onsdag, juli 20, 2022

Guds nærvær i vanskelige livssituasjoner


Det finnes sider ved Guds nærvær som bare kan oppleves når du opplever utfordrende og vanskelige livssituasjoner. Inntil så skjer har vi bare et teoretisk forhold til Guds løfter. Vi har lest dem, og vi tror dem, men de virker ikke til fulle før vi er i den helt spesielle situasjonen. Vi kan erfare deler av et løfte, men det er først når vi går gjennom dødsskyggens dal at vi erfarer dette helt spesielle Gudsnærværet. For å si det slik: med Gud har vi alltid noe til gode! Med Gud er det alltid noe mer, alltid overflod av godhet og velsignelse!

"Trengsler og ulykke lot du meg se, men du vekker meg til liv på ny, og løfter meg opp igjen fra dypene under jorden." (Salme 71,20)

Ingen kommentarer: