onsdag, august 20, 2014

Å gå til nattverd ble en bekjennelseshandling, del 1

I dag leste jeg et sterkt vitnesbyrd i nettutgaven til Christianity Today. Om Tara Edelschick (bildet) som kom til tro på Jesus, ved å ta del i nattverden. En invitasjon til å delta i den gjorde det klart for henne at hun var 'sulten etter Kristus'.

Jeg har valgt å oversette denne artikkelen til norsk. Den er såpass lang, at jeg velger å dele den opp i noen mindre deler, hvilket vil gjøre det lettere for bloggens lesere å ta seg tid til å lese den. Vi har mye å lære om hvordan et søkende menneske tenker og lengter, og hvordan vi på en god måte kan møte denne lengselen. Artikkelen har også veldig mye å lære oss om hvordan Den Hellige Ånd arbeider. Les og lær! :)

'Når jeg var barn, gav min far, en sekulær jøde, en dollar til meg, for hvert bind av et leksikon jeg leste. Han kjøpte med seg ulike elektroniske spill som vi spilte med i timesvis i helgene. Moren min var en frafallen lutheraner som lærte meg til å gjøre kupp på kjøpesenteret. Hun ba meg en gang å legge bort bøkene mine i løpet av en eksamen fordi jeg var vertskap for et middagsselskap den kvelden. 'Du vil aldri huske de karakterer du får til slutt, men du vil aldri glemme det hvis du serverer en dårlig skinke'.

Hjemmet vårt var kjærlig, høylydt og fullt av moro, men med en understrøm av angst som rant gjennom det hele. Vi var alltid blakk, mine foreldre var vanligvis skuffet over hverandre, og verden føltes mer skremmende enn omstendighetene syntes å kreve.

Det som gjaldt i min barndom var klart og insisterende: Arbeid, lek, med røff kjærlighet, og til enhver tid må du ha kontroll, fordi noe skummelt venter på å rive deg ned. Jeg tok med meg denne holdningen inn i voksenlivet. Jeg gikk  en stor college, fant den perfekte jobben, og valgte meg en fantastisk mann. Svakere sjeler kanskje trenger en gud, men jeg trengte ikke en slik krykke. Min angst holdt meg på tærne hev slik at jeg kunne organisere det perfekte livet.

Den overbevisningen ble utslettet når mannen min, Scott, døde av komplikasjoner under en rutinemessig operasjon. Da hadde vi vært gift i fem år. Ti dager senere, fødte jeg vårt første barn, Sarah, dødfødt.

Alt er gjort ferdig!

Iløpet av neste år, ble jeg en kristen, et medlem av en tradisjon som jeg lenge hadde foraktet på grunn av sin svake karakter og intellekt. Ingenting mirakuløst skjedde - ingen avgjørende øyeblikk, blendende visjoner, eller ugjendrivelige argumenter. Men sakte, umerkelig i starten, jeg ble dratt inn i troens liv.

Det var ikke klart fra begynnelsen hva slags tro det skulle bli. Jeg oppsøkte synske, lese New Age tenkere, og deltokmeditasjonskurs. Jeg prøvde å be til en gud jeg ikke trodde eksisterte. Mine ekspedisjoner inn i den religiøse verden var et forsøk på å finne ut av de følelsene jeg hadde på grunn av det som hadde hendt meg, og finne noen måter, til å kontrollere en verden der hadde jeg langt mindre kontroll enn jeg trodde jeg hadde.

Så begynte jeg å lese Evangeliet etter Johannes sammen med en venn. Tony var den eneste kristne jeg visste som ikke prøver å bortforklare tapet av min mann og baby. Etter mange debatter der han prøvde å overbevise meg om Jesu guddommelighet, sa han at hvis jeg ville bare lese Bibelen, ville Gud gjøre det overbevisende. Så vi begynte å lese Bibelen sammen over telefonen på lørdag formiddager. Jeg ble trukket til teksten, selv som ingenting var det jeg leste var noe endelig bevis for dens sannhet.

Jeg var spesielt glad i historien om Lasarus. I motsetning til de østlige filosofier som hevder at lidelsen er et resultat av vår historie, handlet denne historien om en mann som oppførte seg som om døden var ikke naturlig. Som om alt ble ødelagt, og at den normale reaksjonen var å fnyse og gråte. Jeg elsket den mannen.

(fortsettes)

15 dager i fengsel for å ha distribuert traktater

To ganger i juli måned ble Cao Xuemei (bildet), som er medlem av en husmenighet i Jiin i Kina, stanset av politiet for å ha delt ut evangeliseringstraktater. For denne 'forbrytelsen' har hun sonet 15 dagers fengsel.

Cao Xuemei, som har vært en kristen i omlag 20 år, forteller til ChinaAid, at hun ble forhørt av representanter for sikkerhetspolitiet. Hun ble løslatt 6.august.

Cao, som bor i landsbyen Jigongling, fikk første gangen problemer med politiet 9. juli. Hun fikk da en advarsel for å ha del ut traktater.

22. juli var hun tilbake utenfor grønnsaksmarkedet i Langzhong. I timer delte hun ut nesten 500 traktater og fikk samtalt med mange mennesker. Hun hadde bare 50 traktater igjen da politiet oppdaget henne. Cao Xuemei ble deretter innbrakt til den lokale politistasjonen, for avhør og senere arrestasjon.

Å invitere mennesker til gleden

14. august skriver bror Alois, den nåværende lederen av den økumeniske kommuniteten i Taize, så vakkert om grunnleggeren, bror Roger (bildet):

'Bror Roger elsket å invitere folk til gleden. Han tenkte ikke så mye på de store øyeblikkene av glede, som vi alle kjenner, men som kan være så kortlivede. Gleden som han talte om synes for meg å handle mer om fred, den freden vi erfarer når vi er forent i vårt indre, og ikke skilt og revet i stykker. Vi kan ikke skape denne indre enheten i oss selv, vi må motta den. Vi føler den spesielt når vi vet at vi er elsket.

Men den kjærlighet fra andre mennesker og som vi gir til andre er så skrøpelig og smertefullt begrenset. Den må kontinuerlig fornyes'.

tirsdag, august 19, 2014

Anne Graham Lotz med nytt bønneoppdrag: Be om fred for Jerusalem!

Anne Graham Lotz (bildet), Billy Graham's datter, går nå ut med en ny anmodning til alle verdens kristne om forbønn - denne gang for Israel.

'Det er tid for å kalle og samle Hans folk for å be for Jerusalem. Så jeg inviterer deg til å stå sammen med meg', skriver hun.

Jeg har oversatt en artikkel Anne Graham Lotz publiserte i går. Utgangspunktet for artikkelen er Salme 122,6:

'Be om fred for Jerusalem'.

'Ganske nylig la Gud på mitt hjerte å kalle sammen Hans folk til å be for vår nasjon. I lydighet til dette kallet, tok jeg initiativet til '777 Et svært viktig kall til bønn for vår nasjon'. 120.000 signerte dette oppropet og mottok bønner Gud hadde gitt meg, og distribuerte dem til tusenvis av andre, slik at vi ba med ett hjerte og en stemme. Jeg tror våre bønner har beveget Himmelen. Vi fikk et bevis for dette i form av en dobbel regnbue som Gud spente ut over nasjonens hovedstad 8. juli.

Siden da har jeg undret meg på om jeg ikke også har et annet oppdrag. En del av meg har nok håpet på at så ikke var tilfelle, slik at jeg kunne hvile. Men en større del av meg har vært svært redd at i stedet for at jeg er blitt satt til side for en tjeneste, så har Gud tatt fra meg tjenesten. Men det har Han ikke. Jeg har fått et nytt oppdrag.

La meg forsøke å forklare. På første dagen av aksjonen '777', følte jeg at Gud ba meg ha min oppmerksomhet, ikke bare på Amerika, men også på Israel. For å være ærlig med deg, så har jeg ikke brydd meg om Israel mer enn jeg har brydd meg om Uganda, Moldova, Ukraina, Sør-Korea, Filippinene, Wales, England, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Canada, eller noen av de andre landene hvor jeg har holdt mine kampanjer: Just give me Jesus. Jeg elsker dem alle fordi Gud elsker hele verden. Men når vi ba oss igjennom '777' aksjonen, følte jeg at Gud tok ansiktet mitt og vendte det mot Jerusalem.

I lydighet mot det jeg følte var Hans byrde, skrev jeg bibelstudiet for september måned i Decision Magazine med team: Be for Jerusalem. Rett etter at jeg hadde gjort denne artikkelen ferdig, skrev jeg en blogartikkel med tittelen: Fred for Jerusalem. Jeg delte også noen tanker under en andaktsstund med 40 medlemmer av teamet vårt på vår kvartalsvise samling  med tema: Kalt til å be for Jerusalems fred.

Etter dette mottok jeg telefon fra Dr. Jerry Johnson, som er president for National Religious Broadcasters, hvor han inviterte meg til å reise til Jerusalem som medlem av en delegasjon av evangelikale ledere for å vise min støtte til Israel i denne tiden med konflikter. Jeg takket ja til dette. Mitt neste oppdrag synes opplagt. Det handler om å kalle og samle Hans folk til å be for Jerusalem. Så nå vil jeg invitere deg til å slå lag med meg.

911: Et svært viktig kall til å be for Jerusalem

'Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, skal Jeg utøse nådens og bønnens Ånd. Da skal de se på Meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over Ham slik som de sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over Ham slik en klager bittert over den førstefødte. På den dagen skal det være stor sorg i Jerusalem ...og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet: Utfrieren skal komme fra Sion. Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette er Min pakt med dem, når Jeg tar bort deres synder'. (Sak 12,10-12 og Rom 11,26-27)

Be - på den 9'de måneden, September
Be - på den første dagen, 1. September
Be - og faste en time etter ditt eget valg.

Bønneemne:

* At Gud vil øse bønnens- og nådens Ånd over Jerusalem

* At Gud må åpne Jerusalems øyne til å anerkjenne Messias - Yeshua - Jesus.

* At Gud må sønderknuse hennes hjerte slik at hun ser sin synd og avvisning av Ham

* At Gud må frelse henne åndelig og fysisk i det hun roper ut til Ham.

Våger vi å leve Bergprekenen i dag? Del 7

'Salige er de fattige', 'Salige er de som sørger', 'salige er de ydmyke' - slik innleder Jesus Bergprekenen.

Hva betyr nå dette ordet 'salig'?

Det finnes to ord på gresk, som Det nye testamente er skrevet på, for 'salig'. Disse to ordene korresponderer med to hebraiske ord med parallell betydning.

Det ene er ordet 'eulogeo' som betyr å 'påkalle eller uttrykke gode ønsker eller intensjoner'. Dette ordet brukes for eksempel når man sier: 'Må Gud velsigne deg for alt ditt arbeid', 'Velsigne deg for din trofasthet mot Jesus'.

Men når Matteus skal gjengi det Jesus sier, bruker han ikke ordet 'eulogeo', men derimot det greske ordet: 'makarios'.

Mens 'eulogeo' brukes om noe man inderlig ønsker et annet menneske, så brukes 'makarios' for å beskrive en nåværende stilling, for eksempel en tilstand av lykke som oppleves her og nå. Professor i Det nye testamente, Ken Bailey, skriver dette ordet slik:

'Makarios er en bekreftelse av en åndelig kvalitet som er tilstede i det nåværende øyeblikket'. (Stanley Heuerwas: Matthew. Brazos Theological Commentary on the Bible. Grand Rapids: Brazos, 2006, side 51)

Skal vi forstå Bergprekenen er det av avgjørende betydning at vi kjenner og forstår forskjellen mellom disse to greske ordene. Hvis Matteus hadde brukt ordet 'eulogeo' for å gjengi det Jesus sier, i stedet for 'makarios', ville meningen i disse saligprisningene ha endret mening ganske så dramatisk. 

Hvis ordet 'salig', eller som det også oversettes i enkelte oversettelser: 'velsignet', ble brukt som et utrykk for god fortjeneste, så ville man lett forstå Saligprisningene som om man sa: 'Du har gjort det bra midt i sorgen, så nå får du trøst som belønning'. 'Du har gjort en veldig bra jobb med å være ydmyk. Som en belønning skal du arve jorden'.

Det Jesus beskriver i Saligprisningene er en nåværende realitet av lykke midt i de ulike omstendighetene vi opplever. Med andre ord: det folket som beskrives i Saligprisningene er et folk som er lykkelige fordi de her og nå kan leve med forsikringen om Guds løfter blir oppfylt, både delvis her og nå og i sin fylde i framtiden.

Med Saligprisningene og Bergprekenen beskriver Jesus den forvandlende realiteten som Guds rike representerer i det det bryter seg vei inn i våre hjerter og i våre liv.

Med andre ord: Midt i vår åndelige fattigdom erfarer vi velsignelser som langt overgår våre omstendigheter.

(fortsettes)

Den religiøse friheten i Nepal truet på grunn av den kolossale menighetsveksten

Den religiøse friheten står på spill i dagens Nepal. Landets kristne føler presset fra politikere som vil innføre lover som vil forby skifte av religion.

'Det vil ikke komme som noen overraskelse om det er India som presser Nepal til å foreta endringene,' sier Patrick Klein (bildet), som leder Vision Beyond Borders, en kristen organisasjon som arbeider for de forfulgte kristne, til Mission Network News.

'India har svært stor innflytelse på Nepals politikk', forklarer Klein. 'Disse radikale hindugruppene, som hovedsakelig har sine baser i India, prøver å presse fram disse anti-konverteringslovene, fordi kirken i Nepal opplever en så sterk menighetsvekst. Folk ser at hinduismen ikke fungerer og at den ikke er sannheten'.

Forskeren Russ Mitchell som driver nettstedet 'Disciple All Nations' peker ut Kina og Nepal som de stedene i verden hvor den kristne tro vokser raskest. Han benytter seg av informasjon samlet inn i 2013 og publisert i en rapport, publisert av The Center for the Study of Global Christianity'.

'Den primære vekstfaktoren i Asia er at folk kommer til tro ved omvendelse', skriver Mitchell, og legger til: 'Kina, Nepal, Kambodsja og Mongolia, har den høyeste omvendelsesraten blant sine urbefolkningsgrupper'.

Du finner nettsiden til Russ Mitchell her:

http://discipleallnations.wordpress.com/2013/08/25/the-top-20-countries-where-christianity-is-growing-the-fastest/

Det er denne veksten som virker så truende på hinduene, mener Patrick Klein:

'Det er mye kontroll gjennom religionen. Jeg tror vi kommer til å se mer og mer forfølgelse bryte ut i Asia fordi disse folkene føler seg truet.

Det er ventet at Nepal vil få en ny konstitusjon neste år.

Over 12.000 mennesker bestemte seg for å følge Jesus i forbindelse med 25 års jubileum

Mer enn 116.000 mennesker var samlet i Angel Stadium til 25 års jubileet for det som er blitt kalt 'den lengste evangelistiske kampanjen i USA's historie'.

Jubileet ble markert med et stort fyrverkeri, historiske tilbakeblikk og et radikalt evangelisk budskap av evangelist Greg Laurie (bildet) - av Billy Graham kalt 'framtidas evangelist'.

Angel Stadium i Anaheim i California var fylt til bristepunktet forrige helg. Ikke minst dro kjempearrangementet mange tenåringer. Evangelist Greg Laurie har en egen evne til å gi videre evangeliet på en måte som gjør at folk flest forstår det de hører.

12.791 mennesker gav til kjenne at de ville overgi sine liv til Jesus under dette jubileet.

Jubileet ble også vist via Internett og ble fulgt av 62.733 mennesker fra alle 50 amerikanske stater og 121 land. 1.425 av disse gav til kjenne at de ville gi sine liv til Jesus.

Kristne barne- og ungdomsleire svært populære i Hvite-Russland

Kristne sommerleire for barn og ungdom er populære i Hvite-Russland.

Bildet viser ungdommer samlet til samtaler om Bibelen rundt leirbålet om kvelden.

Pavel er pastor for en baptistmenighet i Hvite-Russland. På grunn av de spesielle forholdene i landet, med forfølgelse av evangelikale kristne, røper vi verken etternavn eller sted. Men Pavel forteller at flere av barna som deltar på disse sommerleirene kommer fra barnehjem. Denne leiren ble holdt i begynnelsen av juli, og 13 barnehjemsbarn fikk muligheten til å delta. Som vanlig besto programmet av bibelstudier og alle former for aktiviteter. Barna og ungdommene er svært interessert i å delta i ulike sportsaktiviteter og konkurranser, og de bruker gjerne fritiden på leiren til å fortsette med å drive med dette.

Fire av barna som deltok på denne leiren i år var med for aller første gang. Mot slutten av leiren ba en av guttene, Ilya, Jesus om å komme inn i hans hjerte.

Etter at leirene er over får barna oppfølging fra menigheten, både med besøk på barnehjemmet og ikke minst får de et tilbud om å bli med på menighetens ungdomsmøter.

mandag, august 18, 2014

Flyktninger i Nord-Irak kommer til tro på Jesus som sin Frelser og Herre

Norya er en syrisk flyktning som er blitt en kristen i flyktningeleir i Irak. Hun har mistet fem av sine barn, samt sin ektefelle, da en rakett fra den syriske regjeringen landet på taket av huset deres og forårsaket død og ødeleggelse.

Nå synger hun salmer når hun møtes sammen med de andre kristne i leiren.

Noryas historie er en av mange lignende, som medarbeidere fra Christian Aid Mission, forteller fra de kurdiske områdene av Nord-Irak. Disse medarbeiderne bruker mesteparten av livene sine til å dele evangeliet med disse flyktningene.

De går fra telt til telt for å fortelle om Jesus. Dette er mennesker som har klart å komme unna skrekkregimet til ISIL eller IS som den grusomme terrorgruppen nå kalles.

Kurdiske styrker har klart å beskytte disse flyktningene de siste ukene.

I den kurdiske byen Akra lever noen av de mange internflyktningene i et fengsel som ble bygget under Saddam Hussein. Hele 10 familier bor på hvert rom. Flesteparten av disse flyktningene trenger mat, og det er ofte det de først spør om. Men i en av disse flyktningeleirene traff medarbeiderne fra Christian Aid Mission på Abu Mustafa.

Abu Mustafa er en mann i 50 årene som er far til tre jenter med hjernesvinn. Hans kone er blant de drepte. Mustafa klandrer Gud for det som har skjedd, men han tillot medarbeiderne fra Christian Aid Mission å lese fra Bibelen for ham, og be for ham.

'Dette er første gang jeg kjenner en lindring', kunne Mustafa forteller medarbeiderne fra Christian Aid Mission. 'I tre år kunne jeg ikke smile eller føle meg trygg, men nå føler jeg alt annerledes. Jeg har fred i hjertet mitt. Vær så snill å be for jentene mine. Jeg tror at Jesus kan helbrede dem, og helbrede meg innvendig'.

Hver dag ber nå Mustafa om at medarbeiderne fra Christian Aid Mission kan komme for å besøke ham.

Hvem er så disse medarbeiderne?

Dette er frivillige fra lokale evangelikale kirker og husmenigheter. De har fått basisundervisning i hvordan de kan formidle evangeliet, og de understøttes av Christian Aid Mission.

Bildet: Norya i samtale med en medarbeider fra Christian Aid Mission.

Våger vi å leve Bergprekenen i dag? Del 6

'Etter at jeg kom hjem fra Calcutta strømmer minnene på: de aller minstes øyne, barn som har gaten som sitt hjem, blikkene til unge spedalske kvinner, som gjenspeiler håpløshetens ensomhet. Har man levd en tid i en asiatisk slum, virker Europas problemer latterlige'.

Det er bror Roger av Taize som skriver dette i et dagboksnotat fra 1977: 'Fleurissent tes deserts'. Da hadde han levd blant de fattigste av de fattige i India en tid.

Så legger han til noe svært interessant og ikke minst radikalt og utfordrende:

'Skulle evangeliet få større gjennomslagskraft, som vi ble rammet av den store fattigdom vi fikk oppleve i Calcutta? Kan man virkeliggjøre evangeliet mer radikalt, der hvor den ytterste fattigdommen råder? Tross alt finnes det på den nordlige halvkulen en åndelig hunger, en tørst etter Gud som bare synes å vokse.' (Broder Roger från Taize: Hans kärlek är en eld. Verbum 1990, side 21)

Jesus begynner Bergprekenen med å proklamere at det er de fattige som er velsignet!

Smak på ordet: fattig.

Det er et ord vi i Norge har liten forståelse av innholdet av. Vi som er så rike.

Det greske ordet Matteus benytter seg av når han skriver dette betyr: 'fattig og hjelpeløs, en som i sin elendighet trenger hjelp fra andre til å bli løftet opp og overleve'. Ordet kan også bety: 'En som er falt fra en bedre stilling' eller: 'en som erkjenner sin underlegne tilstand og nød'. (Innsikt: Studieutgave til Det nye testamente. Norsk Bibel 2009, side 979)

Det er veldig lett å gå glipp av det radikale budskapet i Jesu ord fordi vi leser for fort. Derfor stanser vi i dag kun ved ordet 'fattig', og så ber jeg deg bruke dagen til å tenke igjennom hva det ordet betyr i ditt liv.

Den messianske jøden, David Stern, har skrevet en kommentar til Det nye testamente. Denne har jeg hatt mye glede av. Om Matt 5,3:

'fattig: de som har den ydmyke, avhengige, sårbare holdningen til fattige mennesker'.(David H. Stern: Jewish New Testament Commentary'.

Hvordan stemmer dette med ditt liv?

(fortsettes)

Nord-Korea: Den amerikanske misjonæren Kenneth Bae tilbake i arbeidsleiren

Etter å ha blitt utskrevet fra 'Pyongyang Vennskaps sykehus', er den amerikanske misjonæren, Kenneth Bae (bildet), sendt tilbake til arbeidsleiren hvor han skal fortsette å sone sin 15 år lange fengselsstraff.

Det er TIME Magazine som skriver dette i et oppslag på sin nettside, 14.august.

I følge TIME Magazine skal svenske diplomater ha besøkt Kenneth Bae tidligere denne uka. De representerer amerikanske myndigheter i Nord-Korea. TIME skriver at arrestasjonen av Kenneth Bae 'er del av en større kampanje for å forhindre en hver form for proselytisering i Nord-Korea'.

Kenneth Bae har sittet i nord-koreansk fangenskap i to år allerede. Hans helsetilstand skal være utfordrende. De svenske diplomatene kunne ikke svare på noen spørsmål fra journalistene i TIME Magazine, når de henvendte seg for å innhente en kommentar.

søndag, august 17, 2014

Takk til alle som ber for meg i en vanskelig tid

Det er utfordrende dager. Onsdag denne uken, samme dag som vi kom hjem etter svigermors begravelse, lå det et brev fra fastlegen i postkassen.

Det brevets innhold hadde jeg aldri tenkt meg muligheten av. Helt siden siste hjerteoperasjon på Feiring har jeg slitt med tørrhoste, og jeg har vært så sliten. Nå har jeg daglige og ofte kraftige angina-anfall, så jeg har antatt at årsaken har ligget der.

Stor var derfor overraskelsen når CT bilder viser at jeg har en stor cyste i den ene lungen. Så mye mer enn dette vet jeg ikke ennå. I morgen skal jeg til ultralyd, og så venter jeg å komme inn på sykehuset igjen for å ta ny CT, og treffe en lungespesialist.

Det er slitsomme dager. Jeg klarer ikke å gå noe særlig mer enn 100 meter, før jeg er helt utslitt.

Dette skjer samtidig med at jeg venter på en ny innleggelse på hjerteklinikken på Feiring i september. Det vil i så fall være åttende inngrepet i hjertet på noen få år.

Jeg er takknemlig til alle som står sammen med meg og min familie i forbønn. Det trenger vi veldig disse dagene. Må innrømme at dette er tøft, og at man står litt skjelvende innfor dagene som ligger foran.

Samle menigheten i disse dager for å be for de forfulgte og lidende kristne!

Dr.Rich Warren, pastor for Saddleback Church i Lake Forest, California, utfordret de afrikanske pastorene  og alle de andre deltagerne til å be inderlig til Gud for de forfulgte kristne i Syria, under et stort pastorseminar i Kigali i Rwanda 13. august.

Pastorer fra 35 nasjoner, inkludert 31 fra Afrika, såvel som fra Russland, Kina, India og USA deltok.

'Tusener av mennesker blir drept for sin tros skyld i Syria og Irak akkurat nå. Samle sammen medlemmene i menigheten din for å be for dine brødre og søstre, som blir konfrontert med ekstremistiske muslimske krefter, som sier: Konverter eller dø', sa Rick Warren til den store forsamlingen.

Han la til:

'Våre hjerter roper ut for våre brødre og søstre som dør i dette øyeblikk'.

Han oppfordret også pastorene til å be for lidende og forfulgte kristne i Nigeria, India og Sri Lanka.

Intimitet gjennom bønn

Disse ordene av John Paul Jackson (bildet), som jeg hadde gleden av å møte for en god del år siden, fikk en spesiell betydning for meg personlig i uken som har gått. Jeg har derfor valgt å oversette deler av en artikkel han har skrevet til norsk:

'Hvor ofte setter du deg ned og tar deg tid til å tenke på Guds kjærlighet?

Jesus sa: 'Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner'. (Joh 15,13). Han dro ut og gjorde hva Han sa. Han viste sin kjærlighet - Han gav en håndgripelig, solid demonstrasjon av sitt hjerte. Han er 'Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse'. (Åp 13,8) Han er 'synderes venn'. (Matt 11,19), som la ned sitt liv for oss før vi ble hellige, da det ikke ble festet noe annet ved vårt navn enn synd. Vi var Hans fiender når Han ble lagt ned på korset, klar for naglene, men på det korset, gjorde Han oss til sine venner.

Kjærlighet handler om å legge ned sitt liv, slik Jesus åpenbarte for oss. Kjærlighet ser ut som pur og usigelig glede, men gir seg også uttrykk i offer. Jesus gav sine disipler en invitasjon i Joh 15,14-15:

'Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det Jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har Jeg kalt venner, hvis dere gjør alt det Jeg har befalt dere'.

Han utvider denne invitasjonen til også å gjelde deg og meg. Dette kall til lydighet er ikke bare et kall til å gi kjærlighet til andre - men å stole på Guds kjærlighet for oss. En stor del av vår lydighet mot Hans Ord handler om å kjenne Hans kjærlighet og stole på den.

Et bønnens hjerte
Gud ønsker intimitet med deg. Han ønsker fellesskap og kommunikasjon. Han ønsker engasjement, vennskap, kjærlighet og hengivenhet. Disse aspekter av ditt forhold til Ham skal vokse, eller ditt forhold vil etter hvert avta. Du er aldri i nøytral med Gud. Du vil ikke bli det samme, og det vil heller ikke ditt forhold til Ham. Hvis du ikke beveger deg fremover, vil du gå bakover. Jeg forteller folk at hvis de er på samme sted åndelig de var for fem år siden, bør de tenke gjennom visse ting. En endring må skje, og det er trolig ikke Gud som trenger å endres.

Abraham J. Heschel, en jødisk teolog fra det 20. århundre, sa: "Bønn forandrer ikke Gud; bønn forandrer bederen." Hvis du ønsker å kjenne Hans kjærlighet enda mer, er det viktig å utvikle en effektiv bønneliv.

lørdag, august 16, 2014

Guds undergjerninger blant Khanty-folket i det arktiske Sibir

I går publiserte jeg et bilde av den aller første blant Khanty-folket som var blitt frelst.

Her kan du lese mer hva Gud gjør blant dette folkeslaget som teller 35.000 mennesker i det arktiske Sibir.

Valentina ble født i en liten Khanty-landsby. Hun er nummer tre av en barneflokk på åtte. Når hun var elleve døde moren. Noen få år etterpå giftet faren seg på nytt, og fikk åtte barn med sin nye kone! Dermed var de 16 i denne familien. Lik resten av Khanty-folket, hadde Valentinas familie sine egne avguder som de ofret til.

Valentina giftet seg med en barndomsvenn. De fikk to sønner, og levde lykkelig sammen. Men lykken snudde seg brått når hun mistet ektefellen i snøscooterulykke, og når hennes seks år gamle sønn døde av hjernekreft.

Tre år etter at sønnen døde møtte Valentina en annen barndomsvenn. Når hun hørte om Valentinas problemer, sa Zinaida:

'Jeg vet hvem som kan hjelpe deg og helbrede dine sår'.

Etter at Zinaida hadde fortalt Valentina om Jesus, bestemte Valentina seg for å be sammen med Zinaida, og be om at Jesus måtte komme inn i hjertet hennes!

Siden da har Gud brukt Valentina til å bringe mange av sine venner, søstre og andre av Khanty-folket til Jesus. Nå arbeider Valentina med å koordinere oversettelsen av Bibelen til Khanty-språket. Hun har allerede oversatt en Barne-Bibel, flere evangeliske hefter, samt 1.Mosebok, Salmene, Markus, Lukas og Apostlenes gjerninger til Khanty-språket.

La oss takke Gud for de under Han gjør blant dette folket, og la oss be om en gjennomgripende vekkelse blant dem.

John Stevenson Mogabgab er død

John Stevenson Mogabgab (bildet) er død, 67 år gammel. Han døde ved Vanderbilt Hospital i Nashville, Tennessee 8. august.

John Stevenson Mogabgab er kjent som Henri Nouwens venn og forlegger, og som redaktør av det svært anerkjente amerikanske tidsskiftet 'Weavings', et tidsskrift for det djupere åndelige livet.

Mogabgab, som tilhørte Den episkopale kirken, hadde blant annet en doktorgrad i systematisk teologi. Det var mens han studerte ved Yale University at han møtte Henri Nouwen for første gang. I fem år var John Henri Nouwens medarbeider. Ikke minst hjalp han Nouwen med å staffe til veie bakgrunnmateriale for Nouwens forfatterskap, og redigerte også mange av hans bøker. Mellom de to skulle det vokse frem til livslangt vennskap.

Det var mens John Mogabgab tilbrakte sitt siste år ved Yale at han traff Marjorie Thompson. Hun kom til Yale for å studere med Henri Nouwen som sin lærer. To år senere, 8. august 1981, giftet de seg. Marjorie var assisterende pastor ved First Presbyterian Church i Stamford i Connecticut, mens John arbeidet med sin doktorgrad.

John Mogabgab begynte tidlig å lede retreater for Episcopal Diocese of Connecticut. I 1982, ble han bedt om å være en del av en rådgivningsgruppe, og som et resultat av dette arbeidet ble The Academy for Spiritual Formation dannet. Dette akademiet er nå en del av The Upper Room, som er et økumenisk arbeide innenfor The General Board of Discipleship of the United Methodist Church.

I 1985 flyttet John og Marjorie til Nashville, Tennessee. Han fikk en hevendelse fra The Upper Room og startet tidsskriftet, Weavings, som har fått flere priser for både innhold, layout pg original kunst. 

I 25 år holdt John på med dette viktige arbeidet, og la ned en enorm innsats. Han har fortsatt med å redigere nye bøker av Henri Nouwen, hans åndelige mentor og venn, som døde i 1996.

Nå er han selv blitt forfremmet til herligheten. 

fredag, august 15, 2014

De 45 bøkene som påvirket Leo Tolstoj mest. Del 2

Her er andre og siste del av listen over bøker som Leo Tolstoj (bildet), selv forteller har påvirket hans liv. Første del ble publisert søndag 10.august:

20-35:

22. Goethe: Herman og Dorothea. Stor

23. Victor Hugo: Notre Dame de Paris. Stor.

24. Tyutchev's dikt. Stor

25. Koltsov's dikt. Stor

26. Odysseen og Illiaden på russisk. Stor

27. Fet's dikt. Stor

28. Plato's Phaedo og Symposium. Stor

35-50:

29. Odysseen og Iliaden på gresk. Stor

30. Bylina - et tradisjonelt øst-slavisk episk dikt. Stor

31. Victor Hugo: Les Miserables. Enorm

32. Xenophon’s Anabasis. Stor

33. Mrs. [Henry] Wood: Noveller. Stor

34. Trollope: Noveller. Stor

50-63:

35. De fire evangeliene på gresk. Enorm

36. 1.Mosebok på hebraisk. Stor

37. Henry George. Progress and Poverty. Stor

38. [Theodore] Parker. Discourse on religious subject. Stor

39. [Frederick William] Robertson’s prekener. Stor

40. Feuerbach: “The Essence of Christianity”. Stor

41. Pascal’s Pensées. Enorm

42. Epictetu. Enorm 

43. Confucius og Mencius. Stor

44. On the Buddha. Enorm

45. Lao-Tzu i fransk oversettelse. Enorm

Dagens store takkeemne: Evangeliet går frem blant Khanty-folket

Se nøye på bildet til venstre!

Dette er nemlig dagens store takkeemne! Boris som er avbildet er den første av Khanty-folket som har tatt imot Jesus som sin personlige Frelser og Herre.

Khanty er en folkegruppe på 36.000 mennesker. De lever i den arktiske delen av Sibir. De lever av å jakte, fiske og gjete reinsdyr. Opprinnelig er de animister, det vil at de mener at naturen har en sjel.

Boris er etterkommer av sjamaner. Når han kom til tro på Jesus fant han fram alle amulettene og avgudene sine og brant dem offentlig i landsbyen. Det skal stort mot til for å gjøre noe slikt. Mange av de som så dette ble svært redde, og mente at gudene nå kom til å straffe dem. Men det var også andre som fulgte eksemplet til Boris, og bestemte seg for å følge Jesus som en følge av denne handlingen.

I dag fortsetter Boris å forkynne evangeliet til sin egen folkegruppe på sitt eget morsmål. Det finnes kristne rundt om i flere av Khanty-landsbyene. Totalt er de nå 400 troende. Flere av Bibelens bøker er oversatt til dette språket, og det finnes flere som Boris som forkynner evangeliet.

La oss takke for det Gud gjør blant Khanty-folket! Og la oss be om at alle 36.000 av dem kommer til en levende tro på Jesus som deres Frelser og Herre.

Ny iransk pastor dødsdømt

Nok en iransk pastor er blitt arrestert og fengslet av iransk sikkerhetspoliti. Det dreier seg om pastor Matthias Haghnejad (bildet).

Han ble arrestert etter at sikkerhetspolitiet stormet huset hans, og konfiskerte kristen litteratur.

Dette skjedde 5. juli, men er først blitt kjent nå. Pastor Haghnejad er anklaget for det iranerne kaller 'Moharebeh', det vil si 'kriminalitet mot Gud', og dette straffes med døden.

8 iranere har allerede fått dødsdommene for 'Moharebeh' utført i år.

La oss be for vår bror, om at Herren må styrke ham og trøste ham, slik bare Gud kan.

Unge voksne vil leve ut evangeliet i praksis

Fram til sommeren 2015, vil små grupper med unge voksne leve i ulike nabolag eller landsbyer i en rekke land, i den hensikt å leve ut evangeliet.

Dette samtidig med at de deler gledene og vanskelighetene med menneskene som lever der. De som tar del i dette følger en egen rytme hvor de møtes til bønn tre ganger om dagen, og tar del i ulike pastorale og sosiale aktiviteter sammen med lokale kristne fellesskap. Disse skal så besøke mennesker med ulike behov, de skal lede samlinger for ungdom og bønnemøter.

Det vil finnes grupper i Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Spania, Portugal, Ukraina og Israel.

Bak initiativet står den økumeniske kommuniteten i Taize. Det startet opp i påsken i år.

Foto: Taize

torsdag, august 14, 2014

Guds ord og stillheten

I dag vil jeg gjerne få dele noe Wilfrid Stinissen har skrevet:

'Hvis du lever i fortrolig omgang med Guds ord, kan du også lytte til Guds taushet. Ordet leder deg til et hav av stillhet. Gud selv er jo større enn alt det som menneskenes språk kan si om Ham.

Når du leser Bibelen i den ånd den ble skrevet, i Den Hellige Ånd, får du et stadig større behov for stille bønn, kontemplasjon og tilbedelse. Bare der, i stillheten, kan ordene munne ut i Guds uendelighet. Det finnes øyeblikk da det virker som om ordene sier det samme som Ordet sa til Maria Magdalena: Ikke rør ved meg, hold ikke fast, slipp, og la deg drukne i Guds uendelige hav.

Når du er helt stille og forlater dine egne meninger, skapes det i deg en mulighet for det grenseløse og det evige. Og denne stillheten kan du finn nettopp ved å lytte til Guds ord. Gud ord kan sprenge menneskespråkets trange begrensning og slynge deg ut i Guds grenseløshet, slik en rakett sender romfartøyet ut av jordens gravitasjonsfelt og inn i det uendelige rommet.

Du kan selv skape en stillhet som forbereder Guds besøk. Det krever selvdisiplin. Du må unngå stress, bråk og unødvendige sanseinntrykk. Denne stillheten er svært velgjørende og gjør deg åpen for å ta imot Gud. Men det finnes også en stillhet som bare Gud kan skape i deg, en stillhet som er fylt av flommende liv. I denne stillheten forvandles du til et redskap for Ham, og du blir selv et Guds ord i verden'.

(Wilfrid Stinissen: I Guds tid. Verbum 1994, side 60)

Ikke lenger mulig for kristne asylssøkere å reise fritt til Sri Lanka

Sri Lanka har lenge vært et av få land hvor pakistanere kunne reise fritt. Men fra slutten av juni har denne muligheten blitt stanset.

Dette får store følger for mennesker fra Pakistan med særskilte behov for vern, herunder også kristne som er på flukt.

Lasanda Kurukulasuriya, omtaler de nye innreisebestemmelsene i en artikkel i avisen, New Internationalist, og skriver at bakteppet for den nye loven er at 144 pakistanske asylsøkere og flyktninger er blitt arrestert og fengslet de siste ukene.

I følge FN's høykommissær for flyktninger skal det befinne seg 1.397 pakistanske asylsøkere i 202 flykyninger på Sri Lanka. Flere av disse er kristne.

25 nye noviser avla sine løfter

Svigermors dødsfall og en svært utfordrende sykdomsperiode med daglige og kraftige angina-anfall, gjorde det umulig for meg å delta på Ekumeniska kommunitetens Generalkapitel i Bjärka Säby denne helgen.

For første gang i kommunitetens historie ble Slottskapellet for lite til å romme den store festgudstjenesten. Den ble derfor flyttet til vakre Vist kyrka i Sturefors. 25 noviser avla sine høytidelige løfter.

Den ble celebrert av biskop Biörn Fjärstedt sammen med kommunitetens mange pastorer og prester.

Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby ble grunnlagt i 1996. Selv ble jeg tatt opp som novise på Erkeenglenes dag, 29. september 2007 og jeg trådte inn som medlem, 6.juli 2011, på Minnedagen for Jan Hus. I år fikk jeg fornye mitt løfte skriftlig til kommunitetens preses, Peter Halldorf.

For meg har det å være medlem av denne kommuniteten betydd mye. Ikke minst har det hjulpet meg til å leve i en daglig bønnerytme, og en overgivelse til Kristi kropp.

Foto: Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby