fredag, august 05, 2022

Salme 100 og takksigelsens hemmelighet, del 8


Takksigelse og lovsang åpner dører og porter inn i det himmelske! "Bank på, så skal det lukkes opp for dere," sier Jesus, når Han underviser om bønn. Salmisten som har skrevet Salme 100 sier det slik i vers 4: "Gå inn gjennom hans porter ned takkesang, inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn." Dette verset henleder vår oppmerksomhet på Forgården, Det hellige og Det aller helligste i Tempelet. Lovsangen og takkesangen fører oss like innfor Forhenget, som ved Jesu soningsdød på korset, er revet i stykker og veien like inn til Guds trone er åpen. 

"Takk Gud under alle forhold," skriver apostelen Paulus. Han viste det i praksis når han og profeten Silas satt fengslet i det innerste fangehullet i fengselet i Filippi. Med beina og armene festet i lenker sang de lovsanger i nattten. Og dørene åpnet seg, både bokstavelig og i overført betydning, 

Men jeg synes det er lettere sagt enn gjort! Det er dager da det er vanskelig å være takknemlig og uttrykke takknemlighet. Så ærlige må man være. Det finnes tunge dager, og det finnes onde  dager, og da må vi kunne klage vår nød til Herren. Men jeg tror samtidig at det å vise takknemlighet under alle forhold er et valg vi tar. For det er alltid noe å være takknemlig for. Ting kunne gått enda verre! Når jeg for eksempel falt ut av bilen, etter å ha viklet foten i en antenneledning, skled i en vanndam og for bortover et stykke og slo kjeven i et stige som sto inntil veggen og pådro meg en brist i kjeven. Da kunne jeg slått meg enda mer, fått kjevebrudd, skadet hodet, osv. 

Så må vi heller ikke glemme at tilbedelse er ikke noe vi skaper. Det er forskjell på lovsang og tilbedelse. Lovsangen kan gå over i tilbedelse, fordi lovsangen er en port som åpner opp en dør som fører inn i tilbedelseen. Tilbedelse derimot kan bare skapes av Den Hellige Ånd.

Himmelen har mange rom, med skjulte skatter og rikdommer. Takksigelsen og lovsangen åpner dørene og portene inn til disse rommene. Derfor er lovsangen og tilbedelsen et mektig åndelig våpen i vår munn.

fortsettes

Ingen kommentarer: