tirsdag, september 19, 2023

Herren skal sende en bønnenød over Norden


I juli 2016 hadde Gösta Bergkvist, kjent som 'sameprofeten', et syn om en bønnenød Herren vil sende over sitt folk i Norden. Synet kom til ham tre ganger, tydeligere for hver gang. Jeg anser innholdet så viktig at jeg har valgt å oversette det til norsk, for å gjøre synet kjent blant norske forbdere:

Jeg tror at kvinnene i synet også kan representere menighetene i Norden. Menigheten blir ofte sammenlignet med kvinner i Bibelen.

Her følger nå Göstas egne ord/Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen ((c)

Synet jeg fikk se handler om behovet for bønn som kvinner måtte bære gjennom tårer over Norden, samt over Kolahalvøya og Karelen.

Jeg fikk se tre kvinner på Treriksröset, der de nordiske landene møtes. Den svenske kvinnen sto i midten, den norske kvinnen sto vendt mot landet sitt og den finske kvinnen sto vendt mot landet sitt. På Island var det en kvinne og på Grønland en inuitt inuitkvinne. På Kolahalvøya sto en samisk kvinne. Alle kvinnene hadde tomme skåler i hendene.

Så så jeg en hånd, som jeg oppfatter som Guds hånd, som holder en kopp med teksten "tårer". Denne hånden helte tårer i skålene som kvinnene på Treriksröset holdt. En stemme ba dem drikke opp tårene. Da de hadde drukket opp tårenes vann, kom nøden over dem, og de begynte å gråte tårene sine ned i skålene. Det bare rant over av tårer.

Så fikk jeg se hvordan den norske kvinnen ble tatt i ånden til Island.

Hun helte tårevannet i skålen til den islandske kvinnen, og oppfordret henne til å drikke av tårevannet i bollen. Så gråt hun skålen sin full av tårer, fylt av den samme nøden for sitt land.

Så ble hun ført til Grønland, til inuittkvinnen. Hun fylte skålen med tårer, og oppfordret henne også til å drikke av tårene. Så ble hun også grepet av nød for landet sitt og gråt skålen sin full av tårer. Den finske kvinnen ble brakt til Kolahalvøya til den samiske kvinnen. Hun helte tårevann fra skålen sin og fylte skålen til den samiske kvinnen, som igjen ble grepet av samme nød etter å ha drukket vannet, og ropte sin nød over landet hennes. Den spredte seg ned over hele Karelen, ned mot Ladoga.

Ting begynte å skje over hele Sverige. Jeg fikk se rekker på rekker av mennesker over hele landet vårt, menn og kvinner, unge og gamle mennesker. De tre kvinnene ved Treriksröset reiste seg til den første rekken av mennesker og helte tårevannet i deres åpne hender. Disse menneskene snudde seg og gikk videre til neste rang, alle gråt og alle ble grepet av bønnbehov for landet vårt. Dette fortsatte nedover over hele landet.

Samtidig skjedde det samme i Norge og Finland, Island og Grønland, Kolahalvøya og Karelen ned til Ladoga. Fra begynnelsen var alle landene dekket med noe som lignet et teppe av mose. Den ble gjennomvåt av alle tårene og så rullet den bort, fra toppen av landet og ned. Under mosedekket lå et hvitt klede, som dekket alle disse landene. Da det ble synlig, ropte alle mennesker i hvert land om nåde og frelse for landet sitt.

Tårene rant nedover Öresund. Så kom inuittkvinnen dit og tømte tårevannet ut i Öresund, som var blandet med tårevannet fra Sveriges land. Tårene la seg som krem, solid blank og gjennomsiktig, og fløt som krem ​​på toppen av vannet.

I Danmark gikk en kvinne på stranden. Da hun så noe komme og flyte på vannet, ble hun nysgjerrig og lurte på hva det var. Hun tok den opp med hånden og kjente den mellom fingrene. Da hun kom i kontakt med tårene, ble hun grepet av det samme behovet for landet sitt, og det samme skjedde i Danmark, som skjedde i de andre landene.

Så så jeg at den hvite duken ble dratt bort i land etter land. Under var det modne kornåkre.

Det var på tide å høste!

Bibelsteder jeg fikk i forbindelse med synet:

​"Hur skulle jag kunna lära dig bedja om icke genom nöd?" Job. 36:19 (1917 års översättning)

"De som sår med gråt, skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den sæden de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd." (Salme 126,5-6) 

"Mine tårer er gjemt i din flaske. Står de ikke i din bok?" (Salme 56,9b)

"Du har gitt dem tårebrød å ete og tårer å drikke i fullt mål." (Salme 80,6)

Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: