tirsdag, desember 06, 2022

Keltisk advent, del 12: Se fremover ved å se bakover


Forventningen om advent er forankret i Guds inkarnasjon. Jo mer jeg kommer i kontakt med det som har skjedd i fortiden, jo mer kommer jeg i kontakt med det som skal komme. Evangeliet minner meg ikke bare om hva som skjedde, men også om hva som vil finne sted. I kontemplasjonen av Kristi første komme, kan jeg oppdage tegnene på hans andre komme. Ved å se tilbake i meditasjon, kan jeg se fremover i forventning. Ved refleksjon kan jeg projisere; ved å bevare minnet om Kristi fødsel, kan jeg gå videre til oppfyllelsen av hans rike. Jeg er slått av det faktum at profetene som taler om Israels fremtid, alltid minnet sitt folk om Guds store gjerninger i fortiden. De kunne se frem med selvtillit fordi de kunne se bakover med ærefrykt til Jahves store gjerninger.

-  Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: