fredag, august 12, 2022

Dagen for Guds farskjærlighet


Jeg er litt sent ute, for jeg ble først opperksom på dette i formiddag av Christine Vales. Men når dette skrives har vi ennå noen timer igjen hvor vi kan feire dagen for  Guds farskjærlighet! Ikke det at vi ikke kan glede oss over den hver eneste dag - for det kan vi - men den 15.dagen i månden Av, som er den bibelske måneden som vi befinner oss i nå, er en helt spesiell dag!

I år faller den 15 AV på dørget fra kvelden 11.august til kvelden fredag 12.august. Den 15 AV kan på en måte kalles den bibelske 'Valentines-dagen'. Men det handler ikke så mye om vår kjærlighet til hverandre, eller til Gud, som det handler om Hans kjærlighet til oss og det jødiske folket. 

"Med evig kjærlighet har jeg elsket eg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn." (Jer 31,3)

Rotordet for ordet "Abba" er "AV", så hele måneden er egentlig en måned for fokus på Guds kjærlighet, Hans farskjærlighet til oss.

Dette er en dag hvor vi virkelig kan grunne på hvor høyt Faderen elsker oss, så mye av Han sendte sin Sønn, for å sone for alle våre synder.  Når vi vet at vi er elsket av Gud, forandrer det våre liv. 

"Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder." (1.Joh 4,10)

Ingen kommentarer: