søndag, oktober 04, 2015

Sårbarhetens og tillitens plass

'Når vi samles omkring bordet og spiser av samme brød og drikker av samme beger er vi svært sårbare. Vi kan ikke spise et måltid i ro og med geværet hengende over skulderen og med pistol i beltet.

Når vi bryter brød med hverandre legger vi bort våpnene - de fysiske og de psykiske - og går inn i den gjensidige sårbarheten og tilliten.

Nattverdens rikdom er jo nettopp at den er stedet der en sårbar Gud innbyr sårbare mennesker å møtes til fredens måltid. Når vi bryter brødet og gir det til hverandre forsvinner frykten og Gud kommer oss svært nær'.

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

lørdag, oktober 03, 2015

Sanne ord

'Det finnes ingen gode eller dårlige mennesker. Det finnes bare de som lever i en livsstil av omvendelse og de som ikke gjør det'.

Mark Sandford

'Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss'. (1.Joh 1,8-10)

Pensjonist legger ut på bønnereise i Sverige

Pensjonisten, Anette Larsson, legger ut på en bønnereise som etter hvert skal ta henne på kryss og tvers av Sverige.

Anette Larsson, som kommer fra Moholm i Västgötaland begynner på sin bønnereise i Kiruna førstkommende søndag. Hun tar bilen, toget og beina til hjelp. På kveldene holdes et bønnesamlinger i en rekke kirker og forsamlingshus. Selv har hun sin tilhørighet i Evangeliska Frikyrkan.

Ideen fikk Anette Larsson etter å ha sett en reportasje fra Canada som handlet om en bønnebevegelse hvor de som deltok i den gikk fra sted til sted. Etter dette opplevde hun selv et kall til å gjøre det samme.

fredag, oktober 02, 2015

10 ting jeg skulle ønske Jesus aldri hadde sagt. Del 1

Denne artikkelen, skrevet av Charles E. Moore, utfordret min etterfølgelse på en måte som har grepet meg så sterkt. Jeg måtte bare få oversette den og dele den med bloggens lesere. Charles E. Moore underviser i Bibelen ved The Mount Academy, og er tidligere assisterende professor i kristen etikk og filosofi ved Denver Seminary. Han og kona og deres datter er bosatt i Esopus, New York.

Jeg var 17 år første gang jeg leste Evangeliene. For å være helt ærlig: jeg likte ikke alt det Jesus sa. Og om jeg fremdeles skal være ærlig, så gjør jeg ikke det i dag heller. Fremdeles synes jeg det er vanskelig å svelge noen av Jesus-ordene.

Jeg har forsøkt å følge Jesus i mer enn 40 år. Og, helt ærlig, det har ikke vært lett. Og årsaken til det er at Jesus forkynte et ganske så tøft budskap. Selv om jeg skulle ønske at jeg skulle kunne omfortolke det Han sa, og vri og vende på det slik at det passet bedre, kan jeg ikke. Jesus sier ting jeg ikke liker å høre; ting som er vanskelig å gjøre. Selv om jeg er fristet til å glemme det, eller unnskylde meg, kan jeg ikke unngå det Jesus sa. Det eneste valget jeg har er å lyde Ham.

Hvilke utsagn er det jeg refererer til? De er som følger:

1. Vær fullkomne (Matt 5,43-48) 'Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen'. Virkelig? Hvordan i all verden kan man være det? Jeg har aldri vært eller kommer til å bli fullkommen. Dette er virkelig en overdrivelse - eller? Kanskje jeg ikke helt får tak på hva Jesus egentlig sier? Når jeg ser på den umiddelbare konteksten, så tar Jesus for seg påstanden om at du kan hate fienden din, så lenge du elsker din neste. Men Jesus sier at vi skal elske våre fiender, samtidig som vi også elsker vår neste. Det er slik Gud elsker. Hans kjærlighet diskriminerer ikke, den er fullstendig. Lik solen som stiger opp over både onde og gode, eller når regnet faller, så faller det både på rettferdige og urettferdige. Med andre ord: vis enhver du møter kjærlighet, uansett hvem de er, ikke bare de du liker, eller de som liker deg.

Ved første øyesyn synes denne måten å ta Jesu ord på litt mer overkommelig. I det minste trenger jeg ikke å oppnå en slik gudlik fullkommenhet. Stopp nå litt! Det kan være at jeg ikke trenger å være fullkommen, slik Gud er, men jeg skal altså elske på samme måte som vår himmelske Far gjør. Og det er ikke lett! Det er umulig. Men Fars kjærlighet har en slik forvandlende kraft. Hans kjærlighet gjør oss i stand til elske som Ham. Johannes sier det slik: 'Vi elsker fordi han elsket oss først'. (1.Joh 4,19) Og Paulus vitner på samme måte: 'For Kristi kjærlighet tvinger oss'. (2.Kor 5,14)

Vi kan elske våre fiender, ikke fordi vi er så gode men fordi Gud har elsket oss og forsont oss - vi som en gang var Hans fiender. Virkelig! Guds kjærlighet er fullkommen, og hvis vi er villig kan Han ikke bare forvandle oss, men nå våre fiender gjennom oss. Spørsmålet er ikke om vi kan elske betingelesløst, lik vår himmelske Far, men heller om vi vil. Det betyr at vi må bli forvandlet, fra innsiden og ut. Det finnes ingen unntak, ingen unnskyldninger. Men det er mulig. Og når alt kommer til alt, er dette det eneste som er verdt noe.

(fortsettes)  

Varslet angrep mot kristne i Pakistan

Representanter for det pakistanske innenriksdepartementet og landets mektige generaler har kommet med personlige advarsler til pastorer og prester om et kommende angrep mot kristne i Pakistans nordvestlige provins, Khyber Pakhtunkhwa.

Opplysningene kommer fra Gatestone Institute, som ikke oppgir noen kilde. Opplysningene blir derimot bekreftet av Mehwish Bhatti, som representerer British Pakistani Christian Association.

Hun kan fortelle at advarslene har gått ut ganske bredt til kirker og skoler.

Hæren i Pakistan står bak en militær offensiv mot militære grupper i provinsen, en provins som grenser mot de pashtundominerende delene av Afghanistan der Pakistans Tehrik-e-Taliban har et sterkt fotfeste.

La oss huske våre pakistanske trossøsken i våre forbønner.

torsdag, oktober 01, 2015

Luthersk kirke i Norge tatt opp som medlem av The International Lutheran Council

Mens paven, som opprinnelig kommer fra Argentina, fikk stor medieoppmerksomhet under sitt besøk i USA, pågikk det den stor luthersk konferanse i hans hjemland!

Her hjemme har den mer eller mindre gått helt ubemerket hen, og det til tross for at Den lutherske kirken i Norge ble tatt opp som medlem av The International Lutheran Council.

22 medlemskirker deltok i konferansen som ble holdt Buenos Aires, hvor tre nye medlemskirker ble tatt opp som medlemmer av denne sammenslutningen av bibeltroende konservative lutheranere. Konferansen er blitt holdt i 25 år i år. Hans-Jörg Voigt ble gjenvalgt som formann.

På bildet sees fra venstre biskop Vsevolod Lytkin fra Den sibirsk evangelisk-lutherske kirke, Marvin Doniaire, som er president for Den lutherske kirkes synode i Nicaragua og Torkild Masvie som er biskop for Den lutherske kirke i Norge.

Lutheranere i Russland
Den sibirsk evangelisk-lutherske kirken har 25 forsamlinger med 2,100 døpte medlemmer. De har en biskop, 14 pastorer og fire diakoner. En tid fantes det mer enn en million lutheranere i Russland, men konsekvensen av den kommunistiske maktovertagelsen i 1917 førte til at de fleste lutherske prestene ble forvist fra landet og i 1939 ble alle de lutherske kirkene stengt.

Det var den lutherske presten Vsevolod Lytkin som tidlig på 1990-tallet startet opp igjen et evangelisk arbeid i Novosibirsk. Misjonsarbeidet fikk støtte fra Estland, og i 1993 ble misjonsarbeidet knyttet til Den evangelisk-lutherske kirke i Estland. I 2003 ble denne kirken et selvstendig kirkesamfunn. Det er også knyttet bånd til den såkalte Missouri-synoden i USA.

Den sibirsk evangelisk-lutherske kirken har også grunnlagt sitt eget teologisk seminar, som også tjener andre lutherske kirker i Russland.

Lutheranere i Nicaragua
Den lutherske kirkes synode i Nicaragua teller 23 forsamlinger med 1,800 døpte medlemmer. Synoden har 26 pastorer og 37 diakoner. Synoden driver også misjonsarbeid i Costa Rica og Honduras.

Arbeidet ble startet opp av lutheranere i Canada i kjølvannet av hjelpearbeidet etter orkanen som rammet landet i 1998. Egentlig hadde arbeidet startet opp året før, men det var først etter hjelpearbeidet etter orkanen kom i gang for alvor at også veksten i antallet medlemmer kom. Og det vokste raskt.

Den lutherske kirke i Norge
Har en forsamling med 50 døpte medlemmer. Kirkesamfunnet har tre pastorer som betjener åtte prekesteder.

Tanker ved fylte 57

Så er jeg blitt 57. Utrolig hvor fort tiden går. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for livet. For vennskap. I går var jeg så heldig å få bli med en av mine beste venner, Salah Ibrahimi, til fjells. Nærmere bestemt Gausdal Vestfjell, hvor dette bildet er tatt. Kronisk sykdom gjør at jeg ikke lenger er mobil, så det blir ikke så mange skrittene, men Gausdal Vestfjell er veldig tilgjengelig også for en som er hjertesyk. Her er det utrolig vakkert. Det var hit til Gausdal Vestfjell May Sissel og jeg dro på vår første fjelltur etter at vi giftet oss i 1982.

Salah og jeg har kjent hverandre siden 1997, og har opplevd så mye godt sammen. Gode og djupe samtaler, måltidsfellesskap, vi har delt sorger og gleder - og vært på turer. Alene og sammen med våre familier. Våre kurdiske venner har gitt oss så mye glede og godhet, vi setter umåtelig stor pris på dem. Vennskap er ikke noe selvfølgelig. Det må pleies og tas vare på. Så det varer livet ut.

I det hele tatt er det viktig å ta vare på øyeblikkene, de tilsynelatende ordinære tingene, de vanlige dagene. De er jo livet! Når man blir syk er ikke alt like selvfølgelig lenger. Det er ikke bare de kroppslige plagene og utfordringene med mye smerter, slitenhet, søvnløshet og fortvilelse, men også sorgen over alle tapene. Som i mitt tilfelle at de lange skogs- og fjellturene er over. Det er et stort tap. Jeg som var så glad i dem. Når man også er ute av det ordinære arbeidslivet, mister man kontakt med kollegaer, og det er lett å bli ensom og isolert.

Men jeg er veldig heldig som har en så god og snill kone, to flotte barn, en svigersønn, familie, venner, og en så god familiehund - Poirot. Hvilken glede alt dette gir.

Og det gir stor glede fortsatt å få anledning til å undervise og forkynne. For meg er det livet. Noen har lurt på hvordan jeg klarer det når jeg sliter så mye med kroppslige plager og begrensninger? For det første har ikke Gud trukket tilbake sitt kall. Kallet er der, og kallet er faktisk mer givende, spennende og brennende enn det noensinne har vært. Jeg har sagt til Herren - og til familien at jeg aller helst vil dø med skoene på og på en talerstol med en åpen Bibel. Det holder meg også oppe at noen har bruk for meg, og at jeg fortsatt kan få gi noe av det Herren har gitt meg. Det gir glede, det gir livsmot og jeg opplever også at Herren gir styrke som dagen er - i min svakhet. For uten Ham er jeg absolutt ingen ting. I meg selv har jeg ikke lenger noen styrke. Men Han har - og Han gir meg når jeg trenger det.

Dette året som har gått har jeg hatt gleden av å holde flere seminarer om bønn i flere menigheter. Mange steder har vi opplevd et forunderlig Guds nærvær. Mange mennesker er blitt berørt, og vi har fått så mange gode tilbakemeldinger. Det kjenner jeg stor takknemlighet for. Jeg gleder meg over det gode samarbeidet mellom menigheter fra ulike kirkesamfunn. I noen byer har flere menigheter slått seg sammen. Det er et stort takkeemne. Jeg kjenner også på stor takknemlighet for kontakter med pastorer og prester og bønneledere i inn- og utland. Arbeidet May Sissel og jeg står i ønsker også å være en oppmuntring for dem. De er det for oss.

I går gledet jeg meg over alle som husket på meg. Takk til dere som sendte sms'er, ringte eller skrev på Facebook. Det verdsettes veldig høyt. Og takk til alle dere som ba for meg i går, og som ber for meg hver dag eller når Herren minner dere. Jeg lever av de bønnene!

Jeg har lagt mitt liv i Guds hender - der er jeg trygg, også når livet stanser opp eller motbakkene er lange.

Det jeg kjenner aller mest takknemlighet for er Guds forunderlige nåde og kjærlighet. At Han har elsket meg siden unnfangelsen, elsker meg nå og vil elske meg også gjennom dødsskyggens dal. Finnes det noe større enn Fars kjærlighet? Den som omfavner deg. Jeg vet jeg er høyt elsket. Det er det beste av alt.

Og Jesus - ja, Han elsker jeg mer og mer. Han er Frelseren, Han er den gode, kjære vennen. Han er Herre.

En av de som gratulerte meg i går sendte meg en hilsen med et sitat fra Fjodor M. Dostojevskij. Det satte jeg veldig stor pris på. Dostosjevskij skrev noe som jeg stiller meg helt bak:

Jeg tror at det intet skjønnere finnes,
intet djupere,
intet så dragende,
intet så sant,
så klokt, så modig,
så fullkomment som Jesus Kristus.

Jeg sier til meg selv
at Hans like ikke bare ikke finnes,
men ikke kan finnes.
Hvis noen kunne bevise for meg
at sannheten om vårt liv
ikke er hos Kristus,
da ville jeg heller være hos Kristus
enn med sannheten.

Noen dager før fødselsdagen min fikk jeg både høre og se Grågåstoget som gikk i en stor bue over huset vårt. Det var vemodig. Nå er de på vei sørover, og vi går vinteren imøte. Men jeg kjente samtidig på takknemligheten over å få bo i et land med årstidenes skiftninger. Over lyset og mørket. Over fargene, lydene, luktene, over fjell og sjø, over alt det skapte. Over morgengryet. Den fløyelsmyke sommeren. Over høsten.

Men mest av alt gleder jeg meg over Kristi oppstandelse. Den gir håp om en morgendag og en evighet.

Foto: Salah Ibrahimi.

onsdag, september 30, 2015

Perfekt rett-troende - fullstendig ubrukelig

'Dr.Martyn Lloyd-Jones (bildet) var primært en bibelfortolker, sannsynligvis den største i kirkens historie. Ingen har matchet hans geni. 

Likevel hadde han en åpenhet overfor Den Hellige Ånd  som var lik hans kjærlighet til Guds ord; det vil være umulig å fortelle hvem av dem som har viktigst for ham.

Hans gave handler først og fremst om hans forståelse av Skriftene men han var også glad i de som var åpne for den umiddelbare og direkte ledelsen til Ånden og mer enn de som som 'bare var sunne'. Om de sistnevnte kunne han noen ganger si: Perfekt rett-troende, fullstendig ubrukelige'.

(R.T Kendall: The Anointing - Yesterday, Today, Tomorrow. Hodder & Stoughton 1998, side 3. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen)

Et feilaktig bilde av Døperbevegelsens historie

I en gjenbruksbutikk fant jeg i går et eksemplar av en bok i kirkehistorie skrevet av dr.theol Lorentz Bergmann.

Man forventer jo gjerne litt av en som har en doktorgrad, men jeg ble sørgelig skuffet over en særdeles tynn suppe basert på mangelfulle kunnskaper om Døperbevegelsen.

Danske Lorentz Bergmann er forlengst død. Hans kirkehistorie ble i følge Dansk Biografisk leksikon skrevet i årene 1908-1910, men den har vært usigelig seiglivet. Den jeg kom over var niende utgave og utkom i 1973.

Døperbevegelsens historie behandles på knapt en side, med noen få tillegg hvor døperne konsekvens omtales som svermere. Ikke en eneste av anabaptistenes ledere omtales med navn. Men den danske doktoren i teologi passer på å få nevnt Thomas Münzer med navn flere ganger og kobler han til den anabaptistiske - eller Døperbevegelsens - historie. Det passer nok godt. Men sannheten er at Thomas Münzer er ikke representativ for Døperbevegelsens historie i det hele tatt. Münzer var en tysk teolog, oponnent til Martin Luther, og av lederne under bondekrigen. Men ingen anabaptist slik en korrekt beskrivelse av en anabaptist.

Det Loretz Bergmann får med seg - og som teologi-studenter har lært om anabaptismen er dette:

'Ved sin tilbagekomst fra Wartburg var det jo lykkedes Luther at faa bugt med sværmeriet i Wittenberg, men det viste seg snart, at denne aandsretning havde mange tilhængere rundt omkring, baade i Tyskland, Schweiz og Nederlandene, især blant haandværkerne i byene. Disse sværmerne var radikale individualister...' (Lorentz Bergmann: Kirkehistorie. Bind 2. P. Haase & Søns forlag, København 1973, side 29)

Dette er interessant av flere grunner: Lorentz Bergmann bruker det samme begrepet som Luther brukte om Døperne: svermere. Et svært ladet og negativt begrep den gang - som nå. I de lutherske bekjennelsesskriftene fordømmes svermerne. Og denne kirkehistorien gir ingen som helst rettferdighet til dem. Danske teologistudenter får ingen mulighet til å se på denne bevegelsen med 'nøytrale' øyne, eller gis noen informasjon som kan gi et mer nyansert bilde av 'svermerne'.

Det andre Lorentz Bergmann skriver er dette:

'De var modstandere af enhver form for folke- eller statskirke og vilde danne menigheder af lutter hellige, der ikke turde have noget at gøre med det borgerlige samfund, hverken beklæde øvrighetsposter, aflægge ed, eller gøre krigstjeneste. For det meste forkastede de barnedaapen, hvorimod de døbte de voksne, som sluttede sig til dem. Derfor kaldte modstanderne dem for 'gendøbere', et navn de selv afviste, da de ikke betragtede barnedaaben som den gyldig daap'. (side 30)

Så skriver Bergmann: 'Luther lot sig ikke imponere af sværmernes paaberaabelse af aanden ...' Og så kommer kortslutningen:

'Flere av sværmernes førere... var farlige revolutionære agotatorer, der vilde omstyrte hele den bestaaende borgerlige og kirkerlige samfundsorden for med sværdet at opprette Guds rige paa jorden, idet magten skulle tages fra fyrsterne og gives til folket'.

Dette er jo ikke sant i det hele tatt hva angår anabaptistene. Det var sant når det gjaldt Thomas Münzer, men ikke døperne. Tvert imot! De ville leve etter Bergprekenen, de var pasifister av overbevisning, og de drømte om å se Guds rike vokse fram - ikke et jordisk rike.

På denne unyanserte måten er Døperbevegelsen blitt beskrevet - ikke bare i denne kirkehistorien - og det er blitt skapt et falskt bilde av kristne som blir beskrevet som svermere, med andre ord: farlige, upålitelige, falske brødre.

For å rette på dette skrev jeg for noen år siden: En tro verd å dø for, som er utgitt på Frihet forlag. Den er et forsøk på å gi et mer sannferdig og nyansert av anabaptistenes tro og historie.

tirsdag, september 29, 2015

Øverstkommenderende for Irans hær: Israel skal ødelegges for enhver pris

Øverstkommenderende i den iranske hæren, generalmajor Ataollah Salehi (bildet), sa i en tale i forrige uke at Israel skal ødelegges for enhver pris.

Det er det iranske nyhetsbyrået Tasnim som melder dette.

Uttalelsen er svært interessant all den stund den kommer i etterkant av avtalen som er inngått med Iran og USA og en rekke andre land og som skal hindre at landet utvikler atomvåpen. Hat-retorikken er ikke blitt mindre, heller tvert om. I følge det statlige iranske fjernsynet har generalmajor Salehi sagt at Israel skal ødelegges uansett hvilke våpen landet måtte ha. Utspillet fra Salehi kom ikke tilfeldig. Ordene falt under 'den hellige forsvarsuken', som er en årlig uke hvor man minnes krigen mot Irak.

Og hat-retorikken er ikke tomme ord. De står i sammenheng med uttalelsene til Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, som 9.september kom med følgende uttalelse i følge det statlige nyhetsbyrået Irna:

'Om allah vil kommer det ikke til å finnes noe sionistisk regime om 25 år. Den kjempende, heroiske moralen i den hellige krigen vil sørge for at sionistene aldri vil få ro til det skjer'.

Øverstkommenderende for den iranske hæren sier også at han håper inderlig at Israel angriper Iran, og at han er stolt over at Iran støtter Hamas og Hizbollah.

I følge profeten Esekiel vil Iran inngå i en allianse som skal angripe Israel i endens tid.

Svensk biskop vil ha kompass i kirken som viser vei til Mekka

Bibelen forutsier et stort frafall fra troen i den siste tid. Det har vi sett eksempler på mange lenge nå. Eksemplene blir grellere og grellere. Som nå med den lesbiske svenske biskopen, Eva Brunne, som foreslår at Sjømannskirken i Stockholm bytter ut korset med for eksempel et kompass som viser retningen til Mekka.

Det er svenske Dagen som melder dette.

Brunne er biskop i Stockholms stift, og som biskop er hun kalt til å føre tilsyn med kirkene i sitt bispedømme og sørge for at de lever etter kirkens tro og bekjennelse. Kirkerommet er vigslet til å være et sted for Guds ord forkynnes, og i følge luthersk tro også et sted hvor 'sakramentene forvaltes rett'.

I stedet vil altså biskopen ha 'livssynsnøytrale rom' hvor man åpner opp kirkerommet for andre religioner, slik at de også kan ha et sted hvor de kan samles for å utøve sin religion. Herunder muslimer, hinduer, buddhister og andre.

Dette har naturlig nok skapt sterke reaksjoner. Og med rette.

En kan jo spørre om hvorvidt noen av Stockholms mange moskeer vil åpne sine dører for at kristne skal få bruke moskeen til et sted for å be. Svaret på et spørsmålet er ganske opplagt. Det er jo ikke mangel på moskeer eller andre religiøse hus i Sveriges hovedstad. Muslimer som ankommer Stockholms havn har da mer enn nok steder å kunne gå for å dyrke sin gud.

Når en biskop kan fremme et slikt forslag som dette viser det hvor langt religionsblandingen - synkretismen - har fått innpass i enkelte kristne sammenhenger. Man er blitt så redd for å støte noen - og korset er et anstøt - at man i humanismens navn er villig til å fjerne alt som butter imot - for å fremstå som tolerante og vidsynte. Borte vekk er den apostoliske kraften som skulle særprege en kristen kirke. I en slik sammenheng som dette blir Jesus bare en vei blant mange andre veier til gud.

Men det finnes bare en vei til Gud, og den går gjennom Jesus Kristus. Fjerner vi korset og oppstandelsen fra den kristne tro sitter vi ikke igjen med noe annet enn en dvask og pyntelig humanisme, som ikke har noen som helst kraft til å bringe mennesker frelse.

Heldigvis finnes det tydelige kristne røster i Den svenska Kyrkan som våger å si imot en biskop som er på fullstendig avveier, som Pattrik Petterson.

Les gjerne hans bloggartikkel her:

http://kyrkligating.blogspot.se/2015/09/334-ganska-anmarkningsvart.html

Det er også oppsiktsvekkende i en tid som vår - hvor kristne nettopp blir forfulgt som aldri før - av nettopp Islam, at en biskop vil åpne kirkerommet og vise vei til Mekka. Hvilket signal sender dette til de som blir forfulgt? Biskop Brunne har kollegaer i andre land som er kidnappet av islamistiske terrorister. Har hun spurt seg selv om disse ville åpnet moskeene i disse landene for at kristne skulle få være der og forrette sine gudstjenester? De siste månedene har vi jo sett islamister rive ned korset fra kirkene i Syria og Irak. De tåler ikke det sterke symbolet.

Som kristne burde vi løfte korsmerket høyt! Der døde Frelseren og sonet verdens synd.

Foto: Biskop Eva Brunne. Den svenska kyrkan.

John G. Lake og hans helbredelsestjenste. Del 1

16. september var det ganske nøyaktig 80 år siden John G. Lake døde - av enkelte kalt - en apostel til Afrika. I denne artikkelserien skal vi se nærmere på denne troens mann. Det sies at 100.000 mennesker opplevde helbredelse gjennom tjenesten til John G. Lake - eller John Graham Lake, som er hans fulle navn. Bildet til venstre er tatt like før han døde, 16.september 1935 - 65 år gammel. Lake var influert av helbredelsestjenesten til John Alexander Dowie og forkynnertjenesten til Charles Parham, og spilte en avgjørende rolle i pinsevekkelsens historie i Sør-Afrika.

Fremdeles øver han sin påvirkning på mange mennesker og tjenester. De finner inspirasjon gjennom hans liv. Og mange har glede av hans 'Healing rooms', et begrep og en tjeneste som man selv den dag i dag finner mange steder rundt om i verden.

For en del år siden leste jeg en liten biografi om John G. Lake skrevet av Gordon Lindsay, grunnleggeren av Christ for the Nations i Dallas, Texas.

Gordon Lindsay vurderte John G. Lake's tjeneste slik, her i min oversettelse:

'Hvordan skal vi kunne evaluere effekten av tjenesten til en misjonær? Er det ved lengden av hans tjeneste? Hvis dette var tilfelle, kunne vi ikke regne med John G. Lake. Han tjenestegjorde bare fem år i Afrika, og deler av den tiden oppholdt han seg ikke på kontinentet. Jesus var den største av alle misjonærer, men Han var bare aktivt involvert i tjenesten i omlag tre år.

John G. Lake var ingen organisator, han var heller ingen oppdagelsesreisende som Livingstone; han samlet ikke inn store penger til misjon. Men ser vi nærmere på hans arbeid som misjonær, så viste hans fremgang seg i de store antall mennesker som ble vunnet for evangeliet, i de endrede livene til menneskene som han kom i kontakt med, at de kan sammenlignes med metodene til Paulus og de andre apostlenes. Hans tjeneste var nær det apostoliske idealet.

Tjenesten til Lake i Sør-Afrika var et fenomen. Han dro dit uten noen støtte av noen slag. Hver kilometer han underla seg var et mirakel. Før han ble kalt inn i tjenesten, var han en fremgangsrik og kunne ha finansiert sitt tjenesteteam i flere år fremover. Men når han fikk kallet avviklet sin eiendom og gjorde opp sine eiendeler. Han ville være fullstendig avhengig av Gud og at det var Gud som skulle forsørge dem. Det var ingen organisasjon eller misjonsstyre som sto bak ham. Dr Lake foretok ikke noen spesiell studie av landet og kjente ingen av stammespråkene. I det naturlige så dette vågestykket ut til å være dømt til å mislykkes.

Disse handikapene til tross, innen fem år hadde Lake og hans medarbeider, Hezmelhalch, gjennomtrengt de avsidesliggende områdene av Sør-Afrika med evangeliet. En apostolisk vekkelse brøt ut som var så kraftfull, at hundrevis av menigheter ble grunnlagt på kort tid over hele landet. Hemmeligheten til denne fremgangen var de tegn, under og mirakler som ledsaget denne tjenesten kontinuerlig. 

Satan forsøkte å angripe Lakes store tjeneste. Mens han var på en misjonsreise, døde hans kone, og etterlot til sin mann ansvaret med å ta vare på den store barnefamilien. Det store tapet tvang Lake til å vende tilbake til USA i 1913.

Men Herren hadde et annet arbeid til denne gudsmannen. I USA traff Lake Florence Switzer, som han giftet seg med. Rett etter at de giftet seg etablerte han en helbredelsestjeneste i Spokane Washington som skapte historie'.

(fortsettes)

mandag, september 28, 2015

Bønneseminar i Oslo

Førstkommende helg, 3.-4. oktober skal jeg undervise om bønn i Den frie evangeliske forsamling i Møllergaten 40 Oslo. Tidspunkt: 15.00-17.30. Det blir en matpause innimellom. Søndag kl.11.00 taler jeg i forbindelse med gudstjenesten samme sted.
Jeg ønsker alle bloggenes lesere i Oslo og omegn hjertelig velkommen. Det hadde vært koselig å treffe deg der. 
Gleder meg til å besøke denne flotte menigheten midt i Oslo sentrum.
Jeg minner også om seminaret jeg skal ha i Sannhetens Ord Bibelsenter, Slemmestad 17.-18. oktober. Begge dager kl.15.00 og 18.00. Tema: Å leve for Guds ansikt - i gudsfrykt, ydmykhet og tilbedelse.

Ny baptistkirke innviet i Bulgaria

I det sørøstlige Bulgaria, nærmere bestemt i landsbyen Purvomay, har den lokale baptistmenigheten innviet et helt ny kirke.

Det skjedde i forbindelse med at menigheten fikk besøk av den nye generalsekretæren i Den europeiske baptistføderasjonen, Asatur Nahapetyan fra Armenia. Innvielsen av den nye kirken fant sted i går.

Den bulgarske baptistunionen består av 128 menigheter med 5.150 døpte medlemmer.

Bulgaria har vært et av de mest vanskelige misjonsfeltene i Europa. Helt fra begynnelsen av har baptistenes arbeid i Bulgaria i størst utstrekning vært drevet frem av landets egen befolkning. De første som startet opp et menighetsarbeid var russiske baptister som kom hit som emigranter. Noen av dem var kolportører fra Det britiske og utenlandske bibelselskapet. Ulikt mange andre misjonsfelt fikk bulgarske baptister ingen økonomisk støtte før etter 1.verdenskrig. Som en bulgarsk baptistpastor uttrykte det etter at arbeidet først hadde startet opp: 'Bulgaria har lenge vært den glemte misjonsmarken, og et stebarn i baptistenes arbeid'.

I en egen artikkel skal vi se nærmere på baptistenes historie i dette landet. For da snakker vi virkelig om et stort pionerarbeid. Artikkelen kommer som en egen serie her på bloggen med det første.

Ildvitnet William Seymour

I dag minnes vi en av pinsebevegelsens pionerer, William Seymour (1870-1922). Selv om han var en av selve pionerene, skulle han likevel bli utstøtt og nesten glemt. Hva var årsaken til utstøtelsen? Sannsynligvis hans dristige visjon om enhet blant Guds folk. Tiden var ikke moden for slike visjoner.
William Seymour skrev:
'Å, mitt hjerte roper til Gud i disse dager om at Han skal la hvert barn innse nødvendigheten av å leve i Johannesevangeliets 17 kapittel, slik at vi blir ett i Kristi kropp som Jesus ba om'.
I dag er det 93 år siden han døde, 52 år gammel, av et hjerteinfarkt.
Du kan lese mer om hans gripende historie her og om vekkelsen i Azuza Street som pågikk i tre og et halvt år. Det var møter syv dager i uken, tre ganger om dagen!

Ta ikke fra meg Din Hellige Ånd

Jeg hadde vært kristen i tre-fire år da jeg begynte med gateevangelisering i sentrumsgatene i Gjøvik. Inspirasjonskilden var Kjell Haltorp. Jeg husker jeg spurte hvordan jeg kunne gjøre det, og Kjell, som den gang var medpastor i menigheten i Filadelfia, Oslo sendte meg en eske med bøker. Det var boken 'Gud kan' av Kathryn Kuhlman (bildet).

Lørdag etter lørdag gikk jeg gatelangs for å selge boken med vitnesbyrdene om mennesker som var blitt berørt av Guds kraft.

Jeg kom til å tenke på dette i forbindelse med seminaret om bønn som jeg hadde i Skien frikirke denne helgen. Jeg ble minnet om noe Kathryn Kuhlman sa ved en anledning: Jeg er helt avhengig av Den Hellige Ånd. Mister jeg Den Hellige Ånd har jeg ingen ting igjen!

Kathryn Kuhlman hadde en egen varhet for Den Hellige Ånd. Hun var så redd for å bedrøve Den Hellige Ånd. Derfor kunne hun be folk være helt stille. Hun kunne kjenne på sin egen hjelpesløshet. Ofte kunne man høre henne si: 'Det er verken dine bønner eller dine evner som teller, det er din overgivelse'.

Overgivelsen til Den Hellige Ånd. For salvelsen vi trenger for å kunne formidle noe fra Gud, kommer ikke fra mennesker, men fra Gud selv. Vi er helt avhengige av Ham. Vi er nærmest det punktet hvor vi opplever Guds nåde når vi innser vår egen hjelpesløshet og totale avhengighet av Herren.

Det Herren ser etter er et tomt kar. Alltid et tomt kar. Vi må gi alt fullstendig over til Ham - vår kropp, vårt sinn, våre lepper, vår stemme, vår bevissthet. Overgi oss helt til Ham - for alt Han kan bruke er et tomt kar.

Alt dette har jeg lært av Kathryn Kuhlman.

Og av kong David.

I hans store botssalme, Salme 51, så gir han uttrykk for at det er en ting han er redd for - mer enn noe annet. Han ber slik, og vi kjenner desperasjonen i hans inderlige bønn:

'Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg'. (v.13)

Hva er vi vel uten Guds hellige nærvær?

Ingenting. Absolutt ingen ting.

Jeg kjenner jeg blir mer og mer avhengig av Den Hellige Ånd. Det er Han, den vidunderlige personen, Den Hellige Ånd, som stadfester Guds ord.