torsdag, august 25, 2022

En åndelig veileder er hentet hjem av Gud

"The Orthodox Way" ble intet mindre enn en livsforvandlende bok da jeg leste den første gangen i 1979. Da var jeg 21 år gammel. I går, onsdag 24.august 2022, sovnet forfatteren, Metropolitt Kallistos Ware, stille inn i en alder av 87 år. Boken har jeg lest så mange ganger at den har gått helt opp i limingen, og alle sidene er nå løse. Jeg fikk mye av min åndelige fostring gjennom nettopp denne boken, og den har lagt grunnlaget for mye av mitt teologiske ståsted.

I "The Orthodox Way" skriver Kallistos Ware innsiktsfullt om Gud som mysterium, Den trenige Gud, Gud som skaper, Gud som menneske, Gud som Ånd, Gud som bønn og i en epilog: Gud som evighet. 

At Kallistos Ware, som regnes som et av vårt århundres mest innflytelsesrike teolog, ikke bare innenfor Den ortodokse kirke, men i hele kristenheten, oppholdt seg i lengre perioder i evangelisten Johannes' kloster på Patmos, bærer hans forfatterskap og hans levde liv et sterkt vitnesbyrd om. Det er lett å tenke på og sammenligne Kallistos og Johannes! Jeg tenker i grunnen på Kallistos som vår tids Johannes! Begge var Kristusmystikere i ordets egentlige betydning, og begge var drevet av en lidenskap for Kristus, for foreningen med Ham, for bønnen og kjærligheten.

Kallistos Ware ble ordinert til prest i 1966, ble utnevnt til biskop i 1982 og fikk senere tittelen metropolitt, som i Den ortodokse kirken tildeles kirkeledere av særskilt betydning. Store deler av sitt liv levde og virket han i Oxford i England, der han var prest i en ortodoks menighet. Han underviste også ved universitetet i Oxford i mer enn 30 år.

Metropolitt Kallistos Ware var også en sann økumen, og han har gjort en betydningsfull innsats med å oversette Filokalia til engelsk, en samling tekster om bønn fra 300 til 1300 tallet. Dette arbeidet gjorde han sammen med Gerald Palmer og Phillip Sherrard. I ortodoks trasisjon ansees lesningen av Filokalia som den viktigstte etter Bibelen.

Som mine ortodokse venner sier når noen dør: Evig ihukommelse! Fred med Kallistos Ware's gode minne.

Ingen kommentarer: