søndag, september 25, 2016

Kristent boktrykkeri forsyner Ukraina med kristen litteratur

Dette er et svært viktig sted som har stor betydning for Guds rike! Bildet viser nemlig "Det kristne livets boktrykkeri" i Lutsk i Ukraina. I fjor trykket dette trykkeriet alene 2 millioner Bibler og kristne bøker.

Det har en enorm betydning for evangeliseringen av Ukraina og mange andre land. Jeg vil derfor anbefale på det varmeste at du ber for det strategiske arbeidet som pågår her. I nabolandet Russland er det som kjent innført en "anti-misjonslov", som setter store og vidtomfavnende begrensninger på å nå det veldige russiske riket med evangeliet. Men i Ukraina er det åpent. Det er det grunn til å takke Gud for.

Bildet viser en delegasjon fra Mission Eurasia som nylig besøkte trykkeriet.

Her er eksempler på bøker trykket ved "Det kristne livets trykkeri" den siste tiden:De hellige - mennesker som oss

"Gjennom dåpen får vi tilhøre en slekt som er mye større enn vår biologiske. Det er en familie av mennesker som Gud har skilt ut til å være lys i mørket. De kalles de hellige.

Vi tenker oss kanskje de hellige som rene og fromme, med glorie omkring hodet og med brennende kjærlighet.

Men virkelige helgener står mye nærmere oss. Det er menn og kvinner som vi, som lever som vanlige mennesker og kjemper med vanlige problem.

Det som gjør dem hellige er at de holder blikket festet på Gud og Guds folk. I blant lever de liv som er annerledes, men de fleste lever omtrent som alle vi andre.

De hellige er brødre og søstre hvis forbilde maner oss til etterfølgelse."

Henri Nouwen i boken: "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

lørdag, september 24, 2016

Du vet - du vet

Jeg lever i Salme 139 om dagen og har gjort det lenge. I den nye oversettelsen - Bibelen 2011 - understrekes det noe som har stor betydning for meg i den situasjonen jeg befinner meg i for tiden:

"Herre, du ransaker meg og du vet - du vet ..." (v 1)

Det er litt av en forsikring: Herren vet. Han forstår. David som skriver dette, inspirert av Den Hellige Ånd, må liksom understreke dette: du vet, og må gjenta det: du vet.

Det holder.

Det er ikke alt man klarer å sette ord på når dagene er onde. Når sykdom tar overhånd og man blir liten. Veldig liten. Da er det godt Han vet. At jeg ikke behøver å si så mye. Da er det godt at tårene også er et bønnens språk. Sammen med fortvilelsen og avmakten. Du vet.

Han kjenner meg.

Det er Han som har vevd meg i mors liv, skriver David i denne salmen. Da vet Han også hvordan kroppen min fungerer - også når den svikter.

Noen ganger skulle jeg gjerne ta "soloppgangens vinger og slå meg ned der havet ender" (v.9) - bort fra redselen om natten - og i tanken gjør jeg det, når beina ikke lenger bærer. Da, sier David: "din høyre hånd holder meg fast."  Du vet.

Det hender jeg skulle ønske at "mørket kunne skjule meg og lyset omkring meg bli natt" (v.12). Du vet, du vet.

Det holder i grunnen at 'du vet' og at det er du som holder meg i hånden. Ikke jeg som holder din hånd.

Enhetens sakrament

"Nattverden er enhetens sakrament. Den gjør oss alle til ett. Paulus skriver: 

'Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det oss ikke del i Kristi kropp?' (1.Kor 10,17)

Nattverden er mye mer enn en plass der vi gleder oss over enheten i Kristus. Nattverden skaper denne enheten. Ved å spise av samme brød og drikke av samme beger blir vi Kristi kropp i denne verden. På samme måte som Kristus blir virkelig nærværende når vi bryter brødet, blir vi virkelig nærværende for hverandre som brødre og søstre i Kristus, lemmer av samme kropp. Nattverden er ikke bare et symbol for enheten, men den skaper den."

Henri Nouwen i boken: "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Billedtekst: Fra feiringen av Herrens måltid på Bjärka Säby. Foto: Ekumeniska kommuniteten.

fredag, september 23, 2016

Frimodige kristne ungdommer i muslimske Tadsjikistan

Det er ikke ofte vi hører fra kristne i Tadsjikistan. Det er et land hvor det på ingen måte er lett å være en kristen. Mange blir forfulgt på grunn av sin tro, og da i særlig grad evangeliske kristne, og i særdeleshet baptister.                                                                      

I februar hadde studenter i Tadsjikistan muligheten til å delta på et seminar som handlet om nådegavene. Det ble arrangert av "Skolen uten vegger". Studentene var glade for å dele egne erfaringer og lære mer om Åndens gaver. Etter seminaret har lærerne arbeidet med studentene for å hjelpe dem til å utvikle sine lederevner og ta i bruk sine nådegaver.

Her skal du få høre fra to av dem:

Ahmed (15), er sønn av en pastor, men han var redd for å dele troen sin med andre. Men etter å ha deltatt på seminaret, sier han: "Gud åpenbarte for meg at Han og Hans ord skulle være det aller viktigste i livet mitt." Bare uker etter at seminaret var over kunne man legge merke til en tydelig endring i Ahmed's liv. Han kunne fortelle at han hadde vært i stand til å dele evangeliet med flere av sine venner, og til og med tatt med en av dem til gudstjeneste. På den neste oppfølgingssamlingen ba han om forbønn. Han ønsket at Gud skulle ta bort hans stolthet. Uken etter kunne Ahmed fortelle at Gud hadde gitt ham mange anledninger til å dele troen med andre.

Viktor (16), forteller: "Før vi begynte å studere Guds Ord sammen, hadde mange av oss problemer med å gjøre skolearbeid og vi var ikke veldig motiverte for å lese Bibelen." I dag er Viktor en av studentene ved skolen som gjør det veldig godt. Selv om lærerne hans ikke er glad for hans kristne tro, benytter han anledningen til å dele troen med sine medstudenter. Han lærer seg også å spille gitar og tar sangtimer, og hjelper med lovsangen i kirken. Nylig ble Viktor spurt om han kunne synge for klassen sin, og da sang han flere kristne sanger.

La oss be for de kristne ungdommene i Tadsjikistan.

Jesus lever i blant oss

"Nattverden er den plass der Jesus blir mest nærværende, for Han er ikke bare Kristus som bor i oss men også Kristus som lever i blant oss.

Disiplene i Emmaus, som kjente igjen Jesus når Han brøt brødet, oppdaget en ny nærhet til hverandre og fikk mot til å vende tilbake til de andre vennene.

Vi som har tatt imot Jesus i brødet og vinen finner også en ny enhet. Når vi merker at Kristus bor i oss, merker vi også at Kristus lever i blant oss og gjør oss til en eneste kropp som tilsammen vitner om Kristi nærvær i verden."

Henri Nouwen i boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

torsdag, september 22, 2016

Hvordan kan vi vite om profeter er falske?

Her er fem tester på hvem som er en sann profet:

1. Tror profeten på Guds Sønns forløsende verk?

En ting vi skal merke oss er at falske profeter er antikristelige i sin natur. De er ikke anti-Jesus. 'Kristus' er et gresk ord - Christos - som betyr 'den salvede'. Salvelsen er alltid relatert til Guds kraft. Pass dere for mennesker som forsøker å fortelle deg at Jesus gjør ikke mirakler lenger. Dette er farlig fordi Skriften sier oss at "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." (Hebr 13,8) I følge Paulus i 2.Kor 11, er det en annen "Jesus" som er ikke er Kristus (den salvede). Den Jesus vi tjener var salvet i går, er salvet i dag, og vil forbli salvet for evig!

"Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden tilhører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd." (1.Joh 4,4-6)

2. Falske profeter liker ikke å lytte til noen; de tror at Gud forteller dem alt

Falske profeter er overåndelige. De begynner flesteparten av deres utsagn med: "Så sier Herren" eller "Gud har fortalt meg". Gjennom årenes løp har jeg lært meg til å forstå at dette bare en åndelig måte for å si: "Jeg ønsker ikke noe innspill fra deg, ditt lederskap eller noen veiledning."

Falske profeter kommer ofte med utsagn som: "Herren er min hyrde". Sannheten er derimot at om vi virkelig er undergitt Gud, så må det vise seg at vi virkelig underordner oss åndelig autoritet. Hvis vi påstår at vi følger Jesus men ikke følger de lederne Han har gitt oss, så bedrar vi oss selv. Mange ganger i våre liv trenger vi en annen stemme som kan gi oss veiledning, retning og disiplin som gjør oss mer modne. Når vi motsetter oss autoritet stjeler vi fra oss selv muligheten for åndelig vekst, som igjen vil føre til at den effektivitet Den Hellige Ånd vil forløse i våre liv blir forhindret.

"Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus  er Guds Sønn, i ham blir Gud og han i oss. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, er også vi i denne verden." (1.Joh 4,7-17)

Falske profeter anser at all korreksjon er forfølgelse. De sier ofte ting som dette: "Dere vet at de forfulgte profetene i Det gamle testamente." For det første så har de ingenting til felles med Gamletestamentes profeter, fordi de nå befinner seg i Den nye pakt. Det finnes ingen flere profetiske stemmer fra Det gamle testamente, så sammenligningen faller helt fra hverandre. Faktum er at i Det nye testamente minner apostelen Paulus oss på dette: "Og profeters ånder er profeter lydige." (1.Kor 14,32) The Amplified Bible utdyper dette perfekt, når den sier at profeters ånder skal "tie stille om det er nødvendig." Med andre ord, sanne profeter er villige til å bli korrigert, enten de nå bringer sitt budskap i tunger, eller deler et profetisk ord.

3. Falske profeter er ikke motivert av kjærlighet, men motiveres av behovet for å bli lagt merke til.

Det sentrale tema i all tjeneste må være Guds kjærlighet. Derfor må vi spørre oss selv: Står jeg i tjenesten i den hensikt at jeg ønsker å fremme det beste i mennesker? Har jeg den kjærligheten som dekker en mengde med synder?

"Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! - og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud, skal også elske sin bror." (1.Joh 4,19-21)

4. Falske profeter bruker vanligvis frykt til å motivere mennesker

"Død og fordervelse" synes å være det sentrale teamet for budskapet til en falsk profet. Det er også ganske vanlig for dem å si: "Gud viste meg noe om deg, men jeg kan ikke fortelle deg hva det er."  Slike utsagn synes å øse usikkerhet inn i folk. Falske profeter elsker å få deg til å tro at 'de vet noe om deg', som ikke du kjenner til.

"Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærlighet." (1.Joh 4,18)

Det sentrale temaet i evangeliet er kjærlighet. Enhver som opererer i den profetiske tjenesten som ikke er drevet av kjærlighet har gått glipp av det sentrale punktet i evangeliet. Da vil vi gjøre feilgrep, rote det til, ja, falle til tider, men når kjærligheten er sentrum for vår tjeneste så vil den alltid uttrykkes i vennlighet, varhet og ydmykhet.

5. Falske profeter står ikke i noe paktsforhold til Kristi kropp

Jeg har ennå til gode å iaktta en falsk profet som har et sunt forhold til en lokal menighet de deltar i. Faktum er at de sannsynligvis ikke er med i noen menighet i det hele tatt. De vandrer fra sted til sted for å finne noen som kan lytte til dem. Ofte er deres mål å stjele folk fra flokken. Falske profeter bruker ofte en kombinasjon av smiger og makt til å tiltrekke seg mennesker. Og fordi falske profeter ikke står i noe paktsforhold med en lokal menighet, rekrutterer de andre fra menighetsfellesskapet for å bli en del av deres uavhengige, forvrengte åndelige reise. Ordet pakt betyr at vi ikke står i et forhold til folk for å få noe ut av dem, men det handler heller om at vi gir. Paktsforhold er kostbare. Jesus sier i Joh 15,13: "Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine."

Av Kris Vallotton, assisterende hovedleder i Bethel Church, Redding, California. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen. Oversatt fra nyhetsbrevet til Kris Vallotton.

Svar på misjonssøknaden til Paulus

Kjære herr Paulus!

Vi har nylig mottatt fra Dem en søknad om tjeneste i vårt misjonsselskap.

Det er vår regel å være så oppriktige og åpne som mulig overfor de som søker. Vi har undersøkt Deres tilfelle. Oppriktig talt er vi blitt forbauset over at De er blitt allment anerkjent som misjonær. 

Tror De at det er høvelig for en misjonær å arbeide på deltid og ha vanlig arbeid ved siden av? Vi har nemlig hørt at De syr telt ved siden av misjonsarbeidet. I et brev til menigheten i Filippi innrømmer De at at dette var den eneste forsamlingen som underholdt dem. Vi undres hvorfor.

Er det sant at de har vært i fengsel? Noen brødre melder at De satt to år i fengsel i Cæsarea og dessuten en viss tid i Roma.

De skaffet forretningsmennene i Efesos så mange vansker at de anser Dem som "mannen som vendte opp ned på verden". Sensasjon i misjonsarbeidet vil vi ikke vite noe av! Vi beklager også den utrivelige "over-muren-i-en-korg-episoden i Damaskus. 

I det hele tatt ble vi forundret over den påtagelige mangelen på vinnende fremferd hos Dem. Diplomatiske menn blir ikke steinet, dratt ut på gata eller angrepet av bander. Har De aldri tenkt på at De ved fromme ord skulle kunne skaffe Dem flere venner?

De har skapt mange vanskeligheter over alt hvor De har vært. De satte dem imot en høyt aktet dame i Filippi, samt også lederne av Deres egen nasjonalitet i Jerusalem. Om et menneske ikke kan komme over ens med sine egne, hvordan skal en da kunne tjene fremmede folk?

Vi hører at De er en 'orme-trollmann'. På Malta tok De opp en giftig orm. Den bet Dem, men De fikk ikke noe men av det. Nonsens!

De påstår at De i den tunge tiden i Roma ble 'forlatt av alle'. Gode mennesker blir da ikke latt uten venner! Tre gode brødre ved navn Demetrius, Demas og Aleksander, koppersmeden, har meldt fra at det var umulig å samarbeide med Dem i overensstemmelse med Deres metoder.

Vi vet at De hadde en skarp trette med en annen misjonær, kalt Barnabas. Skarpe ord fører ikke Guds rike framover. 

De bruker for mye tid til å tale om Jesu annet kommet. Deres brev til folket i Tessalonika handler så godt som utelukkende om denne hendingen. Plasser det første først fra nå av!

Deres misjonsarbeid har vært altfor flyktig til å bli framgangsrikt. Først i Lille-Asia, så i Makedonia, så Hellas, så i Italia og nå tenker De på en tur til Spania. De bør satse på en større konsentrasjon og passe på at De ikke sprer kreftene for mye. De kan ikke vinne hele verden alene! De er bare en liten Paulus.

Det bedrøver meg meget at jeg må meddele Dem, broder Paulus, at jeg i hele min 25 års erfaring aldri har møtt en mann som har vært en så fullstendig motsetning til vårt misjonsstyrets forordninger som De er.

Ærbødigst,
I. Flavius

onsdag, september 21, 2016

En bønn av Aleksandr Solsjenitsyn

Jeg har ryddet i noen papirer og da kom jeg over denne bønnen av Aleksandr Solsjenitsyn (bildet):

Hvor lett er det ikke for meg å leve med Deg, Herre, hvor lett er det ikke å tro på Deg! Når jeg blir tvilrådig eller min forstand er i ferd med å gi opp, når de mest intelligente mennesker ikke ser lenger enn til kvelden, og ikke vet hva de skal gjøre i morgen - da sender Du ned til meg en klar forvissning om at Du er til, og Du drar omsorg for at ikke alle godhetens veier skal stenges. 

På høydene av jordisk berømmelse ser jeg utover med forundring på den vei som har ført meg gjennom håpløshet og hit, hvorfra jeg kan sende menneskeheten et gjenskinn av Dine stråler.

Og så meget som jeg skal fortsette å gjenspeile av disse stråler - det vil Du gi meg. Og det som jeg ikke vil rekke å utføre, det har du følgelig bestemt for andre.

Muslimsk båt-kaptein anklaget for å ha drept seks kristne

En muslimsk båt-kaptein står anklaget i Spania for å ha drept seks kristne migranter fra Nigeria. Blir han kjent skyldig vil han kunne dømmes til 90 års fengsel for ugjerningen. Saken pågår i byen Almeria i disse dager.

Drapene fant sted i desember 2014. I følge vitner skal kapteinen og hans nestkommanderende, ha slått de seks med treplanker og så kastet dem over bord.

Aktor i saken har bedt om 15 års fengsel for hvert av drapene. Det betyr at om kapteinen kjennes skyldig må han tilbringe minst 45 år i fengsel. Kapteinen, Alain NB, er fra Kamerun. Hans nestkommanderende er død. Han døde i fengsel. De seks kristne skal ha blitt drept fordi kapteinen mente at det var på grunn av deres bønner at båten han var kaptein for kom ut for en storm.

Biskop savnet etter at kinesiske myndigheter arresterte ham - sannsynligvis bortført til arbeidsleir

Den katolske biskopen Peter Shao Zhumin (bildet) er savnet. Shao ble arrestert av kinesiske myndigheter i forrige uke i et forsøk på å forhindre ham fra å forrette en begravelse.

Til tross for at biskop Zhumin er utpekt av Vatikanet, er han å anse som kriminell overfor de kinesiske myndighetene. Årsaken er at han er biskop for en kirke som ikke er godkjent av staten.

Biskop Zhumin er etter det ryktene vil ha det til transportert hundrevis av kilometer fra Wenzhou til det nord-vestlige Kina. Det kan tyde på at han er ført til en av de kinesiske arbeidsleirene som finnes der.

Peter Shao Zhumin tok for kort tid siden over som biskop etter Vincent Zhu Weifang som døde i byen Wenshou. Denne byen er kjent som Østens Jerusalem på grunn av de mange kristne som bor der. Zhumin ble arrestert rett før han skulle forrette i begravelsen etter biskop Weifang. Mer enn 5.000 kristne tok del i denne begravelsen.

Alt handler om Jesus

"Hele vår eksistens, hele vårt vesen må rope ut evangeliet fra hustakene. Hele vår person må puste Jesus, alle våre handlinger.

Alt ved oss må bli en levende proklamasjon, en refleksjon av Jesus."

- Broder Charles av Jesus (1858-1916), kristen martyr.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

tirsdag, september 20, 2016

Tjen Herren med et ydmykt hjerte

"Tilbring tid i Guds manifesterte nærvær og la Ham ta seg av dine mest presserende behov. Sørg for at du lærer Ham å kjenne på et djupt intimt nivå, i det du vet at Han til og med kjenner ditt navn!

Når alt kommer til alt trenger vi ikke anerkjennelsen og skrytet fra andre mennesker, men det vi virkelig trenger er nærværet og kraften fra en Gud som elsker oss og som vi føre oss opp på høydene i sin tid. 

Du vil få del i din arv om du tjener Herren med et ydmykt hjerte. 

La meg utfordre deg til å bli Guds venn ved å bli værende i Ham."

- Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Tre indiske kristne brutalt banket opp for å ha delt ut kristen litteratur

Tre kristne, deriblant en pastor, ble angrepet av en gruppe uidentifiserte menn da de delte ut kristen litteratur i i Kharghar (bildet) i India fredag. I følge The Times of India ble de tre brutalt banket opp.

Slike angrep på kristne har økt dramatisk i India siden 2014, etter at hindu nasjonalistene fikk majoriteten i det indiske parlamentet.

En av de tre som ble angrepet fredag var en kvinne. Hun ble angrepet både fysisk og verbalt. En av mennene, identifisert som Sachin, ble så hardt banket opp at han senere måtte behandles på sykehus.

Den tredje, den 45 år gamle pastoren, Prashant Bhatnager, ble dratt med inn i en bil og ført til et avsidesliggende sted. Her ble han truet med at de brenne han levende om han og menigheten hans fortsatte med å dele ut kristen litteratur.

Når de tre skulle anmelde ugjerningene fikk de beskjed fra politiet at de ikke kunne gjøre det før det hadde gått 24 timer! Noen begrunnelse for dette fikk de ikke.

La oss huske de tre i våre forbønner i dag.

Sårbarhetens og tillitens plass

"Når vi samles omkring bordet og spiser av samme brød og drikker av samme beger er vi mest sårbare. Vi kan ikke spise et måltid i ro med et gevær på akselen og med pistol i beltet. Når vi bryter brød med hverandre legger vi vekk våpnene - de fysiske eller de psykiske - og går inn i den felles sårbarheten og tilliten.

Nattverdens rikdom er nettopp plassen der en sårbar Gud innbyr sårbare mennesker å møtes til et måltid i fred. Når vi bryter brødet og gir det til hverandre forsvinner redselen og Gud kommer svært nær."

Henri Nouwen i noken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

mandag, september 19, 2016

Hele livet må bli en salme av tilbedelse, en bønn

Etter noen hektiske dager, ikke minst på grunn av lange reiser, skal jeg tilbringe dagen sammen med denne mannen. Og en god kopp tea.

Paul Evdokimov (bildet) var fremfor alt en beder. Noen vil kalle ham en 'starets', som er russernes måte å beskrive en åndelig far som er kommet så langt på det indre livets vei at han kan veilede andre. En starets har ingen formell status i kirkens hierarki, men har autoritet i kraft av egen erfaring og innsikt.

"Det holder ikke å be", kunne Paul Evdokimov si. Så la han til: "Man må bli bønn. Hele livet, hver handling og hver gest, må bli en salme av tilbedelse."

Paul Evdokimov (1901-1970), hvis minne vi feirer i den kommunitet jeg tilhører, tilhørte den russiske kultureliten med røtter i ortodoks åndelighet. Etter revolusjonen og borgerkrigen som fulgte kom han til Frankrike, der han senere ble professor ved det ortodokse Institut Saint-Serge i Paris. Samtidig var han svært engasjert i diakonalt arbeid, ikke minst studenter som hadde flyktet fra hjemlandet.

Evdokimov er fremfor alt en meditativ oppbyggelsesforfatter. I dag skal jeg lese det han skriver om 'det indre klosteret", hans betegnelse på det indre livet med Gud. Det som er skjult for andre. Han er djupt forankret i Bibelen og i kirkefedrenes skrifter, noe som tiltaler meg veldig. Og ikke minst har han et fordjupet syn på ikonene.

Noe som er stadig tilbakevendende i hans skrifter er dette: hånden som var gjennomstunget fra verdens begynnelse.

Med andre ord: Paul Evdokimov er svært Kristus-sentrert.

Under krigen engasjerte Evdokimov seg for forfulgte jøde, politiske fanger og andre ofre for nazistenes ugjerninger. Hans kone døde i 1944 og han giftet seg igjen med Tomoko som var datter av en japansk diplomat. Han valgte å ikke bli ordinert til prest. Det viktigste for ham var det diakonale arbeidet. På 50- og 60-tallet ledet han et hjem for flyktninger.

Sist, men ikke minst: Paul Evdokimov var en av 1900-tallets ledende ortodokse tenkere innen den økumeniske bevegelsen.

Så i dag unngår jeg telefoner, har funnet meg et pledd, og har varm tea i tea-kannen. Da har jeg det bra.


Og her er boken jeg skal lese: Den dåraktiga Gudskärleken. Utgitt av Artos bokförlag i 2001. Fortsatt i salg. Ta gjerne kontakt med Bok&Media i Oslo, som skaffer den for deg.

Kristne flyktninger må holde sin tro skjult i Tyrkia

Kristne flyktninger i Tyrkia er redd for å vise at de er kristne i frykt for den reaksjon det kan få fra landets muslimske befolkning.

Lederen for en tyrkisk misjonsorganisasjon, hvis navn må holdes hemmelig, forteller at de samles til gudstjeneste på hemmelige steder. De er redd for represalier og angrep fra muslimske ekstremister. Ikke minst fra de områdene hvor de kristne selv har flyktet fra.

Dette skjer samtidig som et stort antall flyktninger kommer til tro på Jesus.

Bibler må holdes skjult, og man må være ekstra forsiktig når man kommer sammen for å be.

Det er noe å tenke på for oss som kan komme sammen til gudstjenester som vi vil, lese Bibelen også i det offentlige rom, og be hvor vi vil. La oss huske våre forfulgte trossøsken som befinner seg i Tyrkia, i våre forbønner i dag.

Det mest menneskelige og det mest guddommelige

"De to disiplene som Jesus traff på veien til Emmaus kjente igjen Ham når Han brøt brødet. Finnes det noen mer hverdagslig, vanligere handling enn å bryte et brød? Det kan være det mest menneskelige av alt: en gest av gjestfrihet, vennskap, omtanke og lengsel etter å være sammen.

Å ta et brødstykke, velsigne det, bryte det og gi det til dem som sitter benket rundt et bord representerer enhet, fellesskap og fred. Når Jesus gjør dette, gjør Han både det vanligste og det uvanlige. Det er samtidig det mest menneskelige og den mest guddommelige handlingen.

Det store mysteriet er at vi gjennom denne hverdagslige og menneskelige gest bekrefter Kristi nærvær i oss. Gud blir mest nærværende når vi er mest menneskelige."

Henri Nouwen i boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.