onsdag, august 23, 2023

De som kjenner sin Gud vil stå fast og holde ut


Daniel profeterte om en fremtidig generasjon av sterke åndelige forkjempere som ville kjenne Gud ved å observere og oppleve Ham og vil gjøre mektige gjerninger til Hans ære. Daniel 11,32: "Men de av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut."

Denne profetiske fremstillingen er veldig kraftig i det hebraiske språket. Det betyr å bli styrket med makt for å seire. Den formidler manifestasjonen av overnaturlige begavelser for å være sterk og modig med et resolutt ansikt.

I oss selv har vi ikke disse egenskapene. Guds modige og krigerske egenskaper kommer ved åndelig formidling, gjennom å tilbringe tid med ham i personlig fellesskap.

​Vi er unikt skapt for å møte utfordringene til vår generasjon. Spesielle begavelser, gaver og evner formidles sammen med overnaturlige ønsker som motiverer oss til å svare på behovene og skjebnen som er forordnet for vår generasjon. Bare Kristus i oss er midlet for dilemmaene vi står overfor.

- Paul Keith Davis (bildet). Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: