torsdag, august 18, 2022

Nådegaver og prøvelser

"Gud gir oss ingen stor nådegave uten samtidig å gi oss en stor prøvelse."

Ordene til Isak Syreren dirrer i luften i rommet hvor noen av hans disipler er samlet for å høre Isak undervise. Han er lavmælt som når han samtaler to og to. Men det er som om Isak fyller det store rommet med sitt nærvær, og sin personlighet. Det er noen som har den gaven. De behøver ikke å si noe. Nærværet deres taler alene.

"Nådegavene gir han etter samme mål som prøvelsene. De lidelser som rammer deg og som Gud sender deg er alltid et tegn på hvor høyt de sjel har nådd.Trøsten skal tåles med samme mål som bedrøvelsen. Prøvelsene kommer ikke før enn sjelen i det skjulte er blitt delaktig i en storhet som overgår dens egen evne, og ikke før Åndens nåde har kommet den til del. Vår Herres fristelse og apostlene er vitner om dette."

Isak stanser opp, lar ordene synke inn. Disiplene hans sitter som tente lys. Så fortsetter Isak: 

"Men nåden kommer alltid først. Den gjennomtrenger sjelen men det oppleves ikke slik med det samme. Vi må altså i prøvelsens stund merke oss to motsatte ting som ikke har noen likhet med hverandre: gleden og frykten."

Min første tanke er at den undervisningen Isak gir sine disipler er ganske annerledes enn det vi hører av undervisning for disipler i dag. Kanskje fordi Isak snakker ut fra erfaring? Dette må være lært av Ånden. 

Ingen kommentarer: