onsdag, august 10, 2022

Munnkurv på menneskefrykten


Herren kaller menn og kvinner til å bli hans stemme til nasjonene, men stor motstand har funnet sted. Stemmer har blitt stilnet på grunn av frykt for mennesker, og som et resultat går folk til grunne på grunn av mangel på forståelse som bare profetisk sannhet kan tilby.

Da Herren kalte Jeremia til å bli profet, motsto Jeremia først kallet ved å bruke sin alder som en unnskyldning. Jeremias misforståelse av Guds veier var motivert av frykt – en frykt for hva folk ville tenke. «Herren svarte: «Ikke si: 'Jeg er for ung', for du må gå dit jeg sender deg og si hva jeg enn sier til deg. Og vær ikke redd for folket» (Jeremia 1:7-8).

Lydighet og fryktløshet var de to spørsmålene Herren forsterket i sin instruksjon til en motvillig Jeremia. Når disse to problemene ble overvunnet på et personlig nivå, ville Jeremia fortsette å bli en av de mest betydningsfulle og produktive profetene i bibelhistorien.

Paulus måtte håndtere lignende problemer med Timoteus. Timoteus ble bedt om å vekke til live gavene i ham for å tenne troen hans i en tid med personlig utfordring. Gavene hans hadde blitt redusert fra en flamme til bare en glør under påvirkning av frykt. Paulus sa: "For Gud har ikke gitt oss en ånd av frykt og motløshet, men av kraft, kjærlighet og selvdisiplin" (2. Timoteus 1:7). Selvdisiplin er mer enn bare å leve et rent og hederlig liv. Det er en disiplin som krever at vi stilner fryktens stemme, slik at lydighet kan finne sted.

Herren river murer av frykt og motløshet i sin menighet. Disse murene sto i veien for at Jeremia tok imot kallet hans, og de var en hindring Timoteus måtte overvinne slik at han kunne fullføre godt. Alltid tilstede i vårt kall vil være tilstedeværelsen av frykt i en eller annen form. Det må tas tak i, ellers vil vi gi etter i båndet og gjøre oss til en tjener for dens befalinger.

Vi må stille oss selv flere spørsmål hvis vi skal løsrive oss fra fryktens bånd og bevege oss fritt med Ånden. Hvor har vi vært stille på grunn av frykt? Er frykten vår motivert av økonomisk trygghet, opprettholdelse av aksept i vår nåværende sirkel av fellesskap, eller unngå omveltningen som vil komme når vi taler Herrens ord?

Å gå over terskelen til frykt vil føre oss til stedet for vårt kall. Herren peker på frykt i sin menighet hvor det blir satt munnkurv på sannheten. Forvent at lyden av frihet vil stige i de kommende dagene når stemmer en gang holdt i trelldom til frykten for mennesker begynner å tale Herrens ord fryktløst. Et nytt nivå av klarhet vil komme når menigheten oppdager sin fryktløse stemme og begynner å snakke sannheten i kjærlighet til en forvirret verden holdt som gissel av løgner og bedrag.

- Garris Elkins/oversatt til norsk av:Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: