tirsdag, januar 04, 2022

Et profetisk syn for vår tid


 "Min kjæreste tar til orde og sier: Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom! Nå er vinteren omme, regnet er forbi, det er borte. Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduen kan høres i landet. Frukten på fikentreet modner, blomsten på vinstokken dufter. Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!" (Høy 2,10-13)

Dette skriftstedet uttrykker i vakre åndelige bilder, en profetisk visjon om utøselsen av Den Hellige Ånd i de siste dager. Den taler om en spesiell tid med "guddommelig inngripen" hvor Herren vil åpenbare seg selv og sin herlighet, gjennom et forberedt felles vitne, som forutsett av Jesaja:

"Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, skodde dekker folkene. Men over deg går Herren opp, hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang." (Jes 60,1-3)

På dette nåværende tidspunkt søker Herren etter dem som er villige til å sette til side tidligere religiøse begreper og på nytt kultivere sitt åndelige øre for å høre et «nåværende ord» fra ham. Til disse sier han: «Stå opp, min kjære, min skjønne, og kom avsides!»

Dette progressive «oppover» ropet – ut fra travelheten med «menneskelig aktivitet» og inn i en atmosfære av «guddommelig aktivitet», trekkes de som svarer inn i en tid for forberedelse til den nærmer seg tid for «guddommelig intervensjon».

"Vinteren er forbi, regnet er over og borte." Tidligere "karismatiske" besøkelsestider i kirken resulterte i en bred eksponering for det overnaturlige gjennom utøselsen av "Dåpen i Den Hellige Ånd" som har blitt mottatt av mengder. "Den Hellige Ånds gaver" i Kristi kropp ble vanlig. Dette har bidratt til å legge grunnlaget for en ny og større utøselse av Den Hellige Ånd.

"Regnet er over og borte." Denne nåværende «tilsynelatende» tiden med åndelig tørrhet oppnår sin hensikt ved å forårsake et intenst ønske i oss om en videre bevegelse av Den Hellige Ånd, og en større manifestasjon av Herrens nærvær.

"Fryd dere, Sions barn, gled dere i Herren deres Gud! For han gir dere regn i rette tid, han lar regnet falle som før, både høst og vår. Hver treskeplass fylles med korn, pressekommene renner over av ny vin og fin olje." (Joel 2,23-24)

(Merknad fra oversetteren: Forfatteren av artikkelen bruker King James oversettelsen fra 1611. Der heter det: "... for Han har gitt dere tidligregnet i hensynsfullhet, og Han vil la regnet komme ned til dere - tidligregnet og senregnet i den først måneden.")                                                                                  

Den "første måneden" relaterer seg til tiden vi lever i, begynnelsen av den tredje dagen og avslutningen av menighetens tidsalder. Den bekrefter at en dobbel del er i ferd med å bli gitt, for å bringe oss til det nødvendige nivået av åndelig modenhet for å oppnå Hans endetidsformål.

"Blomstene dukker opp på jorden." En av fordelene med denne «dobbelte porsjon»-tjenesten (tidlig- og senregn sammen) er at utvalgte sønner (overvinnere) vokser mot åndelig modenhet (blomstene dukker opp). Disse utvalgte sønnene finner andre som går gjennom "handlingene" i denne nåværende forberedelsestid. De oppmuntrer hverandre når de deler sitt vitnesbyrd om hvordan Herren oppnår sine hensikter i dem.

"Tiden for fuglesang er kommet, og turtelduens røst blir hørt i vårt land." Sann tilbedelse begynner å bli gjenopprettet i Kristi kropp. Denne "fuglesangen" (profetisk tilbedelse i harmoni) er nøkkelen som låser opp døren til det himmelske riket (Sion). Her «i vårt land» (steder der aktiviteten til Hans Hellige Ånd er velkommen), åpenbarer stemmen til turtelduen (profetisk åpenbaring) det utfoldende mønsteret for denne siste dags besøk. Et enormt nytt rike av åndelig forståelse og erfaring er i ferd med å bli tilgjengelig for alle som svarer på dette oppadgående kallet.

"Fikentreet setter frem sine grønne fikener." Selv om Israel fortsatt er en grønn fiken, fungerer det som en nasjon, og hele verden blir klar over hennes tilstedeværelse og betydning.

"Frukten på fikentreet modner, blomsten på vinstokken dufter." Selv om druene ennå er møre, begynner disse «forberedte vitnene» å fungere i et høyere rike av profetisk salvelse. Hele verden er i ferd med å bli klar over deres nærvær og betydning, når Jesus begynner å dukke opp (Parousia) i en større manifestasjon av Hans nærvær.

"Men over deg går Herren opp, hans herlighet viser seg over deg.Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot den soloppgang." (Jes 60,2-3)

På dette nåværende tidspunkt er det et ytterligere kall som går ut fra Herren til de som hungrer etter mer. Han sier: "Stå opp og bli med meg." De som hører dette kallet og svarer, blir forberedt av Herren til å bli kar gjennom hvem hans herlighet vil bli åpenbart i denne kommende besøkelstiden.

Det er en fristelse å hvile i trøsten og tryggheten til tidligere strålende besøkelsestider, men Herren oppildner oss til å svare på dette kallet til en enda høyere sfære. Det må tas et bestemt valg om å gå fra hverandre og betale prisen for dette kallet, uansett hva det måtte være, eller hvor det enn måtte føre.

"Se, jeg står dor døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg må inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg." (Åp 3,20)

Når vi reiser oss for å åpne denne himmelske døren til «måltid med Jesus», ved å uttrykke vår åndelige sult og behov for ham, vil han holde «måltid med oss» ved å formane oss:

"Derfor gir jeg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule sin nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se." (Åp 3,18)

Når vi reagerer på dette ordet fra Herrens råd, vil vi motta styrke til å heve oss over vår nåværende tilbøyelighet til å være fornøyd med naturlig forsyning og velsignelse alene. Da vil vi bli satt i stand av Den Hellige Ånd til å bli dette vitnet om Hans Herlighet på den kommende dagen for Hans kraft.

"Deretter så jeg, og se! - en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der, så ut som jaspis og karneol og tronen var omgitt av en regnbue, den var som smaragd." (Åp 4,1-3)

Dette er en levende beskrivelse av Hans herlighet. Hans nåværende kall er å stige gradvis oppover mot dette sfæren av Hans herlighet. Bare de som nå opplever denne forberedelsestiden vil være i stand til å motta åpenbaringen av hans hensikt, og dermed bli som en «brennende tornebusk» (2. Mosebok 3:2) som vil åpenbare den oppstandne Kristus i all hans herlighet.

I denne nåværende tiden med forberedelse til den kommende «hans krafts dag», er det mye Herren ønsker å gjøre kjent. På grunn av mangfoldige krav fra tiden vi lever i og vår motvilje til forandring, la oss igjen meditere over hensikten med hans nåværende kall: "... stå opp, min elskede, miin vakre jente, og kom1" (Høysangen 2:10).

Måtte vi ikke ta lett på å både høre og svare på det Jesus sier til oss på denne tiden.

- Wade Eugene Taylor (bildet), 1929-2012, amerikansk forkynner. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: