søndag, august 21, 2022

Sang i Ånden i moskeen


Douzhan arbeider blant muslimer i et land i Sentral-Asia. Han brenner etter å se hele dette området bli evangelisert og forvandlet av Jesus. Nylig fortalte han hvordan Gud brukte ham under fredagsbønnen i en moske:

"Jeg hadde ofte kontakt med mullaen i moskeen og pleide å si til ham at han måtte tale sannhet til dem som kommer og lytter til ham. Jeg pleide å si at han skulle lese fra Torahen, Zabur og Injil (evangeliene) i stedet for Koranen. En fredag når folk hadde kommet for bønnen og ventet på at mullaen skulle begynne å synge ut bønnene som man gjør, sa han plutselig til meg: 

- Du får ta bønnen i dag.

Jeg ble helt satt ut og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men Den Hellige Ånd kom meg til hjelp og i stedet for å synge ut de vanlige ordene, så begynte jeg å synge i Ånden. 

Når jeg hadde sunget klart og tydelig de ordene som Ånden ga meg spurte mullaen: 

- Hva sang du? 

Hva skal jeg si, tenkte jeg. Men da kom Joh 3,16 til meg, og jeg leste de ordene for de som var samlet i moskeen. Siden leste jeg ordene fra Matt 11,28-30: 'Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett'. 

Etter det sa jeg til dem: - Om dere kommer til Jesus frelser han dere og gir dere fred.

Mullaen og jeg besøker hverandre ofte og drikker te og taler om Gud.

- IBRA-Radios misjonær i Sentral-Asia / Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: