fredag, september 29, 2023

Kirker med et nedtonet kulturtilpasset budskap krymper


Forskeren David Goodhew konstaterer at kirker med et nedbetont, kulturtilpasset budskap krymper, mens kirker som omfavner hele den kristne tro vokser.

The Spectator magazine, et britisk ukeblad med fokus på politikk, publiserte forrige uke en artikkel med tittelen "Inside Britain's Fastest Growing - and Shrinking - Churches".

Akkurat som i Sverige imploderer mange kirker: Med den nåværende nedgangstakten vil de tradisjonelle kirkene i Wales, Skottland og England gradvis legge ned i løpet av de kommende tiårene, med start på 2030-tallet. Engelske anglikanere, i likhet med engelske katolikker, antas å feire sin siste gudstjeneste en gang på 2060-tallet.

Men det er også et dramatisk motbilde. De siste tiårene har tusenvis av nye kirker, av ulike varianter, dukket opp over hele landet. I London er kirkebesøket på søndager i dag ti prosent høyere enn det var for 40 år siden. Store menigheter blomstrer: Elim Pentecostal Church i London har vokst fra 50 000 til 75 000 medlemmer på 25 år!

Veksten skyldes delvis migrasjon, med kristne fra andre kontinenter som tar med seg en levende tro, men det er langt fra den fullstendige forklaringen. Viktigere er det at voksende menigheter gir næring til disipler, som kan gi troen videre til andre: «Vellykkede menigheter lærer folk hvordan de skal introdusere andre for troen og vise dem hva det er å være kristen».

Andre aspekter som forskere trekker frem er at det handler om klarhet. Blomstrende kirker «er veldig klare i sin overbevisning – spesielt om hvor presserende det er å ta imot Kristus, fordi ens evige skjebne står på spill».

​David Goodhew, en ledende forsker på kirkevekst, bemerker at det viktige spørsmålet ikke handler om liturgi, om kirker er formelle eller uformelle i sine tjenester. Utviklingen er bestemt på et annet punkt: «Kirker som har et nedtonet budskap, tilpasset kulturen, minker, mens de kirkene som har hele den kristne tro, inkludert en klar tro på det overnaturlige, vokser. 

Stefan Löfvens bevingede ord «vi så det ikke komme» er blitt et uttrykk for den velmenende naiviteten som ikke vil se det som tydelig skjer foran øynene på en. Den samme utfordringen, å se virkeligheten, gjelder for menigheten, både i Storbritannia og i Sverige.

Det er Kristi budskap, ikke kulturbudskapet, som er kirkens fremtid. Det er Ordet og Ånden, ikke tidsånden, som må sette agendaen vår.

- Stefan Gustavsson, lederskribent i Världen idag. Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

OversettelsesresultatOversettelsesIngenting av dette er nyheter. Det er godt kjent og har blitt bekreftet mange ganger, både internasjonalt og i Sverige. Spørsmålet er bare hva teologer, prester, pastorer og samfunnsledere velger å gjøre med kunnska_border

Ingen kommentarer: