fredag, august 26, 2022

Gud ser det hele fra tronrommet


Vi lever i en verden som synes å falle fra hverandre. Ser vi det derimot fra Guds synsvinkel, ser vi at ting faller på plass i Guds timeplan, i Hans planer og at Han holder det Han har gitt løfter om i sitt evige ord. (Bjørn Olav Hansen, 25.august 2022

Ingen kommentarer: