onsdag, juni 12, 2019

Be for Europa, del 1: Russland

I dag, 12.juni, er det Russlands nasjonaldag, og det er en passende anledning til å starte min lenge bebudede artikkelserie, om landene i Europa, og hvordan vi mer konkret og målrettet kan be for dem.

Russland er verdens største land hva landområde angår. Hele 17 000 000 kvadratkilometer. Det har grenser til Norge, Finland, Estland, Latvia, Hvite-Russland, Ukraina, Georgia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kina, Mongolia, Nord-Korea og .Litauen og Polen via Kaliningrad-eksklaven. Innbyggertallet er på nesten 143 millioner mennesker. Så vi kan med rette snakke om 'det veldige russiske riket'.

Hovedstaden er Moskva, som ligger i den europeiske delen av landet. De vestlige delene av landet dominerer både befolkningsmesssig og økonomisk. Russland er egentlig en føderasjon av med mange delrepublikker som har sine egne politiske ledere og forsamlinger. Disse delrepublikkene er så knyttet opp mot de mange ikke-russiske etniske gruppene i landet og har et utstrakt selvstyre.Nyere russisk historie har vært preget av to sterke menn: Vladimir Putin og Dmitrij Mededev, som siden 1999, har vekslet på å sitte som president og statsminister. Etter Sovjetunionens fall i 1991 har Russland fått tilbake sin storpolitiske rolle i internasjonal politikk.

Under Putin har Russland opplevd en stor økonomisk vekst, samtidig har vestlige land og menneskerettighetsorganisasjoner kritisert Putin for å undergrave demokratiet og menneskerettighetene i Russland.


Den ortodokse kirke har alltid hatt en stor innflytelse i Russland. Etter kommunismens fall har vi vært vitne til en gjenreisning av kirker og klostre, og en fornyelse av det åndelige livet, nesten uten sidestykke. Under Sovjet-regimet ble mange av disse kirkene og klostrene ødelagt, og prestene og munkene og nonnene fengslet, og i mange tilfeller drept. Landet har de siste årene opplevd også en moralsk gjenopprettelse, og da i særlig grad med hensyn til familiepolitikken.

Men det er også sterke og problematiske bånd mellom Den russisk-ortodokse kirke og det russiske statsapparatet. En ny religionslov har gått hardt utover de evangeliske kristne i landet. Mange, særlig baptister, er blitt arrrestert, misjonærer utvist fra landet, teologiske institusjoner og bibelskoler stengt, kirkelig eiendom konfiskert. Akkurat som i Sovjet-tiden.

BØNNEEMNER:

* Fødeselsraten i Russland er blant de laveste i verden. Russlands befolkning minsker med 500.000 hvert år. Antallet aborter er blant de høyeste i hele verden. Antallet alkoholikere er også blant de høyeste i verden. Mange dør pga metanolforgiftning, 2,5 millioner russere er narkomane, og åtte prosent av landets ungdommer bruker narkotika daglig. Russland har også det høyeste antall med HIV-AIDS.

* En sterk nasjonalisme og antisemittisme er på frammarsj. Rasistiske angrep har økt med over 30 prosent siden 2008.

* Jeg har allerede nevnt de evangeliske kristnes situasjon. De trenger mye forbønn. Be spesielt for barne- og ungdomsarbeidet, for de mange barneleirene og for menighetsplatingen. Mange evangelske kristne, særlig mennoniter, lutheranere og baptister har emigret til Tyskland de siste årene, og det har ført til stor ledermangel.

* De finnes mange unådde folkegrupper. Disse trenger særlig vår forbønn. Det finnes 78 etniske grupper med en total befolkning på mer enn 13 millioner mennesker. De trenger evangeliet! Be om  nød for disse.

* Be om politisk ro og stabilitet og for landets myndigheter.

Ingen kommentarer: