mandag, mai 23, 2016

Nord-koreanere faster og ber for å få skaffet seg en Bibel

Mai og juni måneder har fått spesiell fokus når det gjelder Bibel-distribusjon til Nord-Korea. De som står bak 'Tilbake til Jerusalem'-visjonen kan fortelle at de nå arbeider med 40 undergrunnskirker inne i Nord-Korea.

Og nå begynner rapportene å komme tilbake fra de som står for distribusjonen inne i det svært lukkede landet.

"Folk gråter og faller ned på sine knær når de får disse Biblene. Gråtende forteller de at dette er svaret på deres bønner. Flere forteller at de har fastet og bedt om å få en Bibel."

Tenk på det - i et land hvor det stor så stor nød at det er lite eller ingen mat å få tak på så faster det mennesker for å få en Bibel!

Det er også et stort takkeemne at det finnes 40 undergrunnskirker i Nord-Korea.

La oss be spesielt for Nord-Korea denne og neste måned og den store Bibel-aksjonen som pågår.

Valget i Østerrike en advarsel til Europa

Uansett valgresultat: valget i Østerrike er en advarsel til Europa, og bør være en vekker for alle som står på muren og ber for de europeiske landene. Det blåser en sterk høyrepopulistisk vind over Europa for tiden, og i kveld kan et land i Europa for første gang siden seieren over nazismen ha en demokratisk valgt president fra ytterste høyreside.

90 prosent av stemmene ved valget i Østerrike var telt opp søndag kveld når disse linjene ble skrevet. Da var valgresultatet omtrent 50/50 for den høyreradikale Norbert Hofer (bildet) og kandidaten fra De Grønne. Dermed må det til fintelling av de omlag 900.000 forhåndsstemmene, før vinneren kan utropes. Ifølge analytikere kan opptellingen av forhåndsstemmene gå i favør av presidentkandidaten for De Grønne.

Oppslutningen om det høyreradikale Frihetspartiet har utvilsomt fått vind i seilene på grunn av flyktningkrisen. Vi ser nå en klar trend i flere av de europeiske landene. Partier helt til ytterste høyre får økt oppslutning. Så har da også høyreradikale partier i hele Europa fulgt valgkampen i Østerrike med stor iver fordi de har merket seg Frihetspartiets store fremgang. Allerede etter første valgomgang kom det lykkønskninger fra høyreradikale partiledere som Marine Le Pen og lederen for Alternativ for Tyskland, Frauke Petry.

Alternativ for Tyskland fikk nylig 12 til 24 prosent av stemmene i tre delstatsvalg. I Kroatia, vil kulturministeren forsøke å rehabilitere de fascistiske ideene til Ustasja. Det har fått det anerkjente Simon Wiesenthal senteret i Israel til å reagere kraftig. Jødiske organisasjoner er sjokkert over det som skjer.

Og det er her vi er ved en svært viktig side av det som har skjedd ved valget i Østerrike: Vi skal merke oss at Østerrike aldri har tatt det samme oppgjøret med nazismen som Tyskland har gjort. Frihetspartiet, som ble dannet i 1955 i Wien, har sine røtter i den tysknasjonale bevegelsen og har et uavklart forhold til Østerrikes nazistiske fortid. Jörg Haider, som døde i 2008, var formann i Frihetspartiet i årene 1986-2001, og gjorde det høyreorienterte, nasjonalistiske og populistiske partiet særlig kjent utenfor Østerrike.

Ungarn, Polen og Slovakia har også vekket til live sterke høyreradikale følelser.

søndag, mai 22, 2016

Avsløring: Saddams hemmelige utskytningsramper for Scud-rakettene som skulle gasse Israel

Magasinutgaven til The Jerusalem Post denne helgen avslører en svært interessant og spennende historie om hemmelighetene Saddam Hussein skjulte oppe på Sinjar fjellet. Sinjar-fjellet husker nok de fleste av oss i forbindelse med grusomhetene IS utsatte yazidi-folket for. I august 2014 flyktet rundt 40.000 yazidier opp i fjellene etter at styrker fra IS hadde angrepet byen Sinjar.

For 25 år siden etter at Saddam Hussein hadde sendt sine Scud-raketter inn i Israel oppdaget de som bodde oppe på Sinjar-fjellet en hemmelighet om Gulf-krigen i 1991.

"Fra toppen av fjellet kan du på grunn av høyden se hundrevis av kilometer i alle retninger", minnes Sharaf (ikke hans virkelige navn), en yazidi fra det irakiske Kurdistan til Seth J. Frantzman, som har skrevet historien for The Jerusalem Post. Artikkelen ble først publisert på hans blogg.

Yazidiene er av den oppfatning at Scud-rakettene, som regnet ned over Israel i forbindelse med Gulf-krigen i 1991 ble testet og fyrt av fra nettopp Sinjar-fjellet. Og de har fotografier som skal bevise dette.

Det var dramatisk i Israel i oktober 1990. To måneder etter at Irak hadde invadert Kuwait og satt i scene i internasjonal krise fikk Israels befolkning - som den gangen tellet 4,5 millioner innbyggere, og som i dag nesten er doblet - beskjed om å skaffe seg gassmasker fra distribusjonsentralene. Da hadde Saddam Hussein truet med 'brenne halvparten av Israel'. Han fremsatte disse truslene i april 1990.

Og Saddam Hussein var slett ingen novise hva angår kjemisk krigføring. Han utsatte den kurdiske befolkningen for et grusomt gassangrep i Halabja i 1988, og brukte som kjent også gass mot Iran gjennom årene 1980-1988 under Iran-Irak krigen. Saddam gav ordre til sine senior-ledere om å bruke kjemiske våpen mot Israel hvis de skulle tape krigen.

Nå 25 år etter "Operasjon Desert Storm" forteller yazidiene som opplevde denne tiden om de hemmelige utskytningsrampene for Saddams Scud-raketter.

"I 2012 hørte jeg om et sted som det irakiske regimet brukte for å skyte mot Israel," minnes Sharaf.

Stedet Sharif sikter til er en grav som ligger på toppen av et fjell som heter Chilmera. Dette gravstedet ble forvandlet til en utskytningsrampe for Saddams Scud-raketter. Rakettene var konstruert slik at de kunne inneholde kjemiske våpen, som sennepgass og nervegasser som Tabun.

Hele artikkelen i The Jerusalem Post kan leses her:

http://www.jpost.com/Magazine/Red-fire-on-the-mountain-452483

Billedtekst: En av utskytningsrampene oppe på fjellet Chilmera. Foto: Seth J. Frantzman

En leir av engler i Alaska

Steven Lightle (bildet) er et kjent navn for mange i Norge. For de som ikke kjenner ham så er han en jødisk forretningsmann fra Seattle, Washington, som møtte Messias i 1957 og hans liv var totalt forandret etter dette skjellsettende møtet. Etter en tid som forretningsmann flyttet han til Braunschweig i daværende Vest-Tyskland, samme by som gav Adolf Hitler tysk statsborgerskap. Det påfølgende år, 1974, hadde Steven et syn hvor han så Sovjetunionen gi slipp på sine jødiske borgere slik at de kunne forlate Sovjet og reise tilbake til Israel.

I 1982 flyttet Steven Lightle selv til Israel og i 1991 etablerte han sammen med Gustav Scheller "The Exodus Shipping Line" som skulle bringe jøder tilbake til Det lovede land. I 1983 skrev han sin bestselger: Exodus II og i 1999: Operation Exodus II. Han reiser verden over som taler, og har besøkt Norge. Ved en av disse anledningene hadde jeg gleden av å tolke ham.

Steven Lightle er også et kjent navn i den internasjonale forbønnsbevegelsen, hvor jeg selv har vært aktiv i mange år. Det er i den forbindelse jeg nå skal fortelle en historie som har berørt meg sterkt:

Våren 1988 ble Lena og Kjell Sjöberg sendt ut som bønnemisjonærer. Flere menigheter sto som utsendelsesmenigheter: Den kristna Gemenskapen i Bro, Fristaden i Uddevalla, Hosianna i Göteborg, Brandbergens Frikyrkoförsamling og Järfälla Pingstförsamling. På begynnelsen av 1989 ble det holdt et stort bønnemøte nord for Nordkalotten. En del av samlingene ble holdt i domkirken i Luleå. Mens Kjell Sjöberg var der opplevde han at Herren kalte ham tilside og i stillheten talte Herren til Kjell Sjöberg. Herren ville at Sjöberg skulle ta med seg et team forbedere og reise til jordens fire hjørner for å be. På forunderlig vis stadfestet Gud dette kallet gjennom en venn av Kjell Sjöberg, J. Gunnar Olson, som plutselig kom inn i rommet hvor Kjell Sjöberg var og gjenga nøyaktig det Gud nettopp hadde fortalt Kjell Sjöberg. Senere dukket det opp et ektepar som Herren hadde talt til og sagt at de skulle gi Kjell Sjöberg 50.000 til en reise.

Et av stedene bønneteamet reiste var til den lille byen Nome i Alaska. Byen har 3000 innbyggere. Den ligger 100 mil fra Anchorage. Byen ble grunnlagt av tre svensker som fant gull i området. Bønneteamet hadde sin base i pinsemenigheten. Når bønneteamet til Kjell Sjöberg kom på besøk sto denne pinsemenigheten midt oppe i en svært vanskelig tid. De holdt på å organisere en forbønnsaksjonen

Før bønneteamet skulle reise igjen opplevde Steven Lightle at han måtte ta mer tid til å be. Han fikk tak på en snøscooter og kjørte alene ut på de snøhvite viddene. Plutselig får han se tre leire med engler! En stor og mektig engel gikk fra den ene leiren til den andre og ga instruksjoner til de andre englene. Steven ville vite hva engelen sa, men han fikk beskjed om at det kunne han ikke få vite.

Nå skjedde denne bønneaksjonen samtidig med toppmøtet mellom president George Bush og Michail Gorbatsjov på Malta. Steven Lightle leste om skibbruddet Paulus ble utsatt for på Malta. Stormen kom fordi kapteinen ikke ville lytte til rådet Paulus gav. Nå ba teamet om at Gud skulle bruke Bush og Gorbatsjov slik at scenen for tidsaldernes avslutning i Midt-Østen kunne falle på plass, men om de hadde onde hensikter mot Israel, skulle stormen komme.

På nyhetsprogrammet til "Voice of America" kunne de senere høre at det blåste en så sterk storm på Malta at bølgene var fem meter høye. Den siste dagen av toppmøtet måtte avlyses.

Fred gjennom fellesskap

"L'Arche og Tro og Lys ønsker å være fredskommuniteter gjennom vår måte å leve på, måten vi ønsker velkommen og deler med mennesker som er svake og sårbare.

Våre kommuniteter kan bli steder for forvandling, gjennom måten vi ønsker hverandre velkommen, lytter til hverandre og løser konflikter. 

Å ønske den svake velkommen, anerkjenne deres gaver og hjelpe dem til å oppdage meningen med deres liv er en måte å bygge fred på."

Jean Vanier (bildet) i et brev fra juni 2006. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

lørdag, mai 21, 2016

Et alvorlig kall til norske forbedere

Dette er et kall til norske forbedere. Regjeringen er i ferd med å frata Norge sin suverenitet og frihet med hensyn til et så viktig felt som finanssektoren. Like før Stortinget tar sommerferie, har den blå-blå regjeringen sendt et lovforslag til Stortinget om å overføre myndighet over norsk finanssektor til EU. Allerede om tre uker skal stortingsrepresentantene stemme over forslaget.

Forslaget innebærer at norske myndigheter og finansinstitusjoner underlegges finanstilsyn i EU for henholdsvis bank, forsikring, pensjon, verdipapirer og systemrisiko og vil i praksis si at Norge gir fra seg sin suverenitet og vi underlegges enda sterkere EUs makt og myndighet.

Finansminister Siv Jensen har lenge bedyret at norsk selvråderett over finanstilsynet er selvklart. Det er det ikke lenger. Nå har Jensen etter årelange forhandlinger med EU gitt etter. Regjeringen foreslår nemlig for Stortinget at den øverste myndigheten over norsk finanssektor underlegges EFTA's overvåkningsorgan ESA i Brussel, og i ytterste konsekvens EFTA domstolen i Luxemburg.

Dette er ingen liten sak, men den får liten oppmerksomhet i media. Avgivelsen av norsk suverenitet er så omfattende, at Stortinget for første gang skal behandle saken etter Grunnlovens paragraf 115. Den krever tre fjerdedels flertall med minst to tredjedeler av stortingsrepresentantene til stede.

Det er nå de som ber for Norge må være våkne! Dette handler om Norges frihet og suverenitet. Dette handler om de grensene Gud har satt for vårt land og som vi er kalt til å be for. Vi har nettopp feiret vår nasjonaldag og takket Gud for det vakre korsmerkede flagget vårt. Vi kan ikke gi fra oss den frihet vi har vunnet og som har kostet oss så mye, og underlegge oss et politisk system som kan bli en plattform for et kommende antikristelig system.

'Årene i Aleppo lærte meg til å bli en virkelig prest'

Rodrigo Miranda (bildet) var prest i Syria i årene 2011-2014. Det var blant de forfulgte kristne at den chilenske presten lærte hva det virkelig vil si å være prest. Han så menigheten minke i antall fra 300 til 15. Mange av disse døde eller ble tvunget til å flykte fra kamphandlingene. I de årene fader Rodrigo oppholdt seg i Syria klaget han ikke en eneste dag. Han gjorde det motsatte. Han takket Gud for den nåden han opplevde i disse særdeles vanskelige omstendighetene.

Rodrigo Miranda er en katolsk prest fra Chile. Men det var i Syria, blant undertrykte kristne, at han lærte hva det virkelig vil si å være prest.

"Årene i Syria fikk meg til å se hva som er viktig i livet," fortalte han til et spansk nyhetsbyrå, ABC, nylig.

Fader Miranda arbeidet som prest i Aleppo fra mars 2011 helt til slutten av 2014. Da ble han tvunget til å forlate Syria. Hundretusenvis av mennesker er døde, andre er på flukt, fra den krigsherjede nasjonen.

Den pågående borgerkrigen har påvirket kirkebesøket i de områdene av Aleppo som ligger i utkantene.

"I helgene pleide vi å ha 250-300 mennesker, nå hadde vi 15. De fleste går til gudstjeneste inne i sentrum av byen fordi sentrumsområdet er tryggere. Siden vi tilhører en minoritet, kjenner alle hverandre. Vi kjenner de som er blitt drept med både fornavn og etternavn," forteller fader Miranda.

Selv om krigen forandret livet for mange syriske kristne, så har det ikke forandret deres tro.

'I alle årene jeg befant meg i Syria", forteller fader Miranda til nettstedet Cross Map, "hørte jeg aldri noen anklaget Gud. Faktisk det motsatte. De takket Gud hver eneste dag. Når de fortalte deg de mest grusomme historier, avsluttet de alltid med å si: 'Vi takker Gud for at vi er i live, slik at vi kan komme oss til kirke.' Hver gang bombene falt ble kirkene fylt opp av mennesker. Du ser ingen triste ansikter, selv om det ikke betyr at de ikke lider."

En fredskultur

"En fredskultur innebærer en aksept av en hver person med sine gaver og og sin svakhet, og den hjelper hver enkelt til å gjenoppdage hans eller hennes verdighet og plass i det menneskelige fellesskap.

I en fredskultur oppfordres de som er sterke til å akseptere og anerkjenne sine egne svakheter, og å tjene og gi støtte til de som mer sårbare og til å hjelpe dem til å oppdage sine egne evner.

I en fredskultur blir hver person sett på som unik, viktig og hellig."

Jean Vanier (bildet) i et brev, juni 2006. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

fredag, mai 20, 2016

Paradiset inne i oss

'Et av de store spørsmålene for hver enkelt av oss er hvordan vi skal vende ryggen mot en kultur av rivalisering, individualisme, konflikter og depresjon som omgir oss og heller bevege oss over i en kultur av solidaritet og samarbeide, fred og håp.

Hvordan skal denne forvandling finne sted inne i oss?

"Er det mulig at det vil finnes et paradis på jorden en dag?" 

Det synes for meg som om dette jordiske paradis ikke er mulig uten at hver av oss oppdager det paradis som finnes inne i oss, den lille helligdommen skjult i den mest intime del av vårt vesen. Å fornemme og finne dette indre paradis av fred og enhet innebærer en kamp mot den rivaliseringskulturen som finnes i oss selv. 

Hvis vi kan få et lite glimt av dette indre paradis, så vil jeg også begynne å se dette i andre mennesker. 

Og da, når flere mennesker kommer sammen for å leve dette ut, skapes et fellesskap - men alt dette innebærer en virkelig kamp."

Jean Vanier (til venstre) i et brev, juni 2006. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

torsdag, mai 19, 2016

Ny hjerteoperasjon mandag

Her kommer noen personlige oppdateringer:

Førstkommende mandag skal jeg til Feiring igjen for en nytt operativt inngrep i hjertet. Det blir åttende gangen. Innleggelsen på Feiring kom overraskende. Jeg har en ustabil angina for tiden, med mye smerter og andre plager. Smertene er så intense i perioder at legene vurderer situasjonen slik at det beste er en ny innleggelse på Feiring. Jeg må være så ærlig å si at jeg ikke ser fram til dette denne gangen. Det har nok sammenheng med plagene fra min lungesykdom som gir andre plager, ikke minst med hoste - og når de driver med alle disse ledningene inne i hjertet skal man helst ligge musestille. Jeg er svært takknemlig for forbønn med hensyn til mandag. Be gjerne for operasjonen, men også at ikke noe skal tilstøte meg i dagene før jeg kommer meg til Feiring. Jeg er ikke sterk og smertene er ganske utmattende og slitsomme.

På bildet ser du Saleem Shalash, min gode venn gjennom mange år. Saleem er baptistpastor, som meg. Han er pastor for Hjemmet til Jesus - Kongen, en menighet som ble startet som en bibelstudiegruppe med syv personer for fem og et halvt år siden. Nå har menigheten 110 døpte medlemmer. Alle arabere. I går tolket jeg Saleem på et møte i Livets Senter på Gjøvik, og morgen skal jeg tolke ham på et møte på Skotterud i Eidskog. Jeg ber om forbønn for dette møtet.

I dag var Saleem hjemme hos oss i vårt hjem på Gjøvik. Vi så filmen 'War room' sammen, til stor inspirasjon for Saleem, May Sissel, min kone og meg.

Han overvant Mao, dødsdom, tortur og 10 års fengsel - nå er han hjemme hos Herren

Han overlevde Mao, en eksekusjonspelotong, og 10 år i fengsel. Nå er pastor Li Tian hjemme hos Herren. Mer enn 2000 kinesiske pastorer og lekfolk tok nylig farvel med pastor Tian i en minnegudstjeneste i Shangahai.

Pastor Li Tian var en legende i Kina. Fire ganger i sin levetid satt han fengslet for sin tro. Når han ble arrestert for andre gang - under den såkalte Kulturrevolusjonen - ble han dømt til døden. Tre ganger sto han foran en eksekusjonspelotong  - hver gang reddet Gud ham fra løvenes gap.

Betydningen til pastor Li Tian er beskrevet i en helt ny bok forfattet av Eugene Bach og Zhang Ronglian (bildet).

Li Tian ble født i fylket Fangcheng i Henan provinsen. Han tilbrakte likevel mesteparten av sitt liv i Shanghai. Han ble født i 1928 og kom fra en lang rekke med trofaste troende. Hans bestefar ble en kristen under Hudson Taylors arbeid, den berømte grunnleggeren av China Inland Mission. Mor til Li var en omreisende evangelist. Hun døde rett etter at Japan invaderte Kina. Da var Li Tian bare ni år gammel. Besteforeldrene tok seg av ham. Senere studerte han ved Baptist Seminaret i Kaifeng i Henan provinsen.

Han plantet en rekke menigheter, og under arrestasjoner og mens han sonet i fengsler ble han ofte torturert på den mest umenneskelige og grusomme måte.

Pastor Li Tian (bildet) var en veldig mild mann, men preket med stor lidenskap. For alle som møtte ham var det opplagt at Herren hadde kalt ham og utrustet ham til forkynnertjenesten. Et av de budskapene han ofte delte var historien om Maria som salver Jesu føtter. Pastor Li Tian sa:

"Altfor mange troende i dag er blitt gitt en kostbar parfymeflaske, men de nekter å åpne den. De holder den fast, som om de ikke vet at kjærligheten til Jesus krever fullstendig overgivelse. Hold ikke noe tilbake. Ingenting er mer verdifullt, eller kostbart enn at Frelseren er sammen med oss. Vi må ikke holde noe tilbake."

Vi lyser fred over pastor Li Tian's gode og vakre minne.

onsdag, mai 18, 2016

80 tidligere muslimer døpt på bekjennelsen av sin tro i Tyskland i ett og samme møte

Guds rike går fram! 80 afghanske og iranske flyktninger ble døpt på bekjennelsen av sin tro på Jesus som sin Frelser og Herre i Hamburg i Tyskland i forrige uke i et og samme møte (bildet). Det er Mohabat News som melder dette.

Det var pastor Albert Babajan som sto for massedåpen.

En av de døpte forteller: "Hele livet har jeg lett fred og lykke, men det fant jeg ikke i Islam. Nå har jeg funnet det," sier Shima og legger til: "For meg er dette lykke."

En annen av de døpte, Shomaz, sier: "Som muslim levde jeg alltid med frykt. Frykt for Gud, frykt for synd, frykt for straff. Jeg har funnet Kristus Guds kjærlighet."

Den store dåpshøytideligheten ble utført i byparken i Hamburg og må ha vært litt av en samling. Om det var jubel i Hamburg, så det ha vært stor fest i himmelen!

Livet er sterkere

'Faren for mange av oss i dag er at vi tror historien blir til uten oss, ikke med oss. Vi trekker ofte på skuldrene og sier at vi kan ikke gjøre noe med det.

Vi glemmer at hvis står sammen og støtter hverandre, så blir vi vitner til kjærlighetens styrke og det faktum at livet er sterkere enn døden.'

Jean Vanier (bildet) i et brev skrevet i juni 2006. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

tirsdag, mai 17, 2016

Fold det gamle merket ut!

I dag vaier det korsmerkede flagg over Norges land. Det er ingen selvfølgelighet. Jeg kjenner en djup, djup takknemlighet for at jeg bor i et land som tilhører de nasjoner som har korset i sitt flagg. Det er en nådegave. På denne dagen ber jeg om at Herren setter sine engler til vern langs Norges grenser.

Og i det jeg våknet i dag morges, våkner jeg til en gammel sang av Thomas Ball Barratt, skrevet i 1905. Den passer godt nå ved pinseleite og 17.mai:

Løft ditt blikk, du ungdomsflokk, se korsets tegn. Flammende på himlen over jordens egn! Still deg under fanen du Guds unge hær, fold det korsets merke ut! Det skal gi oss mot i kampens hete strid. Det skal klarne blikket i den onde tid. Det skal drive ungdomsmotet fram med kraft.

Fold det korsets merke ut.
Fold det gamle merke ut!
Fold det gamle merke ut

La det lyse over landets ungdomsflokk!
Fold det gamle merke ut.
Under dette merke stod de gamle før.
Under dette merke enn Guds helter dør.
Skulle vi da svikte der de stod fast?
Fold det korsets merke ut!

Fold det gamle merke ut!
Fold det gamle merke ut!
La det lyse over landets ungdomsflokk!
Fold det gamle merke ut!

Farløse profeter i en farløs generasjon

R. Loren Sandford (bildet) holder på å skrive en ny bok. Denne gangen sammen med Jeremiah Johnson som medforfatter. Boken får tittelen "The Micaiah Company. A prophetic reformation", og i dag deler Sandford, som er en anerkjent profetisk stemme i vår tid, noe han har skrevet og som jeg synes er svært passende i en tid som vår. Hør bare,  her i min oversettelse:

"Mens jeg ser et voksende antall pastorer og ledere hvis karakter utstråler Fars hjerte i relasjon til det folk de leder, så lytter jeg også til et stadig økende antall historier som forteller om misbruk, mangel på kjærlighet, dominans og kontroll. Farløse ledere leder ikke som fedre. 

Farløse profeter profeter billig og unøyaktig. Resultatet blir at uten åpenbaring, blir folket ustyrlig. Vi har tapt en generasjon på grunn av angrepene på institusjonen far, og nå betaler vi prisen både når det gjelder lederskap i det offentlige, skoleverket, bedriftene og kirken på grunn av manglende fedre.

Vi ender opp, slik Paulus så treffende beskriver det i 1.Kor 13,1: som "... drønnende malm eller en klingende bjelle."

Fordi det ikke finnes fedre, blir livet kuttet av, kaoset vokser og samfunnet lider. Hvis det noen gang er en tid for at ordene fra Malaki 4,5-6 skulle bli oppfylt så er det nå:

"Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann."