lørdag, september 16, 2023

Om å brenne Bibelen


Forleden dag leste jeg om en pastorkollega som hadde "lyst til å brenne en Bibel i offentlighet" med begrunnelsen "at det som brenner er ark med bokstaver" - og han støttes av flere andre pastorer! Jeg kjenner jeg blir bare trist over den manglende respekt for Guds evige, uforanderlige ord som er "innblåst av Gud", og som våre trossøsken gikk i døden for å eie et eksemplar av. Fremdeles er det slik at Bibelen er en forbudt bok i mange land, og den skrives av for hånd for at flere skal få lese den. 

Jeg har selv vært vitne til at en kristen fra den tredje verden plukket opp en Bibel som en pastor fra  Vesten hadde lagt fra seg på gulvet, og la den på talerstolen i ærbødighet for Den Hellige skrift. Har vi mistet noe underveis vi som representerer det rike Vesten?

Jeg synes vi som kristne her i Vesten burde være mye mer takknemlige for at vi er så heldige at vi eier en Bibel, og kan lese den uten å bli arrestert. Det kan komme en tid da den også blir forbudt her i  Vesten også. 

Jeg liker heller ikke at man brenner andre religioners skrifter. Vi skal ha respekt for alle mennesker. 

Ingen kommentarer: