torsdag, oktober 13, 2022

Baptistmenighet i Sverige velger å forlate Evangeliska frikyrkan


Korskyrkan i Gävle i Sverige velger nå å forlate det kirkesamfunnet det er tilknyttet: Evangeliska Frikyrkan. Det er Världen idag som skriver dette. Korskirken i Gävle har tilhørt Den Evangeliska Frikyrkan (EFK) helt siden den het Örebromissionen, som da ble EFK. Nå føler de at spørsmålet om syn på ekteskap og LHBTQ har fått for mye plass og har bestemt seg for å forlate fellesskapet.

Journalist Samuel Teglund skriver, her i min oversettelse:

– Vi elsker alle og Gud elsker alle, men vi skal ikke bruke enorme ressurser og tid på saker der Bibelen er klar og tydelig, sier pastor Samuel Liljeblom.

Det var for rundt ett år siden at ledelsen i Korskyrkan Gävle begynte å be om og diskutere deres forhold til EFK. De fikk blant annet signaler om at det på sikt kunne bli snakk om en splittelse av fellesskapet som følge av ulike teologiske syn på opplevd homofili.

– Det har vært mange mailer fra EFK om å være med i ulike diskusjonsgrupper, møte på stedet og via Zoom for å snakke om denne saken. Det er dette nesten alt har handlet om, også i lukkede ledergrupper på Facebook, sier Samuel Liljeblom.

– Det fikk oss til å føle at hvis det er dette fellesskapet skal handle om nå, så går det ikke. Vi jobber for å nå folk hver uke, vi er i et sosialt utsatt område og hjelper mange sosialt. Det er det vi ønsker å fokusere på.

Ledelsen av menigheten har i et år bedt og tenkt på å ikke gjøre noe forhastet og i begynnelsen av oktober hadde de menighetsmøte og vedtok da formelt å forlate EFK.

– Bibelsk sett har vi ærlig talt vanskelig for å se hvordan vi skal lande på noen annen måte – vi ser det som en selvfølge hva Herren formidler gjennom sitt ord i denne saken, sier forstander Kevin David og viser til et menighetsmøte hvor dette ble diskutert.

– Vi som menighet står samlet i det tradisjonelle synet på ekteskap mellom mann og kvinne.

Sist søndag valgte Immanuelskirken i Örebro å åpne for likekjønnede vielser, men lederen i Korskirken understreker at deres veivalg ikke handler om Immanuelskirkens vedtak, men mer om at de mener menigheten fikk de feil fokus og brukte for mye tid og energi på saken.

– Vi synes dette er kjedelig, vi har vært en del av bevegelsen helt siden Örebromisjonens tid. Bevegelsen har vært god for oss og vi har vært gode medlemmer, sier Samuel Liljeblom.

Han forteller at han har vært i kontakt med pastorer i andre EFK-menigheter som også tenker på hvordan forholdet til fellesskapet skal se ut i fremtiden.

Ingen kommentarer: