torsdag, november 26, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 11

Hva er det mest dyrebare du har fått del i?

Det er ikke alltid det går som man har planlagt - eller håpet. Det hender noe går i stykker. Noe som var ment å vare.

Man synder.

Mot Gud og mot andre.

Av alt jeg har fått del i tror jeg ikke det finnes noe mer dyrebart - og sterkt - enn syndernes forlatelse. For meg blir det aldri noe selvsagt. Hvilken dyrebar gave den er. Mine synder kostet Frelserens liv.

Blant alle Guds herlige løfter er kanskje dette det herligste av dem alle:

''Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett'. (1.Joh 1,9)

Mitt gudsbilde har endret seg med årene. Det har kanskje noe med modning å gjøre? I dag finner jeg stor trøst i lignelsen Jesus forteller om den bortkomne sønnen, og det var en stor opplevelse for meg når jeg kom til St.Petersburg første gangen og fikk se originalmaleriet i tsarens vinterpalass. Jeg måtte kjøpe med en plakat av bildet, som nå henger innrammet på hedersplassen i stua vår.

Det har skjedd noe med meg i møtet med dette bildet, hvor Rembrandt viser oss noe av ømheten hos faren, som omfavner sønnen. Denne siden ved Gud har gitt meg den trygghet jeg trenger.

Faren i Jesu lignelse løper den bortkomne sønnen i møte. Omfavner ham.

Det er den Gud jeg er blitt kjent med. Jesus har åpenbart Ham for meg.

Jesus kom jo for å vise oss hvem Far er. Han har vist oss Guds ømme Faderhjerte.

Har du erfart denne Guds ømhet før? Hans tilgivende kjærlighet? At Han løper deg i møte? Om ikke, så er det en god anledning disse dagene før Kristi fødselsfest å be Den Hellige Ånd om å vise deg dette og la deg erfare det.

Lina Sandell har skrevet om Guds ømme farshjerte. Her er første og siste verset:

Du ömma fadershjärta, som vakar över mig,
O, kunde rätt jag älska och rätt lovsjunga dig!
Du varnar mig så troget för alla dolda garn
Och gömmer under vingen ditt lätt försagda barn.

Ditt fadershjärta brister utav förbarmande,
Du ser, vadhelst mig felar, du känner allt mitt ve.
Om natten och om dagen ditt öga öppet står,
Och fadershanden räcker, så vitt som himlen går.

onsdag, november 25, 2015

Laodikea-tiden - en tid ikke ulik vår egen, del 2

Her er andre og siste del av historien til Abraham Blosser. Tiden han levde på er ikke så ulik vår. Vi står overfor de samme utfordringene, selv om vi lever 120 år etter hans død:

Satan har fått bekjennende kristne til å tro at de ikke lenger trenger å holde tilbake. De trenger ikke lenger å dempe kjødets begjær, men at vi er fri til å løpe sammen med mengden, og rive til oss alt vi kan få tak i av denne verdens ting, samtidig som vi beholder vårt gode rykte i Kristus. Man korsfester ikke lenger kjødet, man lever ikke lenger adskilt fra verden, slik man levde i Fildadelfia-tiden. Og fordi de har gitt seg selv frie tøyler, så gjør de sine jordiske bo så komfortable, og pynter dem med alskens ornamenter, så vakre som de bare kan få dem. Dette gjør de fordi deres sinn har koblet seg fra Giveren av gavene, og de er blitt lunkne og late. Selvsagt går de i kirken. De ber høyt, og de gir mye penger, men de gjør det for å bli sett og hørt av menneskene. De kler seg i siste mote og bygger enorme, kostbare kirker, men de tilber forgjeves. De har slakket av. De har splittet seg opp i mange sekter og fellesskap, hvert av dem åpner seg for kjødet på den ene eller den andre måten, slik at alle finner rom i kirken til å leve akkurat slik det passer dem.

Man feirer åpen nattverd, noe vår Herre aldri gjorde eller lærte. Det er satan som har forårsaket dette under dekke av kristen kjærlighet, og drar nå alt ned på verdens nivå. Satan kommer ikke bare som en brølende løve, men med Bibelen i hånden, som en lysets engel, og får alle til å tro at alt er bare bra og at denne progressive, stolte og verdslige kristendommen er den mest opplyste verden noensinne har sett. Det er mye mer høylydt forkynnelse og bønn enn noensinne tidligere, alt sammen styrker påstanden om 'vi er rike, og mangler ingen ting'.

I denne lille boken, beskriver Abraham Blosser, hva Herren gjør med kristne fra Laodikea:

'Han spytter dem ut av sin munn. Det foregår ikke som en murer som legger til side murstein for å bruke dem igjen senere. Det Han spytter ut, tar Han ikke tilbake. Slik er det med Gud'.

'Menneskesønnens komme,' sier Abraham Blosser, 'vil bli som lynet, plutselig og uten advarsel. Som det var på Nohas tid, slik vil det være når Han kommer igjen. Rett før vannflommen synes alt å være veldig bra, en tid av framgang og verdslig glede. Det er grunnen til at ingen hørte på Noah. Det samme skjedde før ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra. Folk kunne ikke tro at ødeleggelsen kunne komme så plutselig over dem. Det samme skjedde også rett før ødeleggelsen av Jerusalem, selv om mange profetier hadde blitt oppfylt og mange allerede hadde mistet sine liv'.

Med ærlige ord har Abraham Blosser advart oss, generasjonene som fulgte ham, at de ikke må sovne i all velstanden og det lettvinte liv. Ikke bli fanget av det som ikke er så viktig, slik at vi kan ønske Jesus velkommen når Han kommer. Men hans lille bok er noe langt mer enn en advarsel. Den ender med et budskap om at Guds løfter holder for de som gjør godt og er blant overvinnerne.

Det er snart 120 år siden Abraham Blosser døde og hans skrivearbeid og forlagsvirksomhet i Shenandoah dalen opphørte. Barnebarna hans solgte trykkerimaskinene. Det finnes ikke noen erindring om hans kyr, hans hester eller hans kyllinger - eller noen av naboens husdyr. Hvem vet, eller bryr seg om hva folk fikk for grisene sine for 120 år siden? Men det Abraham Blosser levde for, og det han gjorde, taler fremdeles til oss i dag. Han levde for evigheten, ikke for dagen i dag, og på den måten lever han som en våkende pilegrim også i vår tid.

Jeg fant tilbake til Jesus

Nylig leste jeg et vitnesbyrd fra Burra Isle på Shetland, om en kvinne som var kommet til tro på Jesus. Jeg ble så grepet av hva jeg leste at jeg bestemte meg for å oversette det til norsk. Jeg tror flere av bloggens lesere vil glede seg over dette:

'Jeg vokste opp i et kristent hjem. Da jeg var 13 år gammel døde min mor og i stedet for å vende meg til Gud for trøst og veiledning ble jeg sint og vendte meg vekk fra Ham.

Faren min var alkoholiker så livet mitt var ganske tøft en periode. Jeg var forvirret og følte meg helt fortapt, og gjorde noen dårlige valg, men overlevde så godt jeg kunne.

For omtrent to år siden så snakket jeg med min datter. Jeg kan ikke huske hva vi snakket om, men plutselig sa hun: Du har oppdratt meg til å tilgi. Så nå må du legge ting bak deg og komme deg videre.

Jeg var sjokkert over hvor langt unna Gud jeg var kommet og jeg visste i samme øyeblikk at jeg måtte vende tilbake til Gud, og min søken begynte.

Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle vende meg, men så en dag introduserte Gud meg for en liten dame som heter Margaret Sinclair. Jeg forsøkte å selge henne noen produkter som kalles Avon, men hun forklarte at hun ikke kunne bruke dem på grunn av at de inneholdt parfyme. Jeg ble invitert inn på tea, men fordi jeg fremdeles hadde en jobb å gjøre måtte jeg takke nei. 

Men jeg ble dratt mot henne og neste gang Margaret inviterte meg inn for en kopp tea så takket jeg ja. Jeg visste at det var vendepunktet for meg.

Der fikk jeg svar på alle spørsmålene mine. Vi snakket om Gud, Jesus, religion, tilgivelse og mye, mye mer til den sene kvelden. Hun forsikret meg om at Gud fremdeles elsket meg like mye som Han alltid hadde gjort, og om jeg ville ønske Ham velkommen i mitt hjerte som min Frelser så ville Han ta imot meg. Vi ba sammen. Jeg gikk derfra med en vakker Bibel og et hjerte fylt av kjærlighet og håp. 

Den natten ba jeg Jesus komme inn i hjertet mitt. Det var den 7.mai 2014.

Fra da av har Margaret, Dorothy, Harry, Gwyn og Jim hjulpet meg videre i dette vakre nye livet fullt av herlighet.

Bertha Brogan, Mossbank.

Bertha ble døpt 26.oktober i Burra Isle Baptist Church (bildet).

De 40 dagene før jul. Dag: 10

Forutsigbarhet er bra på mange måter. Det skaper ro og rytme i livet. Som vi trenger. For manges vedkommende er hverdagene så travle, at man man kommer ut av den gode rytmen.

Men har man med Gud å gjøre må man være forberedt på det uventede.

Nå skjer det ikke tilfeldig det som har med Gud å gjøre. Alt Han gjør er nøye planlagt. Men når det gjelder oss så skjer Guds inngripen alltid brått.

Jeg har tenkt mye på det som skjedde på pinsefestens dag i Jerusalem:

'Og plutselig kom det en lyd fra Himmelen, som av en stormende, mektig vind, og fylte hele huset der de satt...' (Apgj 2,2. Bibelen Guds Ord/Bibelforlaget)

Det er ikke mulig å sette Gud i noen boks. Han sprenger alle rammer. River løs alle fortøyninger.

Derfor må vi rydde rom for det uventede. Det som snur opp ned på en situasjon. Det som skaper en åpning for et mirakel.

Er dagene før Kristi fødselsfest så tettpakkede av program at jeg ikke har plass for uventede ting? Som at Gud griper inn og snur opp ned på agendaen min og livet mitt? Passer det?

tirsdag, november 24, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 9

Det er viktig å ta hensyn. Vi befinner oss alle i ulike årstider av våre liv, og Herren behandler oss ulikt. Ja, Han gjør faktisk det, men det er ikke det samme som at Han gjør forskjell på folk. For det gjør Han ikke.

Men vi har alle ulike behov, og vi har alle ulike lekser å lære. Til forskjellige tider.

Men i alt dette som skjer: la oss hjelpe hverandre på veien hjem! For målet vårt er det samme: himmelen!

I 1.Mosebok finnes det en vakker historie. Om Jakob som ble tvunget til å gå sakte for barnas og buskapens skyld.

La meg friske litt opp i bibelhistorien: Når Jakob en dag forlot Labans hjem for å dra til sin far Isak i Kanaans land (se 1.Mos 31,18) tar han ikke strake veien hjem. Han stanser også på ulike steder på hjemveien. Bibelen forteller oss ikke hvorfor han ikke skyndte seg hjem til faren. Men det er tydelig at Jakob ikke hadde det travelt. Når Jakob arbeidet sammen med broren til sin mor hadde han det heller ikke travelt. Først så tilbød han seg å arbeide syv år for å få sin hustru og deretter arbeidet han ytterligere syv år for henne. Snakk om kjærlighet! Og tålmodighet! Broren til moren var en skikkelig Laban! Men ikke nok med det, etter å ha arbeidet 14 år, så tilbød han seg å arbeide seks år til for å få lønn. Så Jakob hadde det ikke travelt.

Det kjennetegner de som har lært Herren å kjenne. Bibelen sier nemlig: 'Den som tror, har ingen hast'. (Jes 28,16)

Det er ikke slik at det vi gjør raskt nødvendigvis holder i lengden. Hør bare hva Ord 20,21 forteller oss:

'En arv en river til seg for tidlig, gir ingen velsignelse til slutt'.

Men tilbake til Jakob. Her er det jeg er ute etter:

'Vil ikke min herre dra i forveien for sin tjener? Så kan jeg følge sakte etter, med en fart som passer for buskapen og barna til jeg er framme hos seg i Se'ir'. (1.Mos 33,14)

Det er å ta hensyn!

Ikke alle går like fort. Ikke alle skal gå fort. Kan jeg gå i et tempo som gjør at det passer den som går ved siden av meg? Slik at han eller hun henger med?

'Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre seg til dommer over hans tanker'. (Rom 14,1)

'Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp'. (Rom 15,1-2)

På hvilken måte kan jeg leve dette ut i praksis i mitt liv den niende dagen i de 40 dagene før Kristi fødselsfest?

Belgias sjefrabbiner: Jødene har ingen fremtid i Europa

For første gang siden 2.verdenskrig var synagogene i Belgias hovedstad Brussel stengt på sabbaten. Sjefrabbineren i Brussel, Avraham Gigi, sier nå rett ut at jødene har ingen framtid i Europa.

Så spent er situasjonen, ikke bare i Belgia, men i Frankrike.

Til den israelske radiokanalen 103 FN, sier Avraham Gigi, at Belgias hovedstad nærmest har vært helt stengt de siste tre dagene.

'Det er en følelse av frykt i gatene, belgierne forstår at også de er målskive for terroristene. Jødene ber nå i sine hjem, i motsetning til i synagogen, og noen av dem planlegger å emigrere', forteller sjefrabbineren til den israelske radiokanalen.

Han forteller at enkelte jøder også kommer sammen i hjemmene for å be.

I følge Avraham Gigi skal det finnes ca 50.000 jøder i Belgia. 25.000 av dem bor i Brussel, 18.000 i Antwerpen og resten rundt om på mindre steder i Belgia. Enkelte av dem reiser nå til Canada og USA, men flere reiser også til Israel.

'De forstår at det er ingen fremtid for jødene i Europa'.

Hva Frankrike angår har landet den største jødiske befolkningen i verden med 478.000 innbyggere. Nå rømmer de landet. Ikke siden staten Israels gjenopprettelse i 1948 har man opplevd at så mange jøder har forlatt Frankrike til fordel for Israel som nå. Det er ventet at så mange som 15.000 jøder vil emigrere i år.

Billedtekst: Belgisk politi har fått klar beskjed om å passe på landets jødiske befolkning. Foto: Times of Israel.

mandag, november 23, 2015

Laodikea-tiden - en tid ikke ulik vår egen, del 1

Ingen tid i verdenshistorien er så lik den første kristne tiden som vår. Det er bare å nevne stikkord som materialisme, nytelsessyke, og ikke minst den massive forfølgelsen av kristne.

Jeg har valgt å oversette en artikkel av Peter Hoover, som bloggens lesere har skiftet bekjentskap med en rekke ganger. Han er leder for den anabaptistiske kommuniteten, Rocky Cape Christian Fellowship, i Tasmania, Australia. Jeg tror at mange som leser dette vil se hvor tidsaktuelt det er:

'Lik sine mennonite-naboer og venner holdt, Abraham Blosser, melkekyr, noen hester, høner, og noen få griser, på gården sin nærmere fire kilometer nord for Bridgewater. Vi befinner oss rundt 1870-1880 årene. Men ulikt mange av sine medsøsken i troen i Shenandoah dalen, dreide ikke Abraham Blosser's tanker seg kun om ting relatert til gårdsbruket. Selv om enkelte nok mente at Blosser befant seg 'på en sky et eller annet sted der oppe', viste han ingen interesse for å snakke om priser på svin når Herrens dag nærmet seg.

I stedet satte Abraham Blosser sine tanker ned på papiret. Han ba mye. Det var alvorlige tanker som opptok ham, og jo mer han leste og hørte, jo mer kjente han på viktigheten av å advare de rundt seg om farene som lå foran dem. I et lite skur nedenfor gårdsbygningene satte han opp et lite trykkeri. Han engasjerte en ung mann fra byen, David Taylor, som typograf og fra begynnelsen av året 1881 begynte han å publisere en liten avis han kalte 'The Watchful Pilgrim'. I den første utgaven beskrev han avisen som 'hengitt til interessen for Mennonite-kirken, til utleggelsen av evangeliets sannheter, og til utbredelsen av praktisk gudfryktighet blant alle samfunnslag'.

Abraham Blosser gav ut nytrykk, og oversatte til engelsk, en rekke med eldre skrifter som han trodde naboene i i Shenandoah dalen ville ha nytte av. Men han skrev også en stor mengde artikler selv. Sammen med min fars bøker og artikler som jeg tok med meg fra Canada, for en måned siden, fant jeg et lite skrift av ham med tittelen: 'Die Sieben Gemeinden in Asien' (De syv menighetene i Asia). Dette er historien om Jesu menighet fra begynnelsen og helt frem til Abraham Blosser's levetid. I de syv menighetene i Asia så han ulike stadier i den kristne kirke, som konkluderer med  Laodikea-tiden, som han trodde, uten tvil passet på hans egen tid. Han beskrev denne tiden slik:

'Laodikea-tiden tok til når kristne ikke lenger ble forfulgt. Når vi ikke lenger behøver å møtes i huler eller på hemmelige steder, men når vi alle kan møtes for å tilbe Gud og lese våre Bibler når og hvor vi måtte ønske. Og hvor rike vi er på alle ting! Ikke bare med alle livsnødvendigheter, men langt mer. Vi er omgitt av luksus, og på toppen av det har vi musikkinstrumenter og all slags underholdning slik at vi slipper å kjede oss, mens Biblene våre samler støv i bokhylla. 

Vi lever i en tid som ingen av oss har sett før, en tid for alle slags vidunderlige oppdagelser. Med stor fart kan vi nå reise fra et sted til det neste, fra et land til et annet. Alt det hjertet lyster synes vi å kunne oppnå. Og i følge verdens vise har denne tiden med fremgang og utvikling bare så vidt begynt! Filosofer, kjemikere, vitenskapsmenn og andre velutdannede gjør nye oppdagelser hver dag. Alt ligger til rette for vitenskapelig framgang og vil gjøre det enda lettere å tjene penger. Men gjennom alt dette tar Laodikea-ånden mer og mer overhånd:

'Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød ...'

(fortsettes)

To kristne familier druknet i Egeerhavet

Tirsdag i forrige uke druknet syv assyrisk-kristne i Egeerhavet underveis til Hellas.

De to familiene kom fra byen Qaraqosh i Syria, som sommeren 2014 ble inntatt av terrorgruppen IS. Denne byen har hatt en altoverveiende kristen befolkning.

Fire av de druknede var barn:

Stephen Marzena Marogeh
Silvana Sami Marogeh (hustru)
Angie Marogeh (datter)
Mark Marogeh (sønn)
Samah Sami Maogeh  (Silvanas søster)
Haneem Salem Shasha (datter til Samah)
Marvin Salem (sønn)

Det kommer en dag da 'havet ga tilbake de døde som var i det...' (Åp 20,13)

La oss be for de etterlatte og alle deres venner, og for de som er på flukt.

De 40 dagene før jul. Dag 8

Det hender det blir altfor mange ord. Ord som gjør oss slitne. Ord som bebreider. Ord som legger nye byrder på oss. Ord som forkrøbler, som gir enda mer dårlig samvittighet.

Det hender det blir altfor mange ord. Ord som forklarer Gud, ord som forsøker å fange Ham og sette Han i en bås, og som gjør at mysteriet blir borte. Et system som ender i iskald rett-troenhet.

Med unntak av Bergprekenen og noen lignelser, er det forunderlig hvor få ord Jesus brukte. Likevel - Hans ord nådde menneskets hjerter. Og forvandlet liv. Det var legedom i dem.

Bibelen gir oss dette gode rådet:

'Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få. Med travelhet følger tankespinn, med dårers tale for mange ord'. (For 5,1-2)

New International Version oversetter dette slik: 'Vokt dine steg når du går til Guds hus. Kom nær for å lytte i stedet for å ofre en dåres offer ...' 

Noen ganger er det visdom i å holde munnen lukket. Det er mye vanskeligere å skrive kort, enn langt.

Det er interessant å lese om prekestolens historie. Den var opprinnelig en lesepult, men i renessansen og barokken fikk prekestolen en rik utforming og ble ofte det mest dominerende i kirkerommet. Mange talerstoler ble også utstyrt med en baldakin, og under rasjonalismen ble også prekestolen flyttet. Den ble plassert over alteret som uttrykk for at prekenen var overordnet alt annet.

Og prekenen ble et foredrag. Gjerne et kunstferdig stykke foredrag.

Mener jeg å undervurdere prekenens plass og betydning? Nei, men dens betydning kan overdrives. Særlig hvis den blir teoretisk, uten berøring med levd liv. Ord har en egen evne til å slå ihjel. De kan bli veldig pompøse, og når de heller ikke gir oss del i erfaringer til den som formidler den, står man ofte naken igjen.

Noen har svar på alt. Og de vet nøyaktig alt som vil skje ned til minste detalj. Om du spør dem. Og spør du ikke, forteller de deg det likevel!

Nå har jeg vært en kristen i 43 år. Jo, lenger jeg lever med Jesus jo mer forstår jeg at jeg ikke har forstått så mye. Eller for å sitere den svenske hellighetsforkynneren, Emil Gustafson:

'Den som har mye å si om seg selv, har aldri sett Gud'.

Hvordan kan disse 40 dagene før jul bli en periode hvor jeg verdsetter taushet og finner frem til færre ord i møte med mennesker? Må jeg ha en mening om alt? Neppe.

søndag, november 22, 2015

James Ryle er død

Søndagskvelden avsluttes med en vemodig melding:

James Ryle (bildet) døde i dag. Han har slitt med hjertesvikt de siste årene.

James Ryle var en viktig person for grunnleggelsen av Promise Keepers Movement, som et av de første styremedlemmene og hadde en anerkjent profetisk tjeneste. I flere år var han knyttet til Vineyard bevegelsen, blant annet var han pastor for Vineyard menigheten i Boulder, Colorado. Det var i den forbindelse han skrev boken: 'The Hippo in the Garden' med undertittelen: 'Hearing the voice of God in the 21. century'. Den boken har betydd mye for meg, og er kanskje en av de beste jeg har lest når det gjelder å lære å lytte til Guds stemme. Boken er bibelsk sunn, morsomt skrevet og full av praktisk hjelp.

De siste årene arbeidet James Ryle med Truth Works Ministries, med utgangspunkt i Nashville, Tennessee. Dette er navnet på hans egen tjeneste, hvor han legger sterk vekt på undervisningen av Guds ord.

Du kan lese mer om ham her:

http://www.truthworks.org/

Her finner du undervisningsvideoer av ham:

https://www.google.no/search?q=Tennesee&rlz=1CATAAA_enNO609NO609&oq=Tennesee&aqs=chrome..69i57j0l5.3396j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=James+Ryle&tbm=vid

Glimt fra martyrhistorien: Sagaen om familien Kleinsasser. Del 7

Her er syvende og siste del av sagaen om familien Kleinsasser, som ble forvist fra Østerrike fordi de sluttet å gå til messe og ble en del av den sterkt voksende anabaptistiske bevegelsen. Første del ble publisert mandag 9. november, andre del tirsdag 10. november, tredje del torsdag 12.november, fjerde del lørdag 14.november, femte del tirsdag 17. november, sjette del torsdag 19.november:

Lederne talte mer enn en gang om noe som opptok dem mye: hvor øde og avskåret fra omverdenen kommunitetene deres lå. De snakket også om å danne nærmere forbindelser de moravianske brødrene. Mange mennesker, selv den russiske regjeringen, anser disse folkene (altså moravianerne) for å være mennoniter, men Johannes Waldner mener de har en eldre og nærmere forbindelse med oss. Jeg gikk ikke noe nærmere inn på dette men understreket at det viktigste av alt er å være sanne medlemmer av Kristi kropp.

I flere år holdt de troende i Radicheva kontakt med moravianerne i Sarepta, Brev fulle av kjærlighet gikk begge veier, men den store avstanden mellom dem gjorde det umulig å ha mye praktisk utveksling. Tidlig på 1800-tallet opplevde begge kommunitetene materiell framgang. I Radicheva økte antall troende raskt fra 200 til 300 til 400 medlemmer. Deres glaserte leirkrukker hadde et stort marked, og lær, jern, hatter, lin, og møbler forsynte forhandlere over hele Russland. Markene og husdyrbestanden blomstret til et punkt der de ikke kunne ta vare på alt selv, derfor plantet de 5000 frukttrær på områdets fellesareale. 

I 1818 kunne en offisiell representant for de russiske myndighetene offentliggjøre følgende:

'Husene tilhørende kommuniteten står langs en firkant, omringet av frukttrær, med en port ved hovedinngangen. De ser på seg selv som en familie. Bygningen hvor de bor og arbeider er laget av murstein og tilbygg av tre for hver etasje, men bygningen er ikke så høy. Det finnes flere små hus på eiendommen også. 

Takene på hovedbygningen er dekket av høy, og de har bygget korridorer på loftet med små rom, som er åpne på begge sider. Hvert av de gifte parene har et slikt rom. De har ingen ovner. I hvert rom er det en seng, et bord og to stoler. Ekteparene bruker dem bare for å sove eller for korte perioder ad gangen.

Det finnes også større rom hvor de som ikke er gift oppholder seg. Dette gjelder de som er 15 år og oppover. Her sover de og her hviler de. 12-15 ungdommer på hvert rom, to og to må dele seng. De eldre jentene har adskilte rom hvor de sover. I tillegg til soverommene er det god plass på loftet til å tørke klær. 

Livet til disse brødrene synes å være enkle og beskjedne. De har gode manerer, de er vennlige, ivrige etter å utføre sin plikt, gjestfrie og rede til å hjelpe hverandre. Rett før en fødsel tas mor med til et varmt rom. Der tar de hånd om barna sine til de er 18 måneder gamle. Kommuniteten har sine egne jordmødre. Når de er seks år gamle får barna sine egne rom, gutter i et, jenter i et annet. Foreldrene deres er sammen med dem i fritiden, og tar dem så til deres egne rom. De ugifte jentene er med på å re senger, mens guttene er ute på markene for å arbeide. Måltider begynner med bordbønn. Middagen serveres halv tolv, og etter middag er det en fritime. De spiser kveldsmat når natten faller på.

Om vinteren går de til sengs klokken 21.00, og kl.05.00 står de opp for å komme seg på arbeid. Om sommeren står de opp enda tidligere og arbeider senere. Gjester som besøker kommuniteten, er kommunitetens gjester, ikke den enkelte families gjester. De er hele brorskapets gjester, og det er i brorskapets navn de eldste viser sin gjestfrihet.'

På denne måten har kommuniteten i Radicheva hatt fremgang og levd i fred siden de slo seg ned her, de har æret Gud og tsaren og høstet beundring fra sine naboer. Markene deres er fruktbare og engene frodige. De driver frem kveg i stor skala, idet de bruker dyr fra Ungarn, og de driver med birøkt. De dyrker et stort mangfold av grønnsaker, og de lager mye håndarbeide som de selger. De lager også sleder, vogner, ploger, møller, spinnehjul, og farget lær for det åpne markedet, og selv om de lever enkelt, gjør de det godt.

I 1807 døde Josef Kleinsasser i fred, med Kristus og med sine brødre, mange mil og mange år unna sitt vakre og kjære hjem i St.Peter i Kaernten. Han etterlot seg ingen levende etterkommere og hans fjerde kone døde tre måneder senere. Men han etterlot seg en blomstrende kommunitet som lever videre i livene til tusenvis av etterkommerne fra Vishinsk langs Desna på 1770-tallet. Hans bror, Hans Kleinsasser, den første som ble valgt til Ordets tjener (pastor), i Kreuz i Romania, hadde en sønn og en sønnesønn som også het Hans. Den sønnens sønn, Samuel, kom til Sør-Dakota med sin hustru Sarah. Derfra flyttet de til Economy i Pennsylvania, hvor han døde. Men Samuel og Sarah hadde en stor familie som overlevde i Hutterite-kolonier i Canada, Nord- og Sør Dakota, Minnesota og Rocky Cape i Tasmania, Australia.

Billedtekst: En kunstner har sett for seg en mennonitisk kommunitet i Russland.

De 40 dagene før jul. Dag 7

En jødisk baby på flukt fra en despotisk regent og barnemorder. Foreldre og barn prisgitt en fremmed kultur og gjestfrihet i trengselstider. I denne situasjonen var det å vende tilbake til et land deres forfedre hadde flyktet fra, og som Gud med sterk hånd hadde ført dem ut fra.

Har du tenkt over det: vi tilber en jødisk flyktning  - det er Han som er Frelseren.

Jeg har tenkt mye på det i en tid hvor flyktningeskarene velter inn over Europa. Det var ikke rom for Ham og Hans fødende mor i Betlehem. De måtte finne provisorisk nattely i det som nok mest sannsynlig var en grotte, blant strå og halm. Jeg har tenkt akkurat på det i lys av Salme 91,1:

'Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige'.

Men mest av alt har jeg tenkt på ordene:

'Jeg var fremmed og dere tok ikke imot meg'.

Når disiplene spør om en forklaring på de ordene, var Jesu svar at det var fordi Han ikke ble gjenkjent 'som en av disse mine minste'.

Finner vi Ham nå? Gjenkjenner vi Ham nå? Tar vi da imot Ham?

Det er mennesker som betyr noe

'I et fellesskap eller kommunitet  bryr folk seg om hverandre og ikke bare for fellesskapet som noe abstrakt, som et hele, som en institusjon eller som en idealistisk vei måte å leve på.

Det er mennesker som betyr noe; å elske og ha omsorg for mennesker som er der, akkurat slik de er. 

Det er å bry seg om dem på en slik måte at de vokser i følge Guds plan, og dette gir mye liv. Og det handler ikke om å bry seg som noe kortvarig, men permanent. Fordi folk er bundet til hverandre, blir de som en familie, et folk, en flokk. 

Og dette folket er blitt kalt sammen til å være et tegn og et vitne, til å fullføre en spesiell oppgave som er deres spesielle gjerning, deres gave'.

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 20. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

lørdag, november 21, 2015

Be spesielt for Brussel og Belgia i kveld

Som mange av våre bedende venner vet har det vært - og er fremdels når dette skrives - full terroralarm i Brussel. Belgias statsminister sier åpenlyst til media at han frykter angrep flere steder i byen. Terrorberedskapen er på aller høyeste nivå.

Belgisk politi skal ha funnet våpen, eksplosiver og et kjemisk arsenal i en leilighet i bydelen Molenbeek. Mannen som eide leiligheten skal være arrestert. Dette kommer i tillegg til ryktene om at en av terroristene som står bak det blodige angrepet i Paris, skal befinne seg i den belgiske hovedstaden.

Våre bedende venner i Brussel - Brussel House of Prayer - har nettopp gått ut med en melding på sin Facebook side om at oppfordrer folk om å be hjemme. Det er vanskelig å ta seg frem i gatene i kveld på grunn av terrortrusselen. De ber bederne i Brussel om å avsette tid til å be for byen og for landet.

'Vi er vekterne på muren!'

De som kommer fram til bønnehuset vil be frem til midnatt.

Vi vil gjerne stå sammen med våre bedende venner i Brussel og i Belgia og oppfordrer norske bedere til å avsette tid til å be for den svært spente situasjonen i landet. La oss be spesielt om at politiet og sikkerhetstjenesten er i stand til å avsløre terroristene.

De ba om bedre vær og fikk bønnesvar

Sara og Andrew Harmsworth (bildet) er våre gode venner på Shetland. I mange år har de stått i forbønnens tjeneste. I dag leder Andrew 'Shetland Intercessor's Team' og i siste nr av bønnebrevet 'Shetland Prayer Link', skriver han om et bønnesvar som jeg gjerne vil dele med bloggens lesere i dag.

Det handler om været og det er jo det vi snakker mest om, er det ikke?

'Forenet bønn forandrer situasjoner', skriver Andrew entusiastisk. Og legger til:

'Etter seks og en halv måned med kaldt, vått og dystert  vær i 2015, ble det sendt ut en epost til alle kirker og fellesskap på Shetland hvor vi ble bedt om å forene oss i bønn om bedre vær.

Nesten umiddelbart - pris Herren - fikk vi bønnesvar. Været bedret seg og det ble fint vær og det var vedvart helt frem til begynnelsen på november, når dette skrives. 14. august ble det publisert et leserbrev i The Shetland Times hvor det ble understreket at det gode været man nøt var et resultat av forent bønn. Leserbrevet ble avsluttet slik:

'Dette viser at forenet bønn i Jesu navn bringer resultater som velsigner alle - så la oss fortsette'. 

Det er godt å kunne rapportere at dette gode (uvanlig gode) været har ført til at gresset har vokst så godt, noe som har ført til velsignelse ikke minst for mange bøndene som ved juni-juli måned heller så for seg en marginal innhøsting.

Som Guds representanter på Shetland (og andre steder) er det en stor oppmuntring å se hvordan forenet bønn gir oss mirakler som taler høyere enn ord. Alle snakker om været - hver dag - så la oss være aktive i å proklamere hva Gud har gjort med været for oss som et svar på bønn.

'Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren'. (Salme 40,4)

Her er to vitnesbyrd:

Presidenten for Den nasjonale bondeorganisasjonen i Skottland: 'Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er alene når jeg ønsker velkommen 'the indian summer' som har festet taket på Shetland de siste ukene, og fra et bonde-perspektiv, så har det gitt oss svært mye arbeid å gjøre'.

Shetland Gardener: 'Dette er tredje gangen jeg må slå gresset på kort tid'.

Billedtekst: Sara og Andrew Harmsworth utenfor deres hjem ute på heia i Wester Quarff på Shetland. Bildet er tatt i forbindelse med bønnekonferansen 'Fire from the North' i 2005, hvor jeg var en av talerne. Det var så hyggelig å besøke disse to i deres hjem. (Foto: May Sissel Hansen)

De 40 dagene før jul. Dag 6

I år har May Sissel og jeg forsøkt oss som gulrot- og salatdyrkere. Det var ikke så vanskelig å drive frem salat, verre var det med gulerøttene. Vi hadde fått med oss at det var viktig å tynne, men vi forstod etter hvert at vi var altfor snille. Vi burde ha tynnet enda hardere enn vi gjorde. De gulerøttene som etterhvert kom opp av jorden, var ikke mye å skryte av. Det er tvilsomt om vi fortsetter eksperimentet neste år.

Men det er ikke bare i grønnsaksåkeren det trengs å tynnes. Slik er det også i vårt åndelige liv også. Egentlig er det mye vi har samlet på som ikke er verdt å ta vare på. Mye av det har ikke verdi i det hele tatt.

Jesus forteller oss noe om verdiløse ting:

'Dere skal ikke samle dere skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være'. (Matt 6,19-21)

Investerer jeg for himmelen? Det er bare mennesker jeg kan få med meg dit.

Hva må tynnes vekk i mitt liv for at jeg skal bære frukt - frukt som varer? For det er jo det som bringer ære til min Far. Dette handler jo ikke om synd som må fjernes, men om det gode vi ikke kan ta vare på, fordi Herren har noe bedre for oss. Det gode kan bli det aller bestes fiende. Det som var godt og nyttig tidligere, behøver slett ikke å bli det i den fasen jeg nå befinner meg i. Faktisk kan disse gode tingene ta så mye plass at de hindrer det som Gud har for meg nå å vokse fram.

Dette er vanskelig. Det er ofte smertefullt å kvitte seg med gode ting. Hemmeligheten er å takke for det som var, og så slippe tak i det. Den som prøver vi oppdage at dette ikke er lett. Men vi vokser på det, for kun det beste er godt når for en som er kongebarn! Derfor vil Gud det aler beste for oss i den åndelige årstiden vi befinner oss i. Det er årsaken til at vi må slippe tak i nest beste.

Vi må tynne. Det er noe vi selv må ta tak i.

Hva trenger jeg egentlig? Hva kan jeg kvitte meg med? Hva er overflødig? Jeg er kalt til å løpe 'og fullføre det løpet som ligger foran oss' (Hebr 12,1). Hva hindrer meg i å løpe med letthet? Hva er det som gjør denne løpetappen jeg nå står foran for tung?

Det jeg tynner i dag vil gi bedre frukt i morgen.

fredag, november 20, 2015

Sørstatsbaptister går sammen med Det internasjonale bønnehuset i Kansas City

Ronnie Floyd (bildet), president for Sørstatsbaptistene, er en av hovedtalerne på 'One Thing' konferansen i International House of Prayer i Kansas City, 28.-31. desember i år.

'One thing' er en ungdomskonferanse om bønn, som samler 20.000 ungdommer hvert år. Ved siden av store bønne- og lovsangsmøter får også ungdommene del i solid bibelundervisning. Blant talerne i år finner vi ved siden av Ronnie Floyd, Micke Bickle, som er grunnleggeren av Det internasjonale bønnehuset, Reinhard Bonnke, Francis Chan, Daniel Kolenda og Allen Hood. Blant lovsangerne finner vi navn som Misty Edwards, Steffany Gretzinger, Amanda Cook, bare for å nevne noen.

Men det vekker oppsikt at både presidenten for Sørstatsbaptistene og den høyt profilerte Francis Chan, også han sørstatsbaptist, deltar på denne i altoverveiende pinsekarismariske bønnekonferansen. Det ville vært umulig for noen år siden, men viser at noe er på gang hva angår enhet blant bibeltroende over hele verden. Og bønn knytter kristne sammen på tvers av skillelinjene.

Om konferansen sier Ronnie Floyd:

'Det finnes ikke en stor bevegelse av Gud noensinne som ikke har begynt med ekstraordinær bønn blant Guds folk. Tiden er nå kommet for at vi må komme sammen for Gud med en klarhet og med enighet, en synlig enhet og i ekstraordinær bønn for en ny stor vekkelse og for at verden skal nås for Kristus'.

La oss huske dette store arrangementet i våre forbønner.

De 40 dagene før jul. Dag 5

Søndagen som kommer kalles 'Kristi kongedag'. Den kalles også 'Domssøndagen', og er siste søndagen i Kirkeåret. For meg begynner ikke det nye året ved årsskiftet 2015/2016, men når vi tar fatt på det nye liturgiske året. Å leve med evangelietekstene, lære Jesus bedre å kjenne gjennom å følge Ham gjennom Hans fødsel, Hans gjerning, lidelse, død, oppstandelse og himmelfart, betyr mer og mer for meg etter hvert som årene går.

Ved et årsskifte er det vanlig med en vareopptelling. Også med hensyn til vårt åndelige liv er det sunt:

Hva har skjedd dette året? Har det vært noen utvikling av mitt åndelige liv? Noen modning? Hva har jeg lært? På hvilke områder har jeg endret meg? Hva slags spørsmål sitter jeg igjen med?

Tiden er inne for å finne frem penn og papir, sette seg ned og be Gud om å hjelpe deg til å kunne svare ærlig og sannferdig på disse og andre spørsmål som Den Hellige Ånd måtte minne deg på.

Notatene du gjør deg er ikke ment for offentligheten, men gjem dem i Bibelen din eller bruk en notatbok. Så kan du ta disse frem igjen ved neste årsskifte. Og se hva som har skjedd.

En ting jeg har lært gjennom årenes løp er dette:

Hvor stanser Den Hellige Ånd i mitt liv akkurat nå? Våger du å stanse i den begrensningen som det innebærer? Det er ikke alt jeg må. Det er ikke alt Gud har kalt meg til. Den vanskeligste leksen jeg har lært - eller holder på å lære - er å gi slipp på ting og overlate dem i Guds hender. Det er mye vanskeligere enn mange av oss tror. Kanskje jeg ikke skal ha så mange prosjekter - heller ikke hva mitt åndelige liv angår - i 2016. Men stanse opp og være til stede i livet der Gud holder på å gjøre noe i mitt liv akkurat nå.

Hvilken åndelige årstid befinner du deg i? Er det vinter i livet ditt? En tid hvor ting hviler i påvente av en vår. Bli der. Så lenge vinteren tar.

Eller kanskje det er vår, sommer eller høst i ditt åndelige liv? Bli i den fasen du befinner deg. Så lenge Gud vil.

Det kan hende jeg kommer tilbake til Kristi kongedag senere. I morgen skal vi snakke om behovet for å tynne.

(fortsettes)