lørdag, august 20, 2022

Det svikefulle hjertet - et profetisk budskap


Den greske forbederen George E. Markakis skrev for noen dager siden en artikkel på sin Facebook-side, som jeg opplevde så viktig at jeg spurte om hans tillatelse til å oversette det til norsk. George E. Markakis, som har en profetisk-apostolisk tjeneste i hjemlandet Hellas, besøkte oss i vårt hjem i forbindelse med et forbønnsoppdrag i Lillehammer i 2002. Vi hadde da holdt kontakt med hverandre en tid. På bildet taler Markakis i Italia. George Markakis er til høyre i bildet. 

Mens jeg bruker litt stille tid denne morgenen i meditasjon og bønn, ble jeg oppmerksom på ordene fra Jeremia 17:9-10: 'Hjertet er mer fullt av svik enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem skjønner seg på det? Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.'

Det er svært interessant hver gang jeg tenker på hvor mange tror på Jesus Kristus tar for gitt at hans nåde automatisk vil dekke deres feil og manglende respekt som de har forvoldt andre skade, smerte og sorg uten omvendelse og gjenopprettelse. 

De tenker at fordi Gud tilgir og fordi vi er under nåden, kan de fortsette å holde mørket i hjertet og så mørke i andres liv, uten å vite at Gud sa det tydelig gjennom Jeremia:

"Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger."

De samme ordene gjentok Jesus til sin kirke og sa: "... og som gjengjelder hver og en av dere etter det han har gjort." (Åp 2,23)

Men så svikefullt er menneskets hjerte ved syndens villfarelse og selvrettferdighet, at når mørket hersker i hjertet, er mennesket ikke i stand til å skjelne sine egne gjerninger når de er onde.

Jeg tror det er godt å huske at Gud tilgir våre synder veldig enkelt og enkelt på grunn av vår tro på Jesu Kristi offerblod, men det setter ikke hele resten av Skriften til side som advarer med rungende ord: "Det et menneske sår, skal det også høste." 

Det målet vi setter for andre vil vi selv bli målt med.

Hvert menneske skal få etter sine egne gjerninger.

Én ting er for Gud å love at det ikke er noen fordømmelse for dem som tror på Jesus (refererer til dommen på vredens dag og evig liv eller evig fordømmelse), og det er en annen at Herren vil rettferdiggjøre hver enkelt i samsvar med de gjerninger han gjør.

Apostelen Paulus skrev om de troende at vi ville bli dømt etter våre gjerninger:

«For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, både det gode og det onde."(2. Korinter 5:10)

Vi vil ganske enkelt ikke bli dømt til evig straff, men vi vil bli straffet, som Jesus selv forklarte:

Luke 12:47-48: "En tjener som kjenner sin herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som kjenner den, og gjør det som fortjeener slag, skal slippe med færre. Av dem som har fått mye, skal det ventes mye, og av dem som er mye betrodd, skal det kreves desto mer."

Dette er hva Herren krever..... skriver "krav", det er ikke et høflig forslag, det er et krav!

Det Herren krever å gi og advare til dem som er ulydige, er at etter å ha reddet oss fra syndens tilstand og mørkets makt, kalte han oss til å leve i lyset, vandre i lyset, være hans lys når det skinner. på jorden.

Når vi troende lar mørket styre våre hjerter, ord og gjerninger, da vil Gud gjengjelde hver enkelt etter våre veier og etter våre gjerninger.

Og som Jesus sa, noen vil være veldig vellykkede!

Ingen kommentarer: