onsdag, september 27, 2023

Jesu glede


'Jesu glede' het et sted her i byen hvor jeg bor. Det er et ganske uvanlig navn på et hus, men så var stedet ganske uvanlig også. Jeg antar, utn å vite det, at de som drev dette stedet hadde hentet inspirasjon til navnet fra De evangeliske Mariasøstrene i Darmstadt i Tyskland hvis søsterfellesskap hadde et hus ved samme navn. Dette var i 'Jesusvekkelsens' tider på 1970-tallet. Stedet kom til å bety mye for oss som kom til tro under  den vekkelsen. 

Den siste måneden har jeeg tenkt på dette uttrykket: Jesu glede. 

I en tid, og i en verden, så full av uro, frykt, krig, dyrtid, naturkatastrofer, er kanskje ikke det ordet det mest naturlige å gå rundt å tenke på, men i Hebr 12,2 leser vi disse sterke ordenee: "... med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glde som ventet ham, led hab tålmodig korset, uten å akte vanværen, og har satt seg på høyre side av Guds trone."

En ting er jeg sikker på: i himmelen er det ingen armod, frykt, mangler, avskjeder, sykdom, men det er overflod på overflod på overflod av GLEDE! I Salme 16,11 leser vi: "Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet." Og i Hebreerbrevet leste vI OM DEN GLEDE som VENTET HAM!

En av Åndens frukter er glede, og det finnes en egen fryd i Den Hellige Ånd! "I samme stund frydet han seg i Den Hellige Ånd..." (Luk 10,21)

I sin avskjedstale snakket Jesus til sine disipler om en "glede som ikke kan tas fra dem", og den gleden knyttes til det faktum at Jesus kommer igjen, jfr Joh 16,22. 

Eier vi Jesu glede eier vi alt.

Ingen kommentarer: