torsdag, august 04, 2022

Obs! Obs! Den mest skjebnesvangre dagen i jødens historie er Tisha B'Av - våk og be!


Tisha B'Av er den mest skjebnesvangre dagen i jødenes historie. Det er virkelig en dag for sorg og gråt. I år faller dagen på døgnet mellom solnedgang lørdag 6.august og når natten faller på søndag 7.august 2022. Utrolig nok ble både Det første og det andre Tempelet ødelagt på denne dagen. Dette er også dagen da jødene ble fordrevet fra både Spania og Tyskland. Klar for bare én til? Andre verdenskrig og Holocaust, konkluderer historikere, var faktisk den langvarige konklusjonen av første verdenskrig som begynte i 1914. Og ja, utrolig nok erklærte Tyskland krig mot Russland, og satte effektivt den første verdenskrig i gang, på 9. av Av, Tisha b'Av. Faktisk signerte Hermann Göring, Hitlers stedfortreder, ordren om "endelig løsning", som var nazistenes dødsdom for jødene i Europa, den 13. Av, 31. juli 1941.

La oss se nærmere på dette: 

Den 9. Av, Tisha b'Av, minnes vi en hel rekke katastrofer som er så alvorlige at det helt klart er en dag satt av Gud for å sørge. Dagen er da også en spesiell sørgedag for jødene. La oss sørge sammen med vår eldre bror i troen. Jeg har oversatt en artikkel fra den jødiske organisasjonen Chabad som i kortfattet form går gjennom de historiske begivenhetene: 


Se for deg dette: Året er 1313 fvt. Israelittene er i ørkenen, nylig etter å ha opplevd den mirakuløse utvandringen, og er nå klar til å gå inn i det lovede land. Men først sender de ut et rekognoseringsteam for å hjelpe til med å formulere en forsvarlig kampstrategi. Spionene kommer tilbake på den åttende dagen i måneden Av og rapporterer at landet er uovervinnelig. Den natten, den 9. Av, gråter folket. De insisterer på at de heller vil reise tilbake til Egypt enn å bli slaktet av kanaanittene. G-d er svært misfornøyd med denne offentlige demonstrasjonen av mistillit til hans makt, og følgelig kommer den generasjonen av israelitter aldri inn i det hellige land. Bare barna deres har det privilegiet, etter å ha vandret i ørkenen i ytterligere 38 år.

BEGGE TEMPLENE ØDELAGT 

Det første tempelet ble også ødelagt den 9. Av (423 fvt). Fem århundrer senere (i 69 e.Kr.), da romerne nærmet seg det andre tempelet, klare til å brenne det, ble jødene sjokkert da de innså at deres andre tempel ble ødelagt samme dag som det første.

DEN TAPTE KAMPEN VED BETAR


Da jødene gjorde opprør mot romersk styre, trodde de at deres leder, Simon bar Kochba, ville oppfylle deres messianske lengsler. Men deres håp ble brutt i 133 e.Kr. da de jødiske opprørerne ble brutalt slaktet i det siste slaget ved Betar. Datoen for massakren? Selvfølgelig – den 9. Av!

ROMERE PLØYET OPP BEIT HAMIKDASH

Ett år etter deres erobring av Betar, pløyde romerne over Tempelhøyden, vår nasjons helligste sted.

JØDENE BLE FORDREVET FRA ENGLAND 

Jødene ble utvist fra England i 1290 e.Kr., du gjettet riktig, på Tisha b'Av.

JØDENE BLE FORDREVET FRA SPANIA 


I 1492 gikk Spanias gullalder mot slutten da dronning Isabella og hennes mann Ferdinand beordret at jødene skulle forvises fra landet. Utvisningspåbudet ble undertegnet 31. mars 1492, og jødene fikk nøyaktig fire måneder på seg til å ordne sine saker og forlate landet. Den hebraiske datoen da ingen jøde lenger fikk være i landet hvor han hadde hatt velkomst og velstand? Å, nå vet du det – den 9. Av.

BEGGE VERDENSKRIGENE STARTET I MÅNEDEN AV

Klar for bare én til? Andre verdenskrig og Holocaust, konkluderer historikere, var faktisk den langvarige konklusjonen av første verdenskrig som begynte i 1914. Og ja, utrolig nok erklærte Tyskland krig mot Russland, og satte effektivt den første verdenskrig i gang, på 9. Av, Tisha b'Av.

Hva synes du om alt dette? Jøder ser dette som nok en bekreftelse på den dype overbevisningen om at historien ikke er tilfeldig; hendelser – selv forferdelige – er en del av en guddommelig plan og har åndelig betydning. Tidens budskap er at alt har en rasjonell hensikt, selv om vi ikke forstår det.

Så langt Chabad organisasjonens artikkel. Guds ord oppfordrer oss til å våke og be. Derfor vil jeg oppmuntre oss til å bruke denne dagen til det. Be for situasjonen i verden nå, en verden som opplever så mange rystelser og uro. La oss denne dagen spesielt be for jødene, for Israel og Jerusalem.

Et forslag til: Jødene leser Klagesangene denne dagen. La oss gjøre det samme. Boken har fem korte kapitler. Be den gjerne høyt, og klag din nød for Herren.

Ingen kommentarer: