fredag, juni 07, 2019

Stor internasjonal bønnekonferanse i Jerusalem i pinsen

Denne pinsen, fra 7.-9.juni, arrangeres det en stor internasjonal bønnekonferanse i Jerusalem, med tittelen: 'Jerusalem og avgjørelsens dal'.

Utgangspunktet er en fremtidig profetisk hendelse som er beskrevet av profeten Joel i Joel 3,7:

'... da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land.'

Det er tredje gang denne konferansen holdes, og initiativtager er Global Prayer Call. Dette er en Israel-organisasjon grunnlagt av tyskeren Harald Eckert. Han er kjent blant annet for boken 'Israel, nasjonene og dommens dal', utgitt av Ebenezer Emergency Fund Norge.

Forbedere fra hele verden er ventet til denne konferansen i Jerusalem denne helgen. Blanr talerne er Rick Ridings, som jeg traff på en europeisk bønnekonferanse i Praha på 1990-tallet.

Ingen kommentarer: