fredag, september 15, 2023

Vedtak i EU-parlamentet nedvurderer verdien og verdien av fosteret ytterligere


Tirsdag stemte EU-parlamentet gjennom et lovforslag som innebærer at menneskelige embryoer likestilles med blant annet organer, blod og vev. For Sverige var det kun medlemmer av Sverigedemokraterna og Sara Skyttedal (KD) som stemte imot.

Det er den kristne avisen Världen idag som skriver dette.

– Embryoer har en helt annen beskyttelsesverdi enn for eksempel en nyre, sier Skyttedal.

Sara Skyttedal beskriver parlamentets vedtak på området som tonedøvt og viser til at det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen hadde et helt annet fokus. I kommisjonens forslag heter det blant annet:

"Denne forordningen bør heller ikke påvirke beslutninger av etisk art truffet av medlemsstatene. Slike etiske avgjørelser kan gjelde bruk, eller begrensning av bruk, av spesielle typer menneskelig materiale eller spesiell bruk av menneskelig materiale, inkludert kjønnsceller og embryonale stamceller.”

Men sterke politiske krefter i EU-parlamentet ville noe annet.

– Det er de som synes det er problematisk å gi embryoer en beskyttende verdi, sier Sara Skyttedal til Världen idag.

Hun legger til at dette også handler om regelverk som skal sikre tilgjengeligheten av menneskelig materiale.

Signalet kan nå være at medlemslandene i EU blir bedt om å ha et slags «standby-lager» av menneskelige embryoer eller embryonale stamceller. Og avgjørelsen kan få konsekvenser for de landene som har en annen medisinsk-etisk holdning enn den EU nå gir uttrykk for. – EU-kommisjonen hadde definert embryoer som avkom som burde beskyttes, men det er nå bagatellisert. Land med spesiallovgivning for å hindre eller minimere bruk av embryoer til forskningsformål kan nå bli tvunget til å ta hensyn til dette. For meg er det helt feil vei å gå hvis man ikke tar de etiske hensyn, men i prinsippet omdefinerer embryoer til å være menneskelig materiale, sier Skyttedal.

Det er også sterke reaksjoner fra kirken. En rekke katolske biskoper i Europa tror på en felles uttalelse om at EUs nye definisjon utgjør en fare og at den betyr at verdien og verdigheten til menneskeliv nedprioriteres.

Ingen kommentarer: