mandag, august 22, 2022

Krigen i Ukraina har ført til tap av 400 baptistmenigheter


Russlands blodige krigføring i Ukraina får dramatiske følger i form av tap av menneskeliv, ødelagte byer, bolighus, infrastruktur, men det går hardt ut over landets menighetsliv. Den ukrainske baptistunionen har for eksempel mistet 400 av sine menigheter. Dette skyldes ikke bare at flere av deres kirkebygg er ødelagt av bomber og rakettangrep, men også det forhold at mange av medlemmene er drept eller er enten internt fordrevne eller på flukt ut av landet. Flere av disse baptistmenighetene har mistet hele sitt lederskap. Det er The Christian Post som melder dette.

En norsk kristen som stadig skriver støttende innlegg på Facebook til fordel for Russland og Vladimir Putin, skrev forleden at 'det finnes ikke kristne i Ukraina'. Stakkars mann! Ved siden av et rikt og blomstrende kirkeliv, er Ukraina det europeiske vekkelseslandet fremfor noe. Det er også det landet i Europa som har flest baptister, og noen av de største baptistmenighetene - så snakk om å fremsette løgnaktige og tullete påstander! Den ukrainske baptistunionen alene teller 113.000 døpte medlemmer og hadde før krigen startet for et år siden 2272 menigheter. I tillegg kommer tusenvis av regelmmessig og tilfeldig møtebesøkende. 

La oss be for de mange kristne trossøsken som har mistet noen av sine kjære, har mistet hjemmet sitt og menigheten sin og som er på flukt og er redde.

Ingen kommentarer: