lørdag, august 20, 2022

Artiklene få eller ingen leser

I tre dager nå har jeg publisert en artikkelserie jeg har oversatt om et kristent ikkevold-engasjement. Jeg visste på forhånd at den ville få få, om noen lesere. Erfaring fra tidligere artikkelserier her på bloggen tilsa det. Så jeg ble ikke skuffet, bare trist. Trist på tematikkens vegne. For i en tid som vår, hvor et land i vårt eget nabolag er i krig og Europa ruster opp, burde vel det få kristne til å bli enda mer engasjerte i spørsmål om fred og forsoning, og i aktivt ikkevoldsarbeid. Men tema ser ut til å engasjere noen ganske få. Vi har derimot norske kristne som engasjerer seg i aktiv, ja, til og med gir uforbeholden støtte til Vladimir Putin og hans blodige invasjon av Ukraina. En norsk pastor, og to norske evangelister har ledet an i dette, og får hundrevis av 'likes' i sosiale medier som respons på det de videreformidler av russisk krigspropaganda. 

Hvor er motstemmene? Hvor er de som tar Jesu radikale undervisning i Bergprekenen på ramme alvor? Det finnes de som er opptatt av at vi må vende tilbake til urkirkens praksis, og som holder frem Apg 2,42: "De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene", men synes å glemme at urkirkens praaksis var et ikkevoldelig engasjement helt frrem til keiser Konstantins verdslige overhode. Frem til keiser Konstantin bar ingen kristen våpen. Etter at keiser Konstantin kom til makten, ble det en ære for en kristen å bære våpen. Og vi vet hvordan det gikk. Plutselig begynte kristne og drepe kristne - akkurat slik russisk ortodokse kristne dreper ukrainsk ortodokse kristne, med den russiske patriarkens og en russisk pinsebiskops velsignelse. 

Burde ikke disse spørsmålene engasjere oss? Selv om få gidder å lese de artiklene jeg selv skriver om ikkevold, eller oversetter av andre, kommer jeg ikke til å slutte å gjøre dette. Håpet er at en dag vil flere engasjere seg i disse spørsmålene og problemstillingene.

Ingen kommentarer: