lørdag, mars 23, 2019

Det nye livet

"Når Jesus proklamerte Guds rike på jorden, var det ikke for at folk skulle være komfortable med å synde. Han kalte dem til et nytt liv i Ånden og til borgerskap i hans elskede fellesskap, som alene er i stand til å skape fred."

- Clarence Jordan (bildet), 1912-1969, baptistpastor, professor i nytestamentlig gresk og grunnlegger av Koinonia, en gård hvor hvite og fargede bodde og arbeidet sammen i raseskilletidens USA.

Ingen kommentarer: