mandag, september 04, 2023

Om å forstå Guds tanker og søke Hans råd


Mange mennesker (selv innenfor kirken) legger stor vekt på menneskehetens intellektuelle rike. Ikke desto mindre forteller Skriften oss at Herren legger størst vekt på vår evne til å høre og få tilgang til Hans tanker. Vår formaning er å forstå Guds tanker og artikulere dem i et ord. Å kombinere åndelige tanker med åndelige ord. (1 Korinter 2:13)

"For mine tanker er ikke dine tanker, og dine veier er ikke mine veier," sier Herren. For likesom himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn dine veier og mine tanker enn dine tanker — Jesaja 55:8-9

Som Salomo må vi dyrke (gjennom intimt fellesskap) et "hørende hjerte" slik at vi hele tiden kan høre en strøm av innsikt og åpenbaring fra Kristi sinn. Da, og bare da, kan vi møte det djupe mørket som unikt vil møte denne sistedagsgenerasjonen rett før Herrens tilsynekomst.

- Paul Keith Davis/Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: