tirsdag, august 02, 2022

En linje av tiggere

Denne tirsdagen mintes vi 139-årsdagen for Eberhard Arnolds fødsel. På et møte i 1935 sa han:                                          

"Kristus ønsker å åpenbare seg i et kristent samfunn hvis medlemmer ikke lenger søker sin egen ære og sin egen storhet; Han ønsker å åpenbare seg i et kristent saamfunn hvor alle er små, alle er broderlige, alle er av den barnlige Ånd. Kristus ønsker å åpenbare seg i et kristent samfunn der den barnlige Ånd plasserer oss alle i en linje, alle i samme linje, en linje av tiggere. Uansett hvor et slikt kristent samfunn lever i den sanne Ånd, uten noe hykleri og uten noe religiøst oppvisning – uansett hvor et slikt kristent samfunn eksisterer hvis eneste mål er at Kristus åpenbarer seg, som vender seg til ham for alle ting – her gir demonene etter; her åpenbarer Kristus seg som den levende Ånd, og Gud åpenbarer seg selv. som den levende Gud."

Eberhard Arnold (bildet) var en tysk teolog, filosof og forfatter som levde i årene 1883 til 1935. Han er grunnlegger av den anabaptistiske Bruderhof-bevegelsen.

Ingen kommentarer: