tirsdag, januar 24, 2017

Be om tårenes gave - fedrenes lære om bønnen, del 1

"Fremst av alt skal du be om tårenes gave, som gjennom sorgen mjukner opp ditt harde hjerte og temmer det som er vilt i din sjel. Bekjenn dine synder for Herren og Han skal tilgi deg."

I noen artikler fremover vil jeg presentere utdrag fra fedrenes lære om bønnen slik den presenteres i Filokalia, her i min oversettelse. Disse tekster har mye å lære alle dem som ønsker å lodde djupere i sitt bønneliv. Les dem sakte. Dette er ikke beregnet på noen hurtiglesning. Les dem derfor bedende med et åpent hjerte.                                

Men først litt om selve kildematerialet: Filokalia er en samling tekster, som er skrevet mellom 300 og 1400-tallet av åndelige veiledere og bedere innen Den ortodokse kirken.

Her er mer:

"La tårene strømme og du skal bli bønnhørt. Allherskeren gleder seg storlig når du ber med tårer."

Min kommentar:
Mer og mer kjenner jeg behovet for å leve ut fra mitt hjerte, og ikke ut fra mitt hode. Troen kan lett bli teoretisk. Derfor ber jeg stadig om at mitt hjerte berøres. Et sikkert tegn på at Den Hellige Ånd er på ferde er at hjertet vårt blir mjukt.

Jeg stanser stadig opp for den åndelige sannheten som finnes beskrevet i Ord 4,25:

"Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer for livet utgår fra det."

mandag, januar 23, 2017

Irakisk muslim lagde et kors for å sende et budskap om at han støtter sine kristne naboer

En irakisk muslim ved navn Marwan har laget et kors av to metallbiter, og sender med det et kraftig signal om at irakiske muslimer ikke står for den ekstremistiske islamske ideologien og ønsker å leve side om side med landets kristne befolkning.

Marwan fant metallstengene inne i en kirke som er blitt ødelagt av IS, og ønsket med sin handling å oppmuntre de kristne og si at de ikke er alene. Det finnes muslimer som vil leve i fredelig sameksistens.

Marwans handling spres nå via Instagram over hele Midt-Østen. Han nekter å akseptere militante muslimers ødeleggelse av kirker og drap på kristne.

"Korset hører hjemme i Irak," sier Marwan.

La oss be for Marwan og for andre som vil stå sammen med sine kristne naboer og si at klart nei til volden.

Foto: World Religion News

Herlighets-fokus, del 3

Her er tredje og siste del av artikkelen til Stan Smith. Første del ble publisert lørdag 21. januar, andre del søndag 22. januar:

3. Fokuserer på noe annet enn Jesus vil lyset avta

Det er verd innsatsen med å holde fokus på Ham. Vi vil fylles med mørke om vi fokuserer på andre ting. Jesus sa:

"Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke!" (Luk 11,35)

Vi har alle opplevd denne type ting. Fokus på slitasjen ved tjenesten, og brannen vår som minsker i styrke. Men fokuserer vi på Jesus så skinner vi klart. Noen ganger går vi inn i åndelig krigføring, og alt det vi kan se er hva djevelen gjør. Vi trenger å være som David som vant over Goliat ved å fokusere sine øyne på den gigantiske Goliat, mens hans hjertes øyne var festet på Jahve.

Når vi fokuserer på Jesus, blir våre åndelige sanser åpnet. Men vi lar andre ting fange vår fantasi, blir de statiske og hindrer vår hørsel og fungerer som et røykteppe som gjør synet vårt svakt.

For å kunne oppleve Guds ledelse mer tydelig, må vi være mer hensynsløse i å eliminere ting som styrer oppmerksomheten bort fra Jesus. Gud gav levittene Urim og Tummim slik at de kunne lede sitt folk. Disse ordene betyr "lys" og "rettskaffenhet". Lys er den åpenbaringen Gud gir. Integritet er hjertets enfold, hvor motivene ikke er blandet.

Jesus levde ved Faderens lys og Hans integritet var hel og ublandet. Han motstod den religiøse tankegangen som særpreget Hans samtid; Han fokuserte ikke på manglene hos andre ledere, i stedet hadde Han fokus på det Faderen gjorde. Han var ensrettet.

4. Guds strategi er å gjøre oss til et klarere lys - Han vil sette oss hvor vi kan skinne

Det er ikke vår jobb å posisjonere oss selv; det er vår jobb å fokusere på Ham, da vil kroppen vår være full av lys. Hvis Satan kommer, finner han ikke noe i oss, ikke noe mørke han kan kalle sitt eget.

"Er nå alt i kroppen din lys og ingen del av den mørk, da blir alt lyst, som når en lampe lyser på deg med sine stråler." (Luk 11,36)

Hvor tydelig kan vi se Jesus? Hvor ofte? Hvor konsekvent? Dette vil være nøkkelen til hvor stor lysstyrke vi har, som igjen vil avgjøre hvor Gud plasserer oss.

Når nå Gud åpner himmelen, må vi være nøye med å fokusere på Jesus. Andre fenomener vil skje, slik de gjorde i Apostlenes gjerninger: åpne visjoner, budskap fra engler, uvanlige mirakler. Nyt dem og trekk ting ut fra dem, men la ikke noe distrahere deg fra Jesus. Å se på Ham er å holde lampen brennende.

En bønn

"Lykkelige er de som kan gjøre denne bønnen til seg egen: 

Kristus, du ser hvem jeg er. Det er viktig for meg å ikke skjule noe i mitt hjerte for deg. Du har selv vært et menneske. Og når jeg kjenner meg splittet, kommer mitt tørstende hjerte til det punktet at det sier til deg: Gjør meg i stand til å leve mitt liv rotfestet i deg, Jesus Kristus; foren Du mitt begjær og min tørst."

Bror Roger av Taize i boken "I alle ting en stille glede." Verbum forlag.

søndag, januar 22, 2017

Sterke felleskristne bønnedager i Askim

Når disse linjene skrives har jeg nettopp kommet hjem fra bønneuken i Askim. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for det jeg har fått vært med på: Det gode samholdet menighetene imellom, Herrens vidunderlige nærvær, alle som ble berørt gjennom Ordets forkynnelse og forbønn, den sterke lovsangen og stillheten - og enheten mellom trossøsken. Mange har uttrykt at de er blitt sterkt berørt av Gud disse dagene. Vi merket at Herren var nær. Jeg tror Han frydet seg over at Hans barm kom sammen.

Kveldsmøtet i Filadelfia lørdag, hvor jeg talte om kraften som ligger i velsignelsen, ble avsluttet med at nesten hele forsamlingen kom fram til forbønn. De andre møtene har jeg omtalt tidligere på bloggen.

Gudstjenesten i Asker kirke i formiddag, som var nesten fullsatt, ble en så flott avslutning. Her deltok både Frelsesarmeens hornorkester, en lovsangsgruppe, og solister. Jeg talte om "Den ventende faren" fra Luk 15. Deretter feiret vi Herrens måltid sammen, og det var ekstra sterkt siden vi gjorde dette i enhet. I forbindelse med nattverdfeiringen var det lagt opp til ulike forbønnstasjoner. Her var det mulighet til å tenne lys, bli salvet og bedt for, og skrive ned bønnemner som ble lagt i en bønnekrukke som hadde fulgt med oss fra menighet til menighet.

Bak bønneuken i Askim sto Normisjon, Den Norske Kirke, Frelsesarmeen, Misjonskirken og pinsemenigheten Filadelfia. Takk for det gode samarbeidet og fellesskapet i bønn disse dagene.

På bildet sees korpslederen for Frelsesarmeens korps i Askim, Samuel Joensen, opprinnelig fra Færøyene, sogneprest Magne Thorbjørnsen, pastor Ole Sletten fra Filadelfia og pastor Andre Tjersland fra Misjonskirken.

Herlighets-fokus, del 2

Her er andre del av artikkelen til Stan Smith. Første del ble publisert i går:

2. Ditt øye er lampen. Det du fokuserer på vil avgjøre hvor mye lys du bærer.

Et øye som er godt er øye som er enkelt, fokusert, rent. Det betyr at vi fokuserer på Jesus med oppriktighet og gjennomsiktighet. Jesus sa:

"Øyet er kroppens lampe. Når øyet er friskt, får hele kroppen lys. Men er øyet sykt, blir det også mørkt i kroppen." (Luk 11,34)

For mange år siden strevet jeg med å bli ydmyk, men det var virkelig en tapt kamp. Men så lærte jeg meg til å slutte å se på meg selv og begynte å se på Jesus. Han er ydmyk; og idet jeg fulgte Ham, lærte jeg meg å handle som Ham. Dette er virkelig en den ene tingen som fungerer.

Men så noterte jeg meg en annen ting hva angår ydmyket og det er at om jeg søkte mitt eget hjerte, så gjorde det ydmykhet umulig. Noen ganger fant jeg ut at jeg ikke hadde det, men enda verre: noen ganger fant jeg at jeg hadde det; men i det jeg beundret det, hadde jeg mistet det.

Mange år senere lærte jeg det samme om tro. Jeg ransaket virkelig mitt hjerte for å se om jeg hadde noen tro, men troen smøg seg unna. Men hvis jeg ser bort fra meg selv og det umulige jeg ber om, og ser på Jesus, kommer troen automatisk av seg selv.

Våre kropper vil skinne med ydmykhetens lys og tro hvis vi fokuserer på Jesus. Vi får problemer om vi fokuserer på noe annet.

(fortsettes)

lørdag, januar 21, 2017

Herlighets-fokus, del 1

Denne artikkelen er skrevet av Stan Smith (bildet), lærer ved Pinecrest Bible Training Center i Salisbury Center, New York. Jeg har valgt å oversette den fordi jeg tror den vil være interessant for mange av bloggens lesere. Stan Smith er hjemme hos Herren. Han døde 3. mai 2012:

Herren gir stadig flere erfaringer av en åpen himmel. Det er visjoner av Jesus, flere opplever englebesøk, det er opplevelser med Hans herlighet. Selv om man nå og da har opplevd dette i tidligere tider, gir Gud mennesker del i dette oftere og til stadig flere folk.

Dette er en oppfyllelse av Jes 60,1-2 som gir et løfte om en ekstraordinær besøkelsestid som handler om Guds herlighet i en tid av av stort mørke. Guds mål med sin menighet disse dager er at den skal skinne klart. For at dette skal kunne skje, så forløser Han mer av sitt lys inn i våre liv.

Fordi disse erfaringene er så nye for så mange, har mange av oss en tendens til å mistolke dem. Det kan være at vi har en overdreven forventning når vi ser engler, og noen ganger mister vi helt perspektivet. Men på samme måte som vi har lært Den Hellige Ånds gaver i en bibelsk kontekst, så vil vi lære det samme når det gjelder 'åpne-himler' erfaringer.

Mitt eget møte med Gud fikk meg til å se Skriften med nye øyne - det minner meg om det som skjedde med riktig mange for 30-40 år siden når den karismatiske bevegelsen åpnet menighetens øyne for Den Hellige Ånds gaver. Vi leste den samme Bibelen som vi hadde lest før, men på en eller annen måte synes det som om den var ny. Mange vers som vi hadde tolket symbolsk ble plutselig levende og bokstavelige. Det oppleves på samme måte i dag. Vi finner at Skriften er mer bokstavelig talt sann enn det vi før har forstått.

Med dette i bakhodet, vil jeg dele et kjent avsnitt som synes nytt og annerledes i lys av en slik 'åpen-himmel'-erfaring som er blitt gitt til menigheten. Det handler om viktigheten av at våre øyne er ensporet. For å gjøre dette enklere å forstå har jeg delt dette ned til fire nøkkelområder:

I: La Gud tenne din lampe, så vil Han sette deg i rett posisjon.

Jesus sa: "Ingen tenner en oljelampe og setter den i kjelleren eller under et kar. Nei, man setter den på holderen, så de som kommer inn kan se lyset."

Når Jesus snakker om å sette lyset i lampeholderen, så kan det være at Hans jødiske tilhørere tenkte på Tempelets indre rom med sine lampeholder med syv gullskåler. Gud hadde gitt dem ilden for flere århundrer siden, men det var opp til prestene om å holde flammen brennende idet de trimmet vekene og sørget for at gullskålene var fulle av olje.

Noen av oss har mottatt Guds ild for mange år siden og har siden den gang forsøkt å posisjonere seg for å gjøre mest ut av den innflytelsen dette gir. Mange av oss har lavt oljenivå og veker som oser. Vi brenner olje.

Men vi er ikke levitter. Vi befinner oss i den nye pakt, og Jesus har forberedt oss på å tenne våre oljelamper igjen. Men hva betyr egentlig dette?

(fortsettes)

Økende krigsfare i Ukraina - ukrainske forbedere ber oss om økt bønnestøtte

Våre bedende kristne venner i Ukraina er bekymret. Bare i dag har det vært rapportert om 25 militante angrep fra russiske paramilitære grupper, ofte mot små landsbyer, og det skjer mens verdens forøvrig forholder seg tause.

Ukrainere ber oss innstendig om å løfte fram de områdene dette gjelder i våre bønner.

I området rundt byen Mariupol er avfyrt granater mot landsbyene Shyrokyne, Pavlopyl, Tatakivka og Hnutove. Infanterisoldater har også hatt trefninger i landsbyene Taramchuck og en snikskytter har vært på ferde i landsbbyen Novotroyitske.

I Donetsk-området er det også avfyrt granater i nærheten av landsbyen Novolselivka Druha, hvor det finnes en ukrainsk militærpost, i byen Avdiyika og i landsbyen Zaitseve.

I Luhansk-området er det avfyrt granater i landsbyene Novozvanivka, Syze og Stanytsia Luhanska.

Angrepene sprer mye frykt blant lokalbefolkningen.

Kvinnene er drivkraften i den iranske vekkelsen

Det er iranske kvinner som er den drivende kraften i evangelisering og menighetsutvikling i Iran. Og selv om den kristne tro er undertrykket i Iran og at konvertering fra Islam til kristen tro er forbudt, er det anslått at 800.000 iranere har kommet til tro, mange av dem med muslimsk bakgrunn. Minst 193 kristne ble arrestert og fengslet i Iran i fjor.

Det viser en helt ny rapport fra Open Doors International.

Rapporten viser at kristne kvinner i Iran er langt mer involverte i evangelisering og menighetsarbeid enn kristne kvinner i mange vestlige land. De iranske kvinnene gjør dette med stor risiko for sine egne liv - de risikerer fengsling, tortur, ja, selv døden. Likevel fortsetter de.

Det er Gud som gir dem styrke for hver dag. Og det er også Han som gir dem mot og djervhet. De arbeider som evangelister, søndagsskolelærere, og leder husmenigheter. La oss huske dem i våre forbønner.

fredag, januar 20, 2017

En liten statusrapport

Her kommer en liten statusrapport fra bønneuken i Askim. Det er gode møter. Ganske mye folk, særlig på kveldene. i går ble møtene holdt i Misjonskirken, første kveld i pinsemenigheten Filadelfias lokaler. I dag skal vi være hos Frelsesarmeen og Normisjon. Merker meg et godt vennskap og forhold menighetene imellom. God bønneatmosfære og mye latter.
Første kveld talte jeg om den personlige relasjonen til Jesus, i går kveld talte jeg om vårt åndelige liv etter fylte 50 år. I dag skal jeg dele noe på samlingen på formiddagen, mens en av ungdomspastorene tar på kvelden. Lørdag blir det to møter hvor jeg taler, og søndag avsluttes det hele med en økumenisk gudstjeneste i Askim kirke.
Så gleder jeg meg veldig til å se igjen min elskede skatt, May Sissel og Poirot. Det hører med til sjeldenhetene at vi er borte fra hverandre så mange dager, Savner dem.

Skape plass til å danse sammen

Når vi kjenner oss ensomme ser vi etter en person eller personer som kan fjerne ensomheten vår. Våre ensomme hjerter får oss til å rope ut. 

"Vær så snill å hold meg, berør meg, snakk til meg, se på meg."

Men ganske raskt oppdager vi at den personen som vi forventer skulle ta vår ensomhet bort ikke kan gi oss det vi ber om. 

Ofte føler den personen at vi krever for mye, og forlater oss i vår fortvilelse. Så lenge som vi nærmer oss en person for at han skal ta fra oss ensomheten vår, kan ikke noe modent fellesskap utvikles. Klamrer vi oss til hverandre i ensomhet så kan det blir krevende og til slutt destruktivt.

For at kjærligheten skal være mulig trenger vi mot til å skape avstand mellom oss og å stole på at det rommet vi skaper mellom oss tillater oss å danse sammen."

Henri Nouwen. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

torsdag, januar 19, 2017

Egypt: Tre muslimske menn krenket 70 år gammel koptisk kvinne - slipper straff

Egyptiske myndigheter har løslatt og frafalt siktelsen mot tre muslimske menn som har stått anklaget for å ha kledd en eldre koptisk kristen kvinne naken. De tre mennene er blitt identifisert som overgriperne, likevel slipper de tiltale og straff. Dette er nok et eksempel på at kristne blir diskriminert i Egypt.

Angrepet mot den 70 år gamle kvinnen fant sted i juni i fjor. Kvinnen ble angrepet på grunn av rykter om at hennes sønn hadde hatt en affære med en muslimsk kvinne.

Kvinnen reagerer sterkt på at ingen står opp for å forsvare henne. Hun er blitt offentlig krenket. Biskop Makarios av Minya krever rettferdighet for den koptiske befolkningen, men egyptiske myndigheter gjør ikke noe i sakens anledning.

La oss be for den 70 år gamle kvinnen og for våre forfulgte kristne trossøsken i Egypt.

En del av det vakre universet

"Du er ikke alene. Du er en del av vakre univers hvor hvert element har sin plass; hvor hver del er viktig. Denne verden har eksistert for millioner av år. Solen står opp hver morgen, og går ned hver kveld. Stjernene skinner langt over skyene og stormene. De er så vakre og vidunderlig arrangert.

Du er en del av dette enorme og fantastiske universet."

Jean Vanier i Seeing Beyond Depression, side 47. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Foto: Wikipedia/BBC

onsdag, januar 18, 2017

Sri Lanka: Kristne tvunget til å holde gudstjenester under et tre

5. januar ble en liten kristen menighet i landsbyen Paharaiya, i den nordvestlige delen av Sri Lanka, angrepet av radikale buddhister som ble ledet an av en lokal buddhistmunk.

Det lille kristne fellesskapet møttes i en bygning, som ble ødelagt i forbindelse med angrepet. De er nå tvunget til å møtes under et tre.

Det er ofte lokale buddhister som står bak angrep som disse. De siste årene har det blitt færre av dem på større steder, men på små steder som denne landsbyen er dette dessverre heller vanlig.

Til nettutgaven av Herald Malaysian sier menighetens leder, Kamal Wasantha: "Ikke noe angrep skal stanse oss. Vi forsetter å elske Gud og vil møtes under et tre!"

Wasantha er en enkel bonde og leder møtene i Kithu Sevana, som betyr Huset til Kristus.

La oss huske denne menigheten i våre bønner.

Viktig oppdatering

Det blir ingen gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet på Eina i morgen, torsdag 19. januar. Årsaken er at vi ikke har noen til å lede den. Jeg er opptatt med bønneuken i Askim, men fra og med 26. januar er vi igang igjen og da håper vi det ikke skal bli flere avbrekk fra vår ukentlige rytme dette året.

Bloggen vil forhåpentligvis bli oppdatert mens bønneuken i Askim pågår. Den starter i dag og varer frem til søndag. I skrivende stund har jeg ikke den fulle oversikten, men jeg regner med at det ikke vil bli noen problemer med å oppdatere bloggen. Dere må nesten bare følge med.

Takk til alle dere som ber for meg i forbindelse med møtene i Askim. Denne gangen reiser jeg alene. Av ulike årsaker fikk vi ikke mulighet til å reise sammen denne gangen. Det gir noen ekstra utfordringer med hensyn til min helsetilstand som jeg må klare alene, som dere må gjerne be for det.

Vårt kall

"Det kan være at ikke alle av oss er kalt til å skape store overskrifter, men vi er alle kalt til å elske og bli elsket, uansett hvor vi måtte befinne oss. 

Vi er kalt til å være åpne og til å vokse i kjærlighet og på denne måten kommunisere liv til andre, spesielt til de som er trengende."

Jean Vanier (bildet), i Seeing Beyond Depression, side 89. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen