tirsdag, juli 05, 2022

Takknemlighet er en kvalitet i hjertet


Takknemlighet er bevisstheten om at livet i alle dets manifestasjoner er en gave som vi ønsker å takke for. Jo nærmere vi kommer Gud i bønn, jo mer blir vi oppmerksomme på overfloden av Guds gaver til oss. Vi kan til og med oppdage tilstedeværelsen av disse gavene midt i våre smerter og sorger. Mysteriet med det åndelige livet er at mange av hendelsene, menneskene og situasjonene som i lang tid så ut til å hemme vår vei til Gud, blir måter å bli djupere forent med ham på. Det som virket som en hindring, viser seg å være en gave. Dermed blir takknemlighet en kvalitet i våre hjerter som gjør at vi kan leve med glede og fred selv om våre kamper fortsetter.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: