mandag, august 29, 2022

Et oppmuntrende profetisk ord om et tidsskifte


Den siste måneden, og særlig de siste ukene, har jeg tenkt mye på engler. På stridende engler, mektige engler, som Herren sender ut på oppdrag fordi vi ber. Jeg er blitt mer og mer overbevist om at det foregår en stor åndelig kamp i den usynlige verden for tiden, og at ondskapens krefter støter sammen med Guds rike. Apostelen Paulus hadde rik innsikt i dette, og skriver om det i flere av sine brev. I brevet til den kristne forsamlingen i Kolossæ beskriver han blant annet: "troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter" (Kol 1,16), og til menigheten i Efesos undertreker han at vi ikke har en kamp mot mennesker, men  mot "makttene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Ef 6,12)

For meg er det blitt tydeligere og tydeligere at vi trenger større innsikt i hva dette dreier seg om. Jeg ble derfor kraftig oppmuntret av en samtale forbederen Dutch Sheets har hatt med sin bror Tim nylig. Og ikke minst overrasket over hvordan dette profetiske ordet samsvarer med det jeg selv har gått rundt å tenkt på. Så oppmuntret at jeg har valgt å oversette deler av det, Så får leserne mine tilgi at det blir litt langt denne gangen. Den som er sulten på åndelig åpenbaring og visdom og ikke på åndelig fastfood, leser det nok! 

Dutch skriver at hans bror Tim er en 'anerkjent leder her i Amerika og rundt om i verden. Gud taler til ham på mange måter - gjennom Ordet, drømmer og profetiske ord.' Her er hva Tim Sheets skriver: 

"Jeg hører noen ting i ånden som er veldig oppmuntrende for meg selv, og jeg håper for andre også. Det er så mye som skjer på nyhetene som fanger fokuset vårt og blir budskapet, og noen ganger må du restarte for deg selv.

Det jeg ser er en profetisk forståelse full av håp angående tiden akkurat nå, på grunn av den åndelige krigssesongen vi er inne i. Jeg har begynt å ane en veldig sterk bevegelse av Den Hellige Ånd som forbinder ting, til og med kobler sammen forskjellige profetiske ord. Det er tusenvis av profetiske ord som peker på dette akkurat nå. Jeg tror at synergien av disse ordene kommer til å forårsake en slags åndelig eksplosjon. Menigheten begynner å få et nytt tankesett. En stund var Ekklesia et konsept vi lærte bort. Jeg tror vi nå beveger oss inn i en faktisk funksjon av konseptene vi har forkynt. Når det skjer, vil vi se noe skje i åndeverdenen. Jeg vil dele et profetisk ord med deg som jeg tror skjer akkurat nå: 

Den Hellige Ånd sa nylig dette til meg: 'Nå begynner sammenslåingen av Kristi åndelige rike i jordriket med himmelriket i ånderiket, på måter og nivåer som ikke er sett før. Denne sammenslåingen vil fremskynde en ny pinseæra. Kraft og Rikets myndighet vil bli sett på jorden som aldri før.’

Vi har profetert dette i lang tid, og Den Hellige Ånd sier at disse to rikene nå smelter sammen.

Herlighet vil nå fylle forberedte territorier, regioner og nasjoner. Menigheten får grep på disse stedene med bølge etter bølge av Kongens manifeste tilstedeværelse som gyter plutselige mirakler.’ Dette er sesongen vi er inne i akkurat nå. ‘Rikets fiender vil bli desorienterte og vil bekjempe hverandre, noe som resulterer i friheter fastsatt av kong Jesus og hans Ekklesia. Den vil bli assistert av Mine englehærer, for Jeg vil helt sikkert frigjøre Mine mektige for å arbeide sammen med dere, Mine mektige engler beveger seg inn i jordriket.’

Noe skjer i åndeverdenen, og de mektige omtales som høytstående autoriteter (engler). Ja, helvete har fyrstedømmer og makter, men det har vi også (åndelig hjelp). Og våre er større, og våre er sterkere. Jeg har fundert på: «Hva er denne sammenslåingen nå av disse høytstående englene som samarbeider med Ekklesia i visse regioner og territorier?» Jeg tror det er her Guds herlighet kommer til å øke på en slik måte at den vil øke skape mirakler og gjennombrudd i hele regioner.

Jeg tror vi beveger oss nå - ikke år fra nå - inn i en sesong med plutselige - plutselige slag fra høytstående autoritetsengler under Den Hellige Ånds tilsyn som er drevet av dekretene til en fungerende Ekklesia. Ekklesia er så mektig når du forstår hva Kristus sa. I årevis forsto vi ikke - det var et rettferdig konsept vi lærte og lurte på når vi ville få det og ting ville begynne å skje. Men noe begynner å skje nå – den rest som er igjen tar dette opp og begynner å fungere som en faktisk fungerende Ekklesia.

Når dette skjer, kan forskjellige ting gjøres av Den Hellige Ånd. Han vil legge til engler, og vi forstår virkelig ikke hvor mektige de er. Men Han sier nå at Han kommer til å bringe disse englene inn i jordriket. Jeg forstår ikke alt dette, men jeg vet at Den Hellige Ånd har planer om at Hans Ekklesia skal vinne noen store seire. Vi kommer ikke til å tape. Han skal lede og veilede oss. Jeg tror noen få av disse englene er noen av de mektige vi ser i Bibelen - de døde ikke. Det er ingen englekirkegårder. Jeg tror at Ekklesiaene i forskjellige regioner har bygget altere i sine territorier, hvor Gud blir respektert og æret. Det er flere bønner og trosdekretene øker. Den Hellige Ånd sier at Han kommer til å legge til dette, og bringe mektige, høytstående autoritetsengler til å samarbeide og bistå i våre gjennombrudd i jordriket. Jeg føler at dette er for nå.

Dr. Hodges var hos oss for noen uker siden, og han forkynte et flott ord, som vanlig. Men jeg spurte ham om han ville be over oss. Han begynte å be et profetisk ord, og mens han gjorde det, følte jeg et skifte! La meg beskrive det slik:

Dutch, du og jeg er gamle nok til å vite hva et stokkskifte er. Du trykker på den clutchen når du skifter gir. Noen ganger hører vi tannhjul male før de glir inn på riktig plass. Jeg føler vi er på det punktet hvor vi sliper for å komme i gir. Mens Dr. Hodges ba, følte jeg at vi kom i gir. Jeg kjente at vi kvernet, og mens han ba, skled vi i gir.

Jeg føler at Ekklesia skifter til et annet gir. Sammen med det Den Hellige Ånd gjør, vil ting endre seg og profetisk forståelse vil finne sted. Den Hellige Ånd legger nå til engler som er veldig sterke og mektige. Jeg har sett dem og vil tale om dem snart, og snakket til og med om dette i gudstjeneste søndag. Men jeg er trygg og føler sterkt at noe har endret seg, og vi flytter inn i et annet gir.

Kongen sa at jeg skal bygge min kirke (Ekklesia). Han sa ikke at han bygde barnehagen sin. Tenk på hva han sa, og det er sterkt. Matteus 16:18-19 (The Passion Translation) sier:

«Jeg gir deg navnet Peter, en stein. Og denne klippen vil være grunnfjellet som jeg skal bygge min kirke på – min lovgivende forsamling, og dødens makt vil ikke kunne overmanne den! Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike for å forby på jorden det som er forbudt i himmelen, og for å frigi det som er forløst i himmelen på jorden.»

Helvetes porter vil ikke overmanne oss (kirken) eller holde ut mot oss. Kirken har forsøkt å holde ut mot helvete. Helvete kan ikke holde ut mot en ekte Ekklesia, og jeg tror at Ekklesia nå er sterk nok for det som venter. Nøkler til å åpne dører blir overlevert til oss; vi har ikke hatt disse nøklene før. Og jeg tror disse englene er en del av dette.»

Dutch Sheets responderer:

"Tim, mens du snakket, husket jeg en gudstjeneste for 15 eller så år siden da jeg bokstavelig talt hørte det du nettopp beskrev, en malende lyd. Det hørtes akkurat ut som gir som ennå ikke var synkronisert og prøvde å skifte på plass. Jeg spurte Gud hva jeg hørte, og han sa til meg: «Tidene prøver å koble seg sammen.» Jeg visste at det ikke var mystisk – vi går fra årstid til årstid – men han ga meg en manifestasjon, noe jeg kunne høre i ånden. Ved å høre girene, viste han meg at han prøvde å flytte oss inn i neste sesong, men kirken var ikke helt klar. Men nå skal jeg hjelpe til med å presse det utstyret på plass; det kommer til å skje.

Jeg hørte Herren også si: 'Du må hjelpe folk å forstå hvordan de skal skifte gir MED MEG, og ikke kjempe mot skiftet.' Jeg tror vi er inne i et utrolig skifte akkurat nå, og går inn i neste fase. Jeg tror det er noen ting Gud kommer til å rydde opp i og forme angående planene hans for resten av dette året. Neste år vil en utrolig overgang inn i neste fase finne sted. Men det begynner faktisk nå. Det skjer ikke over natten - det begynner å skje, og vi, som Ekklesia, hjelper til nå.

Dette ordet resonerer virkelig med meg, Tim og jeg tror det er riktig. For disse stedene hvor Ekklesia er forberedt, er Gud i ferd med å bringe frem noen plutselige. Hvorfor ber du ikke inn i dette nå."

Ingen kommentarer: