tirsdag, mars 19, 2019

De rene av hjertet skal se Gud

"Ørkenen er et bilde på den store fasten i kirkeåret," skriver Peter Halldorf og legger tiL "Førti dager til å tømme seg for alt det som splitter. Et renselsesbad for sansene. En lettelse for tunge og buk. Til den Andre avtegner seg, avklaret, for et fast blikk.

'Men er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst', sier Jesus. Og Mester Echart skriver: 'Det øye jeg ser Gud med, er det øyet som Gud ser meg med.'

Alt handler om å se, med et klaret indre blikk. 'Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud', fortsetter Jesus.

Som ingen annen religion gir kristendommen ordet til blikket."

- Peter Halldorf: Hellige røtter. Luther forlag 2002, side 30

Ingen kommentarer: