fredag, august 12, 2022

Boken om Den ortodokse kirke alle burde lese!


St.Olav forlag kunne vel ikke ha utgitt en mer brennende tidsaktuell bok enn boken om 'Den ortodokse kirke', dens historie, lære og trosliv. Forfatteren, kunst- og kulturhistorikeren, Caroline Serck-Hanssen, har levert fra seg en svært velskrevet bok. Caroline Serck-Hanssen er noe så skjeldent i vår tid som en kunnskapsformidler, som gjør leserne sine litt klokere. Hun hjelper oss til å forstå kompliserte ting knyttet til historie og teologi, ikke overfladisk, men lett forståelig for hvermannsen. 

Boken er tidsaktuell i den forstand at den kommer i en tid hvor et ortodoks land angriper et annet ortodoks land med rå og brutal krigsmakt, og mange spør: hvordan er det mulig? I 2022? Ikke det at forfatteren går inn i problematikken, men hun gir oss bakgrunn for å bedre å forstå kompleksiteten i Den ortodokse kirkes bindringer til stat og kirke og til de ulike nasjonale kirkene og deres territoriale forståelse.

Men boken er noe langt mer. Den er et praktverk som tar oss med på en spennende og ikke minst svært interessant reise inn i kirkehistorien, inn i teologien, inn i troslivet og kunsten. Skrevet av en norsk forsker for norske forhold på godt norsk! Fabelaktig! 

Vi får også et innblikk i den rike liturgien og gudstjenestelivet, ja sågar en gjennomgang av kirkerommets symboltunge utsmykkning. Her gis også en gjennomgang av Den ortodokse kirkes sakramentslære, og forskjellene mellom Den ortodokse kirke og Den romersk-katolske kirkes teologiske ståsted. Her er det likheter, men også tydelige forskjeller.

Dette er en bok alle burde lese og ha utnytte av, uansett konfesjonell bakgrunn. Selv har jeg vært interessert i ortodoks teologi siden jeg første gangen var på besøk i et ortodoks kloster. Som baptist må jeg være ærlig å si at jeg møtte opp med mange fordomsfulle meninger og skråsikkerhet, men ble overveldet av det Gudsnærværet jeg opplevde i stillheten, i bønnene og i gudstjenestefeiringen. Det var i 1988. Da hadde jeg allerede fått smaken på ortodoksien av å lese om munken Sosima i Brødrene Karamasov av Fjodor Dostojevskij. Siden har jeg fått mange ortodokse venner jeg setter stor pris på, og jeg har besøkt flere ortodokse klostre og kirker i Russland og Estland. Det har gitt meg mye. En av mine gode venner er den russisk-ortodokse presten, fader Georgi Edelstein, en uredd gammel prest som taler både patriark Kirill og president Putin imot. Den ortodokse kirke er mangfoldig, og selv om den taler med en stemme teologisk, består den av mange spennende stemmer, som i tillegg til det rike liturgiske og sakramentale livet med bønnen i fokus, gjør den så rik. For meg personlig har denne kirkens vektlegging av Kristi seierrike oppstandelse betydd svært mye.

De får veldig mye for pengene de som investerer i Caroline Serck-Hanssens bok om Den ortodokse kirke.

Caroline Serck-Hanssen:

Den ortodokse kirke

St.Olav forlag.

360 sider

Ingen kommentarer: