torsdag, januar 27, 2022

Shoah - ødeleggelsens dag


 "Ødeleggelsens dag" - Yom HaShoah - er det hebraiske ordet som er gitt Holocaust. Det er ganske så beskrivende på den karastrofen som rammet seks millioner jøder og deres etterlatte. Av de ni millioner jøder som var bosatt i Europa, ble omtrent en tredjedel drept på bestialsk vis. Deriblant over en million barn. Et ondskapens nettverk bestående av over 40.000 fasiliteter i Tyskland og i tyskokkuperte territorier ble brukt for å konsenrere, fange og drepe jøder, ene og alene fordi de var nettopp det, jøder.

Den jødiske profeten Sefanja satte ord på denne delen av den jødiske historien slik: 

"En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dager med skyer og skodde." (Sef 1,15)

Den lille og eneste jødiske staten som reiste seg i askregnet av Holocaust er i dag er truet med tilintetgjørelse, fra Iran og av islamistiske terrorgrupper. Det er økende antisemittisme og antisionisme fra både høyre- og venstreside i land etter land, og antivaksinemotstandere har på en skammelig måte satt likhetstegn mellom den behandlingen jødene ble utsatt for i mellomkrigstidens og nazitidens Tyskland med de selv påstår at de opplever. Dermed løper de antisemittenes og antisionistenes ærende. 

På Holocaust dagen i dag er det mange grunner for å sørge over tapene av millioner av menneskers liv, og stadig kjempe for at de aldri blir glemt.

Ingen kommentarer: