tirsdag, mai 04, 2021

La oss på 200 års-dagen for Norges flagg be for nasjonen vår


I dag - 4.mai 2021 er det på dagen 200 år siden Stortinget vedtok at det korsmerkede flagget i fargene rødt, hvitt og blått skulle være vårt nasjonalflagg. Det er det grunn for å feire, for vakrere flagg finnes ikke - synes jeg, og mange med meg. Se for deg flagget i strålende mai-sol, med hvite bjørkelegger med nyutsprungent løv, hvitveis og blåveis - det er Norge! 

Sent på kvelden 4.mai vedtok Odelstinget det korsmerkede flagget med 40 av 59 stemmer. Det var stortingsmann Fredrik Meltzer fra Bergen som utarbeidet forslaget til det norske flagget slik vi kjenner det i dag. Meltzer var medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll 17.mai 1814 der han sluttet seg til Selvstendighetspartis moderate fløy. Valget av de tre fargene rødt, hvitt og blått begrunnet han med ar de 'nu betegne Friheden, saaledes som vi have seet det i det franske Friheds Flag, og endnu see det i Hollændernes og Americanernes Flag, og Engellændernes Union.' 

Det ble nedsatt en flaggkomite. De kom med 18 forskjellige forslag. Disse forslagene ble drøftet av Odelstinget 30.april 1821. Kjøpmann Gabriel Kielland fra Stavanger fremmet blant annet forslag om at Den norske Riksløven, skulle være med i flagget, men dette forslaget fikk ikke støtte. Det hadde ved siden av korset, vært et sterkt kristent symbol og understreket at nasjonen Norge tilhører Løven av Juda.

La oss bruke dagen i dag til å be for Norge. Nasjonen vår trenger en gjennomgripende vekkelse. Det er tegn som tyder på at noe er på gang! Det ser vi blant annet i den bønneiver som finnes blant ungdommer. Gud er i ferd med å gjøre noe i denne nasjonen.

Vi henger ut balkongflagget vårt i dag og oppfordrer også andre kristne til å gjøre det samme, og la oss sammen velsigne Norge, Kongen og hans hus, Stortinget og Regjeringen og hjemstedet vårt!

Ingen kommentarer: