søndag, september 03, 2023

Den som hører hva Ånden sier


 "Den som har øre, han høre hva Ånden sier!" Det er blant de viktigste ordene i Det nye testamente. Dypt inne i restene er et "åndelig øre" som kan og må dyrkes for å høre Herrens stemme. Uansett hvordan vi kan oppfatte vår evne til å høre Herren, må den kultiveres, utvikles og perfeksjoneres i disse siste dager. Hvis vi skal oppnå vår endelige hensikt i Guds rikes plan, er det obligatorisk at vi tror og fungerer i Åndens rike over menneskelig resonnement. Dette oppnås gjennom omhyggelig følsomhet for Herrens stemme og avsløringen av Hans ord/mysterier.

- Paul Keith Davis/Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: