Jewish Telegraphic Agency/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Gode åndelige råd fra en erfaren medvandrer


Jeg har hatt behov for en liten pause etter den siste samtalen med Isak Syreren. Jeg skal forsøke å gjengi noe av det Isak sa, selv om det det er veldig personlig. Samtalen - det vil si det var mest Isak som snakket - fikk meg til å tenke på mitt eget liv. Hvordan det leves nå, og så måtte jeg tenke på episoder fra ting som har skjedd år tilbake og hvordan jeg har reagert.

"Tror du om deg selv at du er ydmyk?" Isak svarer på spørsmålet før han i det hele tatt gir jeg anledning til å svare. Kanskje han ikke retter det mot meg i det hele tatt, men snakker generelt. Han svarer: "Du tåler jo ikke engang å  bli anklaget av andre! På denne måten kan du vite om du er ydmyk: at du ikke rykkes ut av din ro når du blir urettmessig anklaget for noe."

Så fortsetter Isak, og det synes som om han rett rett gjennom meg, når han sier: 

"Det er flott å forkynne om Gud, å hjelpe mennesker til å overlate seg til Hans vilje og å lede dem fra villfarelse til sannheten. Det var hva Kristus og apostlene gjorde. Og denne vei er en opphøyd vei. Men om noen kjenner at en slik måte å leve på og en slik stadig nærhet til andre hindrer deg fra å nå frem  til kontemplasjon fordi man mangler kraft til indre samling, at hans ro blir frarøvet ham og at hans sinn blir formørket og han mister sin egen helse i streben etter å hjelpe andre, er han til slutt ikke fri i sin egen vilje og klar i sitt indre blikk - da bør han minnes apostelens ord: fast føde er for voksne! Måtte han da vende om, og slå inn på en mindre krevende vei."

"Jeg har mer å si deg," sier Isak, men først drikker vi te.

lørdag, august 27, 2022

20.000 ungdommer har besøkt Taize siden påske


Siden påske har 20.000 ungdommer besøkt den økumeniske kommuniteten i Taize. Her har de deltatt i felles bønnesamlinger, bibelsamtaler i smågrupper, temasamlinger og i praktiske oppgaver. 

I dag har Fru Ursula von der Leyen, president for EU-kommisjonen, vært på besøk i Taizé. Under besøket møtte hun lokalsamfunnet og hadde en dialog med unge mennesker som har vært til stede i Taizé denne uken. Hun holdt også et offentlig foredrag om europeiske forhold.

Bror Alois, prior for kommuniteten kommenterer von der Leyens besøk slik:  «Vårt ønske som samfunn er at alle de unge menneskene som kommer til Taizé kan føle at tillit til Gud hjelper dem til å finne mening i livet og til å ta ansvar når de kommer hjem. Ursula von der Leyens besøk er et viktig øyeblikk, som indikerer at ambisjonene og forpliktelsene til den yngre generasjonen blir hørt og tatt hensyn til av politiske ledere og institusjoner. I så henseende vil dette besøket, i de alvorlige krisene i dag, være et tegn på håp.»

Jesus hater!

Det er vanskelig å forestille seg at Jesus hater. Det stemmer ikke overens med det bildet vi har fått av Ham. Likevel skriver han som er blitt kalt for 'kjærlighetens apostel', Johannes, om noe Jesus hater og i den samme boken hvor dette finnes, Åpenbaringen, leser vi også om Lammets vrede - en selvmotsigelse i seg selv. Likevel ikke. Lammets vrede beskrives en rekke ganger.

Det er i sendebrevet til den kristne forsamlingen i Efesos vi finner dette sterke utsagnet: "Men du har dette: du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater." (Åp 2,6)

Det første jeg merker meg er det åpenbare: gjerningene våre teller! Tre ganger nevner Jesus at han kjenner til de gjerninger Efesos-menigheten har gjort, fem ganger nevnes ordet 'gjerninger' i sendebrevet til menigheten i Tyatira, to ganger til menigheten i Sardes, en gang til menigheten i Filadelfia, og en gang til menigheten i Laodikea. Vi blir ikke frelst ved gjerninger, men gjerningene følger troen og vi skal alle en dag stå for Kristi domsstol og gjøre regnskap for våre gjerninger. 

Det andre åpenbare er at Jesus ikke hater menneskene som står bak de gjerningene som beskrives som 'nikolaittenes', men selve gjerningene de gjør.

Det som derimot ikke er så åpenbart for dagens lesere av Åpenbaringsboken er hva nikolaittenes lære bestod i. To ganger støter vi på dette uttrykket i Åpenbaringen. Første gangen er det her i sendebrevet til menigheten i Efesos, andre gagnen er i sendebrevet til menigheten i Pergamum: "Men jeg haar noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn - å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære." (Åp 2,14-15)

Vi merker oss at her snakkes det ikke bare om nikolaittenes 'gjerninger', men deres 'lære'. Denne strider åpenbart imot 'apostlenes lære' (Apg 2,42) som "en gang for alle er blitt overgitt til de hellige" (Jud v.3)

Vi får en antydning av hva denne læren bestod i i sendebrevet til menigheten i Pergamum. Der sammenlignes 'Bileams lære' med nikolaittenes, nemlig 'å ete avgudsoffer og drive hor'. 

Fra Encylopedia.com henter jeg følgende, her i min oversettelse: 

"Nikolaittene var medlemmer en libertinsk sekt i den tidlige kirken, også kjent som nikolaitter. Johannes berømmer menigheten i Efesos for å avsky "nikolaittenes gjerninger" (Åp 2,6); han bedømmer Pergamum-menigheten for å huse "noen som holder nikolaittenes lære", og beskriver dem som tilhengere av Bileams lære (Åp 2.14–15; jf. 4.Mos 31.16 og 25.1–2; 2.Pet 2.15; Judas 11). Den samme tendensen er utvilsomt ment i Ap 2.20–24: menigheten i Tyatira får skylden for å tolerere en selvutnevnt profetinne som Johannes kaller Jesabel (2 Kong 9.22), siden hun førte kristne på villspor med sin lære om utukt og spising av kjøtt. ofret til avguder (se Apostlenes gjerninger 15.20–29): dette var to av punktene som Jakob ba hedningekristne om å følge jødisk praksis (se også 1. Korinterbrev, kap. 8–10). Nikolaittene ser derfor ut til å representere et overdrevent liberalt eller til og med antinomisk syn, og muligens misbruker læren til Paulus om frihet (1 Kor 10,23), appellerer til en esoterisk kunnskap som Johannes sarkastisk kalte "de dype ting av Satan" (jf. 1 Kor 2,10). Et av de alvorlige problemene som møtte kristne på denne tiden var nettopp i hvilken grad de kunne delta i det sosiale og økonomiske livet i Romerriket, som innebar å delta på offerbanketter og lett resulterte i umoralsk praksis (selv om nikolaittenes "utukt" kan her bety metaforisk troløshet til den sanne Gud)."

Hvilken relevans har så dette for dagens kristenhet? Vårt problem er vel ikke avgudsoffer? Si ikke det! Vi har ikke mindre avguder i vår moderne tid enn de urkirken sto overfor, og jeg merker meg denne setningen fra leksikonartikkelen: "Et av de alvorlige problemene som møtte kristne på denne tiden var nettopp i hvilken grad de kunne delta i det sosiale og økonomiske livet i Romerriket, som innebar å delta på offerbanketter og lett resulterte i umoralsk praksis (selv om nikolaittenes "utukt" kan her bety metaforisk troløshet til den sanne Gud)."

fredag, august 26, 2022

Hva vet vi om den første kristne menigheten i keiserhovedstaden Rom? Del 4


Forfatteren Wes Howard-Brock har i en setning, som forøvrig også er tittelen på en bok han har skrevet, beskrevet det  jordskjelv av omveltninger som kom menigheten til del keiser Konstantin ble kirkens verdslige overhode: 'Empire Baptized', på norsk 'Et døpt imperium'. Boken har forøvrig den megetsigende undertittelen: 'How the Church embraced what Jesus rejected', på norsk: 'Hvordan Kirken omfavnet det Jesus avviste'. Det var akkurat det som skjedde! Den engelske biskopen B.F Westcost har sagt det så beskrivende om denne tiden: "Verden kom inn i kirken i det fjerde århundre, og vi har siden aldri vært i stand til å få den ut igjen."

Eller for å sitere N.F.S Grundtvig, hentet fra hans verdenshistorie: "Kristendommens seier over hedenskapet er langt fra en så gledelig begivenhet som biskop Eusebios og millioner av kristne med ham haar tenkt. Det må alle kristne straks skjønne, for kristendommens såkalte opphøyelse til statsreligion i Romerriket øyensynlig var en djup 'fornedrelse' som på den ene siden åpnet kirkedøren for alle dem, som tenkte lavest og på den andre side gjorde Roms tyrann til menighetens ledende prest - Pontifex Maximus)."

Den svenske forfatteren og pinsevennen Sven Lidman må ha delt Grundtvigs syn på keiser Konstantins opphøyelse til å bli kirkens sekulære overhode, for Lidman skriver: "Den kristne bevegelse som begynte år 33 e.Kr på Golgata, fikk et spedalskhetsårallerede i de dager da keiser Konstantin grep fatt i kirken for gjennom denne å gjøre et forsøk på å redde statsmakten i ennå noen hundre år i et ellers ramponert og råttent politisk system. Han innledet på den måten en serie av åndelige utuktshandlinger, hvori Jesu brud sank ned til å bli en skjøge på den politiske markedsplass." (Kilde: Christen Brun: Religionsfrihetens historie, side 27) 

Kirken gikk fra å være brud, fri og ren til å bli en trellkvinne, bundet av og til et statsapparat. Keiser Konstantins forsøk på helt å legge kirken helt under sitt herredømme, førte Kristi kirke enda lenger bort fra dens opprinnelige stilling som salt og lys i verden, og som sannhetens støtte og grunnvoll. 

Det er for meg komplett uforståelig at keiser Konstantin av alle, av Den ortodokse kirke, regnes som en helgen på linje med Herrens hellige apostler. Faktum er at denne keiseren lot drepe sin egen svigerfar, Maximilian, sin svoger Licinius, som var keiser av Orientten, sønnen Crispus og sin andre hustru Fausta og nevøen Licinian. Først på dødsleiet lot han seg døpe. Det var keiser Konstantin som ga kirken Rom som gave. Han overloot den til pave Sylvester, da han forlot byen for å bygge opp Konstantinopel.

Gud ser det hele fra tronrommet


Vi lever i en verden som synes å falle fra hverandre. Ser vi det derimot fra Guds synsvinkel, ser vi at ting faller på plass i Guds timeplan, i Hans planer og at Han holder det Han har gitt løfter om i sitt evige ord. (Bjørn Olav Hansen, 25.august 2022

torsdag, august 25, 2022

En åndelig veileder er hentet hjem av Gud

"The Orthodox Way" ble intet mindre enn en livsforvandlende bok da jeg leste den første gangen i 1979. Da var jeg 21 år gammel. I går, onsdag 24.august 2022, sovnet forfatteren, Metropolitt Kallistos Ware, stille inn i en alder av 87 år. Boken har jeg lest så mange ganger at den har gått helt opp i limingen, og alle sidene er nå løse. Jeg fikk mye av min åndelige fostring gjennom nettopp denne boken, og den har lagt grunnlaget for mye av mitt teologiske ståsted.

I "The Orthodox Way" skriver Kallistos Ware innsiktsfullt om Gud som mysterium, Den trenige Gud, Gud som skaper, Gud som menneske, Gud som Ånd, Gud som bønn og i en epilog: Gud som evighet. 

At Kallistos Ware, som regnes som et av vårt århundres mest innflytelsesrike teolog, ikke bare innenfor Den ortodokse kirke, men i hele kristenheten, oppholdt seg i lengre perioder i evangelisten Johannes' kloster på Patmos, bærer hans forfatterskap og hans levde liv et sterkt vitnesbyrd om. Det er lett å tenke på og sammenligne Kallistos og Johannes! Jeg tenker i grunnen på Kallistos som vår tids Johannes! Begge var Kristusmystikere i ordets egentlige betydning, og begge var drevet av en lidenskap for Kristus, for foreningen med Ham, for bønnen og kjærligheten.

Kallistos Ware ble ordinert til prest i 1966, ble utnevnt til biskop i 1982 og fikk senere tittelen metropolitt, som i Den ortodokse kirken tildeles kirkeledere av særskilt betydning. Store deler av sitt liv levde og virket han i Oxford i England, der han var prest i en ortodoks menighet. Han underviste også ved universitetet i Oxford i mer enn 30 år.

Metropolitt Kallistos Ware var også en sann økumen, og han har gjort en betydningsfull innsats med å oversette Filokalia til engelsk, en samling tekster om bønn fra 300 til 1300 tallet. Dette arbeidet gjorde han sammen med Gerald Palmer og Phillip Sherrard. I ortodoks trasisjon ansees lesningen av Filokalia som den viktigstte etter Bibelen.

Som mine ortodokse venner sier når noen dør: Evig ihukommelse! Fred med Kallistos Ware's gode minne.

Hva vet vi om den første kristne menigheten i keiserhovedstaden Rom? Del 3


Det er ikke for ingenting at apostelen Peter kaller keiserhovedstaden 'Babylon', og den kristne forsamlingen der for "menigheten i Babylon", jfr 1.Pet 5,13. I dette ondskapens mørke fantes det et lys! Og lyset skinte mangge steder i Imperiet. Det begynte med 12 disipler, som ble 3000 og så 5000. Kirkehistorikere regner med at det ca år 100 fantes omkring 200.000 kristne i Romerriket. I Rom var det kanskje drøyt 100 som fulgte Veien. (Kilde: Henry Ussing: Evangeliets sejersgang ud over jorden. Gads forlag, København 1924, side 13)  

Om enn den kristne forsamlingen ikke var stor, tatt i betraktning av at det bodde en million mennesker i keiserhovedstaden, skriver apostelen Paulus dette om dem: "Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro." (Rom 1,8) Kanskje delte de den samme overveldende utfordringen, de kristne i Romerriket, som jeg har hatt en tid nå, at det midt i keiserdyrkelsen, dekadensen, prostitusjonen, forfølgelsen, fantes noen som forkynte De gode nyhetene om Guds rike! Evangeliet var nådd like til keiserens hoff! Til menigheten i Filippi hilser Paulus "særlig til de som hører til keiserens hus." (Fil 4,22)

Medlemmene av disse små husmenighetene i Rom kaller apostelen for "Guds elskede, kalte og hellige" (Rom 1,7) Han skriver at han lengter etter å se dem, slik at han blant annet kan ta del i det han kaller "vår felles tro, deres og min." (Rom 1,12)

De første menighetene var frie, lokale forsamlinger, men utgjorde et ideelt udelelig fellesskap. De var relatert til hverandre, hjalp hverandre og en rekke felles oppgaver bandt dem sammen. Noe annet som bandt dem sammen var "vår felles tro", som er det samme som legen og den aller første kirkehistorikeren, Lukas, beskriver som "apostlenes lære" (Apg 2,42) Menigheten i Rom hadde ikke en egen tro, den var felles med alle de andre kristne forsamlingene. Den sto heller ikke i en særstilling over de andre lokale menighetene. Det skulle først skje mange år senere at Rom ble 'moderkirken'. 

Det er sannsynlig at selve 'moder-menigheten' i Jerusalem mer eller mindre kollapset og opphørte å eksisterte i år 62 e.Kr. Årsaken var at denne menighetens forstander, Herrens egen bror, Jakob, ble steinet og menigheten ble spredt for alle vinder. Tyngdepunktet flyttet seg fra Jerusalem til Antiokia og derfra til Rom. Ifølge Ireneus av Lyon (125-202) "har Peter og Paulus gitt kirken et fast fundament i Rom". i betydningen at moder-menigheten er overflyttet fra Jerusalem til Rom med sin biskops-myndighet. Dette skal ha funnet sted i årene 63-64, og nå er det Rom som har den fremste plassen fremfor de andre menighetene.  Det var også på denne måten at forstanderen menigheten i Rom, eller biskopen i Rom, gikk fra å være biskop til å bli pave. Slik var det ikke fra begynnelsen av. 

Utviklingen fra å være enn enkle husmenigheter med et lederskap bestående av en ledende eldste (forstander) med et eldsteråd, til en biskopstyrt kirke gikk svært fort. Allerede omkring år 96 e.Kr skrev Klemens, som da var blitt biskop i Rom, et brev til menigheten i Korint, at man i ett og alt bør være biskopen underdaning. (Kilde: Klemens første brev til korinterne)

Så kom forfølgelsene av de krisne. Ifølge kirkehistorikeren Eusebios begynte det hele med keiser Nero. Eusebios siterer i sin kirkehistorie romeren Tertullianus som skriver: "Les deres historie! Der finner dere at Nero... var grusom mot alle, særskilt i Rom, og han var den første til å forfølge den kristne læren." (Kilde: Eusebios' kirkehistorie. Artos forlag 1999, side 76)

Det er ingen overdrivelse å si at etter keiser Nero fulgte den ene grusomme romerske keiseren etter den andre, og Kristi forsamling ble hardt prøvet og led mye. Så dukket keiser Konstantin. Med ham fulgte en enorm forandring av menigheten. Mer om det i neste og siste artikkel i denne serien.

fortsettes

onsdag, august 24, 2022

Baptist, kommunist og motstander av Putins krig


Se på bildet av denne modige kvinnen! På halvårsdagen for Russlands blodige invasjon av nabolandet Ukraina - med tusenvis av døde, millioner på flukt, og byer og landsbyer lagt i grus - får Nina Belyayeva, som kvinnen heter, stå for den folkelige russiske motstanden mot krigen i Ukraina. 

Nina Belyayeva, som baptist og kommunist, er kommunepolitiker fra Voronezh-regionen i Russland. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Forum 18 "på et møte distriktsrådet i Semiluk kalte hun Russlands invasjon en krigsforbrytelse. Belyayeva måtte heve stemmen og gjenta seg selv over ropene fra sine andre varamedlemmer: "En kristen er ikke en som bærer et kors, men en som følger Kristus, for hvem Guds ord - Kristi autoritet - er mye høyere enn presidentens autoritet .. for en kristen, først og fremst er Kristi autoritet høyere enn patriarkens mening, og hvis en person tilslører Kristus med noen andre, kan de ikke være en kristen." Da saken ble åpnet i begynnelsen av april, hadde hun allerede flyktet fra Russland."

Belyayeva er en av flere uredde kvinner og menn, protestanter så vel som ortodokse og katolske prester og lekfolk, som taler patriark Kirill og president Putin midt i mot. Den ortodokse patriarken støtter som kjent Putins krig mot et et annet ortodoks folk, og blir av flere nå bare kalt "Putins altergutt". 

Den folkelige russiske motstanden mot Russlands invasjon av Ukraina har ført til at mange russere er blitt arrestert. Dette skriver Forum 18: "Mellom 24. februar og 20. juli var det 16.380 interneringer av personer som protesterte mot krigen i Ukraina, rapporterte OVD-Info 22. juli: "Siden 24. februar i Russland og annekterte Krim har protesten mot krigen i Ukraina ikke stoppet. Massedemonstrasjoner har stilnet ned, men nyheter om interneringer for streiketter, publikasjoner på internett og andre uttrykk for protest kommer inn hver dag. Politiet startet 3 303 saker i henhold til Administrative Code Article 20.3.3 mellom 5. mars og 14. juli (i gjennomsnitt 35 hver arbeidsdag), ifølge dokumenter fra innenriksdepartementet delt av Net Freedoms Project (Seteviye Svobody) på Telegram-kanalen."

Men russiske myndigheter gjør alt for å holde dette skjult. I dag, onsdag 24.august, ble det kjent at Russland har blokkert 138.000 nettsider siden invasjonen av Ukraina. For to uker siden uttalte Russlands riksadvokat, ifølge Klassekampen, Igor Krasnov, seg til den russiske næringslivsavisen Komersant at "staten har blokkert 138.000 nettsider siden spesial-operasjonen' begynte." En av de blokkerte mediene er en svensk lokalavis, Arjeplog-Nytt, som hadde publisert en lenke russiske myndigheter ikke likte.

Hva vet vi om den første kristne menigheten i keiserhovedstaden Rom? Del 2


Blant de 3000 som ble frelst på pinsefestens dag i Jerusalem var det "tilreisende fra Roma" (Apg 2,10) Det er rimelig å anta at flere av disse dro tilbake til hjembyen og var blant de som grunnla den første husmenigheten i keiserhovedstaden. Takket være apostelens brev til husmenighetene i Rom kjenner vi navnene på flere av de som utgjorde Kristi kropp i dette Babylon, som apostelen Peter, omtaler byen som. Her finner vi Priskilla og Akvilas, som vi kjenner fra Apostlenes gjerninger som nære medarbeidere av apostelen Paulus, og menigheten som samles i deres hus. Her er Epenetus, som beskrives av Paulus som "Asias førstegrøde for Kristus", her er "Maria som har arbeidet meget for dere", her er Andronikus og Junias "mine slektninger og mine medfanger", her er Amplianus "min kjære venn i Herren", her er Apelles "den  prøvede i Kristus", bare for å nevne noen navn fra persongalleriet i Rom 16,1-16. Ta deg tid til å lese disse 16 versene, og tenk på personene som nevnes. Det er rent oppbyggelig i seg selv, ikke minst de beskrivelser Paulus gir av enkelte av dem.

Som jeg skrev i første del av denne artikkelserien er det rimelig å anta at det fantes Kristustroende i Rom allerede 15 år før apostelen Paulus skrev Romerbrevet omkring år 57. Syv eller åtte før Paulus skrev dette brevet, som av teologene regnes som det fremste av hans lærebrev, hadde keiser Klaudius, trolig i år 49 e.Kr, utvist en gruppe jøder fra byen etter uroligheter som etter alt å dømme hadde sammenheng med kristen forkynnelse. Den romerske historieskriveren Suetonius nevner dette. 

Ifølge Apg 18,2 hørte ekteparet Priskilla og Akvilas til de som ble utvist fra Rom. Etter att keiser Klaudis var død i år 54 fikk de utviste jødene vende tilbake. Når Paulus tre år senere skriver Romerbrevet syntes han å forutsette at det fantes en kristen forsamling i keiserhovedstaden, i akll hovedsak bestående av hednungekristne men med tydelige jødiske innslag. 

Disse kristne hadde ikke et stort kirkebygg å samles i med en stor menge troende. Brevets siste kapittel gir oss et helt annet bilde. Menigheten i Rom kom sammen i flere hjem, der mindre grupper kom sammen for bønn, undervisning og brødsbrytelse - som ellers over alt hvor de første menighetene var plantet rundt om i Romerriket. Likevel utgjorde de en kropp! Menigheten i Rom utgjorde kanskje 100 medlemmer i en by med en million innbyggere. Medlemmene kom fra ulik sosial bakgrunn. På slutten av Romerbrevet antydes det som skapte spenninger blant dem.

fortsettes

tirsdag, august 23, 2022

Pastor kidnappet i sitt eget hjem


Pastor Emmanuel Maigairi gjorde seg klar til sengs om kvelden 27. februar 2021, da lyden av skudd hørtes utenfor hjemmet hans i delstaten Kaduna i Nigeria. I løpet av minutter hadde tre dusin fulani-islamske militanter brutt seg inn i huset.

Pastor Emmanuel, hans kone, Ladi, og hans svigermor ble bortført og ført inn i bushen av de væpnede mennene. Selv om de løslot Ladi og moren hennes, ble pastor Emmanuel holdt av kidnapperne i mer enn en måned; han ble holdt bundet og hadde bind for øynene hele dagen og tålte larver som krabbet rundt hendene og føttene om natten. Militantene slo ham ofte, noen ganger så hardt at andre i leiren fryktet at han var blitt drept. Til tross for gjentatte trusler og juling fra fangerne hans, forble pastor Emmanuel fast i sin tro.

"Hvis Gud sier at jeg skal dø her, så vil det være min skjebne,"

fortalte han de militante-islamistene. "Hvis Gud sier at jeg vil leve, så vil jeg leve."

Etter litt over en måned i de militante islamistenes leir, ble Emmanuel løslatt og returnert til familien sin. Han gråt av glede da bindet for øynene hans ble fjernet og øynene gradvis tilpasset seg lyset. 

Kidnappinger som pastor Emmanuel har blitt vanlig i delstaten Kaduna. I fjor sporet frontlinjearbeidere til Voice of the Martyrs 3348 kidnappinger, inkludert de av 180 elever fra Bethel Baptist High School i Maraban Rido.

"Kaduna ... har nå blitt en farlig tilstand," sa en frontlinjearbeider. «Islamske terrorister har kidnappet og drept mennesker på veiene, på tog og til og med på Kaduna-flyplassen. Folk er ikke engang trygge i sine egne hjem.»

Kilde: Voice of the Martyrs/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Hva vet vi om den første kristne menigheten i keiserhovedstaden Rom? Del 1


Tanken om at det fantes en kristen forsamling i hovedstaden i det brutale keiserlige romerske imperiet, overvelder meg for tiden. Den var en ambassade for Guds rike, saltet og lyset i en verden av avgudsdyrkelse, hat, intriger, korrupsjon, dekadense, forfølgelse og rå maktutfoldelse fra keiseren selv og hans hoff. 

Kanskje var det i fattigkvarteret langs elva Tibern at brevet apostelen Paulus skrev til denne menigheten ble lest opp første gangen, i en av byens husmenigheter. I imperiets sentrum levde det mennesker som hadde gitt sin lojalitet til en annen herre enn keiseren, til Herren Jesus, grepet som de var av visjonen om et rike som ble styrt av en helt annen makt og av helt andre prinsipper enn keiserens. 

Apostelen Paulus  skriver Romerbrevet under sin tredje misjonsreise, sannsynligvis i en annen storby. Korint, omkring år 57, da han var på vei til Jerusalem med en pengegave til selve urforsamlingen, selve Moderkirken, som ble grunnlagt der. Hans hensikt var å vende vesterut, besøke Rom og derfra - på en fjerde misjonreise, til Spania. Hensikten var åpenbar: han ville ha Rom som en misjonsbase for videre misjonsfremstøt. På samme måte som han hadde hatt baser for sine apostoliske team i Antiokia, Korint og Efesos. Disse tre byene lå aldeles for langt øst for hans nye planer. 

Hva vet vi så om bakgrunnen for den første kristne forsamlingen i Rom, og hvilken betydning hadde det at det fantes en kristen forsamling akkurat der, den byen som apostelen Peter kaller 'menigheten i Babylon"? (jfr 1.Pet 5,13)

Sannsynligvis hadde det eksistert en kristen i keiserhovedstaden i 15 år da apostelen Paulus skrev Romerbrevet. 

fortsettes

mandag, august 22, 2022

Krigen i Ukraina har ført til tap av 400 baptistmenigheter


Russlands blodige krigføring i Ukraina får dramatiske følger i form av tap av menneskeliv, ødelagte byer, bolighus, infrastruktur, men det går hardt ut over landets menighetsliv. Den ukrainske baptistunionen har for eksempel mistet 400 av sine menigheter. Dette skyldes ikke bare at flere av deres kirkebygg er ødelagt av bomber og rakettangrep, men også det forhold at mange av medlemmene er drept eller er enten internt fordrevne eller på flukt ut av landet. Flere av disse baptistmenighetene har mistet hele sitt lederskap. Det er The Christian Post som melder dette.

En norsk kristen som stadig skriver støttende innlegg på Facebook til fordel for Russland og Vladimir Putin, skrev forleden at 'det finnes ikke kristne i Ukraina'. Stakkars mann! Ved siden av et rikt og blomstrende kirkeliv, er Ukraina det europeiske vekkelseslandet fremfor noe. Det er også det landet i Europa som har flest baptister, og noen av de største baptistmenighetene - så snakk om å fremsette løgnaktige og tullete påstander! Den ukrainske baptistunionen alene teller 113.000 døpte medlemmer og hadde før krigen startet for et år siden 2272 menigheter. I tillegg kommer tusenvis av regelmmessig og tilfeldig møtebesøkende. 

La oss be for de mange kristne trossøsken som har mistet noen av sine kjære, har mistet hjemmet sitt og menigheten sin og som er på flukt og er redde.

Høye himler


Den siste tiden har jeg stadig tenkt på uttrykket 'høye himler'. Uttrykket kommer stadig til meg når jeg ber, og jeg vet ikke helt hvorfor. En ting er sikkert og det er at det himmelske rommer mer enn vi aner eller kan forstå. Apostelen Paulus er inne på noe av dette i Kolosserbrevet:. "For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham." (Kol 1,16)

Ved 'Morgenens lovsang til Den oppstandne', som tidebønnen heter tidlig søndag morgen, ifølge den tidebønnstradisjonen jeg tilhører, ba vi denne søndagen fra en av lovsangene vi finner i Bibelens deuterokanoniske, utgitt av Bibelselskapet i 1988. I denne lovsangen heter det blant annet: "Lov Herren, alle hans engler, høye himler, lovpris Herren..."

Senere i tidebønnen bes Salme 148, hvor det heter:. "Lov ham, du høyeste himmel..." Eller som det heter i den utgaven jeg leser fra: "... dere himlenes himler" (Norsk Bibel) 

Det finnes altså høye himler, ja, himlenes himler. Det gir nesten svimlende perspektiver. 

Vi har virkelig noe å se frem til, ja, allerede nå kan vi erfare litt av dette her i tiden. Vi trenger en himmel over livet, se tingene fra et himmelsk perspektiv. 

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen." (Joh 1,51)

søndag, august 21, 2022

Sang i Ånden i moskeen


Douzhan arbeider blant muslimer i et land i Sentral-Asia. Han brenner etter å se hele dette området bli evangelisert og forvandlet av Jesus. Nylig fortalte han hvordan Gud brukte ham under fredagsbønnen i en moske:

"Jeg hadde ofte kontakt med mullaen i moskeen og pleide å si til ham at han måtte tale sannhet til dem som kommer og lytter til ham. Jeg pleide å si at han skulle lese fra Torahen, Zabur og Injil (evangeliene) i stedet for Koranen. En fredag når folk hadde kommet for bønnen og ventet på at mullaen skulle begynne å synge ut bønnene som man gjør, sa han plutselig til meg: 

- Du får ta bønnen i dag.

Jeg ble helt satt ut og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men Den Hellige Ånd kom meg til hjelp og i stedet for å synge ut de vanlige ordene, så begynte jeg å synge i Ånden. 

Når jeg hadde sunget klart og tydelig de ordene som Ånden ga meg spurte mullaen: 

- Hva sang du? 

Hva skal jeg si, tenkte jeg. Men da kom Joh 3,16 til meg, og jeg leste de ordene for de som var samlet i moskeen. Siden leste jeg ordene fra Matt 11,28-30: 'Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett'. 

Etter det sa jeg til dem: - Om dere kommer til Jesus frelser han dere og gir dere fred.

Mullaen og jeg besøker hverandre ofte og drikker te og taler om Gud.

- IBRA-Radios misjonær i Sentral-Asia / Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Augustnatten og sjelens natt


 'August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst, denne dugg av avskjed i mine hender,' skriver Einer Skjæraasen og legger til: 'Dette hemmelig milde innover jorden, denne lyende stillhet: Tal Herre, tal! Dette lyset som hviler på modningens høyde, dveler og synker mot visningens dal.'

Jeg ligger stille i sengen min og hviler, da disse verselinjene kommer til meg. Diktet 'August' er et av de vakreste diktene jeg kjenner. Skjæraasens stillferdige stemme passer godt til nattmørket som fyller denne augustnatten. Og de passer godt til den like stillferige stemmen til Kristusmystikeren Hjalmar Ekström og hans brevsamling: 'Den stilla kammaren', som er min kveldslektyre. 8.juni i år siterte jeg fra et brev han skrev datert 30.mai 1924, men jeg ble ikke ferdig med det. Man blir nemlig aldri ferdig med Hjalmar Ekström og de erfaringene han gjorde sammen med Kristus. Ved siden av Isak Syreren er han min medvandrer dette året.

Ekström skriver i dette brevet, her i min oversettelse: "Vi lever midt i Allmaktens natt og bekymrer oss ikke for noe. Hva angår det oss om våre ansikter er svarte eller hvite, når vi er i Guds hender. Det er mennesker som taler om renhet og skittenhet. Gud sier: skulle det avhenge av deres renhet, så finnes det ingen som er ren, ikke en eneste. Heller ikke vet de hva renhet er: den som er skitten er ren når han underkaster seg. Renheten er Gud og Gud æres av den som underkaster seg Ham, det vil si den som blir stille og hjelpeløs selv i skitten."

Så legger Ekström til i dette brevet: "Menneskets daglige liv innfor Gud er at man hver dag venter på Herrens oppvekkende makt for den dagen, hver stund, for hvert ord man sier eller skriver, ved hver oppgave man gjør innfor Herren."

lørdag, august 20, 2022

Forbønnsopprop: Be for kronprinsesse Mette-Marit

Norges kronprinsesse, Mette-Marit, har fått påvist corona. Det melder kongehuset på sine nettsider. Kronprinsessen har vanlige symptomer, og følges opp av sin lege. Som kjent har kronprinsessen sykdommen Kronisk fibose i lungene. Det fører til at lungene ikke får utvidet seg i samme grad som tidligere, og man kan få mindre volum å puste med. Det gjør at kronprinsessen er i risikogruppen for alvorlig sykdom ved coronasmitte.

La oss derfor omslutte kronprinesse Mette-Marit i våre daglige forbønner. Måtte hun bli frisk fort uten komplikasjoner av noe slag.

"Fremfor alle ting, formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger ..." 1.Tim 2,1

Foto: Wikipedia

Artiklene få eller ingen leser

I tre dager nå har jeg publisert en artikkelserie jeg har oversatt om et kristent ikkevold-engasjement. Jeg visste på forhånd at den ville få få, om noen lesere. Erfaring fra tidligere artikkelserier her på bloggen tilsa det. Så jeg ble ikke skuffet, bare trist. Trist på tematikkens vegne. For i en tid som vår, hvor et land i vårt eget nabolag er i krig og Europa ruster opp, burde vel det få kristne til å bli enda mer engasjerte i spørsmål om fred og forsoning, og i aktivt ikkevoldsarbeid. Men tema ser ut til å engasjere noen ganske få. Vi har derimot norske kristne som engasjerer seg i aktiv, ja, til og med gir uforbeholden støtte til Vladimir Putin og hans blodige invasjon av Ukraina. En norsk pastor, og to norske evangelister har ledet an i dette, og får hundrevis av 'likes' i sosiale medier som respons på det de videreformidler av russisk krigspropaganda. 

Hvor er motstemmene? Hvor er de som tar Jesu radikale undervisning i Bergprekenen på ramme alvor? Det finnes de som er opptatt av at vi må vende tilbake til urkirkens praksis, og som holder frem Apg 2,42: "De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene", men synes å glemme at urkirkens praaksis var et ikkevoldelig engasjement helt frrem til keiser Konstantins verdslige overhode. Frem til keiser Konstantin bar ingen kristen våpen. Etter at keiser Konstantin kom til makten, ble det en ære for en kristen å bære våpen. Og vi vet hvordan det gikk. Plutselig begynte kristne og drepe kristne - akkurat slik russisk ortodokse kristne dreper ukrainsk ortodokse kristne, med den russiske patriarkens og en russisk pinsebiskops velsignelse. 

Burde ikke disse spørsmålene engasjere oss? Selv om få gidder å lese de artiklene jeg selv skriver om ikkevold, eller oversetter av andre, kommer jeg ikke til å slutte å gjøre dette. Håpet er at en dag vil flere engasjere seg i disse spørsmålene og problemstillingene.

Det svikefulle hjertet - et profetisk budskap


Den greske forbederen George E. Markakis skrev for noen dager siden en artikkel på sin Facebook-side, som jeg opplevde så viktig at jeg spurte om hans tillatelse til å oversette det til norsk. George E. Markakis, som har en profetisk-apostolisk tjeneste i hjemlandet Hellas, besøkte oss i vårt hjem i forbindelse med et forbønnsoppdrag i Lillehammer i 2002. Vi hadde da holdt kontakt med hverandre en tid. På bildet taler Markakis i Italia. George Markakis er til høyre i bildet. 

Mens jeg bruker litt stille tid denne morgenen i meditasjon og bønn, ble jeg oppmerksom på ordene fra Jeremia 17:9-10: 'Hjertet er mer fullt av svik enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem skjønner seg på det? Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.'

Det er svært interessant hver gang jeg tenker på hvor mange tror på Jesus Kristus tar for gitt at hans nåde automatisk vil dekke deres feil og manglende respekt som de har forvoldt andre skade, smerte og sorg uten omvendelse og gjenopprettelse. 

De tenker at fordi Gud tilgir og fordi vi er under nåden, kan de fortsette å holde mørket i hjertet og så mørke i andres liv, uten å vite at Gud sa det tydelig gjennom Jeremia:

"Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger."

De samme ordene gjentok Jesus til sin kirke og sa: "... og som gjengjelder hver og en av dere etter det han har gjort." (Åp 2,23)

Men så svikefullt er menneskets hjerte ved syndens villfarelse og selvrettferdighet, at når mørket hersker i hjertet, er mennesket ikke i stand til å skjelne sine egne gjerninger når de er onde.

Jeg tror det er godt å huske at Gud tilgir våre synder veldig enkelt og enkelt på grunn av vår tro på Jesu Kristi offerblod, men det setter ikke hele resten av Skriften til side som advarer med rungende ord: "Det et menneske sår, skal det også høste." 

Det målet vi setter for andre vil vi selv bli målt med.

Hvert menneske skal få etter sine egne gjerninger.

Én ting er for Gud å love at det ikke er noen fordømmelse for dem som tror på Jesus (refererer til dommen på vredens dag og evig liv eller evig fordømmelse), og det er en annen at Herren vil rettferdiggjøre hver enkelt i samsvar med de gjerninger han gjør.

Apostelen Paulus skrev om de troende at vi ville bli dømt etter våre gjerninger:

«For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, både det gode og det onde."(2. Korinter 5:10)

Vi vil ganske enkelt ikke bli dømt til evig straff, men vi vil bli straffet, som Jesus selv forklarte:

Luke 12:47-48: "En tjener som kjenner sin herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som kjenner den, og gjør det som fortjeener slag, skal slippe med færre. Av dem som har fått mye, skal det ventes mye, og av dem som er mye betrodd, skal det kreves desto mer."

Dette er hva Herren krever..... skriver "krav", det er ikke et høflig forslag, det er et krav!

Det Herren krever å gi og advare til dem som er ulydige, er at etter å ha reddet oss fra syndens tilstand og mørkets makt, kalte han oss til å leve i lyset, vandre i lyset, være hans lys når det skinner. på jorden.

Når vi troende lar mørket styre våre hjerter, ord og gjerninger, da vil Gud gjengjelde hver enkelt etter våre veier og etter våre gjerninger.

Og som Jesus sa, noen vil være veldig vellykkede!

fredag, august 19, 2022

Skjønnhet forandrer meg


Jeg har funnet ut at det er Herrens skjønnhet som forandrer meg!

"Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet till dette bildet, fra herlighet til hherlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd." (2.Kor 3,18)

Hvordan skal vi forstå utsagnet 'perler for svin'?


 "Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker." (Matt 7,6)

Hva har vi her? Å forkynne evangeliet. Om å si harde ting.

Å forkynne Guds ord abstrakt, til mennesker som er i en situasjon som hindrer dem i å forstå det, betyr at vi frister Gud. La oss meditere en gang til over dette skarpe ord fra vår Herre.— Jacques Ellul

Hvis det er et gåtefullt ordtak i Bergprekenen, er det dette. Hva i all verden sikter Jesus til? Hvem er hundene og grisene? Hva er perlen som er så hellig? Hvem ville være dum nok til å kaste perler til griser og hunder?

Det er vanlig å forstå at Jesu referanse til perlen er evangeliet, og at grisene og hundene er de vantro som ikke vil lytte eller motta den. "Vær på vakt, så ikke de vantro snur seg mot deg og spotter det du sier!"

N. T. Wright, forsker i Det nye testamente mener at Jesus har noe enda mer spesifikt i tankene. Han ber disiplene sine om å dele de gode nyhetene om riket, men bare til Israel, ikke til hedningene. Det vil komme senere, først etter oppstandelsen og himmelfarten og Den Hellige Ånds utgytelse (f.eks. Matt. 10:5-6).

Noen tolker "griser" og "hunder" som å referere veldig spesifikt til romerne. Det er gode tekstmessige grunnlag for dette synet, men jeg skal ikke gå nærmere inn på dem her. I denne lesningen sier Jesus noe sånt som: "Gi keiseren det som er keiserens og gi Gud det som er Guds!" (Matt 22:21)

Andre mener at Jesu metaforiske språkbruk inviterer til en løsere tolkning. Jesus påpeker hvor dømmende og fordømmende de religiøse lederne var. For eksempel kastet fariseerne de prostituerte i deres kultur «til hundene». Jesus sier imidlertid at å gjøre dette er som å kaste noe hellig. I motsetning til dette lærer Jesus oss å trekke perler ut av gjørmen, redde dem fra svin og polere dem tilbake til skjønnhet igjen.

I dette kapittelet av 'Following the Call' kaster Dallas Willard og Jacques Ellul et annet lys over denne passasjen. De hevder at når vi tilbyr vår perle, enten det er evangeliet eller en eller annen sannhet, må vi gjøre det på en måte som gjør at personen som får perlen virkelig blir hjulpet og i stand til å motta den. Dette inkluderer å gjøre det forberedende arbeidet som trengs for å hjelpe folk til å være i en situasjon der de kan høre og ta en avgjørelse. Dette inkluderer også å sørge for at vi som gir tilbudet, lever et verdige liv. Ellers vil de som hører og ser oss rett og slett snu seg mot oss og håne budskapet vårt.

Denne forståelsen av hva Jesus sier følger naturlig nok den forrige instruksjonen om å dømme andre. I dette tilfellet, uansett hvor rett vi måtte ha, uansett hvilke "gode nyheter" vi ønsker å dele, bør vi gjøre vårt beste for å sikre at andre er i en posisjon til å motta det vi har å si. Ellers kan de bare tråkke eller snu seg mot oss.

Jesus selv holdt av og til tilbake sin lære fra visse mennesker. Dette betyr ikke at han ikke engasjerte seg eller nådde ut til dem, eller at han tenkte på dem som griser eller hunder. Jesus minner oss om hvor viktig det er å skjelne (dvs. dømme) når og hvordan man skal nærme seg en person som er blendet av en flekk i øyet. «Snakk ikke til en dåre, for han vil forakte visdommen i dine ord», sier Ordspråkene (Ordsp 23:9).

Følgende sitat, tilskrevet Martin Luther, er verdt å tenke på: "Hvis du forkynner evangeliet i alle aspekter med unntak av spørsmålene som spesifikt omhandler din tid, forkynner du ikke evangeliet i det hele tatt."

Luthers poeng samsvarer perfekt med det Willard og Ellul skriver. Vi kan spre evangeliets perler vidt og bredt, men unnlater fortsatt å tale Guds ord for i dag. Å bruke spaden er like viktig som å plante frø. Hva slags jord man må jobbe med avgjør også hvilket frø som skal plantes. Det er ører som nekter å høre Guds sannhet, men så er det ører som ikke kan høre bare fordi vi ikke klarer å snakke og lever på en måte som når dem i deres situasjon.

Gud tok på seg menneskelig kjød for at vi faktisk skulle være i stand til å forstå Livets Ord (1 Joh 1:1-4). Jesus helbredet slik at øynene og ørene til de som møtte ham kunne motta sannheten han kom for å bringe. Han kastet aldri bare perler på folk. Han sørget for at de var i stand til å bære dem.

Som tidligere nevnt er dette ordtaket knyttet til passasjen om ikke å dømme andre. Det er også knyttet til det Jesus sier senere i Matteus 18:15-20, hvor han gir instruksjoner om hvordan man skal håndtere en annens feil. Vi skal gå direkte til dem. Hvis dette ikke fungerer, må vi få hjelp fra andre. Det viktige her er at vi bryr oss om en persons feil. Jesus tar ikke opp spørsmålet om hva som forårsaker oss irritasjon. Det er en forskjell. Irritasjoner er subjektive reaksjoner. En feil er imidlertid noe som forårsaker skade, enten for andre eller for en selv. Kjærlighetens perle tvinger oss til å gå til en annen som kan forårsake skade fordi kjærlighet alltid søker det gode.

Kjærlighet trekker heller ikke konklusjoner. Brennan Manning forteller om et møte han hadde med en far og hans to små barn. Manning var på en t-bane tidlig om morgenen, og disse to barna gjorde et forferdelig bråk. Faren deres ble imidlertid sittende og stirret uvitende ut av vinduet. Manning ble stadig mer irritert, til og med sint: Hvorfor gjør ikke faren noe?! Manning fikk endelig nok. Han henvendte seg til faren og ba ham rett ut om å ta seg av barna hans. Da mannen så opp, kom det tårer i øynene. Barnas mor hadde nettopp dødd den morgenen på sykehuset. De var på vei hjem.

Jeg kan ikke telle antall ganger jeg personlig har feilvurdert andres oppførsel, rett og slett fordi jeg antok det verste av dem. Var det feil av Brennan Manning å snakke med faren? Nei. Var det galt at Manning snakket med ham med en slik frustrasjon? Ja. Faren trengte riktignok hjelp, men ikke en skjenneoreken. Han trengte Kristi barmhjertighet, ikke bare tilrettevisning. Faktisk kan Kristi barmhjertighet være den mest dyrebare perlen vi har å tilby noen.

- Charles E.Moore, Bruderhof/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen.

torsdag, august 18, 2022

Førstedamen som bygger hus for hjemløse og har et stort hjerte for psykisk syke


USAs tidligere førstedame fra 1977 til 1981, Rosalynn Carter, fyller 95 år i dag. På en dag som denne vil jeg spesielt trekke frem ekteparet Carters betydningsfulle humanitære og veldedige innsats for noen av de fattigste av de fattige i Amerika. Spesielt gjennom organisasjonen Habitat for Humanity, som har til formål å bygge hus for hjemløse og trengende. Hvert år siden 1984 har den tidligere amerikanske presidenten og Nobels fredsprisvinner Jimmy Carter og hans kone Rosalynn donert én uke av sin tid – og byggeferdighetene sine – til Habitat. 

Hvert år leder han og kona Rosalynn en stor frivillig byggebegivenhet som tiltrekker seg tusenvis av frivillige. Vanligvis finner arrangementet sted i USA ett år og utenlands det neste. I november 2009 fant Jimmy og Rosalynn Carter Work Project sted på ulike steder i Thailand, sørvest i Kina, Laos, Kambodsja og Vietnam.

Dette var fjerde gang den tidligere amerikanske presidenten og hans kone har bygget med Habitat for Humanity i Asia.

I oktober 2006 så Jimmy Carter Work Project 100 hjem bygd i Lonavala, utenfor Mumbai, i det vestlige India.

Carter Work Project ble holdt i 2001 i Seoul, Sør-Korea. I 1999 ble det holdt på Filippinene.

I mai 2008 ledet ekteparet Carter frivillige bygging i den amerikanske gulfkysten, på grunn av gjenoppbygging etter orkanen Katrina.

Siden han forlot vervet, har ekteparet Carter fått et rykte som en utrettelig forkjempere for sosial rettferdighet. "Habitat har med suksess fjernet stigmaet av veldedighet ved å erstatte det med en følelse av partnerskap," sier den tidligere presidenten. «Folkene som skal bo i hjemmene jobber side om side med de frivillige, så de føler veldig at de er på likt nivå.»

Om det årlige Carter Work Project, som han og kona Rosalynn leder, sier han: "Vi har blitt små aktører i en spennende global innsats for å lindre forbannelsen av hjemløshet."

Et annet område Rosalynn Carter har lagt ned en betydelig innsats er i arbeidet for bedre psykisk helse. Hennes veldedighetsarbeid støttet særlig forskning angående psykisk helse og forebygging av psykiske problemer som angst og depresjon. Rosalynn Carter har også engasjert seg i arbeidet for verdens flyktinger.

Rosalynn Carter lever sammen med sin mann i Plains i Georgia, hvor de deltar aktivt i baptistmenigheten på hjemstedet.

Viktige spørsmål om ikkevold i en voldelig tid som vår, del 3


 Hva med forsvaret av de uskyldige? 

På dette tidspunktet møter pasifisten en rimelig innvending. Jesus råder meg til å vende mitt eget kinn til, ikke til min nestes. Har vi ikke en forpliktelse til å beskytte de uskyldige? Skjer det ikke noen ganger at den eneste effektive måten å beskytte de uskyldige på er med makt, til og med våpenmakt? Er det ikke en forbrytelse som roper til himmels at det internasjonale samfunnet ikke grep inn for å stoppe folkemordet i Rwanda og i Sudan?

Å nekte å støtte militærmakt til forsvar for de uskyldige av samvittighetsgrunner frigjør ingen fra det moralske dilemmaet. En reaksjon er å praktisere ikkevoldelig handling som et alternativ. Forkjempere for ikkevold har vært banebrytende for fredelige måter å motstå aggresjon eller hjemmedyrket tyranni. Religiøse grupper som Maryknoll og kvekerne har lenge forberedt seg på gjeninntreden i konfliktområder i Asia. Andre grupper som Christian Peacemaker Teams og Voices for Creative Nonviolence har sendt trente aktivister inn i konfliktområder som Irak, Afghanistan, Israel/Palestina og Sentral- og Sør-Amerika som "ledsagelsesteam" for å dokumentere overgrep og trene andre i arbeidet med motstand og forsoning.

Et annet svar, foreslått av Gandhi, er å bygge opp fellesskap, skape "celler med godt liv" i en voldelig verden. Dette er hva katolske arbeidergrupper, Bruderhof og andre intensjonelle samfunn streber etter å gjøre i stadig økende antall. I disse samfunnene kan de fattige og marginaliserte få ly. Ifølge Werner Jaeger, en klassiker fra forrige århundre, kan slike samfunn spille en avgjørende rolle i omorganiseringen av samfunnet i tider med sosial oppløsning; man trenger bare å minne om hvordan klostrene bevarte kulturen i Europa under den mørke middelalderen. Oppdraget til disse samfunnene er "å bygge et nytt samfunn innenfor skallet av det gamle," ord som vises i 1905-konstitusjonen til Industrial Workers of the World, forfattet av Thomas Haggerty, en katolsk prest.

Likevel er det tyngde i argumenter for kraftig inngripen for å beskytte de uskyldige. De uskyldige trenger beskyttelse, og verden slik vi kjenner den trenger en politistyrke. Internasjonal politiaksjon er forskjellig fra krig. Det er derfor, selv om jeg er pasifist, tror jeg også at det er et sted for rettferdig krig-tenkning i kristen sosial undervisning.

(Urettferdig) rettferdig krig

Teorien om rettferdig krig var aldri ment som et rammeverk der krig kan rettferdiggjøres eller som et middel til å fornekte den åpenbare betydningen av Jesu ord i evangeliene. I stedet ønsket det å være et rasjonelt middel for å begrense krig. Den sliter med spørsmålene: Når er det forsvarlig å gå i krig (jus ad bellum)? Hva er tillatt i krigføring – er det noen grenser (jus in bello)? Og hva med kjølvannet av seieren – er det moralske forpliktelser som binder seierherrene (jus post bellum)?

Just War-tenkningen utviklet seg fra forsøk på å svare på disse spørsmålene og begrense ødeleggelsen av krigføring. Siden den er basert på fornuft snarere enn skriften, tilhører den moralfilosofiens rike, ikke teologien. Selv om den først og fremst er assosiert med katolsk lære som går tilbake til Augustine av Hippo, har den også blitt utviklet av protestanter, sjef blant dem Hugo Grotius i det syttende århundre og Paul Ramsey fra Princeton University i det tjuende.

I henhold til en allment akseptert definisjon, hevder moderne Just War-teori at krig kan ty til: 1) under legitim autoritet; 2) av tilstrekkelig grunn; 3) med en rettferdig intensjon; 4) med rimelig forventning om suksess; og 5) som en siste utvei, alle andre alternativer har blitt prøvd og mislyktes. Når krigen har brutt ut, krever Just War-teorien at midlene som brukes for å bekjempe den må være: 1) proporsjonale, forårsaker mindre ondskap enn de avhjelper; og 2) nøye med å bevare sivil immunitet, selv om Just War-teorien tolererer ikke-stridende dødsfall som "collateral damage" hvis de ikke er direkte ment og hvis de ikke er årsak til seier.

Er 'rettferdig-krig' teorien meningsløs? 

Hva mener kristne pasifister om teorien om rettferdig krig? Noen har foreslått at den helt bør forlates, med den begrunnelse at den er i strid med Jesu klare lære og har vist seg meningsløs i praksis. De har et poeng. Helt siden Just War-teorien ble oppfunnet, har hver side av enhver vestlig krig brukt sitt språk for å rettferdiggjøre egeninteresserte påstander, og gjort det med letthet. Tross alt har ingen regjering noen gang kunngjort sin intensjon om å føre en urettferdig krig. Aldri har det blitt observert at krigsplanleggere, statssjefer og kabinettene deres møtte sine felles stabssjefer for å diskutere hvordan de skal anvende Just War-krav på agendaene deres. Ingen seirende nasjon har noen gang tilskrevet sin suksess til sine egne onde gjerninger, og heller ikke har dens ledere noen gang blitt tiltalt av en internasjonal domstol for krigsforbrytelser. Det skjer bare tapere.

Kirkens ledere har ikke hatt bedre resultater enn statsmennene og generalene. Gjennom tidene har de skrevet en blankosjekk til sine regjeringer på hver side av praktisk talt hver eneste krig. (Et unntak kom i 1971 da de amerikanske katolske biskopene bedømte den amerikanske krigen i Vietnam for å være uforholdsmessig i sine onde virkninger, og derfor umoralsk. De sendte imidlertid ikke denne avgjørelsen med noen klarhet, kraft eller som  haster-sak.

Det kan da virke på høy tid å overføre teorien om rettferdig krig til kirkehistoriens skraphaug, sammen med andre miskrediterte relikvier som limbo for udøpte spedbarn. Men dette ville i det minste være uforsiktig og for tidlig. Etter å ha lagt rettferdig krig-tradisjonen til side, slik noen pasifister tror de har gjort, gjenvinner de raskt språket når de kritiserer grusomheter som målretting av sivile.

Tenk på alternativet til teorien om rettferdig krig: en verden der det ikke er noen grenser for krigføring selv i teorien, og der det som kan gjøres kan gjøres. Dette er helt klart en amoralsk posisjon, en som har vist seg farlig attraktiv for noen nyere kristne tenkere. Etter at USA begynte å true med forebyggende krig mot Irak i 2002, argumenterte fremtredende katolikker som Michael Novak og George Weigel for å oppdatere teorien om rettferdig krig for å tillate Bush-administrasjonens handlinger. Problemene med en slik opportunistisk fleksibilitet er åpenbare.

Rettferdig-krig-tradisjonen forblir dermed en avgjørende målestokk. Dette gjelder ikke bare for dens tilhengere, men også for pasifister som søker å finne ut hvordan de skal reagere på en gitt krig. Ikke alle kriger er like, og pasifistenes valg av reaksjon – alt fra protest til ikke-samarbeid, hindringer og til og med sabotasje – kan avhenge av graden av urettferdighet begått av krigsskaperne. Under andre verdenskrig, for eksempel, forsøkte ikke den pasifistiske bevegelsen i Amerika generelt å hindre krigsinnsatsen, og implisitt anerkjente elementet av rettferdighet i de alliertes sak. Dorothy Day (bildet), var en som protesterte mot drapet, spesielt bombingen av sivile. Sammen med A. J. Muste og de historiske fredskirkene som mennonittene, kvekerne og brødrene, oppfordret hun unge menn til å nekte militærtjeneste. Likevel forsøkte hun ikke å blokkere våpenforsendelser.

Hver kirke en fredskirke?

rettferdig-krig-teorien har langt mer å tilby pasifister enn et nyttig verktøy. Det kan bli en vei til avskaffelse av krigen. En ekstrem spekulasjon? Ikke hvis vi tar rettferdig-krig-kriteriene på alvor. Uansett hva vi måtte mene om det nesten totale fraværet av kristne i militæret før 313 e.Kr., og hvordan vi enn vurderer forholdene i tidligere tider, kan i nåtidens krig nesten helt sikkert ikke forsvares som en siste utvei, og den kan heller ikke føres i en forholdsmessig måte og med respekt for sivil immunitet. Med andre ord, moderne krig er i sin natur ikke rettferdig, og kan heller ikke være det. Derfor er den katolske kirke i ferd med å bli, om ikke pasifistisk, så i det minste en fredskirke. Andre store kristne fellesskap er på en lignende reise.

Allerede i 1947 skrev kardinal Alfredo Ottaviani at krig har endret seg i art, i sin natur, og må være helt forbudt. Han skulle vise seg å ikke være en uteligger. Pave Johannes XXIII, i Pacem i Terris, lærte at "det er i strid med grunnen å tro at krig lenger er en passende måte å gjenopprette krenkede rettigheter." Og Det andre Vatikankonsil fordømte utvetydig bruken av masseødeleggelsesvåpen, og oppfordret katolikker til å vurdere spørsmål om krig og fred "med en helt ny holdning" (Gaudium et Spes).

Se for deg solide rekker av katolske samvittighetsfulle motstandere som lytter til oppfordringen fra pave Paul VI i FN 4. oktober 1965: «Ingen mer krig, aldri mer krig!» Budskapet hans ble gjentatt av pave Johannes Paul II da han talte til Irlands ungdom i Drogheda i 1979: «På mine knær ber jeg deg om å vende deg fra voldens veier og vende tilbake til fredens veier. … Vold forsinker bare rettferdighetens dag. Vold ødelegger rettferdighetens arbeid. … Ikke følg noen ledere som trener deg i måtene å påføre døden på. Kjærlighetsliv! Respekter livet, i deg selv og i andre. Gi dere til livets tjeneste, ikke dødens tjeneste. … Vold er rettferdighetens fiende. Bare fred kan lede veien til sann rettferdighet.»

I sin encyklika fra 1991, Centesimus Annus, bønnfalt Johannes Paul II igjen: «Nei, aldri mer krig, som ødelegger livene til uskyldige mennesker, lærer hvordan man dreper, setter i opprør til og med livene til de som dreper og etterlater seg en spor av harme og hat, og dermed gjøre det desto vanskeligere å finne en rettferdig løsning på selve problemene som provoserte krigen.»

Og pave Benedikt XVI har sagt: «Jeg vil gjerne rope til samvittigheten til de som utgjør en del av væpnede grupper av noe slag. Til hver og en sier jeg: Stopp, reflekter og forlat voldens vei!» (Angelus-melding, 1. januar 2010). Og mer: «Det er umulig å tolke Jesus som en voldelig person. Vold er i strid med Guds rike; det er et redskap for Antikrist. Vold tjener aldri menneskeheten, men dehumaniserer» (Angelus-melding, 11. mars 2012).

La oss ikke høre mer: "Ja, men ..."

Når krig er forbudt, slik det må være hvis menneskeheten skal overleve sin hang til selvdestruksjon, vil vårt avkom se tilbake på begrunnelser for krig med den skammen vi gjør i dag på begrunnelser for slaveri av kristne teologer bare ett hundre og femti år. siden. Hvis kristne ikke er i fortroppen i krigen mot krig, hvis det overlates til ikke-troende, så vil vi ha forlatt feltet, feigere virkelig, og andre generasjoner, hvis det finnes noen, vil måtte gjenopprette troverdigheten til evangeliet til fredsfyrsten og hans kirkes integritet.

Nedrustning må være en topp prioritet. De fleste vil være enige i prinsippet – paver og presidenter inkludert – men det er ingen vilje til å gjøre det. Det er over femti år siden vi hadde en bredt anlagt nedrustningsbevegelse i USA eller verden. I mellomtiden har atomtrusselen bare blitt mer alvorlig ettersom atomvåpenkapasiteten øker.

I sitt brev fra 1983, The Challenge of Peace, utfordret de amerikanske katolske biskopene den kjernefysiske avskrekkingen, og kalte det moralsk akseptabelt bare midlertidig og betinget, å kjøpe tid for multilateral atomnedrustning. Men den tiden har allerede gått ut, ifølge Vatikanet, som allerede ba om universell avskaffelse av atomvåpen i 1997. Nylig har kardinal Renato Martino, president for Det pavelige råd for rettferdighet og fred, gått enda lenger: «Individualer og lokalsamfunn har plikt til å uttrykke klart sin fullstendige og radikale avvisning av alle former for vold, spesielt den som drives i Guds hellige navn» (Zenit, 19. februar, 2007).

Så vi har oppfordringer til nedrustning fra selve Vatikanet! I den katolske kirke har det vokst frem en fredsbevegelse på grasrotsiden blant lekfolk – og ikke bare blant de vanlige mistenkte i bevegelsene Catholic Worker, Pax Christi og Plowshares. Akademiske grupper som Kroc Institute ved University of Notre Dame bidrar også.

Enda flere kristne må reise seg for å møte utfordringen. Som Thomas Merton skrev: «Den kristnes plikt i denne [nåværende] krisen er å streve med all sin kraft og intelligens, med sin tro, sitt håp på Kristus og kjærlighet til Gud og mennesker, for å gjøre den ene oppgaven som Gud har pålagt oss i verden i dag. Den oppgaven er å arbeide for total avskaffelse av krigen» (The Catholic Worker, okt. 1961).

Så la oss gå på jobb. De første ordene jeg noen gang hørte fra Dorothy Day for 61 år siden var: "Det er store ting som må gjøres, og hvem vil gjøre det uten de unge?" Ingen årsak er edlere eller mer nødvendig. Be og studer først, kom deg så ut og begynn å bevege deg.

Forfatter:

Tom Cornell, en veteran fredsaktivist og medarbeider i Catholic Worker, bor sammen med sin kone, Monica, på Peter Maurin Farm i Marlboro, New York.